top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Chuyện Cổ Tích Dành Cho Người Lớn

- Track 1: Con Ruồi - Track 2 : Cầu chúc hai người hạnh phúc - Track 3 : Làm chồng khổ thật - Track 4 : Cánh đàn ông chúng mình - Track 5 : Ti vi, tủ lạnh hay Cassette - Track 6 : Làm gì có một ông bố như thế - Track 7 : Nói một điều