top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ - TẬP 7

- Track 1 : Hồi 31 - Đao kiếm cùng mất người bỏ mạng - Track 2: Ra khỏi thị trấn không xa, Trương Vô Kỵ thấy trong đám cỏ cao bên trái con đường có bóng người thấp thoáng - Track 3 : Hồi 32 - Oan không thể nói - Track 4: Trương Vô Kỵ chờ bốn người đi xa rồi mới từ trên cây nhảy xuống theo dấu chân ngựa trên tuyết mà chạy về phía đông - Track 5 : Hồi 33 - Sáo dài đàn ngắn nhạc dập dìu - - Track 6 : Hồi 34 - Tân giai nhân xé tan áo cưới - Track 7 : Sáng hôm sau Trương Vô Kỵ dặn Bành Oanh Ngọc ở lại đại đô thêm ba ngày nghe ngóng tin tức Tạ Tốn - Track 8 : Hồi 35 - Đại hội anh hùng giết Sơn Vương - Track 9 : Thọ Nam Sơn hơi có vẻ đắt ý nói : " Trương Gia không biết chứ sư phụ của tiểu nhân có bắt được nhân vật lừng lẫy tiếng tăm tên là KIm Bao Sơn Vương Tạ Tuấn"

product_img3
Ỷ THIÊN ĐỒLONG KÝ - Tập 8

- Track 1 : Hồi 36 - ba sợi dây cuốn mấy cây tùng - Track 2 : Trương Vô Kỵ thấy hình tích đạ lộ định tâm thể hiện một môn công phu cốt làm cho tăng chúng thiếu lâm phải e sợ - Track 3: Hồi 37 - Anh hùng thiên hạ không đương nổi - Track 4 : Trương Vô Kỵ hỏi xem lão tăng kia là ai? Bành Oanh Ngọc lắc đầu nói: " Thuộc hạ không biết người này không tham gia chiến dịch phải đánh đỉnh quan minh cũng không bị Quận chúa nương nương bắt nhốt ở chùa Vạn An - Track 5: Hồi 38 - Quân tử nhịn nhục cho êm chuyện - Track 6 : Chu chỉ nhược không quay đầu lạnh lùng nói Xương đầu bị vỡ thương thế quá nặng chắc không qua khõi đêm nay - Track 7 : Hồi 39- Nơi cất giấu binh thư bí kiếp - Track 8 : Chu điên và Thiết quan Đạo nhân vâng lệnh chạy ra lúc này tình thế khẩn cấp tình thế không cho phép khước từ, chàng chỉ còn cách tiếp tục ra lệnh - Track 9 : Hồi 40 - Là chàng Trương đó mà không phải chàng . sáng hôm sau Trương Vô Kỵ dậy sớm trèo lên một cây cao nhìn xuống chân núi thấy quân địch cờ quạt phất phới người ngựa chãy qua chạy lại tiếng tù và nổi lên trong doanh trại - Track 10 : Đã cách chùa Thiếu Lâm một khoảng xa, Chu Chĩ nhược liền nép vò ongười Trương Vô Kỵ nắm chặt lấy tay chàng Trương Vô Kỵ biết là nàng sợ cũng nắm lấy bàn tay mềm mại ngửi thấy bên mình mùi thơm ngây ngất của nàng trong lòng sao khòi rạo rực