top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Giáo Dục Sinh Lý Trẻ Em-Người đọc: Như Minh

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chương 2: Ý kiến nhà giáo dục C.Freinet - Track 3 : Chương 3: Ý kiến của bác sĩ A.Arthus - Track 4 : Chương 4: Ý kiến của bác sĩ A.Berge - Track 5 : Chương 5: Ý kiến của bác sĩ A.Dauphin - Track 6: Chương 6: Ý kiến của bác sĩ R.Allendy và H.Lobtsein - Track 7: Chương 7: Ý kiến của M.Debesse - Track 8 : Chương 10: Ý kiến của A.Gessll và F.L.Ilg Cố vấn Giáo dục - Track 9 : Tổng luận

product_img3
Tập Bài Giảng Lý Luận về Pháp Luật - Nhiều người đọc

- Track 1: Lời nói đầu : ... Chương 1 : Những vấn đề chung về pháp luật - Track 2 : Chương 2 : Quy Phạm Pháp Luật - Track 3 : Chương 3 : Hệ thống Pháp Luật - Track 4 : 4/- Hệ thống văn bản vi phạm Pháp luật - Track 5 : Chương 1: Quan hệ Pháp Luật - Track 6 : Chương 5 - Thực hiện Pháp Luật và áp dụng Pháp Luật - Track 7 : Chương 6- Ý thức Pháp Luật và Pháp chế - Track 8 : Chương 7 - Vi Phạm Pháp Luật, Trách nhiệm Pháp Lý - Track 9 : Chương 8 - Cơ chế điều chỉnh Pháp Luật

product_img3
GIÁO DỤC TRONG THỜI ĐẠI TRI THỨC - Người đọc: An Đồng

- Track 1 : Tủ sách Thời Đại tri Thức - Track 2: Giáo dục và Kinh tế thị trường - Track 3 : Giáo dục tại các nước - Track 4 : Hệ thống giáo dục ở Trung Quốc - Track 5 : Giáo dục Stem - Track 6 : Đào tạo cho Thế Kỷ 21 - Track 7 : Đầu Tư Giáo Dục - Track 8 : Cải tiến Giáo dục - Track 9 : Đầu tư vào Giáo dục Đại Học - Track 10 : Giáo dục của tương lai - Track 11 : Tương lai của Giáo dục - Track 12 : Điều gì quan trọng hơn tiền bạc khi bạn ở tuổi 20