top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Mĩ Thuật lớp 7 - Người đọc : Liên Xuyến

- Track 1 : Hướng Dẫn sử dụng sách - Track 2 : Chủ đề : HÌNH KHỐI TRONG KHÔNG GIAN - Track 3 : Chủ đề: Cuộc sống xưa và nay

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP - lớp 7 - Người đọc : Liên Xuyến

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chủ đề 4 : Chia sẻ trách nhiệm trong gia đình - Track 3 : Chủ đề 7 : Góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính

product_img3
Bộ Sách Chân trời Sáng Tạo - BÀI TẬP HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP - Lớp 7 - Người đọc : Lê Như Quỳnh

- Track 1 : Hướng Dẫn sử dụng sách - Track 2 : Chủ đề 4 : Chia sẻ trách nhiệm trong gia đình - Track 3 : Góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính

product_img3
Bộ Sách Chân trời Sáng Tạo - CÔNG NGHỆ - Lớp 7 - Người đọc : Như Minh

- Track 1 : Lời nói Đầu - Track 2 : Chương 2 - Trồng và chăm sóc cây trồng - Bài 3 - Quy trình trồng trọt - Track 3 : Chương 3 - Trồng và Chăm sóc bảo vệ rừng - Bài 6 - Rừng ở Việt Nam - Track 4 : PHẦN 2 - CHĂN NUÔI - Track 5 : Chương 5 -Nuôi dưỡng, Chăm sóc và Phòng, Trị bệnh cho vật nuôi - Bài 10 - Kĩ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi - Track 6 : Chương 6 - Nuôi Thủy Sản - Bài 12 - Ngành Thủy sản ở Việt Nam - Track 7 : Bài 14 - Mục tiêu có ý thức bảo vệ môi trường nuôi thủy sản và nguồn lợi nuôi thủy sản

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Bài Tập CÔNG NGHỆ - Lớp 7 - Người đọc : Liên Xuyến

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chương 3 - Trồng, Chăm sóc và Bảo vệ rừng - Bài 6 : Rừng ở Việt Nam - Track 3 : Phần 2 : Chăn Nuôi - Chương 4 - Mở đầu về chăn nuôi - Bài 8 : Nghề chăn nuôi ở Việt Nam - Track 4 : Chương 6 : Nuôi Thủy Sản - Bài 12 : Ngành Thủy Sản ở Việt Nam

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Giáo Dục Thể Chất - Lớp 7 - Người đọc : Liên Xuyến

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chủ đề 2 - Nhảy xa kiểu ngồi - Track 3: Chủ đề 3 : Chạy cự ly trung bình - Track 4 : Phần 3 - Thể thao tự chọn - Chủ đề 1 : Thể dục AEROBIC - Track 5 : Chủ đề 2 - BÓNG ĐÁ

product_img3
Bộ SGK CTST - Bài tập LỊCH SỬ và ĐỊA LÍ (Phần Địa Lí ) - lớp 7 - Người đọc: Bình Minh

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chương 2 - Châu Á - Bài 5. Thiên Nhiên Châu Á - Track 3 : Chương 3 - Châu Phi - Bài 9. Thiên Nhiên Châu Phi - Track 4 : Chương 5 - Châu Đại Dương - Bài 19. Thiên Nhiên Châu Đại Dương

product_img3
Bộ SGK_CTST - TOÁN - Lớp 7 - (Tập Một) - Người đọc : HỒNG HÀ

- Track 1 :Lời Nói Đầu - Track 2 : Bài 2 : CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ HỮU TỈ - Track 3 : Bài 3 - LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ - Track 4 : SỐ THỰC - Track 5 : Bài 3 : Làm tròn số và ước lượng kết quả - Track 6 : Phần HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG - HÌNH HỌC TRỰC QUAN CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN - Track 7 : Chương 4 - Hình Học Phẳng - Góc và đường thẳng song song - Track 8 : Phần : Một số yếu tố thống kê và xác xuất - Chương 5 : Một Số Yếu Tố thống Kê - Track 9 : Bài 3 : Biểu Đồ Đoạn Thẳng

product_img3
Bộ Sách Chân trời sáng tạo. Giáo Dục Công Dân Lớp 7 - Người đọc: Tường Vi

- Track 1 : Hướng dẫn sử dụng sách - Track 2 : Bài 5 - Bảo tồn di sản văn hóa - Track 3 : Bài 9 - Quản lí tiền

product_img3
Bộ Sách Chân trời sáng tạo. Ngữ Văn Lớp 7-Tập Hai-Người đọc: Ngọc Hân

- Track 1 : Bài 6 - Hành trình tri thức - Track 2 : Bài 7 - Trí tuệ dân gian - Track 3 : Bài 8 - Nét đẹp văn hóa Việt - Track 4 : Bài 9 - Trong thế giới viễn tưởng - Track 5 : Viết. Viết đoạn văn tóm tắt văn bản - Track 6 : Bài 10 : Lắng nghe trái tim mình

product_img3
Bộ Sách Chân trời sáng tạo. Ngữ Văn Lớp 7-Tập Một - Người đọc: Hoàng Anh

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Văn Bàn 2 . Sang Thu - Track 3 : Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản - Track 4 : Bài 2 - Bài học cuộc sống ( Truyện ngụ ngôn) - Track 5 : Viết - Track 6 : Bài 3 - Những góc nhìn văn chương - Track 7 : Đọc mở rộng theo thể loại - Track 8 : Bài 4 - Quà tặng của thiên nhiên ( Tản văn, tùy bút) - Track 9 : Đọc kết nối chủ điểm - Track 10 : Từng bước hoàn thiện bản thân ( Văn bản thông tin) - Track 11 : Đọc kết nối chủ điểm - Bài học từ cây cau - Track 12 : Nói và nghe

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Bài Tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 7 (Phần Lịch Sử) - Người đọc: Lê Như Quỳnh

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chương 5: Việt Nam từ đầu thế kỷ X đến đầu thế kỷ XXI

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo Bài Tập Giáo dục Công dân Lớp 7 - Người đọc: Kim Xuân

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : Bài 7 - Ứng phó với tâm lí căng thẳng

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Tin Học - Lớp 7 - Người đọc: Trần Diễm Khanh

- Track 1 : Hướng Dẫn Sử Dụng Sách - Track 2 : Bài 3 - Thực Hành thao tác với tệp và thư mục - Track 3 : Chủ đề 3 : Đạo Đức, Pháp Luật và Văn Hóa trong môi trường số - bài 6: Văn Hóa Ứng Xử qua phương tiện truyền thông số - Track 4 : Bài 8 - Sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức - Track 5 : Bài 11 - Tạo Bài trình chiếu - Track 6 : Chủ đề 5 - Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính - Bài 13 : Thuật toán tìm kiếm

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Toán Lớp 7 - TẬP HAI - Người đọc : Hồng Hà

- Track 1 : Lời nói Đầu - Track 2 : Bài 3 - Đại lượng tỉ lệ nghịch - Track 3 : Chương 7 - Biểu thức đại số - Track 4 : Chương 7 - Bài 3 - Phép cộng và phép trừ đa thức một biến - Track 5 : Phần Hình Học và Đo Lường - Chương 8- Hình Học Phẳng, Tam Giác - Track 6 : Bài 3 - Tam Giác cân - Track 7 : Bài 6 - Tính Chất ba đường trung trực của tam giác - Track 8 : Phần - Một số yếu tố thống kê và xác suất - Chương 9 - Một Số Yếu Tố Xác Suất

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - BÀI TẬP Ngữ Văn Lớp 7 - Tập 1 - Người đọc: Phương Anh

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Bài 2 - Bài học cuộc sống ( Truyện ngụ ngôn ) - Track 3 : 2-/ Trả lời câu hỏi - Track 4 : Bài 3 - Những góc nhìn văn chương ( Nghị luận văn học ) - Track 5 : Bài 4 - Quà tặng của thiên nhiên ( Tản văn, Tùy bút ) - Track 6 : Hướng dẫn làm bài tập - Track 7 : Bài 5 - Từng bước hoàn thiện bản thân (Văn bản thông tin) - Track 8 : Hướng dẫn làm bài tập

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - BÀI TẬP Ngữ Văn Lớp 7 - Tập 2 - Người đọc: Phương Anh

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Bài 7 - Trí Tuệ Dân Gian (Tục ngữ) - Track 3 : Bài 8 - Nét Đẹp Văn Hóa Việt - Track 4 : Bài 9 - Trong Thế giới Viễn Tưởng (Truyện khoa học viễn tưởng) - Track 5 : Hướng Dẫn Làm Bài Tập - Track 6 : Bài 10 - Lắng Nghe Trái tim Mình (Thơ)

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Bài Tập KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Lớp 7 - Người đọc : Như Minh

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chủ đề 2 - Phân tử - Bài 5 : PHÂN TỬ-ĐƠN CHẤT-HỢP CHẤT - Track 3 : Chủ đề 3 - Tốc độ - Bài 8 : TỐC ĐỘ CHUYỂN ĐỘNG - Track 4 : Chủ đề 4 - Âm thanh - Bài 12 : MÔ TẢ SÓNG ÂM - Track 5 : Chủ đề 7 - Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật - Bài 22 : VAI TRÒ CỦA TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG Ở SINH VẬT - Track 6 : Chủ đề 8 - Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật - Bài 32 : Cảm ứng ở sinh vật - Track 7 : HƯỚNG DẪN GIẢI - Bài 1 : Phương pháp và kĩ năng học tập môn Khoa học tự nhiên - Track 8 : Bài 7 : Hóa trị và công thức hóa trị - Track 9 : Chủ đề 4 - ÂM THANH - Bài 12. Mô tả sóng âm - Track 10 : Bài 29 - Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật