top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Mĩ Thuật lớp 7 - Người đọc : Liên Xuyến

- Track 1 : Hướng Dẫn sử dụng sách - Track 2 : Chủ đề : HÌNH KHỐI TRONG KHÔNG GIAN - Track 3 : Chủ đề: Cuộc sống xưa và nay

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP - lớp 7 - Người đọc : Liên Xuyến

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chủ đề 4 : Chia sẻ trách nhiệm trong gia đình - Track 3 : Chủ đề 7 : Góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính

product_img3
Bộ Sách Chân trời Sáng Tạo - BÀI TẬP HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP - Lớp 7 - Người đọc : Lê Như Quỳnh

- Track 1 : Hướng Dẫn sử dụng sách - Track 2 : Chủ đề 4 : Chia sẻ trách nhiệm trong gia đình - Track 3 : Chủ đề 7 : Góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính

product_img3
Bộ Sách Chân trời Sáng Tạo - CÔNG NGHỆ - Lớp 7 - Người đọc : Như Minh

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chương 2 - Trồng và chăm sóc cây trồng - Track 3 : Chương 3 - Trồng và Chăm sóc bảo vệ rừng - Track 4 : PHẦN 2 - Chăn Nuôi - Track 5 : Chương 5 - Nuôi dưỡng, Chăm sóc và Phòng, Trị bệnh cho vật nuôi - Track 6 : Chương 6 - Nuôi Thủy Sản - Track 7 : Bài 14 - Mục tiêu có ý thức bảo vệ môi trường nuôi thủy sản và nguồn lợi nuôi thủy sản

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Bài Tập CÔNG NGHỆ - Lớp 7 - Người đọc : Liên Xuyến

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chương 3 - Trồng, Chăm sóc và Bảo vệ rừng - Bài 6 : Rừng ở Việt Nam - Track 3 : Phần 2 : Chăn Nuôi - Chương 4 - Mở đầu về chăn nuôi - Bài 8 : Nghề chăn nuôi ở Việt Nam - Track 4 : Chương 6 : Nuôi Thủy Sản - Bài 12 : Ngành Thủy Sản ở Việt Nam

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Giáo Dục Thể Chất Lớp 7 - Người đọc : Liên Xuyến

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chủ đề 2 - Nhảy xa kiểu ngồi - Track 3: Chủ đề 3 : Chạy cự ly trung bình - Track 4 : Phần 3 - Thể thao tự chọn - Track 5 : Chủ đề 2 - Bóng đá

product_img3
Bộ sách Chân trời sáng tạo. Bài tập LỊCH SỬ và ĐỊA LÍ (Phần Địa Lí ) lớp 7 - Người đọc: Bình Minh

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chương 2 - Châu Á - Bài 5. Thiên Nhiên Châu Á - Track 3 : Chương 3 - Châu Phi - Bài 9. Thiên Nhiên Châu Phi - Track 4 : Chương 5 - Châu Đại Dương - Bài 19. Thiên Nhiên Châu Đại Dương

product_img3
Bộ sách Chân trời sáng tạo TOÁN Lớp 7 (Tập Một) Người đọc : HỒNG HÀ

- Track 1 :Lời nói đầu - Track 2 : Bài 2 : Các phép tính với số hữu tỉ - Track 3 : Bài 3 - Lũy thừa của một số hữu tỉ - Track 4 : Chương II. Số thực - Track 5 : Bài 3 : Làm tròn số và ước lượng kết quả - Track 6 : Phần HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG - Chương 3. HÌNH HỌC TRỰC QUAN CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN - Track 7 : Chương 4 - Hình Học Phẳng - Góc và đường thẳng song song - Track 8 : Phần : Một số yếu tố thống kê và xác xuất - Chương 5 : Một Số Yếu Tố thống Kê - Track 9 : Bài 3 : Biểu Đồ Đoạn Thẳng

product_img3
Bộ Sách Chân trời sáng tạo. Giáo Dục Công Dân Lớp 7 - Người đọc: Tường Vi

- Track 1 : Hướng dẫn sử dụng sách - Track 2 : Bài 5 - Bảo tồn di sản văn hóa - Track 3 : Bài 9 - Quản lí tiền

product_img3
Bộ Sách Chân trời sáng tạo. Ngữ Văn Lớp 7-Tập Hai-Người đọc: Ngọc Hân

- Track 1 : Bài 6 - Hành trình tri thức - Track 2 : Bài 7 - Trí tuệ dân gian - Track 3 : Bài 8 - Nét đẹp văn hóa Việt - Track 4 : Bài 9 - Trong thế giới viễn tưởng - Track 5 : Viết. Viết đoạn văn tóm tắt văn bản - Track 6 : Bài 10 : Lắng nghe trái tim mình

product_img3
Bộ Sách Chân trời sáng tạo. Ngữ Văn Lớp 7. Tập Một - Người đọc: Hoàng Anh

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Văn bản 2 . Sang Thu - Track 3 : Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản - Track 4 : Bài 2 - Bài học cuộc sống ( Truyện ngụ ngôn) - Track 5 : Viết - Track 6 : Bài 3 - Những góc nhìn văn chương - Track 7 : Đọc mở rộng theo thể loại - Track 8 : Bài 4 - Quà tặng của thiên nhiên ( Tản văn, tùy bút) - Track 9 : Đọc kết nối chủ điểm - Track 10 : Bài 5: Từng bước hoàn thiện bản thân ( Văn bản thông tin) - Track 11 : Đọc kết nối chủ điểm - Bài học từ cây cau - Track 12 : Nói và nghe

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Bài Tập Lịch Sử và Địa Lí (Phần Lịch Sử - Lớp 7) - Người đọc: Lê Như Quỳnh

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chương 5: Việt Nam từ đầu thế kỷ X đến đầu thế kỷ XXI

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo Bài Tập Giáo dục Công dân Lớp 7 - Người đọc: Kim Xuân

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : Bài 7 - Ứng phó với tâm lý căng thẳng

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Tin Học - Lớp 7 - Người đọc: Trần Diễm Khanh

- Track 1 : Hướng Dẫn Sử Dụng Sách - Track 2 : Bài 3 - Thực Hành thao tác với tệp và thư mục - Track 3 : Chủ đề 3 : Đạo Đức, Pháp Luật và Văn Hóa trong môi trường số - bài 6: Văn Hóa Ứng Xử qua phương tiện truyền thông số - Track 4 : Bài 8 - Sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức - Track 5 : Bài 11 - Tạo Bài trình chiếu - Track 6 : Chủ đề 5 - Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính - Bài 13 : Thuật toán tìm kiếm

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Toán Lớp 7 - TẬP HAI - Người đọc : Hồng Hà

- Track 1 : Lời nói Đầu - Track 2 : Bài 3 - Đại lượng tỉ lệ nghịch - Track 3 : Chương 7 - Biểu thức đại số - Track 4 : Chương 7 - Bài 3 - Phép cộng và phép trừ đa thức một biến - Track 5 : Phần Hình Học và Đo Lường - Chương 8- Hình Học Phẳng, Tam Giác - Track 6 : Bài 3 - Tam Giác cân - Track 7 : Bài 6 - Tính Chất ba đường trung trực của tam giác - Track 8 : Phần - Một số yếu tố thống kê và xác suất - Chương 9 - Một Số Yếu Tố Xác Suất

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - BÀI TẬP Ngữ Văn Lớp 7 - Tập 1 - Người đọc: Phương Anh

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Bài 2 - Bài học cuộc sống ( Truyện ngụ ngôn ) - Track 3 : 2-/ Trả lời câu hỏi - Track 4 : Bài 3 - Những góc nhìn văn chương ( Nghị luận văn học ) - Track 5 : Bài 4 - Quà tặng của thiên nhiên ( Tản văn, Tùy bút ) - Track 6 : Hướng dẫn làm bài tập - Track 7 : Bài 5 - Từng bước hoàn thiện bản thân (Văn bản thông tin) - Track 8 : Hướng dẫn làm bài tập

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - BÀI TẬP Ngữ Văn Lớp 7 - Tập 2 - Người đọc: Phương Anh

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Bài 7 - Trí Tuệ Dân Gian (Tục ngữ) - Track 3 : Bài 8 - Nét Đẹp Văn Hóa Việt - Track 4 : Bài 9 - Trong Thế giới Viễn Tưởng (Truyện khoa học viễn tưởng) - Track 5 : Hướng Dẫn Làm Bài Tập - Track 6 : Bài 10 - Lắng Nghe Trái tim Mình (Thơ)

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Bài Tập KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Lớp 7 - Người đọc : Như Minh

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chủ đề 2 - Phân tử - Bài 5 : PHÂN TỬ-ĐƠN CHẤT-HỢP CHẤT - Track 3 : Chủ đề 3 - Tốc độ - Bài 8 : TỐC ĐỘ CHUYỂN ĐỘNG - Track 4 : Chủ đề 4 - Âm thanh - Bài 12 : MÔ TẢ SÓNG ÂM - Track 5 : Chủ đề 7 - Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật - Bài 22 : VAI TRÒ CỦA TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG Ở SINH VẬT - Track 6 : Chủ đề 8 - Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật - Bài 32 : Cảm ứng ở sinh vật - Track 7 : HƯỚNG DẪN GIẢI - Bài 1 : Phương pháp và kĩ năng học tập môn Khoa học tự nhiên - Track 8 : Bài 7 : Hóa trị và công thức hóa trị - Track 9 : Chủ đề 4 - ÂM THANH - Bài 12. Mô tả sóng âm - Track 10 : Bài 29 - Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo Bài Tập TIN HỌC Lớp 7 - Người đọc: Thiên Kim

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chủ đề 2 : Tổ chức lưu trữ, Tìm kiếm và trao đổi thông tin - Bài 5 : Mạng xã hội - Track 3 : Chủ đề 4 : Ứng dụng tin học - Bài 7: Phần mềm bảng tính - Track 4 : Bài 9: Định dạng trang tính, chèn thêm và xóa hàng, cột - Track 5 : Bài 11: Tạo bài trình chiếu - Track 6 : Chủ đề 5 : Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính - Bài 13 : Thuật toán tìm kiếm - Track 7 : Hướng dẫn và đáp án

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Bài Tập TOÁN Lớp 7 - Tập Một - Người đọc: Hoàng Ngọc

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2: Bài 3 : Lũy Thừa của một Số Hữu Tỉ - A. Kiến thức cần nhớ (Trang 13) - Track 3 : Bài tập cuối chương 1 - Track 4 : Bài 3. Lũy Thừa của một Số Hữu Tỉ (Trang 25) - Track 5 : Chương 2. SỐ THỰC - Bài 1: Số Vô tỉ. Căn bậc hai số học - Track 6 : Bài 3. Làm tròn số và ước lượng kết quả - Track 7 : Phần Hình Học và Đo Lường Hình Học Trực Quan . Chương 3. Các Hình Khối trong thực tiễn - Track 8 : Chương 4. Hình Học Phẳng Góc và Đường Thẳng Song Song - Track 9 : Phần Một số Yếu tố Thống Kê và Xác Suất

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Bài Tập TOÁN Lớp 7 - Tập Hai - Người Đọc: Ngọc Hân

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2: Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch - Track 3 : Chương 7. Biểu thức Đại Số - Track 4 : Bài 4 . Phép nhân và Phép Chia đa thức một biến - Track 5 : Phần - Hình Học Và Đo Lường Hình Học Phẳng - Track 6 : Bài 4 - Đường vuông góc và đường xiên - Track 7 : Bài 5 . Đường Trung Trực của một đoạn thẳng - Track 8 : Bài 8 . Tính chất ba đường cao của tam giác - Track 9 : Phần - Một Số Yếu Tố Thống Kê và Xác Suất

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Âm Nhạc - Lớp 7 - Người đọc: Hoàng Ngọc

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chủ đề 3 : Nhớ ơn thầy cô - Track 3 : Chủ đề 6 : Giai điệu vùng cao

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo. Khoa học Tự nhiên Lớp 7 - Người đọc: Trung Nghị

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chủ đề 1 : Nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Track 3 : Chủ đề 2 : Phân tử - Track 4 : Bài 7 : Hóa trị và công thức hóa trị - Track 5 : Chủ đề 3 : Tốc độ - Track 6 : Bài 13 : Độ to và độ cao của âm - Track 7 : Chuyên đề 6 : Từ - Track 8 : Chủ đề 7 : Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật - Track 9 : Bài 26 : Thực hành về hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt - Track 10 : Bài 29 : Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật - Track 11 : Chủ đề 8 : Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật - Track 12 : Chủ đề 10 : Sinh sản ở sinh vật - Track 13 : Chủ đề 11 : Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Lịch Sử và Địa Lí - Lớp 7 - Người đọc: Tường Vi

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chương 2. Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX - Track 3 : Chương 4. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỷ thứ X - Track 4 : Chương 5. Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XVI - Track 5 : Bài 16 : Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226-1400) - Track 6 : Bài 19 : Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) - Track 7 : PHẦN ĐỊA LÍ : Chương 1. Châu Âu - Track 8 : Chương 2. Châu Á - Track 9 : Chương 3. Châu Phi - Track 10 : Chương 4. Châu Mỹ - Track 11: Chương 5. Châu Đại Dương - Track 12 : Chủ đề chung 1. Các cuộc đại phát kiến địa lí