top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Luyện Kỹ năng Nghe Nói và Đọc chuẩn Tiếng Anh - Người đọc: Như Minh

- Track 1: Lời Nói Đầu - Track 2 : Tôi không thể nhớ ra ngay lập tứcđược - Track 3 : Tiền luôn chảy ra khỏi túi mình - Track 4 : Để tôi đãi - Track 5: Trông anh kiệt sức quá - Track 6 : Tốt nhất hãy tha thứ vá quên đi - Track 7: Đừng trút nó lên tôi - Track 8 : Vì sao chúng ta không đi lộ trình khác