top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
SACH NÓI PHÁP LUẬT - Quyển 1 - HIẾN PHÁP LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT - Người đọc : Hướng Dương

- Track 1 : HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TP.HCM & THƯ VIỆN SACH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BỘ SACH NOI PHÁP LUẬT - QUYỂN 1 GỒM : HIẾN PHÁP LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT , LUẬT HỘ TỊCH , VÀ LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH . - Track 2 : Hiến Pháp - CHương 5 : QUốc Hội - Track 3 : Luật Người khuyết tật . Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam - Track 4 : Luật Người Khuyết tật - Chương 4 - Track 5 : Luật Hộ Tịch - Cộng Hòa XHCNVN - Hà Nội - Track 6 : Luật Hộ Tịch - Chương 3 - Đăng Ký hộ tịch - Track 7 : Luật Hôn nhân và Gia đình . Cộng Hòa XHCN VN - Track 8 : Luật Hôn nhân và Gia đình - Chương 4 - Track 9 : Luật Hôn nhân và Gia đình - Chương 6

product_img3
SÁCH NÓI PHÁP LUẬT - Quyển 02 - BỘ LUẬT DÂN SỰ - Người đọc : Nam Dương

- Track 1 : HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TP.HCM & THƯ VIỆN SACH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BỘ SACH NOI PHÁP LUẬT - QUYỂN 2 : Bộ Luật Dân sự - Track 2 : Bộ luật dân sự - Mục 4: Giám hộ - Track 3 : Bộ luật dân sự - Chương 4 - Pháp nhân - Track 4 : Bộ luật dân sự - Chương 9 - Đại diện - Track 5 : Bộ luật dân sự - Phần thứ hai : Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản - Track 6 : Bộ luật dân sự - Chương 14 : Quyền khác đối với tài sản - Track 7 : Bộ luật dân sự - Phần thứ ba: Nghĩa vụ và hợp đồng - Track 8 : Bộ luật dân sự - tiểu mục 6 - Bảo lãnh - Track 9 : Bộ luật dân sự - Chương 16 - Một số hợp đồng thông dụng - Track 10 : Bộ luật dân sự - Mục 9 - Hợp đồng dịch vụ - Track 11 : Bộ luật dân sự - Chương 17 : Hứa thưởng - Track 12 : Bộ luật dân sự - Phần thứ tư - Thừa kế

product_img3
SÁCH NÓI PHÁP LUẬT - QUYỂN 3 - BỘ LUẬT LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI - Người đọc : Như Minh

- Track 1 : HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TP.HCM & THƯ VIỆN SACH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BỘ CH NOI PHÁP LUẬT - QUYỂN 3 GỒM : Bộ Luật Lao động, Luật Bảo Hiểm xã hội .Luật an toàn vệ sinh Lao động, - Track 2 : Bộ Luật Lao động - Track 3 : Bộ Luật Lao động - Điều 78 - Track 4 : Bộ Luật Lao động - Điều 156 - Track 5 : Bộ Luật Lao động _Chương 12 - Track 6 : Luật Bảo hiểm Xã Hội - QUốc hội - Track 7 : Luật Bảo hiểm Xã Hội - Điều 35 - Track 8 : Luật Bảo hiểm Xã Hội - Điều 86 - Track 9 : Luật an toàn vệ sinh lao động - QUốc Hội - Track 10 : Luật an toàn vệ sinh lao động - Điều 24 - Track 11 : Luật an toàn vệ sinh lao động - Điều 55

product_img3
SÁCH NÓI PHÁP LUẬT - Quyển 04 - LUẬT BIỂN VIỆT NAM - Người đọc : Trung Can

Track 1 : Luật Biển Việt Nam * Luật Quốc phòng * Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh * Luật dân quân tự vệ * Luật an ninh Quốc gia * Luật Biên giới quốc gia *Pháp lệnh Lực lượng dự bị đông viên - Track 2 : Luật Quốc phòng - Quốc Hội số 39/2005 - Track 3 : Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh - Quốc Hội, Luật số 30 /2013 - Track 4: Luật dân quân tự vệ . QUỐC HÔI số 43 /2009/QH12 - Track 5 : Luật Nghĩa vụ quân sự - Track 6 : Luật an ninh Quốc gia - Track 7 : Luật Biên giới quốc gia - Track 8 : Pháp lệnh Lực lượng dự bị đông viên

product_img3
SÁCH NÓI PHÁP LUẬT - Quyển 05 - Người đọc : Hải Hưng

- Track 1 : Sở Tư Pháp TP.HCM & Thư Viện Sách Nói Hướng Dương Dành Cho Người mù trân trọng giới thiệu chương trình Sách nói Pháp luật - Nội dung : Luật Trợ giúp Pháp Lý - Track 2 : Sở Tư Pháp Tp.HCM ...- Luạt tín ngưỡng tôn giáo - Track 3 : Chương 6 : Hoạt động tôn giáo - Track 4: Sở Tư Pháp TP.HCM & Thư Viện Sách Nói Hướng Dương Dành Cho Người mù trân trọng giới thiệu chương trình Sách nói Pháp luật - Nội dung - Luật tiếp cận thông tin - Track 5 : Sở Tư Pháp TP.HCM & Thư Viện Sách Nói Hướng Dương Dành Cho Người mù trân trọng giới thiệu chương trình Sách nói Pháp luật - Nội dung - Luật trưng cầu ý dân

product_img3
SACH NÓI PHÁP LUẬT - Quyển 06 - Người đọc : Định Phương

Track 1 : - Luật Việc làm - Luật Căn cước công dân - Luật giao thông đường bộ 1/2 - Luật giao thông đường bộ 2/2 - Luật thi hành tạm giữ tạm giam 1/2 - Luật thi hành tạm giữ tạm giam 2/2 - Track 2 : Luật Căn cước công dân - Track 3 : Luật giao thông đường bộ - Track 4 : Chương 3: Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ - Track 5 : Luật thi hành tạm giữ tạm giam - Track 6 : Chương 4: Chế độ của người bị tạm giữ , người bị tam giam

product_img3
SACH NÓI PHÁP LUẬT - Quyển 07 - BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ - Nhiều Người đọc:

Track 1: - Bộ Luật Tố tụng dân sự - Track 2: Mục 2 ) Thẩm quyền của tòa án các cấp . Điều 35 : Thẩm quyền của tòa án nhân dân cấp huyện - Track 3: Chương 5: Thành phần giải quyết vụ dân sự - Track 4: Chương 7 - Chứng minh và chứng cứ - Track 5: Chương 8 - Các biện pháp khẩn cấp tạm thời - Track 6 : Chương 9- Án phí, lệ phí và chi phí tố tụng khác - Track 7: Chương 11- Thời hạn tố tụng . Điều 182 - Track 8: Chương 13- Thủ tục hòa giãi và chuẩn bị xét xử - Track 9: Chương 14 - Khi tòa sơ thẩm - Track 10 : Mục 4 - Nghị Án và Tuyên án . Điều 264 - Track 11 : Chương 17 . Thủ Tục xét xử phút thẩm - Track 12 : Chương 19 - Giải quyết vụ án nhân sự theo thủ tục rút gọn tại tòa án các phút thẩm . Điều 352 - Track 13 : PHẦN THỨ 6 - Thủ tục giải quyết việc dân sự chương 23: Quy định chung về thủ tục việc giải quyết việc dân sự - Track 14 : Chương 32. Thủ tục giải quyết các việc dân sự liên quan đến hoạt động TM tại Việt nam - Track 15 : Chương 37- Thủ tục xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại VN - Track 16 :PHẦN THỨ 9 - Thi hành bản án Quyết định nhân sự của Tòa Án

product_img3
SÁCH NÓI PHÁP LUẬT - QUYỂN 8 - BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 - Nhiều Người đọc

- Track 1 : Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự - Phần thứ nhất . Những Quy định chung - Track 2: Chương 3 - Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng - Track 3: Chương 4 - Người tham gia tố tụng . Điều 55 - Track 4: Chương 5 - Bào Chữa . Bảo Vệ, Quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại đương sự - Track 5: Chương 7, Biện pháp ngăn chặn - Biện pháp cưỡng chế -/ Mục 1: Biện pháp ngăn chặn - Track 6: Chương 8 - Hồ Sơ Vụ Án Văn bản tố tụng . Thời hạn và chi phí tố tụng - Track 7: Chương 10 -Những quy định chung về điều tra vụ án hình sự - Track 8: Chương 11 : Khởi tố bị can và hỏi cung bị can - Track 9: chương 16- Biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt - Track 10 : Chương 19 - Quyết định về truy tố bị can - Track 11: Chương 21- Xét xử sơ thẩm -Track 12 : Mục 4 - Thủ tục bắt đầu phiên tòa - Track 13 : Chương 22. Xét xử phút thẩm . Mục 1. Tính chất của xét xử phút thẩm. - Track 14 : PHẦN THỨ NĂM - Một số quy định về thi hành bản án Quyết định của tòa án - Track 15 : Chương 26 - Thủ tục tái phẩm - Track 16 : Chương 29- Thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân - Track 17 : Chương 33. Khiếu Nại tố cáo trong tố tục hình sự

product_img3
SÁCH NÓI PHÁP LUẬT - QUYỂN 9 - BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH 2015 sửa đổi BỔ. SUNG - nhiều người đọc

- Track 1 : BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰNĂM 2015 sửa đổi BỔ SUNG NĂM 2017 - Track 2: Chương 7 - Các biện pháp tư pháp - ĐIỀU 46 : Các Biện Pháp Tư Pháp - Track 3: Chương 11- Những Quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội - Track 4: Chương 14 - Các tội xâm phạm tính mạng sức khỏe nhân phẩm danh dự của con người - Track 5: Chương 15. Các tội xâm phạm quyền tự do của con người quyền tự do dân chủ của công dân - Track 6: Chương 17 . Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình . ĐIỀU 181 TỘI CƯỠNG HIẾP KẾT HÔN - LY HÔN HOẶC CẢN TRỞ HÔN NHÂN TỰ NGUYỆN TIẾN BỘ CẢN TRỞ LI HÔN TỰ NGUYỆN track 7: Mục 2. Các tội phạm trong lĩnh vực thuế tài chính, Ngân hàng , Chứng khoán, Bảo hiểm .- ĐIỀU 217 : Tội - Track 8: Mục 3. Các tội phạm khác xâm phạm trật tự quản lý kinh tế - ĐIỀU 217 : Tội vi phạm về quy định cạnh tranh - track 9: Chương 19: Các tội phạm về môi trường . ĐIỀU 235 - Tội gây ô nhiễm môi trường - Track 10 : Chương 20- Các tội phạm về ma túy . ĐIỀU 247 : TỘI TRỒNG CÂY Á PHIỆN , CÂY CẦN SA VÀ CÁC LOẠI CÂY KHÁC - track 11: Chương 21: Các tội xâm phạm an toàn công cộng trật tự công cộng / Mục 1: Các tội xâm phạm an toàn Giao thông - Track 12 : Mục 2: Tội phạm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin mạng viễn thông - Track 13 : Mục 4: Các tội phạm khác xâm phạm trật tự công cộng - Track 14 : Chương 23 : Các tội phạm về chúc vụ . ĐIỀU 352 : KHÁI NIỆM tội phạm về chúc vụ - Track 15 : Chương 24: Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp. / ĐIỀU 367: KHÁI NIỆM tội xâm phạm hoạt động tư pháp - Track 16: Chương 25 - Các tôi xâm phạm nghĩa vụ trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với quân đội trong chiến đấu phục vụ chiến đấu

product_img3
SÁCH NÓI PHÁP LUẬT - QUYỂN 10 - Luật Tố Cáo - Người đọc : Minh Hoàng và Lê Như Quỳnh

- Track 1:... QUỐC HỘI - lUẬT SỐ 25 /2018/QH14 .LUẬT TỐ CÁO - Track 2: Mục 3/ Trình Tự tố tụng giải quyết tố cáo - ĐIỀU 28 : Trình tự giải quyết tố cáo - Track 3: Sở Tư pháp tp.HCM và Thư viện Sách nói ....dành cho người mù giới thiệu chương trình sách nói pháp luật.... LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018 - - Track 4: Mục 6. Kiểm soát tài sản thu nhập của những người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị - Track 5: Mục 3 . Phản ánh tố cáo báo cáo về hành vi tham nhũng - Track 6: Sở Tư pháp Tp.HCM và Thư viện Sách nói ....dành cho người mù giới thiệu chương trình sách nói pháp luật... LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2017 - track 7: Chương ba - Thiệt Hại được bồi thường + ĐIỀU 22. xÁC ĐỊNH THIỆT HẠI - Track 8: Chương năm , Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường - track 9: Mục 2./ Giải quyết vụ án nhân sự về yêu cầu bồi thường

product_img3
SÁCH NÓI PHÁP LUẬT - QUYỂN 11 - Luật Quốc Phòng năm 2018 . - Người đọc : Minh Hoàng và Lê Như Quỳnh

- TRACK 1 : SỞ TƯ PHÁP TP.HCM VÀ TVSN HD DÀNH CHO NGƯỜI MÙ TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH SÁCH NÓI PHÁP LUẬT Nội dung - Luật Quốc Phòng năm 2018 . ( Người đọc: Minh Hoàng) - Track 2: SỞ TƯ PHÁP TP.HCM VÀ TVSN HD DÀNH CHO NGƯỜI MÙ TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH SÁCH NÓI PHÁP LUẬT : Nội dung - Luật Cảnh sát biển Việt nam năm 2018 . ( NGƯỜI ĐỌC: LÊ NHƯ QUỲNH) - Track 3 : SỞ TƯ PHÁP TP.HCM VÀ TVSN HD DÀNH CHO NGƯỜI MÙ TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH SÁCH NÓI PHÁP LUẬT : Nội dung - LUẬT Đặc xá năm 2018. Người đọc: Lê Như QUỳnh - Track 4: SỞ TƯ PHÁP TP.HCM VÀ TVSN HD DÀNH CHO NGƯỜI MÙ TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH SÁCH NÓI PHÁP LUẬT Nội dung - Luật Quản Lý sử dụng vũ khí vật dễ nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 . ( Người đọc: Minh Hoàng) - Track 5: CHương 2 - Quản lý sử dụng vũ khí - Track 6: Chương 3 - Quản lý sử dụng vật liệu nổ - Track 7:Chương 4 - Quản lý sử dụng tiền chất thuốc nổ - Track 8: Chương 6 - Tiếp nhận thu gom kim loại bảo quản thanh lý tiêu hủy vũ khí vật liệu nổ công cụ vật liệu hỗ trợ

product_img3
NGHỊ ĐỊNH SỐ 28 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THI HÀNH ĐIỀU LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT - Người đọc : Minh Hoàng và Thuỷ Tiên

- Track 1: NGHỊ ĐỊNH SỐ 28 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THI HÀNH ĐIỀU LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ CÁC MẪU CHUYỆN VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT - PHẦN A - NGHỊ ĐỊNH - Track 2: B./ CÁC MẪU CHUYỆN VỀ NGHỊ LỰC CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT QUA BÁO CHÍ - Track 3: Tấm lòng một kỳ thủ Khiếm thị

product_img3
Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) - Nhiều người đọc

- Track 1 : Danh mục các từ viết tắt BLHS năm 2015 . Là viết tắt của Bộ luật Hình sự năm 2015. - Track 2 : Chương 2. Những điểm mới về tội phạm do cá nhân thực hiện - Track 3 : Chương 3. Những điểm mới về các trường hợp loại trừ trách nhiệm Hình sự - Track 4 : Chương 4. Những điểm mới về hình phạt đối với cá nhân - Track 5 : Chương 5. Những điểm mới về quyết định hình phạt đối với cá nhân - Track 6 : Chương 6. Những điểm mới về các biện pháp miễn giảm trách nhiệm hình sự - - Track 7 : Chương 7. Những điểm mới về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội - - Track 8 : Chương 8 . Những điểm mới về Trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội - Track 9: Chương 9 . Những điểm mới về xóa án tích đối với cá nhân và pháp nhân thương mại phạm tội - Track 10 : Chương 11 . Những điểm mới về các tội xâm phạm tính mạn sức khỏe nhân phẩm danh dự của con người - Track 11: Chương 12. Những điểm mới về tội xâm phạm quyền tự do của con người , quyền tự do dân chủ của công dân - Track 12 : Chương 14. Những điểm mới về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia dình - Track 13 : 15.3.4 /- Tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và hoạt động khác liên quan đến ngân hàng d9ie62u 206 BLHS - Track 14 : Chương 16. Những điểm mới về các tội phạm về môi trường - Track 15: Chương 17. Những điểm mới về các tội phạm về ma túy - Track 16: 18.2 Những điểm mới về dấu hiệu Định tội của các tội phạm cụ thể - Track 17: Chương 19 - Những điểm mới về các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính - Track 18 : Chương 21. Những điểm mới về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp - Track 19: Phần Phụ Lục - Track 20: 28-/ Sửa đổi bổ sung điều 151 như sau - Track 21: 46/- Sửa đổi bổ sung điều 199 như sau - Track 22: 58/- Sửa đổi bổ sung điều 235 như sau - Track 23 : 71/- Sửa đổi bổ sung : Tên , Điều , và Khoản 1 - Điều 259 như sau - Track 24 : 90/- Sửa đổi bổ sung điều 278 như sau - Track 25 : 119/- Sửa đổi bổ sung điều 317 như sau

product_img3
Tập Bài Giảng Lý Luận về Pháp Luật - Nhiều người đọc

- Track 1: Lời nói đầu : ... Chương 1 : Những vấn đề chung về pháp luật - Track 2 : Chương 2 : Quy Phạm Pháp Luật - Track 3 : Chương 3 : Hệ thống Pháp Luật - Track 4 : 4/- Hệ thống văn bản vi phạm Pháp luật - Track 5 : Chương 1: Quan hệ Pháp Luật - Track 6 : Chương 5 - Thực hiện Pháp Luật và áp dụng Pháp Luật - Track 7 : Chương 6- Ý thức Pháp Luật và Pháp chế - Track 8 : Chương 7 - Vi Phạm Pháp Luật, Trách nhiệm Pháp Lý - Track 9 : Chương 8 - Cơ chế điều chỉnh Pháp Luật

product_img3
PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG - Nhiều người đọc

- Track 1: Phần thứ nhất. Những vấn đề lý luận chung về nhà nước và Pháp luật -/ Chương 1: Những Vấn đề cơ bản về Nhà Nước và Pháp Luật - Track 2 : 3.3-/ Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa và Nhà nước việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa - Track 3 : 5-/ Vai Trò của Pháp Luật Xã Hội Chủ nghĩa - Track 4 : Chương 2: Quy Phạm Pháp Luật Văn Bản, Quy Phạm Pháp Luật - Track 5 : Chương 3: Quan Hệ Pháp Luật - Track 6: Chương 4: Vi Phạm Pháp Luật, Trách nhiệm Pháp Lý Trách nhiệm XHCN - Track 7 : Phần thứ hai: Các Ngành Luật Cơ Bản - Track 8 : Chương 6: Luật hành Chính Việt Nam - Track 9 : Chương 7: Luật Hình Sự và Luật Tố Tụng Hình sự - Track 10: Chương 8: Luật Dân Sự và Luật Tố tụng Dân Sự - Track 11: 3-/ Hợp Đồng Dân sự và Trách nhiệm Dân sự - track 12 : Chương 9: Luật Hôn Nhân và Gia đình - Track 13 : Chương 10- Luật Lao động - Track 14: Chương 11: Luật Kinh Tế - Track 15 : Chương 12: Luật Đất Đai - Track 16: Chương 13- Công Pháp quốc tế và Tư pháp quốc tế

product_img3
LUẬT SO SÁNH - Tài Liệu Hướng Dẫn Học Tập - Nhiều người đọc

- Track 1: Giới thiệu về môn học Luật So Sánh - Track 2 : Bài 2: Một số vấn đề liên quan đến hoạt động nghiên cứu pháp luật nước ngoài - Track 3 : Bài 3: Các Hệ Thống Pháp luật chủ yếu trên Thế Giới - track 4 : Bài 4 : Hệ Thống Pháp Luật nước Anh - Track 5 : 2/- Hệ Thống Tòa Án Anh - Track 6 : Bài 5 : Hệ Thống Pháp Luật Cộng Hòa Pháp. - track 7 : 3-/ Hệ thống cơ quan Tòa Án Pháp. - Track 8 : Bài 6 : Hệ Thống Pháp Luật Mỹ - Track 9: Sơ đồ hệ thống Tòa án Mỹ - Khái quát chung , là một Quốc gia theo mô hình nhà nước liên bang do đó hệ thống tòa án mỹ là hệ thống tòa án có cấu trúc ghép

product_img3
LUẬT HIẾN PHÁP VIỆT NAM - Đề Cương Môn Học, Câu hỏi Ôn tập và những tình huống - Nhiều Người đọc

- Track 1 : Bài 1: Khái quát về Luật Hiến Pháp và Lịch Sử Lập Hiến Việt Nam - Track 2 : 2-/ Hiến Pháp năm 1946 - Track 3 : 5-/ Hiến pháp 1992 đã được sửa đổi bổ sung năm 2001. - Track 4: Chương 2: Quyền con người - Track 5: Bài 2: Chế độ chính trị nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Track 6 : Bài 3: Quốc tịch Việt Nam -Track 7: Bài 4: Quyền con người , quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân - Track 8: III./ Các quyền con người . Quyền và Nghĩa vụ cơ bản của công dân theo hiến pháp năm 2013 - Track 9: Bài 5: Chế độ Kinh tế, xã hội văn hóa giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường - Track 10: Bài 7: Chế độ bầu cử - Track 11: 3-/ Ấn định ngày bầu cử - Track 12 : Bài 8: Quốc hội - Track 13: Hình thức họp - Quốc hội họp công khai - Track 14: Bài 9: Chủ tịch nước - track 15 : Bài 10: Chính Phủ - track 16 : 4/- Các hình thức hoạt động của chính phủ - Track 17: Bài 11: Tòa án nhân dân và Viện Kiểm soát nhân dân -Track 18 : 5/- Thẩm phán và Hội thẩm tòa án nhân dân - track 19 : Bài 12 : Chính quyền địa phương - Track 20: II./ Ùy ban nhân dân các cấp.

product_img3
Luận về Cài Cách Giáo dục - Nhiều Người đọc

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : II./ Cải Cách Giáo Dục đã đi đến ngã tư đường - Track 3 : Chương II./ Sự Phát triển của lý luận cải cách giáo dục - Track 4 : 3-/ Giai đoạn môn học độc lập - Track 5 : Chương III./ : Luận về động lực của cải cách giáo dục - Track 6 : Chương IV./ Bàn về giá trị cải cách giáo dục - Track 7 : Chương V./ Bàn về vấn đề thành công và thất bại trong cải cách giáo dục - - Track 8 : Chương Vi./ Sự kế thừa và sáng tạo của cải cách giáo dục - Track 9 : Chương 7: Mục tiêu cải cách giáo dục - Track 10: III./ Mục tiêu cơ cấu - Track 11: Chương VIII./ Mô hình cải cách giáo dục - Track 12 : Chương IX./ Thuyết tương phản trong cải cách giáo dục - Track 13: Chương X:./ Mối qun hệ giữa cải cách giáo dục và Phát triển giáo dục - Track 14: Chương XI./ Sách lược cải cách giáo dục - Track 15 : Chương 12 : Tiến tới hiện đại hóa xu thế lịch sử của cải cách giáo dục - Track 16 : Chương XIII./ Sứ mệnh của nghiên cứu lý luận giáo dục - Track 17 : II./ Khoa học hóa nghiên cứu lý luận giáo dục

product_img3
Bình Luận Khoa học những điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 . Sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Track 1 : Danh mục các từ viết tắt - Track 2 : Chương 2: Những điểm mới về tội phạm do ác nhân thực hiện - Track 3 : Chương 3: Những điểm mới về các trường hợp loại trừ - Track 4 : Chương 4: Những điểm ới về hình phạt đối với cá nhân - Track 5: Chương 5: Những điểm mới về quyết định hình phạt đối với cá nhân - Track 6 : Chương 6: Điểm mới về các biện pháp miễn giảm trách nhiệm hình sự - Track 7 : Chương 7: Những điểm mới về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội - track 8: Chương 8: Những điểm mới về trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội - Track 9 : Chương 9 : Những điểm mới về xóa án tích đối với cá nhân và pháp nhân thương mại phạm tội - Track 10: Chương 11. Những điểm mới về can tội xâm phạm tính mạn sức khỏe, nhân phẩm , danh dự của con người - Track 11: Chương 12. Những điểm mới về tội xâm phạm quyền tự do của con người - Track 12 : Chương 14: Những điểm mới về các tội xâm phạm - Track 13 : 15.3.4-/ Tội vi phạm qui định về hoạt động ngân hàng hoặc hoạt động khác liên quan đến ngân hàng - Track 14 : Chương 16, Những điểm mới về các tội phạm về môi trường - Track 15 : Chương 17Những điểm mới Những điểm mới : Những điểm mới về các tội phạm về ma túy - Track 16 : 18.2 -/ Những điểm mới về dấu hiệu đ5nh tội của các tội phạm cụ thể - Track 17 : Chương 19 : Những điểm mới về các tội xâm phạm trật tự quản lí hành chính - Track 18 : Chương 21: Những điểm mới về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp - Track 19 : Phần Phụ Lục - Track 20 : 28-/ Sửa đổi bổ sung điều 151 như sau - Track 21 : 46-/ Sửa đổi bổng sung điều 1 như sau - Track 22: 58-/ Sửa đổi bổng sung điều 235 như sau - Track 23 : 71/- Sửa đổi bổng sung tên điều vào khoản 1 điều 259 như sau - Track 24 : 90-/ Sửa đổi bổng sung điều 278 như sau - Track 25 : 119-/ Sửa đổi bổng sung điều 317 như sau

product_img3
GIÁO TRÌNH Pháp Luật Đại Cương

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chương 2 : Những vấn đề cơ bản về pháp luật - Track 3 : Chương 3 : Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam - Track 4 : Chương 4 : Quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật - Track 5 : Chương 5 : Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật - Track 6 : Chương 6 : Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý - Track 7 : Chương 7 : Hệ thống pháp luật Việt nam - Track 8 : PHẦN 2 - MỘT SỐ NGÀNH LUẬT TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT NUỐC CỘNG HÒA XHCNVN - Track 9 : PHẦN 2 - Chương 2 : NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH - Track 10 : PHẦN 2 - Chương 3 : NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ - Track 11 : PHẦN 2 - Chương 4 : NGÀNH LUẬT DÂN SỰ - Track 12 : PHẦN 2 - Chương 5 : NGÀNH LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH - Track 13 : PHẦN 2 - Chương 6 : NGÀNH LUẬT LAO ĐỘNG - Track 14 : PHẦN 2 - Chương 7 : NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI - Track 15 : PHẦN 2 - Chương 8 : NGÀNH LUẬT MÔI TRƯỜNG - Track 16 : PHẦN 2 - Chương 9 : NGÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI - Track 17 : PHẦN 2 - Chương 10 : CÔNG PHÁP QUỐC TẾ VÀ TƯ PHÁP QUỐC TẾ - Track 18 : II-/ Tư pháp Quốc tế - Track 19 : PHẦN 3 PHÁP LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG - Track 20 : 4- / Kiểm soát tài sản

product_img3
Bộ Luật Lao Động - QUỐC HỘI - Bộ Luật số : 45/2019/QH14 - Người đọc Ngọc Hân

- Track 1 : Bộ Luật Lao Động . Chương I : Những Quy định chung - Track 2 : Chương IV - Giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỉ năng nghề - Track 3 : Chương VII - Thời giờ làm việc, Thời giờ nghỉ ngơi - Track 4 : Chương XI : Những Quy Định riêng đối với lao động chưa thành niên và một số lao động khác - Track 5 : Chương XIV - Giải quyết tranh chấp lao động

product_img3
QUỐC HỘI - Luật số : 105/2016/QH13 - Luật Dược - Người đọc: Trọng Thanh

- Track 1 : Luật Dược - Chương I : những quy định chung - Track 2 : Chương III : Hành nghề dược - Track 3 : Chương IV : Kinh doanh dược - Track 4 : Chương V : Đăng ký lưu hành, thu hồi thuốc và nguyên liệu làm thuốc - Track 5 : Chương VIII : Thông tin thuốc, cảnh giác dược và quảng cáo thuốc

product_img3
QUỐC HỘI - Luật số : 40/2009/QH12 - Người đọc : Kim Xuân

- Track 1 : Luật khám bệnh, chữa bệnh - Chương I : Những quy định chung - Track 2 : Chương V : Các quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh

product_img3
QUỐC HỘI - Luật số : 58/2020/QH14 - Người đọc : Nguyệt Minh

- Track 1 : Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án, Chương I - Track 2 : Chương III : Trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại và công nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại tòa án

product_img3
QUỐC HỘI Luật số : 69/2020/QH14 - Người đọc : Phương Minh

- Track 1 : Luật Người lao động VN đi làm ở nước ngoài theo HĐ 2020. Chương I - Track 2 : Chương III : Người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

product_img3
QUỐC HỘI Luật số : 44/2019/QH14 - Người đọc : Hồng Hà

- Track 1 : Luật Phòng, chống tác hại của Rượu, Bia ... Chương I

product_img3
QUỐC HỘI - Luật số : 43/2019/QH14 - Người đọc : Trung Nghị

- Track 1 : Luật Giáo dục .. Chương I - Track 2 : Chương II : Hệ thống giáo dục quốc dân - Track 3 : Chương III : Nhà trường, trường chuyên biệt và Cơ sở giáo dục khác - Track 4 : CHương V : Người học

product_img3
CÔNG BÁO/Số: 995 + 996/Ngày: 26/12/2019 - QUỐC HỘI Luật số: 49/2019/QH14 - Luật Xuất cảnh, Nhập cảnh của công dân Việt nam -Người đọc : Thiên Ân

- Track 1 : Luật Xuất cảnh, Nhập cảnh của công dân Việt nam - Chương I - Track 2 : Chương IV : Quản lý, Sử dụng, thu hồi, hủy, khôi phục giấy tờ xuất nhập cảnh

product_img3
QUỐC HỘI - Luật số: 29/2018/QH14 - Luật bảo vệ bí mật nhà nước - Người đọc : Phương Thảo

- Track 1 : Chương I : Những Quy Định Chung - Track 2 : Chương III : Hoạt động bí mật bảo vệ nhà nước

product_img3
QUỐC HỘI Luật số : 59/2020/QH14 - Luật Doanh Nghiệp - Nhiều Người đọc

- Track 1 : Chương I - Những quy định chung - Track 2 : Chương III - Công ty Trách nhiệm hữu hạn - Track 3 : Chương IV - Doanh nghiệp nhà nước - Track 4 : Chương V - Công ty cổ phần - Track 5 : Điều 148 . Điều kiện đề nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua - Track 6 : Chương 6 : Công ty hợp doanh - Track 7 : Chương 9 : Tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp

product_img3
QUỐC HỘI - Luật số : 68/2020/QH14 - Luật Cư Trú - Người đọc : Uyên Minh

- Track 1 : Luật Cư Trú - Chương I - Những quy định chung - Track 2 : Chương 4 - Đăng ký thường trú - Track 3 : Chương 5 - Đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng

product_img3
QUỐC HỘI - Luật số : 66/2020/QH14 - LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM - Người đọc : Xuân Hiếu

- Track 1 : Chương I - Những quy định chung - Track 2 : Chương III - Lực lượng bộ đội biên phòng

product_img3
Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) -CÔNG BÁO/Số 473+474/Ngày 26/03/2021 - Người đọc : Oanh Vũ

- Track 1 : Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) - Track 2 : Chương III - Các biện pháp chuyên môn kỹ thuật y tế trong phòng, chống HIV/AIDS

product_img3
QUỐC HỘI - Luật số : 72/2020/QH14 - Luật Bảo vệ môi trường - Người đọc : Minh Hoàng

- Track 1 : Chương I : Những Quy định chung - Track 2 : Chương III : Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, - Track 3 : Mục 4 : Giấy phép môi trường - Track 4 : Chương V : Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ đô thị - Track 5 : Chương VI : Quản lý chất thải và kiểm soát các chất ô nhiễm khác - Track 6 : Chương VII : Ứng phó với biến đổi khí hậu - Track 7 : Chương IX : Quan trắc môi trường, thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường và báo cáo môi trường - Track 8 : Chương X : Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường - Track 9 : Chương XI : Công cụ kinh tế, chính sách và nguồn lực bảo vệ môi trường - Track 10 : Chương XII : Hội nhập và hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường

product_img3
CÔNG BÁO/SỐ 471+472/Ngày 26/03/2021 - Luật Xử lý vi phạm hành chính - Người đọc : Liên Xuyến

- Track 1 : Luật Xử lý vi phạm hành chính - Track 2 : Phần thứ 2 : Xử phạt vi phạm hành chính - Track 3 : Chương II : Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả - Track 4 : Điều 44 : Thẩm quyền của cơ quan thuế - Track 5 : Chương III : Thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt

product_img3
CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ QUYỀN ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT - người đọc : Xuân Hiếu

- Track 1 : Chính sách trợ giú[p pháp lý và quyền trợ giúp pháp lý người khuyết tật