top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
SACH NÓI PHÁP LUẬT - Quyển 1 - HIẾN PHÁP LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TP.HCM & THƯ VIỆN SACH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BỘ SACH NOI PHÁP LUẬT - QUYỂN 1 GỒM : HIẾN PHÁP LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT , LUẬT HỘ TỊCH , VÀ LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH .

product_img3
SACH NÓI PHÁP LUẬT - Quyển 02 - BỘ LUẬT DÂN SỰ

SACH NÓI PHÁP LUẬT - PHẦN 02 HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TP.HCM & THƯ VIỆN SACH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BỘ SACH NOI PHÁP LUẬT - QUYỂN 1 GỒM : HIẾN PHÁP LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT , LUẬT HỘ TỊCH , VÀ LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH .

product_img3
SÁCH NÓI PHÁP LUẬT - QUYỂN 3 - BỘ LUẬT LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI

SACH NÓI PHÁP LUẬT - Quyển 03 - Luật Bảo Hiểm Y TẾ HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TP.HCM & THƯ VIỆN SACH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BỘ SACH NOI PHÁP LUẬT - QUYỂN 1 GỒM : HIẾN PHÁP LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT , LUẬT HỘ TỊCH , VÀ LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH .

product_img3
SACH NÓI PHÁP LUẬT - Quyển 04 - LUẬT BIỂN VIỆT NAM

SACH NÓI PHÁP LUẬT - QUYỂN 4 - * Luật Biển Việt Nam * Luật Quốc phòng * Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh * Luật dân quân tự vệ * Luật an ninh Quốc gia * Luật Biên giới quốc gia *Pháp lệnh Lực lượng dự bị đông viên

product_img3
SACH NÓI PHÁP LUẬT - Quyển 05

Sở Tư Pháp TP.HCM & Thư Viện Sách Nói Hướng Dương Dành CHo Người mù giới thiệu Bộ Sách nói Pháp luật - Quyển 5

product_img3
SACH NÓI PHÁP LUẬT - Quyển 06

- SACH NÓI PHÁP LUẬT - Quyển 06 gồm - Luật Việc làm - Luật Căn cước công dân - Luật giao thông đường bộ 1/2 - Luật giao thông đường bộ 2/2 - Luật thi hành tạm giữ tạm giam 1/2 - Luật thi hành tạm giữ tạm giam 2/2

product_img3
SACH NÓI PHÁP LUẬT - Quyển 07 - BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Track 1: - Bộ Luật Tố tụng dân sự - Track 2: )Mục 2 ) Thẩm quyền của tòa án các cấp . Điều 35 : Thẩm quyền của tòa án nhân dân cấp huyện - Track 3: Chương 5: Thành phần giải quyết vụ dân sự - Track 4: Chương 7 - Chứng minh và chứng cứ - Track 5: Chương 8 - Các biện pháp khẩn cấp tạm thời - Track 6 : Chương 9- Án phí, lệ phí và chi phí tố tụng khác - Track 7: Chương 11- Thời hạn tố tụng . Điều 182 - Track 8: Chương 13- Thủ tục hòa giãi và chuẩn bị xét xử - Track 9: Chương 14 - Khi tòa sơ thẩm - Track 10 : Mục 4 - Nghị Án và Tuyên án . Điều 264 - Track 11 : Chương 17 . Thủ Tục xét xử phút thẩm - Track 12 : Chương 19 - Giải quyết vụ án nhân sự theo thủ tục rút gọn tại tòa án các phút thẩm . Điều 352 - Track 13 : PHẦN THỨ 6 - Thủ tục giải quyết việc dân sự chương 23: Quy định chung về thủ tục việc giải quyết việc dân sự - Track 14 : Chương 32. Thủ tục giải quyết các việc dân sự liên quan đến hoạt động TM tại Việt nam - Track 15 : Chương 37- Thủ tục xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại VN - Track 16 :PHẦN THỨ 9 - Thi hành bản án Quyết định nhân sự của Tòa Án

product_img3
SÁCH NÓI PHÁP LUẬT - QUYỂN 8 - BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

- Track 1 : Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự - Phần thứ nhất . Những Quy định chung - Track 2: Chương 3 - Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng - Track 3: Chương 4 - Người tham gia tố tụng . Điều 55 - Track 4: Chương 5 - Bào Chữa . Bảo Vệ, Quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại đương sự - Track 5: Chương 7, Biện pháp ngăn chặn - Biện pháp cưỡng chế -/ Mục 1: Biện pháp ngăn chặn - Track 6: Chương 8 - Hồ Sơ Vụ Án Văn bản tố tụng . Thời hạn và chi phí tố tụng - Track 7: Chương 10 -Những quy định chung về điều tra vụ án hình sự - Track 8: Chương 11 : Khởi tố bị can và hỏi cung bị can - Track 9: chương 16- Biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt - Track 10 : Chương 19 - Quyết định về truy tố bị can - Track 11: Chương 21- Xét xử sơ thẩm -Track 12 : Mục 4 - Thủ tục bắt đầu phiên tòa - Track 13 : Chương 22. Xét xử phút thẩm . Mục 1. Tính chất của xét xử phút thẩm. - Track 14 : PHẦN THỨ NĂM - Một số quy định về thi hành bản án Quyết định của tòa án - Track 15 : Chương 26 - Thủ tục tái phẩm - Track 16 : Chương 29- Thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân - Track 17 : Chương 33. Khiếu Nại tố cáo trong tố tục hình sự

product_img3
SÁCH NÓI PHÁP LUẬT - QUYỂN 9 - BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰNĂM 2015 sửa đổi BỔ SUNG NĂM 2017

- Track 1 : BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰNĂM 2015 sửa đổi BỔ SUNG NĂM 2017 - Track 2: Chương 7 - Các biện pháp tư pháp - ĐIỀU 46 : Các Biện Pháp Tư Pháp - Track 3: Chương 11- Những Quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội - Track 4: Chương 14 - Các tội xâm phạm tính mạng sức khỏe nhân phẩm danh dự của con người - Track 5: Chương 15. Các tội xâm phạm quyền tự do của con người quyền tự do dân chủ của công dân - Track 6: Chương 17 . Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình . ĐIỀU 181 TỘI CƯỠNG HIẾP KẾT HÔN - LY HÔN HOẶC CẢN TRỞ HÔN NHÂN TỰ NGUYỆN TIẾN BỘ CẢN TRỞ LI HÔN TỰ NGUYỆN track 7: Mục 2. Các tội phạm trong lĩnh vực thuế tài chính, Ngân hàng , Chứng khoán, Bảo hiểm .- ĐIỀU 217 : Tội - Track 8: Mục 3. Các tội phạm khác xâm phạm trật tự quản lý kinh tế - ĐIỀU 217 : Tội vi phạm về quy định cạnh tranh - track 9: Chương 19: Các tội phạm về môi trường . ĐIỀU 235 - Tội gây ô nhiễm môi trường - Track 10 : Chương 20- Các tội phạm về ma túy . ĐIỀU 247 : TỘI TRỒNG CÂY Á PHIỆN , CÂY CẦN SA VÀ CÁC LOẠI CÂY KHÁC - track 11: Chương 21: Các tội xâm phạm an toàn công cộng trật tự công cộng / Mục 1: Các tội xâm phạm an toàn Giao thông - Track 12 : Mục 2: Tội phạm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin mạng viễn thông - Track 13 : Mục 4: Các tội phạm khác xâm phạm trật tự công cộng - Track 14 : Chương 23 : Các tội phạm về chúc vụ . ĐIỀU 352 : KHÁI NIỆM tội phạm về chúc vụ - Track 15 : Chương 24: Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp. / ĐIỀU 367: KHÁI NIỆM tội xâm phạm hoạt động tư pháp - Track 16: Chương 25 - Các tôi xâm phạm nghĩa vụ trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với quân đội trong chiến đấu phục vụ chiến đấu

product_img3
SÁCH NÓI PHÁP LUẬT - QUYỂN 10 - Luật Tố Cáo

- Track 1:... QUỐC HỘI - lUẬT SỐ 25 /2018/QH14 .LUẬT TỐ CÁO - Track 2: Mục 3/ Trình Tự tố tụng giải quyết tố cáo - ĐIỀU 28 : Trình tự giải quyết tố cáo - Track 3: Sở Tư pháp tp.HCM và Thư viện Sách nói ....dành cho người mù giới thiệu chương trình sách nói pháp luật.... LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018 - - Track 4: Mục 6. Kiểm soát tài sản thu nhập của những người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị - Track 5: Mục 3 . Phản ánh tố cáo báo cáo về hành vi tham nhũng - Track 6: Sở Tư pháp Tp.HCM và Thư viện Sách nói ....dành cho người mù giới thiệu chương trình sách nói pháp luật... LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2017 - track 7: Chương ba - Thiệt Hại được bồi thường + ĐIỀU 22. xÁC ĐỊNH THIỆT HẠI - Track 8: Chương năm , Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường - track 9: Mục 2./ Giải quyết vụ án nhân sự về yêu cầu bồi thường

product_img3
SÁCH NÓI PHÁP LUẬT - QUYỂN 11 - Luật Quốc Phòng năm 2018 .

- TRACK 1 : SỞ TƯ PHÁP TP.HCM VÀ TVSN HD DÀNH CHO NGƯỜI MÙ TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH SÁCH NÓI PHÁP LUẬT Nội dung - Luật Quốc Phòng năm 2018 . ( Người đọc: Minh Hoàng) - Track 2: SỞ TƯ PHÁP TP.HCM VÀ TVSN HD DÀNH CHO NGƯỜI MÙ TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH SÁCH NÓI PHÁP LUẬT : Nội dung - Luật Cảnh sát biển Việt nam năm 2018 . ( NGƯỜI ĐỌC: LÊ NHƯ QUỲNH) - Track 3 : SỞ TƯ PHÁP TP.HCM VÀ TVSN HD DÀNH CHO NGƯỜI MÙ TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH SÁCH NÓI PHÁP LUẬT : Nội dung - LUẬT Đặc xá năm 2018. Người đọc: Lê Như QUỳnh - Track 4: SỞ TƯ PHÁP TP.HCM VÀ TVSN HD DÀNH CHO NGƯỜI MÙ TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH SÁCH NÓI PHÁP LUẬT Nội dung - Luật Quản Lý sử dụng vũ khí vật dễ nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 . ( Người đọc: Minh Hoàng) - Track 5: CHương 2 - Quản lý sử dụng vũ khí - Track 6: Chương 3 - Quản lý sử dụng vật liệu nổ - Track 7:Chương 4 - Quản lý sử dụng tiền chất thuốc nổ - Track 8: Chương 6 - Tiếp nhận thu gom kim loại bảo quản thanh lý tiêu hủy vũ khí vật liệu nổ công cụ vật liệu hỗ trợ

product_img3
NGHỊ ĐỊNH SỐ 28 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THI HÀNH ĐIỀU LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT

- Track 1: NGHỊ ĐỊNH SỐ 28 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THI HÀNH ĐIỀU LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ CÁC MẪU CHUYỆN VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT - PHẦN A - NGHỊ ĐỊNH - Track 2: B./ CÁC MẪU CHUYỆN VỀ NGHỊ LỰC CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT QUA BÁO CHÍ - Track 3: Tấm lòng một kỳ thủ Khiếm thị

product_img3
Bình luận khoa học Những điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

- Track 1 : Danh mục các từ viết tắt BLHS năm 2015 . Là viết tắt của Bộ luật Hình sự năm 2015. - Track 2 : Chương 2. Những điểm mới về tội phạm do cá nhân thực hiện - Track 3 : Chương 3. Những điểm mới về các trường hợp loại trừ trách nhiệm Hình sự - Track 4 : Chương 4. Những điểm mới về hình phạt đối với cá nhân - Track 5 : Chương 5. Những điểm mới về quyết định hình phạt đối với cá nhân - Track 6 : Chương 6. Những điểm mới về các biện pháp miễn giảm trách nhiệm hình sự - - Track 7 : Chương 7. Những điểm mới về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội - - Track 8 : Chương 8 . Những điểm mới về Trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội - Track 9: Chương 9 . Những điểm mới về xóa án tích đối với cá nhân và pháp nhân thương mại phạm tội - Track 10 : Chương 11 . Những điểm mới về các tội xâm phạm tính mạn sức khỏe nhân phẩm danh dự của con người - Track 11: Chương 12. Những điểm mới về tội xâm phạm quyền tự do của con người , quyền tự do dân chủ của công dân - Track 12 : Chương 14. Những điểm mới về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia dình - Track 13 : 15.3.4 /- Tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và hoạt động khác liên quan đến ngân hàng d9ie62u 206 BLHS - Track 14 : Chương 16. Những điểm mới về các tội phạm về môi trường - Track 15: Chương 17. Những điểm mới về các tội phạm về ma túy - Track 16: 18.2 Những điểm mới về dấu hiệu Định tội của các tội phạm cụ thể - Track 17: Chương 19 - Những điểm mới về các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính - Track 18 : Chương 21. Những điểm mới về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp - Track 19: Phần Phụ Lục - Track 20: 28-/ Sửa đổi bổ sung điều 151 như sau - Track 21: 46/- Sửa đổi bổ sung điều 199 như sau - Track 22: 58/- Sửa đổi bổ sung điều 235 như sau - Track 23 : 71/- Sửa đổi bổ sung : Tên , Điều , và Khoản 1 - Điều 259 như sau - Track 24 : 90/- Sửa đổi bổ sung điều 278 như sau - Track 25 : 119/- Sửa đổi bổ sung điều 317 như sau

product_img3
Tập Bài Giảng Lý Luận về Pháp Luật

- Track 1: Lời nói đầu : ... Chương 1 : Những vấn đề chung về pháp luật - Track 2 : Chương 2 : Quy Phạm Pháp Luật - Track 3 : Chương 3 : Hệ thống Pháp Luật - Track 4 : 4/- Hệ thống văn bản vi phạm Pháp luật - Track 5 : Chương 1: Quan hệ Pháp Luật - Track 6 : Chương 5 - Thực hiện Pháp Luật và áp dụng Pháp Luật - Track 7 : Chương 6- Ý thức Pháp Luật và Pháp chế - Track 8 : Chương 7 - Vi Phạm Pháp Luật, Trách nhiệm Pháp Lý - Track 9 : Chương 8 - Cơ chế điều chỉnh Pháp Luật

product_img3
TẬP BÀI GIẢNG - LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2: Chương 1 : Nguồn gốc Nhà Nước - Track 3 : Chương 2: Bản chất nhà nước - Track 4 : Chương 3: Kiểu Nhà Nước - Track 5 : Chương 4: Chức năng nhà nước - Track 6 : Chương 5: bộ máy nhà nước - Track 7 : Chương 6 - Hình thức Nhà nước - Track 8: 1.3/- Chế độ chính trị - Track 9: Nhà nước trong hệ thống chính trị - Track 10 : Chương 8: Nhà nước Xã Hội Chủ nghĩa - Track 11: Chương 9: Những vấn đề cơ bản về Nhà nước Pháp quyền

product_img3
PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

- Track 1: Phần thứ nhất. Những vấn đề lý luận chung về nhà nước và Pháp luật -/ Chương 1: Những Vấn đề cơ bản về Nhà Nước và Pháp Luật - Track 2 : 3.3-/ Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa và Nhà nước việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa - Track 3 : 5-/ Vai Trò của Pháp Luật Xã Hội Chủ nghĩa - Track 4 : Chương 2: Quy Phạm Pháp Luật Văn Bản, Quy Phạm Pháp Luật - Track 5 : Chương 3: Quan Hệ Pháp Luật - Track 6: Chương 4: Vi Phạm Pháp Luật, Trách nhiệm Pháp Lý Trách nhiệm XHCN - Track 7 : Phần thứ hai: Các Ngành Luật Cơ Bản - Track 8 : Chương 6: Luật hành Chính Việt Nam - Track 9 : Chương 7: Luật Hình Sự và Luật Tố Tụng Hình sự - Track 10: Chương 8: Luật Dân Sự và Luật Tố tụng Dân Sự - Track 11: 3-/ Hợp Đồng Dân sự và Trách nhiệm Dân sự - track 12 : Chương 9: Luật Hôn Nhân và Gia đình - Track 13 : Chương 10- Luật Lao động - Track 14: Chương 11: Luật Kinh Tế - Track 15 : Chương 12: Luật Đất Đai - Track 16: Chương 13- Công Pháp quốc tế và Tư pháp quốc tế

product_img3
LUẬT SO SÁNH - Tài Liệu Hướng Dẫn Học Tập

- Track 1: Giới thiệu về môn học Luật So Sánh - Track 2 : Bài 2: Một số vấn đề liên quan đến hoạt động nghiên cứu pháp luật nước ngoài - Track 3 : Bài 3: Các Hệ Thống Pháp luật chủ yếu trên Thế Giới - track 4 : Bài 4 : Hệ Thống Pháp Luật nước Anh - Track 5 : 2/- Hệ Thống Tòa Án Anh - Track 6 : Bài 5 : Hệ Thống Pháp Luật Cộng Hòa Pháp. - track 7 : 3-/ Hệ thống cơ quan Tòa Án Pháp. - Track 8 : Bài 6 : Hệ Thống Pháp Luật Mỹ - Track 9: Sơ đồ hệ thống Tòa án Mỹ - Khái quát chung , là một Quốc gia theo mô hình nhà nước liên bang do đó hệ thống tòa án mỹ là hệ thống tòa án có cấu trúc ghép

product_img3
LUẬT HIẾN PHÁP VIỆT NAM - Đề Cương Môn Học , Câu Hỏi Ôn Tập và Những Tình Huống

- Track 1 : Bài 1: Khái quát về Luật Hiến Pháp và Lịch Sử Lập Hiến Việt Nam - Track 2 : 2-/ Hiến Pháp năm 1946 - Track 3 : 5-/ Hiến pháp 1992 đã được sửa đổi bổ sung năm 2001. - Track 4: Chương 2: Quyền con người - Track 5: Bài 2: Chế độ chính trị nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Track 6 : Bài 3: Quốc tịch Việt Nam -Track 7: Bài 4: Quyền con người , quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân - Track 8: III./ Các quyền con người . Quyền và Nghĩa vụ cơ bản của công dân theo hiến pháp năm 2013 - Track 9: Bài 5: Chế độ Kinh tế, xã hội văn hóa giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường - Track 10: Bài 7: Chế độ bầu cử - Track 11: 3-/ Ấn định ngày bầu cử - Track 12 : Bài 8: Quốc hội - Track 13: Hình thức họp - Quốc hội họp công khai - Track 14: Bài 9: Chủ tịch nước - track 15 : Bài 10: Chính Phủ - track 16 : 4/- Các hình thức hoạt động của chính phủ - Track 17: Bài 11: Tòa án nhân dân và Viện Kiểm soát nhân dân -Track 18 : 5/- Thẩm phán và Hội thẩm tòa án nhân dân - track 19 : Bài 12 : Chính quyền địa phương - Track 20: II./ Ùy ban nhân dân các cấp.

product_img3
Luận về Cài Cách Giáo dục

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : II./ Cải Cách Giáo Dục đã đi đến ngã tư đường - Track 3 : Chương II./ Sự Phát triển của lý luận cải cách giáo dục - Track 4 : 3-/ Giai đoạn môn học độc lập - Track 5 : Chương III./ : Luận về động lực của cải cách giáo dục - Track 6 : Chương IV./ Bàn về giá trị cải cách giáo dục - Track 7 : Chương V./ Bàn về vấn đề thành công và thất bại trong cải cách giáo dục - - Track 8 : Chương Vi./ Sự kế thừa và sáng tạo của cải cách giáo dục - Track 9 : Chương 7: Mục tiêu cải cách giáo dục - Track 10: III./ Mục tiêu cơ cấu - Track 11: Chương VIII./ Mô hình cải cách giáo dục - Track 12 : Chương IX./ Thuyết tương phản trong cải cách giáo dục - Track 13: Chương X:./ Mối qun hệ giữa cải cách giáo dục và Phát triển giáo dục - Track 14: Chương XI./ Sách lược cải cách giáo dục - Track 15 : Chương 12 : Tiến tới hiện đại hóa xu thế lịch sử của cải cách giáo dục - Track 16 : Chương XIII./ Sứ mệnh của nghiên cứu lý luận giáo dục - Track 17 : II./ Khoa học hóa nghiên cứu lý luận giáo dục

product_img3
Bình Luận Khoa học những điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 . Sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Track 1 : Danh mục các từ viết tắt - Track 2 : Chương 2: Những điểm mới về tội phạm do ác nhân thực hiện - Track 3 : Chương 3: Những điểm mới về các trường hợp loại trừ - Track 4 : Chương 4: Những điểm ới về hình phạt đối với cá nhân - Track 5: Chương 5: Những điểm mới về quyết định hình phạt đối với cá nhân - Track 6 : Chương 6: Điểm mới về các biện pháp miễn giảm trách nhiệm hình sự - Track 7 : Chương 7: Những điểm mới về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội - track 8: Chương 8: Những điểm mới về trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội - Track 9 : Chương 9 : Những điểm mới về xóa án tích đối với cá nhân và pháp nhân thương mại phạm tội - Track 10: Chương 11. Những điểm mới về can tội xâm phạm tính mạn sức khỏe, nhân phẩm , danh dự của con người - Track 11: Chương 12. Những điểm mới về tội xâm phạm quyền tự do của con người - Track 12 : Chương 14: Những điểm mới về các tội xâm phạm - Track 13 : 15.3.4-/ Tội vi phạm qui định về hoạt động ngân hàng hoặc hoạt động khác liên quan đến ngân hàng - Track 14 : Chương 16, Những điểm mới về các tội phạm về môi trường - Track 15 : Chương 17Những điểm mới Những điểm mới : Những điểm mới về các tội phạm về ma túy - Track 16 : 18.2 -/ Những điểm mới về dấu hiệu đ5nh tội của các tội phạm cụ thể - Track 17 : Chương 19 : Những điểm mới về các tội xâm phạm trật tự quản lí hành chính - Track 18 : Chương 21: Những điểm mới về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp - Track 19 : Phần Phụ Lục - Track 20 : 28-/ Sửa đổi bổ sung điều 151 như sau - Track 21 : 46-/ Sửa đổi bổng sung điều 1 như sau - Track 22: 58-/ Sửa đổi bổng sung điều 235 như sau - Track 23 : 71/- Sửa đổi bổng sung tên điều vào khoản 1 điều 259 như sau - Track 24 : 90-/ Sửa đổi bổng sung điều 278 như sau - Track 25 : 119-/ Sửa đổi bổng sung điều 317 như sau