top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi - Tập 5 - Người đọc : Yến Anh

- Track 1 : Tặng July . Tặng người vợ và vị giám đốc yêu quý của tôi - Track 2 : 3-/ Quy luật của cuộc sống - Track 3 : 4/- Bạn hữu và gia đình

product_img3
Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi - Tập 4 - Người đọc : Như Minh

- Track 1 : Lời giới thiệu - Track 2 : Bạn bè - Track 3 : Trí tuệ kỳ diệu của bạn - Track 4 : Có phải một số người thật sự muốn đau khổ - Track 5 : Chiến lược của bạn

product_img3
Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi - Tập 3 - Người đọc : Thảo Chi

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chương 2 - Qui luật gieo hạt - Track 3 : Chuơng 3 - Niềm tin - Track 4 : Chương 4 - Ràng buộc - Track 5 : Chương 6 - Làm việc bạn thích - Track 6 : Chương 7 - Hãy bắt đầu - Track 7 : Chương 9 - Tại sao chúng ta có mặt ở đây?

product_img3
Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi - Tập 2 - Người đọc : Ngọc Văn

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chương 2 - Biết bạn là ai - Track 3 : Chương 3 - Đơn giản hóa cuộc sống của bạn - Track 4 : Chương 4 - Kỳ vọng của người khác - Track 5 : Chương 5 - Sống thoải mái hơn với người khác - Track 6 : Ghi điểm bằng câu hỏi - Track 7 : Chương 6 - Làm cho người khác hạnh phúc

product_img3
Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi - Tập 1 - Người đọc : Phạm Tân

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Giá trị bản thân - Track 3 : Chương 2 - Hãy sống với hiện tại - Track 4 : Chương 3 - Tâm trí của bạn - Track 5 : Chương 4 - Các mục tiêu - Track 6 : Chương 5 - Học hỏi từ thiên nhiên