top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
NGỤ NGÔN HÀN QUỐC - Người đọc : Hoàng Ngọc

- Track 1 : Lời Nói Đầu . Ngụ Ngôn là một tự Sự hư cấu sử dụng một ẩn dụ mở rộng cho toàn thể tự sự nhằm ngụ li bài học Đạo Đức, Triết lý nhân sinh , ý nghĩa quan trọng Ngụ ngôn nằm ở sự chiêm nghiệm đút kết giao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác những kinh nghiệm mà người ta cần học để không lập lại những sai lầm quá khứ - Track 2 : Ông Trời biết hết - Track 3 : Bản chất của Cáo - Track 4 : Kén Dâu - Track 5 : Kim Phú Thức - Track 6 : Lý Chiên sinh năm 1345 mất 1405 / Giới thiệu tác giả : Lý Chiêm tự là Trọng Thúc Hiệu là Song Mai Đường là nhà văn, nhà chính trị - Track 7 : Liễu Mộng Dần sinh năm 1559 mất năm 1623 - Giới thiệu tác giả: Liễu Mộng Dần là một nhà Tản Văn thời Phương Triều, Triều Tiên bộ sách Ưu Vô Giả Đàm của ông là sách truyện kể nổi tiếng của Hàn QUốc

product_img3
Truyện cổ Hàn Quốc - Người đọc : Hướng Dương

- Track 1: LỜI GIỚI THIỆU - Track 2: Vì sao mũi heo lại ngắn ? - Track 3: Ai được phục vụ trước - track 4: Thỏ xử án - Track 5: Lá gan thỏ - Track 6: Cục bướu biết hát - Track 7: Cái chùy yêu quái - Track 8: Nàng Ốc sên - Tack 9: Chàng đốn củi - Track 10 : hàng mục đồng và nàng thợ dệt - Track 11: Cá chép mùa đông - Track 12: Đứa con gái hiếu thảo - Track 13 : Loài chim biết ơn - Track 14 : Quà tặng của chim én. - Track 15 : Vài nét về Trần Hữ Kham

product_img3
Trăng có biết không ? - Người đọc: Hoàng Anh

- Track 1: Vài dòng cùng bạn đọc - Track 2 : 3/ Bí Mật - Track 3: 5/- Công chúa gối - track 4: 7/- Cây Trâm bạc của bà - Track 5: 9/- Người bạn như trăng ban ngày - Track 6: 11/- Nước sông ơi chảy về đâu?