top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Tiếu ngạo Giang Hồ - Tập 1 - Người đọc : Thủy Tiên

- Track 1 : Lời Giới thiệu - Track 2 : Hồi 2 - Tổng Tiêu Đầu mở cuộc điều tra -Track 3 : Hồi 3 - TồiTâm Trưởng giết người không vết - Track 4: Hồi 4 - Cô bán rượu - Track 5: Hồi 5 - Cô bán rượu -Track 6: Hồi 6 -Phái Thanh Thànhmưu đồ thâm độc -Track 7 : Hồi 7 - -Track 8 : Hồi 8 -Track 9 : Hồi 9 -Track 10 : Hồi 10 - Track 11 - Hồi 11 - track 12 - Hồi 12 -Track 13 -Hồi 13 - track 14 - Hồi 14 -Track 15 -Hồi 15 - Track 20 : Hồi 20

product_img3
Tiếu ngạo giang hồ - Tập 2 - Người đọc : Thủy Tiên

- TRACK 1: Hồi 21: Tử Hà Công cứu mạng thiếu tiêu đầu - TRACK 2: Hồi 22: Dạ ngọc không dưng nổi sóng lòng - TRACK 3: Hồi 23 - Ngàn công chúa không ai bằng tiểu muội - TRACK 4: Hồi 25 : Vì tình bạn toàn gia bị giết - TRACK 5: Hồi 26: Bách biến thiên ảo Hành sơn vân vụ thập tam thức - TRACK 6: Trao hào kiết Tiếu Ngạo Giang Hồ - TRACK 7: Hồi 29: Lâm Bình Chi lên núi Hoa Sơn - TRACK 8: Hồi 31 - Trong hậu động tình đầu nồng thắm - TRACK 9 : Hồi 32: Bảo kiếm rơi tỏm đáy vực sâu - TRACK 10: Hồi 34: Xem đồ hình chợt mất niềm tin - TRACK 11: Hồi 35: Bị phụ rẫy Hồ Xung lâm trọng bệnh - TRACK 12: Hồi 37: Cuộc quyết chiến giữa 2 phe kiếm, khí - TRACK 13 : Hồi 39: Học đến đâu, ra chiến đến đó - TRACK 14: Hồi 40 - Mây trôi nước chảy theo ý mình

product_img3
Tiếu ngạo giang hồ - Tập 3 - Người đọc : Thủy Tiên

- TRACK 1: HỒI 41 - TRACK 2 : HỒI 42 - TRACK 3: HỒI 44 - TRACK 4: HỒI 45 - TRACK 5: HỒI 46 - TRACK 6: HỒI 48 - TRACK 7: HỒI 50 - TRACK 8: HỒI 52 - TRACK 9: HỒI 54 - TRACK 10: HỒI 56 - TRACK 11: HỒI 58 - TRACK 12 : HỒI 60 - TRACK 13: HỒI 61 - TRACK 14: HỒI 62 - TRACK 15: HỒI 64

product_img3
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Tập 4 - Người đọc : Thuỷ Tiên

- Track 1 : Hồi 65 - Ai đang giữ tịch tà kiến phổ - Track 2 : Hồi 66 - Ngũ Bá Cương hội ngộ - Track 3: Hồi 69 - Nguyện đi theo tới chân trời gốc biển - Track 4: Hồi 71 = Lão bà bà hóa thành gia nhân - Track 5 : Hồi 74 - Không quy đầu làm môn hạng phái thiếu lâm - Track 6 : Hồi 76- Lúc nguy hiểm liên thủ chiến đấu - Track 7: Hồi 78 - Thay tên đổi họ tìm đến Mai Trang - Track 8 : Hồi 80 - Lệnh hồi xuân đã bại đang thanh - Track 9 : Hồi 82 - Hoàng Chung Công thảm bại mà mừng - Track 10 : Hồi 84 : Gặp tù nhân dưới đáy hồ

product_img3
Tiếu ngạo giang hồ - Tập 5 - Người đọc : Thuỷ Tiên

- Track 1: Hồi 86 - Lệnh Hồ Xung bị nhốt hắc lao - Track 2 : Hồi 88 - Giả mưu cao lừa địch thoát lao lung - Track 3 : Hồi 90 - Ngậm nhả hành trừng trị phản đồ - Track 4: Hồi 92 - Vị tam tướng của Phủ Phương Châu - Track 5 : Hồi 95 - Trấp Bát Phố, Phái Hằng Sơn Lâm Nạn - Track 6- Hồi 97 - Ngô Tướng Quân kịp thời cứu huyền - Track 7 : Hồi 100- Áo Cà Sa chép tịch sà kiếm phổ - Track 8 : Hồi 102 Lệnh Hồ Xung trừng trị bọn Trung Sơn - Track 9 - Hồi 104 - Ai là gái tứ chiến giang hồ - Track 10 : Hồi 106 - Thục nữ lâm nguy

product_img3
Tiếu ngạo giang hồ - TẬP 6 - Người đọc: Thủy Tiên

- Track 1 : HỒI 108 - Đón Thánh cô - Track 2: HỒI 110 - Lệnh Hồ Xung tiếp nhiệm - Track 3: HỒI 112 - Nhờ địa đạo quân hùng thoát hiểm - Track 4: HỒI 115 - Đấu phương chứng ngã hành thủ thắng - Track 5: HỒI 117 - Cứu tình nhân - Track 6 : HỒI 119 - Bọn át ôn - Track 7: HỒI 121 - Điền Bá Quang trở thành Hòa Thượng -- Track 8: HỒI 122 - Thánh cô trừng trị - Track 9 : HỒI 123 - Cuộc mật nghị trong chùa Huyền Không - Track 10 : HỒI 125 - Trên cầu tre giải cứu tình quân

product_img3
Tiếu ngạo giang hồ - Tập 7 - Người đọc: Thủy Tiên

- Track 1 : Hồi 127 - Luyện Bảo điển - Track 2 : Hồi 129 -Lệnh Hồ Xung không vào Ma Giáo - Track 3 : Hồi 131 -Tả Lãnh Thiền ly gián phái Thái Sơn - Track 4 : Hồi 133 -Quyết ra tay phá đám bọn Tung Sơn - - Track 5 : Hồi 135 - Nhạc Linh San đã bại Thái Sơn, Hành Sơn - Track 6 : Hồi 137 - Tả Lãnh Thiền mắc hợm Nhạc Linh San - Track 7 : Hồi 139 -Lâm Bình Chi vũ nhục Dư Thương Hải - Track 8 : Hồi 141 -Trả đại thù, Bình Chi mù mắt - Track 9 : Hồi 143 - Lâm Bình Chi thống mạ Nhạc Bất Quần.

product_img3
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Tập 8 - Người đọc: Thủy Tiên

- Track 1 - Hồi 145 -Lúc Lâm Tử, hát sơn ca Phúc Kiến - Track 2 - Hồi 146 -Hắc Mộc Nhai giăng bẫy Nhạc Bất Quần - Track 3 : Hồi 147 -Đấu Tịch tà, Độc Cô thủ thắng - Track 4 : Hồi 148 - Hình phạt ngộ nghĩnh trên hang Thông Thiêng - Track 5 : Hồi 149 - Tiểu ni cô thổ lộ chân tình - Track 6: Hồi 150 -. Linh Quy các hào kiệt thụ hình - Track 7: Hồi 151 - . Đọc kiếm pháp, trừ bọn gian tà - Track 8: Hồi 152 . Lam Phượng Hoàng tìm đến đưa tin - Track 9 : Hồi 154 . Mật hiệu Cút con bà mày đi! - Track 10 : Hồi 156 - Nhật Nguyệt giáo thừa nước đục thả câu - Track 11: Hồi 157 -. Lại cương quyết không vào Thần giáo - Track 12 Hồi 159 - Người trong kiệu sao không xuất hiện