top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Bộ Sách Chân trời sáng tạo Chuyên Đề Học Tập Vật Lí-LỚP 10 - Người đọc: Xuân Hùng

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Bài 2 : Giới thiệu một số lĩnh vực nghiên cứu trong vật lí - Track 3 : Bài 3 : Ứng dụng của vật lí trong một số ngành nghề - Track 4 : CHUYÊN ĐỀ 2 : Trái đất và Bầu trời - ( Bài 4 ) Xác định Phương Hướng - Track 5 : Bài 5 : Chuyển động nhìn thấy của một số thiên thể trên nền trời sao - Track 6 : Bài 6 : Một số hiện tượng thiên văn - Track 7 : CHUYÊN ĐỀ 3: Vât Lí với Giáo dục về Bảo vệ Môi trường - ( Bài 7 ) Môi trường và Bảo vệ môi trường - Track 8 : Bài 8 : Năng lượng hóa thạch và năng lượng tái tạo - Track 9 : Bài 9 : Tác động của việc sử dụng năng lượng ở Việt Nam - Track 10 : Ô nhiễm môi trường

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT - Lớp 10 - Người đọc: Lê Minh Hạ

- Track 1 : Hướng dẫn sử dụng sách, yêu cầu cần đạt - Track 2 : Chủ đề 2 : Thị trường và cơ thể thị trường - Track 3 : Chủ đề 3 : Ngân sách nhà nước và thuế - Track 4 : Chủ đề 4 : Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh - Track 5 : Chủ đề 5 : Tín dụng và cách sử dụng các dịch vụ tín dụng - Track 6 : Chủ đề 6 : Lập kế hoạch tài chính cá nhân - Track 7 : PHẦN HAI - GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - Chủ đề 7 : Hệ thống chính trị nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Track 8 : Bài 14 : Quốc Hội Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Track 9 : Bài 15 : Tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân - Track 10 : Chủ đề 8 : Pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Track 11 : Chủ đề 9 : Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Track 12 : Bài 22: Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013 về Quyền con người, Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân - Track 13 : Bài 24 : Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013 về Bộ máy nhà nước

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Địa Lí lớp 10 - Người đọc : Trường An

- Track 1 : Hướng dẫn sử dụng sách - Track 2 : Chương 2 : Trái đất - Track 3 : Chương 3 : Thạch Quyển - Track 4 : Chương 4: Khí Quyển - Track 5 : Chương 5 : Thủy Quyển - Track 6 : Chương 6 : Sinh Quyển - Track 7 : Chương 7 : Một số quy luật của vỏ địa lí - Track 8 : Chương 8 : Địa lí dân cư - Track 9 : Chương 9 : Nguồn lực phát triển kinh tế, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế - Track 10 : chương 10 - Địa lí các ngành kinh tế - Track 11 : Bài 29 - Cơ cấu, vai trò và đặc điểm công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp - Track 12 : Địa lí ngành giao thông vận tải - Track 13 : Chương 11. Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Chuyên Đề Học Tập Toán Lớp 10 - Người đọc: Xuân Hùng

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Bài 2 : Ứng dụng hệ phương trình bậc nhất ba ẩn - Track 3 : Chuyên đề 2 - Phương pháp quy nạp Toán Học và Nhị Thức Newton - Track 4 : Bài 2. Nhị Thức Newton - Track 5 : Chuyên đề 3 _ Ba đường Conic và ứng dụng - track 6 : Bài 3 - Parabol

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo Chuyên đề Học Tập Ngữ Văn 10 - Người đọc : Lê Như Quỳnh

- Track 1 : Chuyên đề Học Tập ngữ Văn Lớp 10 - Lời Nói Đầu - Track 2 : Phần thứ hai - Viết báo cáo và thuyết trình kết quả nghiên cứu về một vấn đề văn học dân gian - Track 3 : Chuyên đề 2 - Sân khấu hóa rác phẩm văn học. Yêu cầu cần đạt - Track 4 : Phần thứ hai - tổ chức xây dựng kích bản và tập diễn xuất - Track 5 : Chuyên đề 3 - Đọc. Viết và Giới thiệu một tập thơ. Một Tập truyện ngắn hoặc một tiểu thuyết - Track 6 : Phần thứ hai - Viết bài giới thiệu một tập thơ, một tập truyện ngắn hoặc một tiểu thuyết

product_img3
Bộ Sách Chân trời sáng tạo - Vật Lí - Lớp 10 - Người đọc: Ngọc Hân

- Track 1 : Lời Nói Đầu , - Track 2 : Chương 2 - Mô Tả Chuyển Động - Bài 4 : Chuyển động thẳng, - Track 3 : Chương 3 - CHuyển động biến đổi - Bài 7 : Gia Tốc - Chuyển động thẳng biến đổi đều - Track 4 : Chương 4 - Ba Định Luật Newton Một Số Lục Trong Thực Tiễn - Bài 10 : Ba Định Luật Newton về chuyển động . - Track 5 : Chương 5 - Moment Lực Điều Kiện Cân Bằng - Bài 13 : Tổng Hợp Lực - Phân tích lực. - Track 6 : Chương 6 - Năng Lượng - BÀi 15 : Năng Lượng và Công . - Track 7 : Chương 7 - Động Lượng - Bài 18 : Động Lượng và Định Luật Bảo Toàn Định Lượng . - Track 8 : Chương 8 - Chuyển Động Tròn - Bài 20 : Động Học của chuyển động tròn - Track 9 : Chương 9 - Biến dạng của Vật Rắn - Bài 22 : Biến Dạng của Vật Rắn Đặc tính của lò xo

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Ngữ Văn Lớp 10 - Tập Một - Người đọc: Ngọc Hân

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Bài 2 : Sống Cùng Ký ức của cộng đồng (Sử thi) - Track 3 : Đọc kết nối chủ điểm . Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê - Track 4 : Bài 3 - Giao cảm với thiên nhiên (Thơ) - Track 5 : Bài 4 - Những di sản Văn Hóa (Văn bản thông tin) - Track 6 : II./ Khảo sát mức độ quan tâm của học sinh khối 10 đường DK - Track 7 : Bài 5 - Nghệ thuật truyền thống (Chèo/Tuồng) - Track 8 : Đọc kết nối chủ điểm đàn Ghi ta tiếng lỏm trong dàn nhạc cải lương - Track 9 : Hướng Dẫn Đọc

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - Lớp 10 - Người đọc : Yến Anh

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Bài 3 . Ma túy, tác hại của ma túy - Track 3 : Bài 6 . Một số hiểu biết về an ninh mạng - Track 4 : Bài 9 . Đội ngũ từng người không có súng - Track 5 : Bài 11. Các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Chuyên đề Học Tập Hóa Học - Lớp 10 - Người đọc : Yến Anh

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Bài 2 : Phản ứng hạt nhân - Track 3 : Bài 3 : Năng lượng hoạt hóa của phản ứng hóa học - Track 4 : Chuyên đề 2 - Hóa học trong việc phòng chống cháy, nổ - Bài 5 : Sơ lược về phản ứng cháy và nổ - Track 5 : Bài 7 : Hóa học về phản ứng cháy, nổ - Track 6 : Bài 9 - Thực hành thí nghiệm hóa học ảo

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - NGỮ VĂN - Lớp 10 - Tập Hai - Người đọc : Liên Xuyến

- Track 1 : Bài 6 : Nân niu kỉ niệm (THƠ) - Track 2 : Viết .......................................................... Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm trữ tình - Track 3 : Bài 7 : ANh hùng và nghệ sĩ (Văn bản Nghị luận - Tác giả : Nguyễn Trãi) - Track 4 : Đọc văn bản (trang 44) - Track 5 : Bài 8 : Đất nước và con người ( Truyện) - Track 6 : Văn bản 2 - Giang (Bảo Ninh) /Trang 69)) - Track 7 : Viết / (Trang 81) - Track 8 : Bài 9 : Khát vọng Độc L65ap và Tự Do ( Văn Bản Nghị Luận) - Track 9 : Đọc mở rộng theo thể loại - TÔI CÓ MỘT GIẤC MƠ ( Trích / trang 101)

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - SINH HỌC - Lớp 10 - Người đọc : Hồng Hà và Phạm Hùng

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Phần Một - Sinh học tế bào - Track 3 : Chương 2 - Cấu trúc tế bào - Track 4 : Chương 3 - Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở tế bào - Track 5 : Chương 4 - Chu kì tế bào, Phân bào và công nghệ tế bào - Track 6 : Phần Hai - Sinh học vi sinh vật và virus - Track 7 : Bài 26 - Công nghệ vi sinh vật - Track 8 : Chương 6 - Virus và ứng dụng

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - HÓA HỌC Lớp 10 - Người đọc : Hồng Hà

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Bài 3 - Nguyên tố hóa học - Track 3 : Chương 2 - Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Track 4 : Chương 3 - Liên kết hóa học - Track 5 : Chương 4 - Phản ứng Oxi hóa - Khử - Track 6 : Chương 5 : Năng lượng hóa học - Track 7 : Chương 6 - Tốc độ phản ứng hóa học - Track 8 : Chương 7 - Nguyên tố nhóm VIIA (Halogen) - Bài 17 - Tính chất vật lí và hóa học, Các đơn chất nhóm VIIA

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - TOÁN - Lớp 10 - Tập Một - Người đọc : Xuân Hùng, Hồng Hà

Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Kiến thức trọng tâm - Track 3 : Bài 3 - Các phép toán trên tập hợp - Track 4 : Chương II - Bất phương trình và Hệ Bất phương trình Bậc nhất hai ẩn - Track 5 : Chương III - Hàm số Bậc hai và Đồ Thị - Track 6 : Phần: Hình học và đo lường - Chương 4 - Hệ thức lượng trong tam giác - Track 7 : Chương V - Vecto - Track 8 : Bài 3 : Tích của một số với một vecto - Track 9 : Phần. Thống kê và xác suất - Track 10 : Bài 3 - Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu - Track 11: Bài 4 - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo. Lịch Sử - Lớp 10 - Người đọc : Bình Minh

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Bài 2 : Tri thức Lịch sử và cuộc sống - Track 3 : Chương II : Một số nền văn minh thế giới thời kì cổ - trung đại - Track 4 : Bài 8 - Văn minh Ấn độ cổ - trung đại - Track 5 : Chương III : Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới - Track 6 : Chương IV : Văn minh Đông Nam Á cổ - trung đại - Track 7 : Chương V : Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858) - Track 8 : Bài 17 : Văn minh Phù Nam - Track 9 : Chương VI : Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

product_img3
Bộ Sách Chân trời sáng tạo TOÁN - Lớp 10 - Tập hai - Người đọc: Định Phương

- Track 1 : lời nói đầu - Track 2 : Bài 2 - Giải bất phương trình bậc hai một ẩn - Track 3 : Bài 3 - Phương trình quy về phương trình bậc hai - Track 4 : Chương VIII . Đại số tổ hợp - Track 5 : Bài 2 - Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp - Track 6 : Bài 3 - Nhị thức Newton - Track 7 : Phần Hình học và đo lường - Track 8 : Bài 2 : Đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ - Track 9 : Bài 3 : Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ - Track 10 : Bài 4 : ba đường conic trong mặt phẳng tọa độ - Track 11 : Phần Thống kê và Xác suất - Track 12 : Hoạt động thực hành và trải nghiệm

product_img3
Bộ Sách Kết Nối Tri Thức với Cuộc Sống Tin Học Lớp 10 - Người đọc: Thảo Chi, Thiên Kim

- Track 1 : Hướng dẫn sử dụng sách - Track 2 : Bài 2 : Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội - Track 3 : Bài 4 : Hệ Nhị phân và dữ liệu số nguyên - Track 4 : Bài 6 : Dữ liệu âm thanh và hình ảnh - Track 5 : Chủ đề 2 - Mang Máy Tính và Internet - Track 6 : Chủ đề 3 - Đạo đức - Pháp luật và Văn hóa trong môi trường số - Track 7 : Chủ đề 4 - Ứng dụng Tin học - Track 8 : Chủ đề 5 - Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính - Track 9 : Bài 18 : Các lệnh vào ra đơn giản - Track 10 : Bài 20 : Câu lệnh lặp for - Track 11 : Bài 23 : Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách - Track 12 : Bài 25 : Một số lệnh làm việc với xâu kí tự - Track 13 : Bài 27 : Tham số của hàm - Track 14 : Bài 29 : Nhận biết lỗi chương trình - Track 15 : Bài 31 : Thực hành viết chương trình đơn giản - Track 16 : Chủ đề 6 - Hướng Nghiệp với Tin Học