top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Ảnh Hưởng Đạo Phật Trong Đoạn Trường Tân Thanh

- Track 1 : Vài Lời Nhận Định & Giới Thiệu - Track 2 : Dẫn Nhập - Track 3 : Phần 1 về Nguyễn Du - Track 4 : Mục 2: Văn nghiệp của Nguyễn Du - Track 5: Chương 2: Nguồn gốc Đoạn Trường Tân Thanh - Track 6 : Phần 2: Vị trí đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh - Track 7: Mục 4: Tẻ vui cũng một kiếp người - Track 8: Chương 2: Sự tương hợp giữa tư tưởng đạo Lão và đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh - Track 9: Mục 3: Trong cơn âm cực, dương hồi không hay - Track 10: Chương 3: Khái quát về tư tưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh - Track 11: Phần 3: Những nhận định về tư tưởng đạo Phật qua Nguyễn Du và Đoạn Trường Tân Thanh - Track 12 : Chương 2: Tư tưởng Nguyễn Du và Đoạn Trường Tân Thanh - Track 13 : Mục 3: Phong cách Thiền trong Đoạn Trường Tân Thanh

product_img3
Tự nhiên như người Hà nội

- Track 1 : Thay lời tựa . Yệu Hà Nội tự nhiên như Quý - Track 2 : Hà nội Văn Hóa công viên , điểm mặt chỉ tên - Track 3 : Ở đây có bán cá tươi - Track 4 : Kiến trúc thời nay hay là bộ quần áo mới của hoàng đế - Track 5 : Hà Nội nhìn các đô thị vệ tinh vùng Bắc Bộ - Track 6 : Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông - Track 7 : Giới thiệu Hà Nội về vòng vây giải trí - Track 8 : Hà nội di sản ngàn năm và tốc độ của đời sống hiện đại - Track 9 : Tốc độ và điểm đến - Track 10 : Món quà bất ngờ