top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Bộ Sách Chân trời sáng tạo Chuyên Đề Học Tập Vật Lí-LỚP 10 - Người đọc: Xuân Hùng

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Bài 2 : Giới thiệu một số lĩnh vực nghiên cứu trong vật lí - Track 3 : Bài 3 : Ứng dụng của vật lí trong một số ngành nghề - Track 4 : CHUYÊN ĐỀ 2 : Trái đất và Bầu trời - ( Bài 4 ) Xác định Phương Hướng - Track 5 : Bài 5 : Chuyển động nhìn thấy của một số thiên thể trên nền trời sao - Track 6 : Bài 6 : Một số hiện tượng thiên văn - Track 7 : CHUYÊN ĐỀ 3: Vât Lí với Giáo dục về Bảo vệ Môi trường - ( Bài 7 ) Môi trường và Bảo vệ môi trường - Track 8 : Bài 8 : Năng lượng hóa thạch và năng lượng tái tạo - Track 9 : Bài 9 : Tác động của việc sử dụng năng lượng ở Việt Nam - Track 10 : Ô nhiễm môi trường

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT - Lớp 10 - Người đọc: Lê Minh Hạ

- Track 1 : Hướng dẫn sử dụng sách, yêu cầu cần đạt - Track 2 : Chủ đề 2 : Thị trường và cơ thể thị trường - Track 3 : Chủ đề 3 : Ngân sách nhà nước và thuế - Track 4 : Chủ đề 4 : Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh - Track 5 : Chủ đề 5 : Tín dụng và cách sử dụng các dịch vụ tín dụng - Track 6 : Chủ đề 6 : Lập kế hoạch tài chính cá nhân - Track 7 : PHẦN HAI - GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - Chủ đề 7 : Hệ thống chính trị nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Track 8 : Bài 14 : Quốc Hội Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Track 9 : Bài 15 : Tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân - Track 10 : Chủ đề 8 : Pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Track 11 : Chủ đề 9 : Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Track 12 : Bài 22: Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013 về Quyền con người, Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân - Track 13 : Bài 24 : Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013 về Bộ máy nhà nước

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Địa Lí lớp 10 - Người đọc : Trường An

- Track 1 : Hướng dẫn sử dụng sách - Track 2 : Chương 2 : Trái đất - Track 3 : Chương 3 : Thạch Quyển - Track 4 : Chương 4: Khí Quyển - Track 5 : Chương 5 : Thủy Quyển - Track 6 : Chương 6 : Sinh Quyển - Track 7 : Chương 7 : Một số quy luật của vỏ địa lí - Track 8 : Chương 8 : Địa lí dân cư - Track 9 : Chương 9 : Nguồn lực phát triển kinh tế, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế - Track 10 : chương 10 - Địa lí các ngành kinh tế - Track 11 : Bài 29 - Cơ cấu, vai trò và đặc điểm công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp - Track 12 : Địa lí ngành giao thông vận tải - Track 13 : Chương 11. Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Chuyên Đề Học Tập Toán Lớp 10 - Người đọc: Xuân Hùng

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Bài 2 : Ứng dụng hệ phương trình bậc nhất ba ẩn - Track 3 : Chuyên đề 2 - Phương pháp quy nạp Toán Học và Nhị Thức Newton - Track 4 : Bài 2. Nhị Thức Newton - Track 5 : Chuyên đề 3 _ Ba đường Conic và ứng dụng - track 6 : Bài 3 - Parabol

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo Chuyên đề Học Tập Ngữ Văn 10 - Người đọc : Lê Như Quỳnh

- Track 1 : Chuyên đề Học Tập ngữ Văn Lớp 10 - Lời Nói Đầu - Track 2 : Phần thứ hai - Viết báo cáo và thuyết trình kết quả nghiên cứu về một vấn đề văn học dân gian - Track 3 : Chuyên đề 2 - Sân khấu hóa rác phẩm văn học. Yêu cầu cần đạt - Track 4 : Phần thứ hai - tổ chức xây dựng kích bản và tập diễn xuất - Track 5 : Chuyên đề 3 - Đọc. Viết và Giới thiệu một tập thơ. Một Tập truyện ngắn hoặc một tiểu thuyết - Track 6 : Phần thứ hai - Viết bài giới thiệu một tập thơ, một tập truyện ngắn hoặc một tiểu thuyết

product_img3
Bộ Sách Chân trời sáng tạo - Vật Lí - Lớp 10 - Người đọc: Ngọc Hân

- Track 1 : Lời Nói Đầu , - Track 2 : Chương 2 - Mô Tả Chuyển Động - Bài 4 : Chuyển động thẳng, - Track 3 : Chương 3 - CHuyển động biến đổi - Bài 7 : Gia Tốc - Chuyển động thẳng biến đổi đều - Track 4 : Chương 4 - Ba Định Luật Newton Một Số Lục Trong Thực Tiễn - Bài 10 : Ba Định Luật Newton về chuyển động . - Track 5 : Chương 5 - Moment Lực Điều Kiện Cân Bằng - Bài 13 : Tổng Hợp Lực - Phân tích lực. - Track 6 : Chương 6 - Năng Lượng - BÀi 15 : Năng Lượng và Công . - Track 7 : Chương 7 - Động Lượng - Bài 18 : Động Lượng và Định Luật Bảo Toàn Định Lượng . - Track 8 : Chương 8 - Chuyển Động Tròn - Bài 20 : Động Học của chuyển động tròn - Track 9 : Chương 9 - Biến dạng của Vật Rắn - Bài 22 : Biến Dạng của Vật Rắn Đặc tính của lò xo

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Ngữ Văn Lớp 10 - Tập Một - Người đọc: Ngọc Hân

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Bài 2 : Sống Cùng Ký ức của cộng đồng (Sử thi) - Track 3 : Đọc kết nối chủ điểm . Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê - Track 4 : Bài 3 - Giao cảm với thiên nhiên (Thơ) - Track 5 : Bài 4 - Những di sản Văn Hóa (Văn bản thông tin) - Track 6 : II./ Khảo sát mức độ quan tâm của học sinh khối 10 đường DK - Track 7 : Bài 5 - Nghệ thuật truyền thống (Chèo/Tuồng) - Track 8 : Đọc kết nối chủ điểm đàn Ghi ta tiếng lỏm trong dàn nhạc cải lương - Track 9 : Hướng Dẫn Đọc