top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - ĐẠO ĐỨC - lớp 3 - Người đọc : Ngọc Hân

- Track 1 : Hướng dẫn sử dụng sách - Track 2: Chủ đề: Khám Phá Bản Thân

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - GIÁO DỤC THỂ CHẤT - lớp 3 - Người đọc: Kim Xuân

- Track 1 : Hướng Dẫn Sử Dụng sách - Track 2 : Chủ đề: Tư Thế và Cử năng vận động cơ bản

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - TỰ NHIÊN & XÃ HỘI - Lớp 3 - Người đọc : Xuân Hiếu

- Track 1 : Hướng dẫn sử dụng sách - Track 2 : Chủ đề : TRƯỜNG HỌC - Track 3 : Chủ đề : CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG - Track 4 : Chủ đề : THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT - Track 5 : Chủ đề : CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE - Track 6 : Chủ đề: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - TIẾNG VIỆT - Lớp 3 - Tập 1 - Người đọc : Lê Như Quỳnh

- Track 1 : Tiếng Việt Lớp 3 - Tập 1 - Lời Nói Đầu - Track 2 : Bài 2 - Triển Lãm Thiếu Nhi Với 5 Điều Bác Hồ Dạy - Track 3 : Tuần 10 - Ước mơ Tuổi Thơ - Bài 1 : Ý tưởng của chính mình - Track 4 : Tuần 15 - Bài 13 - Đôi bạn

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Toán Lớp 3 - Tập 1 - Người đọc : Ngọc Hân

- Track 1 : Hướng dẫn sử dụng sách - Track 2 : Mi-li-mét - Track 3 : 2-/. Phép Nhân, Phép Chia, Trong phạm vi 1000 - Track 4 : Gấp một số lên một số lần - Track 5 : So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

product_img3
Bộ Sách Chân trời Sáng Tạo - VỞ BÀI TẬP HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM - Lớp 3 - Người đọc : Quang Điền

- Track 1 : Các ký hiệu dùng trong sách hình bàn tay trong ngón xòe ra Hoạt động Giáo dục theo chủ đề - Track 2 : Chủ đề 5 : Năm mới và việc tiêu dùng thông minh

product_img3
Bộ sách Chân trời sáng tạo. Vở Bài Tập ĐẠO ĐỨC Lớp 3-Người đọc : Quang Điền

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chủ đề : Quan tâm đến hàng xóm láng giềng

product_img3
Bộ Sách Chân trời sáng tạo - Vở Bài Tập Tiếng Việt lớp 3 - Tập Hai - Người đọc : Phương Anh

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Thiên nhiên kỳ thú (Tuần 25-26) - Track 3 : Quê hương tươi đẹp (Tuần 28-29) - Track 4 : Một Mái nhà chung (Tuần 32-33-34)

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Vở Bài Tập Công Nghệ. Lớp 3 - Người đọc : Quang Điền

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Phần hai - Thủ Công Kĩ Thuật - Bài 17 - Làm đồ dùng học tập

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng tạo. Vở Bài tập Tiếng Việt Lớp 3 - Tập Một - Người đọc: Ngọc Hân

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Ước mơ tuổi thơ

product_img3
Bộ Sách Chân trời sáng tạo. Tiếng Việt Lớp 3-Tập 2- Người đọc: Lê Như Quỳnh

- Track 1 : Bốn mùa mở hội ( tuần 19) - Track 2: Nghệ sĩ tí hon (Tuần 21) - Track 3: Niềm vui thể thao (Tuần 23) - Track 4: Tuần 25 - Thiên nhiên kì thú - Track 5 : Tuần 28- Quê hương tươi đẹp - Track 6 : Tuần 32 - Một mái nhà chung

product_img3
Bộ Sách Chân trời sáng tạo. Hoạt động trải nghiệm - lớp 3-Người đọc: Xuân Hiếu

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chủ đề 4 - Tự hào truyền thống quê em - Track 3 : Chủ đề 7 - Yêu thương gia đình - Quý trọng phụ nữ

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Công Nghệ lớp 3 - Người đọc: Kim Xuân

- Track 1 : Hướng dẫn sử dụng sách - Mỗi bài học gồm có những nội dung sau:

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Vở bài tập Tin Học lớp 3- Người đọc: Hoàng Anh

- Track 1 : Mục Lục - Chủ đề A. Máy tính và em - Track 2 : - Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin - Bài 7: sắp xếp để dễ tìm - Track 3 : Ôn tập Học Kỳ I - Track 4 : Chủ đề E. Ứng dụng Tin học - Bài 10 - Trang trình chiếu của em - Track 5 : Ôn tập học Kỳ II

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo Toán Lớp 3 - Tập 2, Người đọc: Ngọc Hân

- Track 1 : Lời nói Đầu - Track 2 : Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 - Track 3 : Em làm được những gì ? - Track 4 : 4/- Các số đến 100 000 - Track 5 : Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 - Track 6 : Diện tích hình chữ nhật

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Vở Bài Tập TOÁN - Lớp 3 - Tập Hai - Người đọc : Hoàng Anh

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Em làm được những gì ? - Track 3 : Hình chữ nhật - Viết vào chỗ chấm , điền dấu so sánh vào ô trống - Track 4 : 4-/ Các số đến 100 000 - Track 5 : Phép Trừ các số trong phạm vi 100 000 - Track 6 : Diện tích của một hình

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo Vở Bài Tập TOÁN Lớp 3. Tập Một - Người đọc: Hoàng Anh

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Ôn tập Phép chia - Track 3 : Xem đồng hồ - Track 4 : 2.- / PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000 - Track 5 : Phép chia hết và phép chia có dư - Track 6 : Giảm một số đi một số lần - Track 7 : Nhiệt độ. Đo nhiệt độ

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - TIN HỌC Lớp 3 - Người đọc: Thiên Kim

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chủ đề B : Mạng máy tính và Internet - Track 3 : Chủ đề D : Đạo đức, Pháp luật và Văn hóa trong môi trường số - Track 4 : Chủ đề F : Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính