top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ - TẬP 7

- Track 1 : Hồi 31 - Đao kiếm cùng mất người bỏ mạng - Track 2: Ra khỏi thị trấn không xa, Trương Vô Kỵ thấy trong đám cỏ cao bên trái con đường có bóng người thấp thoáng - Track 3 : Hồi 32 - Oan không thể nói - Track 4: Trương Vô Kỵ chờ bốn người đi xa rồi mới từ trên cây nhảy xuống theo dấu chân ngựa trên tuyết mà chạy về phía đông - Track 5 : Hồi 33 - Sáo dài đàn ngắn nhạc dập dìu - - Track 6 : Hồi 34 - Tân giai nhân xé tan áo cưới - Track 7 : Sáng hôm sau Trương Vô Kỵ dặn Bành Oanh Ngọc ở lại đại đô thêm ba ngày nghe ngóng tin tức Tạ Tốn - Track 8 : Hồi 35 - Đại hội anh hùng giết Sơn Vương - Track 9 : Thọ Nam Sơn hơi có vẻ đắt ý nói : " Trương Gia không biết chứ sư phụ của tiểu nhân có bắt được nhân vật lừng lẫy tiếng tăm tên là KIm Bao Sơn Vương Tạ Tuấn"

product_img3
Ỷ THIÊN ĐỒLONG KÝ - Tập 8

- Track 1 : Hồi 36 - ba sợi dây cuốn mấy cây tùng - Track 2 : Trương Vô Kỵ thấy hình tích đạ lộ định tâm thể hiện một môn công phu cốt làm cho tăng chúng thiếu lâm phải e sợ - Track 3: Hồi 37 - Anh hùng thiên hạ không đương nổi - Track 4 : Trương Vô Kỵ hỏi xem lão tăng kia là ai? Bành Oanh Ngọc lắc đầu nói: " Thuộc hạ không biết người này không tham gia chiến dịch phải đánh đỉnh quan minh cũng không bị Quận chúa nương nương bắt nhốt ở chùa Vạn An - Track 5: Hồi 38 - Quân tử nhịn nhục cho êm chuyện - Track 6 : Chu chỉ nhược không quay đầu lạnh lùng nói Xương đầu bị vỡ thương thế quá nặng chắc không qua khõi đêm nay - Track 7 : Hồi 39- Nơi cất giấu binh thư bí kiếp - Track 8 : Chu điên và Thiết quan Đạo nhân vâng lệnh chạy ra lúc này tình thế khẩn cấp tình thế không cho phép khước từ, chàng chỉ còn cách tiếp tục ra lệnh - Track 9 : Hồi 40 - Là chàng Trương đó mà không phải chàng . sáng hôm sau Trương Vô Kỵ dậy sớm trèo lên một cây cao nhìn xuống chân núi thấy quân địch cờ quạt phất phới người ngựa chãy qua chạy lại tiếng tù và nổi lên trong doanh trại - Track 10 : Đã cách chùa Thiếu Lâm một khoảng xa, Chu Chĩ nhược liền nép vò ongười Trương Vô Kỵ nắm chặt lấy tay chàng Trương Vô Kỵ biết là nàng sợ cũng nắm lấy bàn tay mềm mại ngửi thấy bên mình mùi thơm ngây ngất của nàng trong lòng sao khòi rạo rực

product_img3
Thủy Hử

- Track 1 : Thủy Hử Đề Từ của Dịch giả Trần Tuấn Khải viết năm 1924 - Track 2 : Thánh thán ngoại thư bài tựa thứ nhất - Track 3 : Khúc đệm - Track 4 : Hồi thứ nhất - Track 5: Hồi thứ hai - Track 6 : Hồi thứ ba - Track 7 : Hồi thứ tư - Track 8 : Hồi thứ năm - Track 9 : Hồi thứ sáu - Track 10 : Hồi thứ bảy - Track 11 : Hồi thứ tám - Track 12 : Hồi thứ chín - Track 13 : Hồi thứ mười - Track 14 : Hồi thứ mười một - Track 15 : Hồi thứ mười hai - Track 16 : Hồi thứ mười ba - Track 17 : Hồi thứ mười bốn - Track 18 : Hồi thứ mười lăm - Track 19 : Hồi thứ mười sáu - Track 20 : Hồi thứ mười bảy - Track 21 : Hồi thứ mười tám - Track 22 : Hồi thứ mười chín - Track 23 : Hồi thứ hai mươi - Track 24 : Hồi thứ hai mươi mốt - Track 25 : Hồi thứ hai mươi hai - Track 26 : Hồi thứ hai mươi ba - Track 27 : Hồi thứ hai mươi bốn - Track 28 : Hồi thứ hai mươi lăm - Track 29 : Hồi thứ hai mươi sáu - Track 30 : Hồi thứ hai mươi bảy - Track 31 : Hồi thứ hai mươi tám - Track 32 : Hồi thứ hai mươi chín - Track 33 : Hồi thứ Ba mươi - Track 34 : Hồi thứ Ba mươi mốt - Track 35 : Hồi thứ Ba mươi hai - Track 36 : Hồi thứ Ba mươi ba - Track 37 : Hồi thứ Ba mươi bốn - Track 38 : Hồi thứ Ba mươi lăm, - Track 39 : Hồi thứ Ba mươi sáu - Track 40 : Hồi thứ Ba mươi bảy - Track 41 : Hồi thứ Ba mươi tám - Track 42 : Hồi thứ Ba mươi chín - Track 43 : Hồi thứ Bốn mươi - Track 44 : Hồi thứ Bốn mươi mốt - Track 45 : Hồi thứ Bốn mươi hai - Track 46 : Hồi thứ Bốn mươi ba - Track 47 : Hồi thứ Bốn mươi bốn - Track 48 : Hồi thứ Bốn mươi lăm - Track 49 : Hồi thứ Bốn mươi sáu - Track 50 : Hồi thứ Bốn mươi bảy - Track 51 : Hồi thứ Bốn mươi tám - Track 52 : Hồi thứ Bốn mươi chín - Track 53 : Hồi thứ năm mươi - Track 54 : Hồi thứ năm mươi một - Track 55 : Hồi thứ năm mươi hai - Track 56 : Hồi thứ năm mươi ba - Track 57 : Hồi thứ năm mươi bốn - Track 58 : Hồi thứ năm mươi lăm - Track 59 : Hồi thứ năm mươi sáu - Track 60 : Hồi thứ năm mươi bảy - Track 61 : Hồi thứ năm mươi tám - Track 62 : Hồi thứ năm mươi chín - Track 63 : Hồi thứ sáu mươi - Track 64 : Hồi thứ sáu mươi mốt - Track 65 : Hồi thứ sáu mươi hai - Track 66 : Hồi thứ sáu mươi ba - Track 67 : Hồi thứ sáu mươi bốn - Track 68 : Hồi thứ sáu mươi năm - Track 69 : Hồi thứ sáu mươi sáu - Track 70 : Hồi thứ sáu mươi bảy - Track 71 : Hồi thứ sáu mươi tám - Track 72 : Hồi thứ sáu mươi chín - Track 73 : Hồi thứ bảy mươi