top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Người Thầy ( Hồi ức của một nhà giáo Mỹ) - Người đọc : Trọng Thanh

- Track 1: Lời Cảm tạ. - Track 2: Nếu anh có mặt một trong những lớp của tôi - Track 3: Tôi bảo chúng rằng sau hai năm trong quân ngũ - Track 4: Sau khi nghĩ dạy một thời gian có lần tôi lài nguệc ngoạt làm một con tính trến mấy mãnh giấy - Track 5: Maiki Dolen trình tôi bức thư của bà mẹ giải thích việc họ vắng mặt hôm qua Track 6: Năm ba mươi tuổi - Track 7: PHẦN HAI - chỉ loài lừa mới ăn cây kế - Track 8: a... bào - Track 9:Mười năm làm nhà giáo - Track 10: PHẦN BA : Sinh hoạt sống động đến - Track 11: Đầu mối học kì tôi bảo các học sinh - Track 12 : Thứ hai tới đây - Track 13: Vào ngày nhà trường

product_img3
Shakespare từ chú bé làm da đến nhà viết kịch vĩ đại - Mix nhạc: Hướng Dương - Người đọc : Hướng Dương

- Track 1 : Chương 1 - Quê hương - Track 2 : Chương 5 - Những ngày khốn khó

product_img3
Thời gian của một tiếng thở dài - Người đọc và Mix nhạc : Hướng Dương

- Track 1 : Em thức sớm - Track 2 : Có những hôm em trở nên lo ngại - Track 3 : Em nhớ lại - Track 4 : Ngày hôm đó