top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH - Người đọc : Lê Như Quỳnh

- Track 1 : Lão tử Đạo Đức Kinh - Track 2 - Chương 1 - Đạo Đức Kinh - Track 3 : Chương 7 : A . Thiên trường địa cửu - Track 4 : Chương 22 : A . Khúc tắc toàn - Track 5 : Chương 36 - A. Tương dục hấp chi - Track 6 : Chương 50 - A. Xuất sanh nhập tử - Track 7 : Chương 60 - A. Trí đại quốc nhược phanh tiểu tiên - Track 8 : Chương 68 - A. Thiện vi sĩ giả bất vũ

product_img3
Những ấn tượng văn chương - Nhiều người đọc

- Track 1 : Vài lời tâm sự - Track 2 : Trái thì thơm - Track 3 : Một bức tranh - Track 4: Cái đẹp thức tĩnh con người - Track 5 : Một biệt ngữ thơ - Track 6 : Bàn tay - Track 7 : Phần 2 - Về một tác phẩm văn chương - Track 8 : Khúc khải hoàng đầu tiên - Track 9 : Lòng nhân việc nghĩa - Track 10 : Khách tam hải - Track 11 : Tức nước vỡ bờ - Track 12 : Cuộc chạm trán - Track 13 : Hiện tượng thậm mỹ - Track 14 : Một giấc mơ - Track 15 : Phần 3 - Về một hình tượng - Track 16 : Mùa xuân đi tìm hương lúa

product_img3
Phật Học Tinh Hoa - Người đọc : Phạm Hùng

- TRACK 1 : Lời nhà xuất bản - TRACK 2: CHƯƠNG THỨ HAI - Những điều kiện tinh thần của người Phật học - TRACK 3 : CHƯƠNG BA - A/. Kinh Điển Phật Giáo - TRACK 4 : CHƯƠNG TƯ - Duyên Sinh quan - TRACK 5 : C. Hằng và chuyển - TRACK 6 - CHƯƠNG THÚ NĂM - A./ Bình đẳng quan - TRACK 7 : CHƯƠNG THÚ NĂM - B/. Trí Huệ Bát nhã - TRACK 8: Niết bàn là gì? - TRACK 9: Phụ Lục - Những phương thức tu hành - TRACK 10 : Phật giáo với vấn đề thiện ác

product_img3
Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương - Người đọc : Lê Như Quỳnh

- Track 1 : Tinh hoa Đạo Học Đông Phương - Track 2 : PHẦN THỨ HAI - Track 3 : PHẦN THỨ BA - Track 4 : PHỤ LỤC

product_img3
Thuật tư tưởng - Người đọc : Lê Như Quỳnh

- TRACK 1 : lời giới thiệu - TRACK 2: Chương thứ hai - Lý luận là gì? - TRACK 3: Chương thứ ba - Sai lầm vì lý luận - TRACK 4: Chương thứ tư - Chủ quan và khách quan - TRACK 5: Chương thứ năm - Tín ngưỡng và tri thức - TRACK 6 : Chương thứ sáu - Lý luận của tình cảm và thị dục - TRACK 7 : PHẦN THỨ HAI - Chương một - - TRACK 8 : PHẦN THỨ BA - Chương THỨ HAI - Thuật phê bình - TRACK 9 : PHẦN THỨ TƯ - Chương THỨ TƯ - Luận lý và sự đời

product_img3
TÔI TỰ HỌC - Người đọc : Lê Như Quỳnh

- TRACK 1 : BIẾT THÌ LÀ MÌNH BIẾT - TRACK 2: Chương thứ hai - Những yếu tố chính - TRACK 3 : Chương thứ ba - Những điều kiện thuận tiện cho sự tự học - TRACK 4: Chương Thứ Tư - Những Phương Tiện Chính Yếu - TRACK 5 : Chương Thứ năm - Đọc Những gì - TRACK 6 : CHƯƠNG THỨ SÁU - Học những gì - TRACK 7 : PHỤ LỤC - Lời hay ý đẹp - Track 3: Chương thứ ba - Những điều kiện cho sự thuận tiện tự học - Track 4 : Chương thứ tư - Những phương tiện chính yếu - Track 5 : Chương thứ năm - Đọc những gì - a) đọc tiểu thuyết tâm lý - Track 6: Chương thứ sáu -Học những gì - Track 7 : Phụ lục

product_img3
Chu dịch huyền giải - Người đọc : Lê Như Quỳnh

- Track 1: Nguyễn Huy Cần hiệu là Thu Giang ... - Track 2: Chương thứ nhất - - Track 3: Chương thứ hai - Track 4: Phụ lục và phụ chú Track 5 : 3./ Tinh thần bảo thủ và cấp tiến của âm dương

product_img3
Đạo - Con đường không lối - Người đọc : Liên Xuyến

- Track 1: Lời người dịch - Track 2: Hiện nay thường là chúng ta được dạy phải sống như những thực thể - Track 3: 2/* Người biết cách tự an ủi - Track 4: Đạo nói:"Nếu bạn một mình - Track 5: 3/ Không hối tiết - Track 6: Điều này vô cùng ý nghĩa - Track 7 : 4/ Sống thì không có nghỉ ngơi - Track 8 : Nếu bạn nghe bệnh nhân nói trên băng ghế trị liệu của bác sĩ tâm lí - Track 9 : 5-/ Tốt nhất là tĩnh lặng - Track 10: Phải, Giá trị không phải là cái tên giành cho nó - Track 11: 6-/ Theo luật cởi mở với đạo - Track 12 : Thời xưa đền chùa thường được dùng nơi trị liệu

product_img3
Toàn Chân Triết Luận - Người đọc: Lê Như Quỳnh

- Track 1 : Nguyễn Duy Cần biệt hiệu Thu Giang - Track 2: Quyển Nhị - Track 3 : e./ Thiện ác - Track 4: Quyển tam - Track 5 : Quyển tứ. - Track 6 : Phần chung

product_img3
Tiếng Việt từ cuộc sống - Người đọc: Ngọc Hân

- Track 1 : Lời Tác Giả. - Track 2 : Lá cờ đỏ sao vàng - track 3 : Con sông quê hương trong tâm hồn một nhà thơ - Track 4: Hai chữ khóc cười trong một bài thơ - Track 5 : Ngữ nghĩa biểu trưng trữ tình xuất phát từ đôi cánh - Track 6 : Từ ai trong ca dao - Track 7: Quả và trái - Track 8 : Cánh đồng làng quê và cánh đồng trong thơ ca - Track 9: Giọt mồ hôi rời thành đất nước - Track 10: Ca dao, dân ca nói về hoa - Track 11: Ngữ nghĩa của từ ánh sáng - Track 12: Nguồn gốc tên gọi ông Nghè - Track 13 : Phao.. - Track : 14 Thế nào là sạch? - Track 15 : USD nên đọc như thế nào?

product_img3
Lão Tử Tinh Hoa - Người đọc : Lê Như Quỳnh

- Track 1 : Lão Tử Tinh Hoa (in lần thứ 6) Nguyễn Duy Cần - Track 2: phần thứ hai: Học thuyết Lão Tử - Track 3 : 2/- Phần Phân tích. đạo - Track 4 : Nhân Nghĩa Khánh Trí - Track 5 : Tự Nhiên - Track 6: Tam Bửu - Track 7: Phần thứ ba

product_img3
Thanh Dạ Văn Chung - Người đọc: Lê Như Quỳnh

- Track 1 : Nguyễn Duy Cần biệt hiệu Thu Giang, sinh năm 1907 tại Mỹ Tho. - Track 2 : 14/- Người.

product_img3
Trang Tử Tâm Đắc - Người đọc: Hồng Hà

- Track 1 : Lời giới thiệu - Track 2 : Chương 2: Tầm vóc có lớn có nhỏ - Track 3 : Chương 3 : Cảm ngộ và vượt qua - Track 4 : Chương 4: Nhận thức chính mình - Track 5 : Chương 5: Luôn có đường để đi - track 6 : Chương 6: Nói cười luận sinh tử - Track 7 : Chương 7: Kiên trì và thuận theo - Track 8 : Chương 9: Tâm thái và trạng thái

product_img3
Khổng Tử Tinh Hoa - Người đọc: Minh Hoàng

- Track 1: LỜI TỰA - - Track 2: Phần 2: Đạo của tâm và hồn - Track 3: Phần 3: Thế đạo - Track 4: Phần 4: Đạo bằng hữu - Track 5 : Phần 5: Đạo của chí hướng - Track 6: Phần 6: Đạo nhân sinh

product_img3
Nhập môn FREUD - Người đọc: Ngọc Hân

- Track 1 : Về Tủ sách nhập Môn Triết Học và Khoa Học - Track 2: Lý Giãi của Freud - Track 3 : Phong Trào Phân tâm Học

product_img3
Thuật xử thế của người xưa - Người đọc: Lê Như Quỳnh

- Track 1 : Thuật xử thế của người xưa - Lời nói đầu - Track 2 : Chương 3 : Có Tài Mà Cậy Chi Tài - Track 3 : Chương 5 : Đạo Cương Nhu - Track 4 : Chương 6: Biết... Sống

product_img3
Cái dũng của Thánh nhân - Người đọc : Minh Hoàng

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Phần thứ nhì - chương thứ nhất : Tin thần độc lập

product_img3
Cổ Học Tinh Hoa - Người đọc : Hồng Hà

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : 20. Yêu nên tốt - Ghét nên xấu - Track 3 : 44. Tri kỷ - Track 4 : 68. Truyện Đười ươi - Track 5 : 91. Người bán thịt dê - Track 6: 112. Nói về sống chết - Track 7 : 130. Đời người - Track 8 : 150. Không chịu nhục - Track 9 : 171. Lo vui - Track 10 : 189. Chết vì lễ nghĩa hay vì tình - Track 11: 205. Tự xét lại mình - Track 12 : 224. Cũng là ăn trộm - Track 13 : 240. Đám ma to

product_img3
Cái cười của Thánh Nhân - Người đọc : Lê Như Quỳnh

- Track 1 : Lời nhà xuất bản - Track 2 : U mạch và nghịch thuyết - Track 3 : Phần thứ hai - Thần Biển nói với thần Sông - Track 4 : 13-/ Gốc người xưa - Track 5 : 18 / Đánh cá - Track 6 : 24/- Người đánh xe lừa - Track 7 : 32-/ Thịt cừu non - Track 8 : 43-/ Mê vàng - Track 9 : 24 - Lẽ tất nhiên phải vậy