top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Ngữ Văn Lớp 8 - Tập hai - Người đọc : Hoàng Anh

- Track 1 : bài 18 - Kết quả cần đạt - Cảm nhận được niềm khao khát tự do mãnh liệt và tâm sự yêu nước đượcdiễn tả sâu sắc... - Track 2 : bài 19 - Kết quả cần đạt -Cảm nhận được vẻ đẹp tươi sáng của bức tranh làng quê vùng biển trong bài Quê Hương của tác giả Tế Hanh -- Track 3 : bài 20 - Kết quả cần đạt -Cảm nhận được niềm vui của Bá Hồ trong cuộc sống Cách mạng đầy gian khổ ở Pắc bó - Track 4 : bài 21 - Kết quả cần đạt -Cảm nhận được tình yêu thiên nhiên thắm thiết và phong thái ung dung trong bất kỳ hoàn cảnh nào của Hồ Chí Minh thể hiện qua bài Ngắm Trăng - Track 5 : bài 22 - Kết quả cần đạt - Thấy được chiếu dời đô .. - Track 6 : bài 23 - Kết quả cần đạt - Cảm nhận được tinh thần yêu nước của tác giả Trần Quốc Tuấn - Track 7 : bài 24 - Kết quả cần đạt - thấy được ý thưc dân tộc đã phát triển tới trình độ cao và phần nào hiểu được - Track 8 : bài 25 - Kết quả cần đạt - thấy được quan điểm của Nguyễn Thiết về mục đích và tác dụng của việc học qua bài văn học tập cách lập luận của tác giả - Track 9 : bài 26 - Kết quả cần đạt - Thấy được bộ mặt giả nhân giả nghĩa thủ đoạn tàn bạo của chính quyền thực dân Pháp trong việc sử dụng người dân thuộc địa làm bia đỡ đạn... - Track 10 : bài 27 - Kết quả cần đạt - Hiểu rõ cách lập luận chặt chẽ sinh động mang đâm cách .... - Track 11 : bài 28 - Kết quả cần đạt - Năm vững nội dung chủ yếu và đặc điểm nghệ thuật của các văn bản đã học để làm tốt bài kiểm tra Văn - Track 12 : bài 29 - Kết quả cần đạt - Hiểu rỏ tài năng của MoliE trong việc xây dựng một lớp trực sinh động - Track 13 : bài 30 - Kết quả cần đạt - Biết vận dụng trí thức về cách chủ đề văn bản vận dụng ở lớp 8 - Track 14 : bài 31 - Kết quả cần đạt - Nắm được hệ thống văn bản đã học trong chương trình ngữ văn lớp 8 - Track 15 : bài 32 - Kết quả cần đạt - Qua giờ trả bài kiểm tra Văn, cũng cố lại kiến thức về các văn bản văn học tiếp tục cũng cố kiến thức về các kiểu câu các kiểu hành động nói và lựa chọn trật tự từ trong câu - Track 16 : bài 33 - Kết quả cần đạt - Năm được hệ thống các văn bản nghị luận đã học trong chương trình ngữ văn lớp 8 - học kỳ 2 - Track 17 : bài 34 - Kết quả cần đạt - Nắm được hệ thống các văn bản văn học nước ngoài và văn bản vận dụng đã học trong chương trình ngữ văn lớp 8