top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
TRUYỆN CỔ TRUNG HOA - Người đọc : Hướng Dương

- TRACK 1 : CHÀNG NGƯỜI RẮN - TRACK 2: TRUYỆN VỀ CÔ GÁI TRONG CÁI GIỎ HẦU - TRACK 3: NÀNG CÔNG CHÚA RỒNG VÀ CHÀNG VĂN LANG - TRACK 4: HƯƠU CON BẰNG NGỌC THẠCH - TRACK 5: HỒ NƯỚC MÀU XANH LÁ MẠ - TRACK 6: VUA CÓ NGÓN TAY VÀNG - TRACK 7: NGƯU LANG CHỨC NŨ - TRACK 8: VIÊN NGỌC PHÁT QUANG - TRACK 9: NÀNG TIÊN CỎ - TRACK 10 : CHÀNG THƯ SINH - TRACK 11: KẺ GỚM GIẾT - TRACK 12: NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU KỲ THÚ CỦA HÀNG NGÀN THỢ THỦ CÔNG - TRACK 13: THẰNG LƯỜI -TRACK 14 : NHÀ RỒNG - TRACK 15: NGUYỆT QUẾ - TRACK 16: NGƯỜI VỢ LƯỜI BIẾNG - TRACK 17: BỐN CHÀNG NÔNG DÂN LÀM THƠ - TRACK 18 : CÂY CỎ HUYẾN BÍ - TRACK 19: ÔNG CHỦ HÀ TIỆN MỪNG SINH NHẬT - TRACK 20: ÔNG CHỦ CHIẾC CỐI XAY VÀ THIÊN THẦN - TRACK 21 : HƠN LĂNG BẮT NHỐT MẶT TRỜI - TRACK 22: HỒ LỆ - TRACK 23 : LỖ BAN VÀ EM GÁI XÂY CẦU RA SAO? - TRACK 24 : CHIẾC GƯƠNG SOI CỦA TIÊN - TRACK 25 : VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH

product_img3
10 Đại Mỹ nhân Trung Quốc - Người đọc : Phương Minh

- Track 1 : Thay lời tựa - Track 2: Bao Tự nụ cười làm mất Giang sơn - Track 3: Ở nước Bao nghe tin sét đánh - Track 4: Trong khi ấy thân Hậu không thề ngờ - Track 5 : Tây Thi , Mỹ nhân nổi tiếng Cổ Kim - Track 6: Phù Sai cả cười - Track 7: Vương Chiêu Quân hồng nhan bạc phận xứ người - Track 8: Án Nguyên Đế càng nhìn Chiêu Quân càng ngẫn ngơ - Track 9: Triệu Phi Yến Mỹ nhân loạn cung đình - Track 10 : Yến tiệc được tổ chức hết sức linh đình - Track 11 : Kẻ có lương tâm thì ngậm miệng giã câm - Track 12 : Điêu Thuyền - Track 13: Nói xong Điêu Thuyền giã vờ định nhảy xuống cái ao - Track 14 : Võ Tắt Thiên - Track 15: Võ Tắt Thiên thấy thời thế đã chín mùi, - Track 16 : Nhưng sự việc không đúng như vậy - Track 17 : Trong Chiếu Thư không hề nhắc gì đến trách nhiệm của bọn lai chúng thần - Track 18 : Dương Quỳnh Chi - Track 19 : Trương Lệ Hoa - Track 20 : Dương Ngọc Hoàng - Track 21 : Tương Truyền quần áo của Dương Quý Phi - Track 22: Huyền Tông biết chuyện này càng vui mừng - Track 23: Trần Viên Viên - Track 24 : Phạm Văn Trình

product_img3
Tần Thủy Hoàng Doanh Chính - Người đọc: Thủy Tiên

- Track 1 : Thiên triều sử giám, sự thật về Bật tế Vương - Track 2 : Trời ban anh hùng - track 3 : Tập quyền trong tay - Track 4 : Quyền thuật đế vương - Track 5 : Tướng tài thần giỏi - Track 6 : Càn quét sáu nước - Track 7 : Tiết 4: Binh lực toàn quốc - Track 8 : Chương 7: Nhất thống Trung Hoa - Track 9 : Tiết 3: Mở man bờ cõi - Track 10 : Chương 8: Thiên cổ nhất đế - Tiết 1: Tự xưng Hoàng Đế - Track 11: Tiết 3: Đế quốc vĩ đại - Track 12 : Chương 9 : Nhị thế suy vong /Tiết 3: Bảo chính vong Tần

product_img3
Truyện Truyền kỳ Kỳ Án Trung Quốc- Người đọc: Phạm Hùng

- Track 1 : Phần 1: Truyền Kỳ, thật giả chuyện lưu gù - Track 2: Quốc Bảo Kim Sư truyền kỳ - Track 3 : Nghĩa dũng phu nhân truyền kỳ - Track 4 : Thiền cầm truy mệnh - Track 5: Phần 2: Kỳ Án . Bí mật trong bức họa - Track 6 : Nghi án hài thêu - Track 7 : Bao Công tra án giải oan ngục (Hết)

product_img3
Truyền Kỳ Mạn Lục - Người đọc : Thủy Tiên

- Track 1 : Lời Nhà Xuất Bản - Track 2 : Chuyện cây gạo - Track 3 : Chuyện kỳ ngộ ở Trại Tây - Track 4 : Chuyện nghiệp oan của Đào thị - Track 5 : Chuyện Từ Thức lấy vợ tiên - Track 6 : Chuyện yêu quái ở Xương Giang - Track 7 : Chuyện cái chùa hoang ở Huyện Đông Trào - Track 8 : Chuyện bữa tiệc đêm ở Đà Giang - Track 9 : Chuyện Lệ Nương - Track 10 : Chuyện tướng Dạ Xoa

product_img3
Tào Tháo Đại truyện - Người đọc : Hồng Vị

- Track 1 : Đã đến lúc nên chiêu tuyết cho Tào Tháo - Track 2 : Chương II. Bước đầu làm quan, hoạn lộ gập gềnh - Track 3 : Trương Giốc người huyện Cự Lộc - Track 4 : Chương III. Mưu hay không dùng - Trung thần bó tay Lạc Dương - Mặt trời trên sông Lạc, sừng sững bên bờ phía đông - Track 5 : Đổng Thái hoàng Thái hậu thở dài - Track 6 : Tình hình còn có thể nghiêm trọng hơn - Track 7 : Đổng Trác khống chế triều đình Tào tháo chiêu binh mại mã - Track 8 : Tháo xuống ngựa - Track 9 : Chương V - Quan Đông liên minh chống Đổng Trác Đổng Trác dời đô đốt Lạc Dương - Track 10 : Chương VI. Gió nổi mây vần - quân phiệt lại khai chiến - Track 11 : Trong khi anh em họ Viên mâu thuẩn nghiêm trọng thì Tào Tháo đang đóng quân ở Hà Nội - Track 12 : Chương VII. Thu Quân Thanh Châu lấy luôn đất Duyện - Track 13 : Đổng Trác chết rồi - Track 14 : Chương VIII. Ngoài mở cương vực chiếm Từ Châu sau nổi lửa đánh Bộc Dương - Track 15 : Tào Tháo rất coi trọng Trần Cung - Track 16 : Canh một đêm đó - Track 17 : Chương IX . Cướp thím người - hại cháu mình - Track 18 : Chương X. Dĩnh Châu được kỳ Sĩ, hứa Đô đón Thiên Tử - Track 19 : Ngày đầu năm mới - Track 20 : Chương XI. Lưu Bị dực thân Tào Mạnh Đức , Lã Bố mệnh Táng Lẩu Bạch Môn - Track 21 : Chương XII. Tào Tháo gọi Lưu Bị là anh hùng . Lưu Bị rời Tào Tháo để tránh nạn - Track 22 : Chương XIII. Mạnh Đức cười Hịch Văn . Vân Trường ước ba việc - Track 23 : Chương XIV . Quan Độ bão giông - anh hùng lập nghiệp - Track 24 : Chương XV. Tào Tháo đốt cháy Ô Sào , Viên Thiệu thua to Quan Độ - Track 25 : Chương XVII. Họ Viên cốt nhục tương tàn , Họ Tào Ngư ông đắc lợi - Track 26 : Chương XIX . Đến Kiệt Thạch phía đông để ngắm nhìn biển bir61c - Track 27 : Chương XX. Xây dựng hồ Huyền Vũ - chuộc Thái Văn Cơ về - Track 28 : Chương XXI. Khổng Minh Long Trung đối sách Lưu Tông Kinh Châu đầu hàng - Track 29 : Chương XX. Bừng bừng đắc chí - múa giáo làm thơ - Track 30 : Tiếng nói của bọn Mao GIới, - Track 31 : Chương XXIV . Xích mích rực lửa - Máu nhuộm đỏ sông - Track 32 : Chương XXV . Một buổi sáng mùa đông - Track 33 : Thương thay cho tên quản gia - Track 34 : Chương XXVI. Bôi Thư, ly gián hoàn toại gạt băng, đại phá Mã Siêu - Track 35 : Cuối thu, thời tiết lạnh giá - Track 36 : Chương XXVII . Ngụy Vũ ngồi ngai - Hán Hoàng nằm đất - Track 37 : Hễ nhìn đến Tuân Úc - Track 38 : Chương XXVIII . Tây phá Trương Lỗ - Đông đánh Tôn Quyền - Track 39 : Sau lần quân Tào mở cuộc khủng bố đẫm máu ở Hà Trí - Track 40 : Năm Kiến An thứ hai mươi - Track 41 : Chương XXIX . Không lấy Hán Trung - chỉ lấy thiên hạ - Track 42 : Trời sáng , Lưu Bị đứng bên kia sông quan sát - Track 43 : Chương XXX . Nước dìm bảy quân - thua chạy mạnh thành - Track 44 : Sau khi đưa tiễn bảy đội quân rầm rộ lên đường - Track 45 : Vĩ Thanh