top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Bên bờ thiên mạc - Người đọc : Ngọc Hiếu - Mix nhạc: Hướng Dương

- Track 1: Chương 1 - Khi trời tan tảng sáng - Track 2: Chương 3 - Trong một buổi sáng - Track 3: Từ căn nhà trống trãi - Track 4 : Chương 4 - Trần Bình Trọng - Track 5: Chương 5 - Phan Trì bị thương rất nặng

product_img3
TỪ NHÀ TRƯỜNG ĐI VÀO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN - Người đọc : Trung Nghị

- Track 1 : Lời nhà xuất bản - Track 2 : (2) Nghe nói ngày tôi sinh ra là ngày vui lớn của gia đình - Track 3 : (3) Về đến Huế, nhóm Việt Minh chúng tôi người ở một nơi - Track 4 : (4) Giữa tháng 1 năm 1947, tôi từ Thanh Hóa ra Hà nội - Track 5 : Hạ tuần tháng 9 năm 1947, sau khi cơ quan dược ổn định - Track 6: (5) Tôi chuyển lên công tác tại tổng cục cung cấp vào giữa tháng 12 năm 1950. - Track 7 : (6) Tình hình Cách mạng Việt Nam vào nữa sau thập kỷ năm mươi diễn biến đúng như lời căn dặn - Track 8: (7) Những năm đầu của thập niên sáu mươi. - Track 9: Việc Mỹ dùng không quân đánh phá miền Bắc đặt ra hai đơn vị - Track 10 : Tác chiến đặc công là một phương thức tác chiến độc đáo của quân đội ta. - Track 11 : (8) Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống mỹ của quân và dân ta sau gần 20 năm .

product_img3
Lịch Sử Địa Cầu - Người đọc : Ngọc Hân

- Track 1 : LỜI NÓI ĐẦU - quyển SÁCH NHỎ NÀY VIẾT RA VỚI HY VỌNG ĐEM NHỮNG KHÁM PHÁ MỚI MẺ NHẤT CỦA KHOA HỌC VÀ LỊCH SỬ HỌC - Track 2 : Những xáo trộn kế tiếp của vỏ đất - Track 3 : Chương VI - Thời kỳ của đại bàng và ngựa

product_img3
Én Liệng truông Mây - Tập 1 - Truyền Quốc Ô Long Bao - Người đọc : Đồng Linh

- Track 1 : Lời Giới thiệu - Track 2 : Hồi thứ hai - Phố Hội An phát hiện âm lưu lớn Ô Long Đao đại chiến Kiếm chỉ thiên -Track 3: : Hội thứ ba - Chân hiệp sĩ luận bàn về đao kiếm - track 4 : Hồi thứ tư - Hoàng kiêm Môn bán buôn hàng quôc cấm - Track 5 : Hồi thứ năm - Tìm trăm phương gỡ tội - Track 6 : Hồi thứ sáu -Phủ Quy nhơn Huỳnh Hảo Hớn - Track 7 : Hồi thứ bảy - Quán Cao Lầu - Track 8 : Hồi thứ tám - Dân biên tái tiền vui - Track 9 : Hồi thứ chín - gặp bão tố - Track 10 : Hồi thứ mười thuyền buôn tắp nặp - Track 11: Hồi thứ mười một - CHùa Long Thiền

product_img3
Én Liệng Truông Mây - Tập 2 - TRẤN BIÊN THÀNH DẬY SÓNG- Người đọc : Đồng Linh

- Track 1 : Hồi thứ mười hai - Tàn đông di điểu - Track 2 : Hồi thứ mười ba - Track 3 : Ngô Mạnh hỏi : "Bây Giờ chúng ta phải làm gì? " - Track 4: Hồi thứ mười bốn - Trăng vằn vặt soi tấm lòng - Track 5: Tin Kim Cương Môn sẽ thi đấu - Track 6 : Hồi thư mười lăm - Track 7 : Hồi thư Mười sáu - Track 8 : Hồi thứ mười bảy -Track 9: Đó là buổi sáng sơm - Track 10 : Hồi thứ mười tám - Track 11: Hồi thứ mười chín -Track 12 : Hồi thứ hai mươi - Track 13: Một hôm đoàn thuyền ba chiếc do Lê Trung chỉ huy rời bến - Track 14 : Hồi thứ hai mươi mốt - Track 15 : Ở ba Bích được một thời gian , một hôm Lý nói với Lưu Đằng : "Ta có chút việc riêng ..." |

product_img3
Én Liệng truông Mây - Tập 3 - NHỮNG MÃNH TÌNH TRẮC TRỞ - Người đọc: Đồng Linh

- Track 1 : Hồi thứ hai mươi hai - Track 2 : Hồi thứ hai mươi ba - Track 3 : Hồi thứ hai mươi bốn - Track 4 : Tiếng trống báo hiệu tiếp tục .... - Track 5 : Hồi thứ hai mươi lăm - Track 6 : Hồi thứ hai mươi sáu - Track 7 : Sắp tới hội sẽ đối phó thế nào... - Track 8: Hồi thứ hai mươi bảy - Track 9 : Hồi thứ hai mươi tám - Track 10 : Hồi thứ hai mươi chín - Track 11: Hồi thứ ba mươi - Track 12 : Hồi thứ ba mươi mốt - Track 13 : Hồi thứ ba mươi hai - Track 14 : Tội trưởng mau mắng: "Có"

product_img3
Én Liệng Truông Mây - Tập 4 - CỜ NGHĨA RỢP TRUÔNG MÂY - Người đọc: Phương Minh

- Track 1 : Hồi Thứ ba mươi ba - Track 2 : Tiểu Vi lộ vẻ buồn nói - Nghĩa phụ là nhà cựu nho - Track 3 : Hồi thứ ba mươi bốn - Track 4 : Trần Lâm cùng bốn đầu lĩnh dẫn nghĩa binh đi đến bờ tây nguồn an lão xuống bến trường tân vừa sang sông và bất ngờ đánh úp đốn đức chình - track 5 : Hồi thứ ba mươi lăm - Track 6 : Nói về Đinh Hùng Liệt.. - - Track 7 : Hồi thứ ba mươi sáu - Track 8 : Hồi thứ ba mươi bảy - Track 9 : Hồi thứ ba mươi tám Track 10 : Nói về đại quân của Nguyễn Phúc Hương - Track 11 : Hồi thứ ba mươi chín - Track 12 - Hồi thứ bốn mươi - Track 13 : Xuân Kỷ Sửu 1769 Track 14 : Hồi thứ bốn mươi mốt - Track 15 : Kết

product_img3
CÁC TRIỆU ĐẠI VIỆT NAM - Người đọc : Định Phương

- Track 1 : LỜI NHÀ XUẤT BẢN - Track 2 : Nhà nước sau công nguyên -Track 3: Nước vạn xuân độc lập - track 4: Nhà Từ đường và các cuộc khởi nghĩa năm 603-939 - track 5 : Nhà Đinh và sự thống nhất nước nhà - Track 6 : Triệu Lý 1010 -1225 - Track 7 : Triều Trần 1225 - 1400 - Track 8 : Triều Hồ 1400 - 1407 -Track 9 : Triều Lê Sơ 1428 - 1527 - Track 10 : Lê Hiến Tông 1497-1504 - Track 11: Triều Mạc 1527 - 1592 - Track 12 : Triều Hậu Lê , Lê Trung Hưng , Lê trang tông, Trịnh Kiểm 1533 - 1548 - Track 13 : Triệu Tây Sơn 1778 - 1802 - Track 14 : Dòng dõi chúa Trịnh 1545 - 1786 - Track 15 : Vụ Tổ Thuận Vương . Trịnh Giang 1729 - 1740 - Track 16 : Dòng dõi các Chúa Nguyễn - Track 17 : Triều Nguyễn thời kỳ độc lập - Track 18 : Thời kỳ bắt đầu thuộc Pháp

product_img3
Gió Lào Thành Cổ - Người đọc : Trung Nghị

- Track 1: Lời Giới Thiệu - Track 2: Chương 2 - Track 3: Chương 4 - Track 4: Chương 5 - Track 5: Chương 7 - Track 6: Chương 9 - Track 7: Chương 11

product_img3
Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Hành trình yêu nước - Người đọc Trọng Thanh

- Track 1: Lời Nhà Xuất Bản - Track 2: Chương 1 - Ấp ủ một tình yêu lớn - Track 3: Chương 4 - Trí thức ra Tuyên ngôn - Track 4 : Chương 6 - Tiếng nói Đại biểu các giới - Track 5: Chương 7 - Phong trào bảo vệ hòa bình - Track 6: Chương 8- Chất thép uy vũ bất năng khuất - Track 7: Chương 9 - Cuộc giải thoát huyền thoại - Track 8 - Chương 10 - Phất cao ngọn cở giải phóng miền Nam - Track 9 : Chương 11 : Sau Hiệp định Paris - Track 10 : Chương 13 - Trọng trách của đại biểu quốc hội miền Nam - Track 11: Mặt Trận trong thời kỳ đầu đổi mới - Track 12 : Chương 14 - Bóng tỏa chiều hôm - Track 13 : PHỤ LỤC

product_img3
Hoàng Lê Nhất Thống Chí - Người đọc: Ngọc Hân

-- Track 1: Lời Giới Thiệu - Track 2 : Hồi thứ nhất : Đặng Tuyên Phi được yêu dấu đứng đầu hậu cung - Track 3 : Hồi Thứ hai : Lập Điện Đô - Track 4 : Hồi thứ ba : Dương Nguyên Cửu bàn chém kiêu binh Nguyễn Quốc Sưu mưu trừ nổi loạn - Track 5 : Hồi thứ tư : Nhờ ngoại viện Hữu Chỉnh rửa thù thầy -Track 6: Hồi thứ năm . Pho chính thống -Track 7 : Hồi thứ sáu - Chúa Tây Sơn lén rút quân về nước - Track 8 : Hồi thứ bảy - Phò Lê Đế Đạo Vũ Thành lại ra quân - Track 9 : Hồi thứ tám - Dương Trọng Tế dị dân tù trước nhà Thái học - Track 10 : Hồi thứ chín - Tướng Tây Sơn Võ Văn Nhậm đem quân lấn ngoài bờ cỏi - Track 11 : Hồi thứ mười - Lân Dương Hầu phò Chúa vượt biển đến Yên Quảng - Track 12 : Hồi thứ mười một - Tây Sơn lại kéo vào thành chiếm giữ đất nước - Track 13 : Hồi thứ mưới hai - Lê Sứ Thần qua đất BẮc xin quân . Tôn Đốc Bộ tới Ải Nam truyền hình - Track 14 : Hồi thứ mười ba : Biết thân thế giặc mạnh rút lui - - Track 15 : Hồi thứ mười bốn - Đánh Ngọc Hồi quân Thanh thua trận - Track 16 : Hồi thứ mười lăm : Dẹp yên cỏi bắc - Track 17: Hồi thứ mười sáu : Tế Linh Đường Sứ thanh bị lừa - Track 18 : Hồi thứ mười bảy : Mất thành Thăng Long

product_img3
HỘI THỀ - Người đọc: Phạm Hùng

- Track 1 : Bữa ăn đêm - Track 2: Sang Sông - Track 3 : Thân Chinh - Track 4 : Sương Giang - Track 5 : Ngọc Trần - Track 6 : Thị Lộ đã cố tình không nghĩ tới buổi sáng kinh hoàng ấy nữa , cố xua nó ra khỏi ký ức nhưng rồi nó trở lại ám ảnh thắt bóp trái tim của bà . Nó thường trở lại cùng những giấc mơ , đàn bà thì lắm mộng mị nhiều người muốn nằm mộng để có được những thứ vẫn thèm muốn mà không thể có trong cuộc so71ng thực - Track 7 : Tứ Hải vai huynh - Track 8 : Sân Đình / Những tấm vải buồm nhuộm nâu được đan lại với nhau thành mãng lớn , chăn lên sân đình, cái sân mênh mông chứa được hàng trăm người nhưng tấm bạc vẫn che kính ánh trăng thượng tuần không qua lọt - Track 9 : Hội Thề / Vương Thông ngồi trước án thư trong phòng ngủ lộng lẫy của Y cạnh chiếc giường lớn đó là chiếc giường Ngự Tẩm của Hồ Quý Ly bốn chân quỳ chạm rồng phủ da hổ trắng

product_img3
HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA - Người đọc: Ngọc Hân

- Track 1 : Nhà Văn Viết Linh bút danh khác :Thanh Sơn , Tùng Sơn họ và tên khai sinh : Nghiêm Siêu sinh năm 1931 quê quán Ứng Hòa - Hà Nội hội viên Hội Nhà Văn Việt nam năm 1987 tốt nghiệp trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội , từ năm 1960 công tác tại nhà xuất bản Kim Đồng cho đến khi nghỉ hưu - Track 2 : Chờ công chúa nghỉ một lát , hai thị nữ rất trẻ mời vào hậu cung, đi từ xa Huyền Trân đã ngửi thấy mùi hoa thơm - Track 3 : Con người như thế ấy vậy mà cuối đời thịu bảo - Track 4 : Xin mời tướng quân xuống thuyền , vẫn không thấy sỉ cố đâu cả nhưng rõ ràng bàn tiệc đã bày sẵn - Track 5 : Việc này không tìm ra nhẽ kế sách dễ bị hỏng - Track 6: Sáng nay từ trên vọng lâu có tiếng kêu : "Có thuyền, có thuyền - Track 7 : Phải cố kiếm mấy thứ này mới có cơ hội quay về Đại Việt được - Track 8 : Biết chắc sẽ phải ở lại đây lâu dài , để chuẩn bị hải đoàn - Track 9 : Sau đó tròn một năm đúng cái hôm Huyền trân có mặt ở cửa cung tức mặt thì bổng nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập - Track 10 : Còn tỉnh quốc Trần Đại Vương Quốc Khang ra đời , nhưng Thái Tông Trần Cảnh biết rõ đấy không phải là giọt máu mình nên chờ Hoàng Hậu thuận thiên sinh đứa con sau mới lập làm Thái Tử và truyền ngôi cho

product_img3
VUA CỜ LAU - Người đọc: Dương Liễu và Ngọc Minh

- Track 1 : Đề dẫn. Từ Tiền Lý đến Tiền Lê là cả khoảng thời gian dài bắt đầu từ năm 544 khi lý Buôn hay còn gọi là Lý Bí sinh đế là nam Định Vương Lý Nam Đế với tên nước là Vạn Xuân cho tới khi Đinh Bộ Lĩnh hay còn gọi là Đinh Tiên Hoàng thống nhất 12 Sứ Quân lập nên nước Đại Cồ Việt năm 968 và nhà Tiền Lê do Lê Hoàn hay còn gọi là Lê Đại Hành khởi nghiệp theo chính sử một giai đoạn dài - Track 2 : Lý Nam Đế tên thật là Lý Bí còn gọi là Lý Bôn, mất năm 548 . Vua đầu tiền tiên nhà Tiền Lý từ năm 544 đến 555 - Track 3 : Triệu Quang Phục mất năm 571 , người kế tục sự nghiệp cứu nước của Lý Bí là con Tù Trưởng Chu Diên ngoại thành Hà Nội - Track 4 : Chương Hống Chương Hắc hay Truyền thuyết thánh Tam Giang thời lý Nam Đế - Track 5: Lý Phục Mandanh tướng của Lý Bí sống vào thế kỷ sáu không rõ tên thật - Track 6 : Trần Làng và Trần Lang từng truyền ở xã phương Lịch Chí Linh - Hải Dương - Track 7 : Nguyễn Bạch Lan , NGuyễn Đương LÂu , Nguyễn Quý Hiển tuyên truyền ở xã Đào Tùng Huyện , Gia Lộc Phủ Hạ Hồng xứ Hải Dương có một người tên là nguyễn Danh Bảo vợ là Trần thị Hoang 4 dòng dõi thi Lễ và nề nết - Track 8 : Chiêu Tướng Quân và Công Phi Ngọc Nương tuyên truyền thời lý Nam Đế ở Trang Bảo Đài Phủ Thuận Thiên nay Là Phủ Thiệu Hóa . Châu Ái nay là Thanh Hóa - Track 9 : Linh NHân Lý . Hoàng Thái Hậu thời kỳ nhà Lương xâm chiếm nước ta - Track 10 : Thánh mẫu Phương Dung năm 544 Lý Bí khởi nghĩa đánh bại được nhà Lương lên ngôi tự xưng là Lý Nam Đế - Track 11 : Đệ Nhất Tiên Nữ thời Tiền Lý 544-602 Khi Lý Bôn chưa lên ngôi - Track 12 : Đinh Lan, Đinh Thống , Đinh Minh tiêu tư nhà lương đang làm Thái thú là người tàn bạo - Track 13 : mười Hộ . mười Hộ xã thổ Hoàng có sức khỏe và thông kinh trữ - Track 14: Vu Đen : Mai Thúc Loan năm sinh chưa biết năm mất 723 thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa vũ trang chống ách đô hộ của Nhà Đường - Track 15 : Mai Hoa Công chúa . Mai Thúc Loan quê ở Hà Tĩnh mồ côi cha từ thưở nhỏ theo mẹ về Nam Đàn Nghệ An, nhà nghèo ông phải đi kiếm củi để sống , sau lại đi làm thuê cho nhà giàu chăn trâu cài ruộng làm mọi việc nặng nhọc . Ông rất khỏe nổi tiếng khắp vùng - vTRack 16 : Phùng Hưng - Track 17 : Ngô Quyền - Track 18: Vua Cờ Lau Track 19 : Đinh TRiều QUốc Mẫu - Track 20: Thiền Bà Quốc MẪu - Track 21 : Liên Hoa - Track 22 : Trần Lãm - Track 23 : Trần Công Mẫn - Track 24 : Kiều Công HÃn - Track 25: Phạm Phòng Ác - Track 26: Ngô Nhật Khánh - Track 27 : Nguyễn Thủ Tiệp - Track 28: Lưu Cơ - Track 29: ba anh em họ Lý - Track 30 : Trình Tướng Công - Track 31 : Võ Trung - Track 32 : Lưu Lam - Track 33 : Nguyễn Sùng, Nguye64ng Quách, Nguyễn Thiệu - Track 34 : Nguyễn Phấn, Nguyễn Trọng, Nguyễn Quý - Track 35 : Đinh tư Đồ - Track 36 : Lê Đại Hành - Track 37 : Phạm Cự Lượng - Track 38 : lê Long Việt - Track 39 : Chuyện công chúa con vua Lê Đại Hành

product_img3
Nguồn Gốc Loài Người - Người đọc: Ngọc Hiếu

- Track 1 : Truyện xưa nhưng luôn mới và sôi động. Các vấn đề nguồn gốc loài người. Nguồn gốc sự sống và nguồn gốc vũ trụ luôn là những mối quan tâm thường xuyên của nhân loại từ rất lâu đời. Việc giải thích những điều bí ẩn này phụ thuộc vào trình độ văn hóa, văn minh và sự hiểu biết của mỗi thời đại, mỗi dân tộc - Track 2 : Người Vượn - Track 3: Sự Phát Triển của giống người Hô Mô

product_img3
Vua Hàm Nghi Một Tâm Hồn Việt Ở Chốn Lưu Đày - Người đọc: Thủy Tiên

- Track 1 : Lời nói Đầu - track 2. Chương 4: Vua Hàm Nghi lập Gia đình - Track 3 : Phần 2: Nghiên cứu và Dư Luận - Track 4: Phần 3. Phản Biện - Track 5 : Chuyện chẳng đặng, D8u2ng. - Track 6 : Bài báo đi tìm mộ Vua Hàm Nghi. Một vài chi tiết lịch sử cần phải xem lại

product_img3
Trên Sông Truyền Hịch-Người đọc: Minh Hoàng

- Track 1 : Chương 1: Trần Quốc Tuấn sựt tĩnh dậy từ cuối canh tư, ông nằm im lặng trong khung cảnh thân thiết quen thuộc , ngoài kia trời còn tối gió từ rừng Yên Tự thổi về tràn ngập hương xuân - Track 2 : Đô Tô toát mồ hôi trong khi đôi mắt bướng bỉnh của thằng bé vẫn bốc sáng chăm chú, thằng bé quyết tâm thắng trận vật này - Track 3: Chương 2: Mô Bội tiễn Trần Quốc Tuấn ra tận bến sông Thiên Đức - Track 4: Sau đó Trần Quốc Tuấn ra phố. - Track 5: Chương 3: Trần QUốc Tuấn ngữa mặt nhìn lên trời cặp mắt tinh anh khẻ nheo lại trời đã sang giữa Thu mà nắng như chàm lửa - Track 6 : Chương 4: Đoàn thuyền hộ tống Trần Quốc Tuấn từ sông Thiên Đức rẻ qua sông Cơ Sá

product_img3
Trăng Nước Chương Dương - Người đọc: Quang Điền

- Track 1: “Chương Dương cướp giáo giặc, Hàm Tử bắt quân thù” Thái bình nên gắn sức, Non nước vẫn nghìn thu - Trần Quang Khải. - Chương 1: Khi Trần Quốc Tuấn từ vùng đầm lầy Màn Trò ra đến cái bãi Xa bồi bên bờ Thiên Mạc. Trời đã sang nữa đêm về sáng - Track 2 : Trên đoạn đường ngắn vài chục bước chân Hoa Xuân Hùng kể cho Hoàng Đỗ nghe chiến công của anh em Yết Kiêu. - Track 3: Chương 2: Tới trưa Gia Tượng dẫn lính Hỏa đầu bưng mâm rượu vào tướng hổ hầu cơm Trần Quốc Tuấn . - Track 4 : xế chiều Yết Kiêu sang sông viên tướng Trạo Nhi đến yết kiến Trần Quốc Tuấn - Track 5: Chương 3: Cuối canh 2: Trung Thành Vương và những gia tướng hầu vệ sang sông - Track 6: Mờ sáng đoàn quân nhỏ có đến ngã ba có nẻo rẽ vào vùng đầm, họ gặp một ngũ lính thám mã của giặc cấm trại bên vệ đường, ngựa của chúng không tháo yên nhưng lính giặc trãi chăn lông cừu ngủ bên một đống lửa đốt để đuổi muỗi.

product_img3
Vua Duy Tân 1916 - Người đọc: Hồng Hà

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chương 3: Những Vấn đề còn tồn nghi xung quanh cuộc đời và sự nghiệu đấu tranh yêu nước của Vua Duy Tân - Track 3 : 8-/ Bản án Vua Duy Tân là như thế nảo? và hiện đang ở đâu? - track 4 : Phần thứ 2 Tài liệu mới về sự nghiệp yêu nước của vua Duy Tân - Track 5: Chương 2: Bức Chiếu kêu gọi khởi nghĩa tháng 5 năm 1915 - Track 6 : Chương 4: Vua Duy Tân xuất cung tham gia khởi nghĩa - Track 7: Chương 5: Bức chiếu kêu gọi khởi nghĩa ngày 29 /4/1916. - Track 8 : Chương 7: Cuộc Tụ Nghĩa tr6n dòng Hương Giang - Track 9: III./ Quá Trình Khai Thác và Dụ dỗ khi nhà vua bị giam cầm ở nhà giam Mang Cá - Track 10: Chương 9: Bản án Vua Duy Tân và những nhà yêu nước - Track 11: Chương 11: Những Ngày cuối trước lúc mãi rời xa tổ quốc .

product_img3
Võ Thị Sáu – Con Người Và Huyền Thoại - Người đọc: Thu Hiền

- Track 1 : Võ Thị Sáu (1933 - 1952), Lời Giới Thiệu, - Track 2 : Sự thăng trầm của một tấm bia mộ - Track 3: Tuổi thơ trên quê hương Đất Đỏ - Track 4 : Người trinh sát trẻ tuổi năm 1947 - Track 5 : Bản án tử hình, ba ngày tra tấn tại bót Đất đỏ, Tổng Tòng không moi được lời nào của Sáu, chúng giải chị về khám Bà Rịa tiếp tục khai thác , quấn áo sáu rách ươm, mình đầy thương tích - Track 6: Mùa xuân chưa kịp đến - Track 7 : Huyền thoại về chị Sáu

product_img3
Tuổi Xanh Nguyễn Đình Chiểu - Người đọc: Thu Hiền

- Track 1: Lời Giới Thiệu/ Nguyễn Đình Chiểu còn gọi là thầy đồ Chiểu , nhà thơ lớn của nước ta cuối thế kỷ thứ 19. Tác giả các truyện thơ Lục Dân Tiên , Dương Từ Hà Mậu và những bài thơ yêu nước nổi tiếng ai cũng biết các trường phổ thông, Đại học đều có dạy - Track 2: Phần 1: Từ chuyện con cá rô thia - Track 3 : Người Mẹ - Track 4 : Người Cha - Track 5: Người Thầy - Track 6 : Nhân nghĩa - Track 7 : Phần 2: Sự biến - Track 8: Chính tả - Track 9: Khởi biến - Track 10 : Đuốc sống - Track 11: Phần 3: Kẻ chiêu an -- Track 12 : Kẻ trợ giáo - Track 13 : Hướng đi - Track 14 : Việc nghĩa - Track 15 : Hành động - Track 16: Về Huế

product_img3
“Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng” - Người đọc: Trung Nghị

- Track 1 : Lời Giới Thiệu. Hoàng Lại Giang - Track 2 : Quê Hương Bác Xứ Sen Vàng - Track 3 : Những ngày Bác Hồ ở Huế - Track 4: Bác Hồ ở Phan Thiết - Track 5: Từ Bến Nhà Rồng, Bác ra đi - Track 6 : Miền Nam trong trái tim người - Track 7: Bác Hồ mầm của sự sống và chiến thắng - Track 8: Ôm hôn ảnh Bác mà ngỡ Bác hôn - Track 9: Những Người con ưu tú của giải phóng miền Nam về thăm Bác - Track 10 : Những Ngày Xuân về thăm Bác - Track 11: Những Phút Giây Thiêng Liêng - Track 12 : Niềm Vinh Hạnh - Track 13 : 3 lần gặp Bác - Track 14 : Để mau trở về đội ngũ - Track 15: Nhớ một lần gặp Bác - Track 16 : Tháng 5 nhớ Bác - Track 17: Con đường Hồ Chí Minh - Track 18 : Bác Hồ luôn trong tôi - Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

product_img3
Trò Chuyện Với Nguyễn Tuân - Người đọc: Hồng Hà

- Track 1: Nguyễn Tuân như thế đấy - Track 2: Chuyện nghề nghiệp - Track 3 : Nguyễn Tuân, con người, tính cách - Track 4 : Những ngày đầu kháng chiến chống Pháp - Track 5 : Tôi nghe vậy vá lên cười và hỏi đùa, : ; Sao Bác lại bảo Bác trai buôn giấy buôn bút, Bác định giữ bí mật kháng chiến à? - Track 6: Về Gia đình bạn bè - Track 7: Hồi ấy Bác bị phê là hữu huynh vì lý do gì? - Track 8 : Nguyễn Tuân với Huế - Track 9: Kỷ niệm của Tế Hanh với Nguyễn Tuân - Track 10 : Phụ Lục

product_img3
Trần Nhân Tông - Người đọc: Liên Xuyến

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : Chương 2. Trần Nhân Tông với sự nghiệp giữ nước - Track 3 : 2/- Trần Nhân Tông với cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên 1287-1288 - Track 4 : 3/- Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi - Track 5 : Chương 3. Trần Nhân Tông với sự nghiệp dựng nước và mở nước - Track 6 : Chương 4. Trần Nhân Tông với thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - Track 7 : 3/- Trần Nhân Tông người sáng lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - Track 8 : 5/- Đặc điểm và ý nghĩa lịch sử của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

product_img3
Sống Như Anh - Người đọc: Trung Nghị - Mix nhạc: Hướng Dương

- Track 1 : Mấy ngày nay chị Quyên không có giờ nghĩ nghe tin vợ anh Nguyễn Văn Trỗi tới dự Đại Hội Phụ Nữ Việt Nam, đại biểu các khu các tỉnh đều tới thăm hỏi - Track 2: Hôm nay lại đến lược tù nhân phụ nữ ra sân tắm nắng - Track 3: Anh gật đầu - Track 4 : Ngày 8 tháng 10, báo chí Sài Gòn đồng loạt đăng tin anh Trỗi sẽ bị sự bắn trong tuần lễ tới

product_img3
HỒ CHÍ MINH XIN NHỚ MÃI ƠN NGƯỜI - Người đọc: Trung Nghị

- Track 1 : Thay Cho Lời Tựa - Track 2 : 3-/ Đạo Đức mẫu mực chính trị thiên tài quân sự lỗi lạc , một nhà ngoại giao hiếm có - Track 3: 5/- Một lần sang thăm Liên xô, người được đi thăm một địa phương xe nổ máy bắt đầu chạy, tự nhiên người bảo dừng lại - Track 4 : Bác Hồ phát biểu cuối cùng - Track 5 : 2/- Bắc Kinh năm 1955

product_img3
Phan Đình Phùng Một Vị Anh Hùng Có Quan Hệ Đến Lịch Sử Hiện Thời - Người đọc: Ngọc Hân

- Track 1 : Về tác phẩm Phan Đình Phùng – Một Vị Anh Hùng Có Quan Hệ Đến Lịch Sử Hiện Thời. Sách này do Nhà Xuất Bản Cao Xuân Hữu - Hải Phòng in năm 1936. - Track 2 : III./ Ra làm quan - Track 3: IV./ Việc loạn lạc ở trong Triều sau khi Vua Tự Đức mất - track 4: V./ Vua thua chạy dài - Track 5: VI./ Thời thế tạo anh hùng - Track 6 : VIII./ Cao Thắng - Track 7:X./ Núi Vụ Quan - Track 8: XII>/ Một người đàn bà - Track 9: XIII./ Vie5c Bắt Tuần Phủ Đinh Nho Quan - Track 10 : XV./ Hoàng Cao Khải - Track 11: XVI./ Nguyễn Thân - Track 12: X.VIII/ Thiếu chút nữa Cụ Phan bị bắt sống - Track 13 : XX./ Ba chìm bảy nổi chín linh đinh

product_img3
Những Trạng Nguyên Đặc Biệt Trong Lịch Sử Việt Nam - Người đọc: Thiên Ân

- Track 1 : Lời nói đầu .../ Lê Văn Thịnh khai hoa Đại Việt - Track 2 : Nguyễn Hiền trạng nguyên trẻ nhất trong lịch sử khoa bảng Việt Nam - Track 3 :Bạch Liêu trạng nguyên khai khoa xứ Nghệ - Track 4 :Trạng nguyên Lý Đạo Tái - Track 5 : Lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi - Track 6 :Trạng lợn Nguyễn Nghiêu Tư - Track 7 :Trạng nguyên Vũ Kiệt - Track 8 :Trạng me Nguyễn Giản Thanh - Track 9 : Lưỡng quốc trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo

product_img3
NGUYÊN PHI Ỷ LAN - Người đọc: Ngọc Hân

- Track 1 : Chương 1: Lại một mùa xuân nữa trôi qua trên đất Thổ Lỗi - Track 2 : Vừa bãi triều vua Lý Thánh Tông ngự trên chiếc xe mạn ngọc giành riêng cho mình trở về từ tuần thứ hai cung Thúy hoa để nghỉ ngơi - Track 3 : Chương 4: Hoàng hậu Thượng Vương lần nữa sinh công chúa - Track 4 : Chương 5: Ở hành cung Khải Định xem Vân Ngạch trở về, chưa kịp ăn xong quả cam thị nữ vừa dâng lên, Vua Lý Thánh Tông đã được viên nội giám tâu : Có quan Thái sư Lý Đạo Thành xin vào bệ kiến - Track 5 : Ỷ Lan cùng các cung nữ đến Điện Thiên An cũng là lúc quân cấm vệ, phủ vệ từ 4 cửa trùng trùng điệp điệp tay lăm lăm binh khí rầm rầm tiếng vào Sơn Long Trì

product_img3
Nguyễn Đình Chiểu từ quan điểm thi pháp học - Người đọc: Ngọc Hân

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Nguyễn Đình Chiểu từ quan điểm thi pháp học - Track 3 : Xung quanh vấn đề tác giả truyện Lục Vân Tiên - Track 4 : Con người đạo đức trong thế giới nghệ thuật của Nguyễn Đình Chiểu - Track 5 : Ở Tác phẩm này Nguyễn Đình Chiểu hình dung bọn tôi phạm về Y nghiệp là một bất nhân bất nghĩa - Track 6 : Dương Từ, Hà Mậu đã nhận ra cái hình hài đau khổ của các bật tiền bối - Track 7 : Ngôn ngữ truyện Nôm Nguyễn Đình Chiểu

product_img3
Nam Hải Dị Nhân - Người đọc: Thủy Tiên

- Track 1: Lời nhà Xuất Bản - track 2: Chương thứ 2: Các bật danh nhân : Lý Thường Kiệt - Track 3 : Phạm Đình Trọng - track 4 : Chương thứ 3: Các bật danh hiền : Mạc Đỉnh Chi - Track 5 : Chương thứ 4 : Các bật văn Tài: Nguyễn Hiền - Track 6 : Chương thứ 5: Các bật mãnh tướng: Lê Phụng Hiểu - Track 7:Chương thứ 6 : Các vị thần linh ứng: Sử Đồng Tử - Track 8: Chương thứ 7 : Các Vị Tiên Thích: Từ Thức - Track 9: Chương thứ 8: Các người có danh tiến: Ngô Soạn

product_img3
Quốc sử tạp lục - Người đọc: Trung Nghị

- Track 1 : Phần thứ nhất : Ký ức của tác giả : Ký ức Phan Bội Châu - Track 2 : Phần thứ hai : Khảo sử - Track 3 : Sự thông thương và chiến tranh giữa người Hà Lan và Xứ ta thế kỷ thứ 17 và 18 - Track 4: Sự Ban giao giữa nước ta với nước Tàu trong nữa đầu thế kỷ thứ 19 - Track 5 : Nước Xiêm đã giúp Nguyễn Ánh đánh Tây Sơn như thế nào (1780-1788) - Track 6 : Sự khởi Ấn đầu tiên của người Pháp ở nước ta đã như thế nào? - Track 7 : Việc mất Tiền Giang 1859-1862 - Track 8 : Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Văn Tường về việc mất Thành Hà Nội năm 1873 - Track 9: Nghĩa Cần Phương - Lời Nói Đầu - Track 10 : Chương 2: Việt Trì Quốc - Track 11: Trương Phúc Giáo và sự mở Tỉnh Hà Tiên vào năm 1811 - Track 12 : Vua Tự Đức với việc kinh Lược - Track 13 : Một cuộc cách mạng nông dân thất bại vào khoảng 1944-1945 - Track 14 : Chương 1: Thời Vua Gia Long - Track 15 : Chương 2: Thời Vua Minh Mạng và Thiệu Trị - Track 16 : Kinh lược Đại Sứ Hiếu Kỳ- Nguyễn Đăng Giai - Track 17 : Chương 3: Thời Vua Tự Đức - Track 18 : Chương 4: Thời Cận Phương

product_img3
Những Vấn đề Lịch sử về Triều Đại cuối cùng ở Việt Nam - Người đọc: Trung Nghị và Hoàng Thúy

- Track 1 : Tựa / Lịch Sử Thành Văn của trọn 1 Thiên Niên Kỷ vừa qua - track 2: Thái Giám họ là ai? - Track 3 : Phải chăng và vì sao các Vua Triều Nguyễn không lập Hoàng Hậu - Track 4: Người xưa với công tác quản lý Đê Điều - Track 5 : Cả Điền Đà Nẵng dưới Triều Nguyễn - Track 6: Về câu ca tháng tám có chiếu Vua ra - track 7 : Lăng Tẩm ở Huế - Track 8: Sỷ Phu Gia Định - Bình Dương - Track 9 : Sài Gòn năm 1819 dưới mắt một người Mỹ - Track 10 : Một Vài Nghiên Cứu Về Sáp Gia Định thành thông trí - Track 11: Sự Chuyển dịch của Châu Bản Triều Nguyễn từ 1942 -1992 - Track 12 : Chính sách đối với tứ sỷ trận phong trận thưới với Triều Nguyễn - Track 13 : Thành Hà Nội đời Nguyễn - Track 14: Lịch sử ra đời và những niên khoa đầu tiên của trường Quốc Học ở Huế - Track 15 : Nữa tháng ở Ai Cập của Sứ Bộ Đại Nam năm 1863 - Track 16: Về Trận đánh Thành Chí Hòa theo Xưa & Nay số 56B - Tháng 10 năm 1998 - Track 17: Một số suy nghĩ về tờ chiếu đổi tên nước năm Giáp Tý 1804 - Track 18; Vua Gia Long và ngành đóng thuyền tại Nam Bộ - Track 19 : Vu Minh Mạng có phải là Nê-tron của Việt Nam? - Track 20 : Vua Tự Đức bình luận lịch sử bằng thơ - Track 21 : Thương sát về địa điểm gặp mặt sửa Vua Duy Tân - Trần cao Vân và Thái Phiên - Track 22 : Nói về ông Vĩnh Thuệ, Quốc Anh đi theo Xưa & Nay số 42 - Tháng tám 1947 Báo chí đưa tin , Ngày 1/8/1947 ông Vĩnh Thuệ đã qua đời tại Pháp , hưởng thọ 85 tuổi mang vương hiệu Bảo Đại, ông là vị Hoàng đế cuối cùng trong - Track 23 : Thoại ngọc Hầu với công cuộc Khẩn hoang ở miền Nam - Track 24 : Nguyễn Trung Trực qua một số tư liệu của Pháp - Track 25 : Đỗ Quang một trí thức Bắc Hà _ Nam Ký đánh Pháp ở thế kỷ thứ 19 - Track 26 :Nguyễn Trường Tộ và những công trình kiến trúc ở Sài Gòn - Track 27 : Trúc Đường Phạm Phú Thứ với khoa học và công nghệ - Tác Giả Thái Nhân Hòa - Track 28: Bình dương với TS Phan Thanh Giãn - Tác giả Nguyễn Ngọc Anh - Track 29 : Một chỗ đứng cho một học giả lớn - Track 30 : Trương Đăng Qué với những chuyến Kinh Lý - Tác giả Trương Quang Văn - Track 31: Một Việc làm của Quyền kinh Lược xứ Bắc kỳ.- Nguyễn Trọng Hợp - Track 32: Bài Văn Bia Tưởng Niệm Danh Nhận Phạm Thuận Duật 1825-1885

product_img3
Lịch Sử Võ Học Việt Nam Từ Khởi Nguyên đến đầu Thế kỷ Thứ 21 - Người đọc: Lê Như Quỳnh

- Track 1: Lịch Sử Võ Học Việt Nam Tái bản lần thứ nhất Từ Khởi Nguyên đến đầu Thế kỷ thứ 21 - Track 2 : Chương 1. Võ cổ truyền dân tộc - Track 3 : 2-/ Những nền tảng về văn hóa - Track 4 : 1.2-/ Quá trình phát triển và những thăng trầm của Võ Cổ truyền dân tộc - Track 5: 4/- Giai đoạn suy yếu và chia cắt - Track 6: 1.3-/ Các bậc Tiên Đế và những anh hùng trung liệt văn võ triệt luân có ảnh hưởng trực tiếp đến lịch sử võ cổ truyền dân tộc, bắt đầu từ thời hai Bà Trưng - Track 7 : Anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt - Track 8 : Vua Lê Thánh Tông - Track 9 : 1.4-/Những vùng đất võ, dòng tộc giỏi võ, môn phái võ lừng danh nước Việt tính từ Bắc vào Nam - Track 10 : Vùng đất Bắc Trung Bộ - Track 11 : 4/- Vùng đất Nam Trung Bộ và Tây Nguyên - Track 12 : Cụ thể sau khi dùng áp sát ngọn roi của mình vào roi đối phương - Track 13 : 5-/ Vùng đất Sài Gòn, Gia Định - Track 14 : 1.5-/ Quá trình giao lưu, phát triển võ Việt đến các nước trên thế giới - Track 15 : Chương 2. Hệ thống Võ Việt Nam - Track 16 : 4/- Võ lý và các chế độ thi cử võ - Track 17 : 4.3-/ Các vương triều nhà Nguyễn - Track 18 : 4.4-/ Giai đoạn đánh đuổi thực dân Pháp - Track 19 : 1.2-/ Nội dung cơ bản của Võ Lễ - Track 20: 1.4-/ Nội dung cơ bản của Võ Thuật - Track 21 : 4/- Phương pháp luyện tập các bộ Tấn - Track 22: 11/- Phương pháp tập luyện và công dụng của khí pháp - Track 23 : PHẦN 2: Binh khí và các nội dung tiêu thức cơ bản của binh khí - Track 24 : 3-/ Thời kỳ hoàn thiện các loại binh khí đặc dụng - Track 25 : 1.5-/ Nội dung cơ bản của Võ Y - Track 26: 1.6-/ Nội dung cơ bản của Võ Nhạc - Track 27 : Những móc son đáng ghi nhớ - Track 28 : Phần phụ lục -- Track 29: Bài 20 : 25 thế võ chiến đấu - Track 30 : Bài 17 - Thái Sơn Thảo pháp.

product_img3
Lịch sử giáo dục Việt Nam - Nhiều Người đọc

- Track 1 : Lời Nhà Xuất Bản - Track 2 : 4/- Những Lực Lượng Giáo dục ngoài Nhà Trường - Track 3: Chương 2: Nền Giáo Dục Việt Nam trong thời kỳ Pháp thuộc - Track 4 : Chương 3: Phong trào đấu tranh chống nền giáo dục nô dịch của thực dân Pháp - Track 5: Chương 4: Nền giáo dục Việt Nam trong năm đầu tiên sau Cách mạng tháng 8 / 1945 - 1946 - Track 6 : Chương 5: Giáo dục trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1946 - 1954 - Track 7 : Chương 6: Giáo dục trong thời kỳ xây dựng XHCN ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước năm 1954 - 1975 - Track 8 : Chương 7: Giáo dục Việt Nam trong thời kỳ đầu xây dựng CNXH trên phạm vi cả nước 1975 -1986 - Track 9: Chương 8 : Giáo dục Việt nam trong thời kỳ đổi mới từ 1986 đến nay

product_img3
BIẾN SÁCH CÁC TRIỀU ĐẠI VIỆT NAM - Người đọc: Cô Huỳnh Kim Phụng

- Track 1 : Cuốn thứ nhất. Nước Việt Nam quốc hiệu thời các vua Hùng 2879 tới 258 trước công nguyên , nước ta gọi là Văn Lang thời Thục An Dương Vương 257 - tới 207 trước Công nguyên gọi là Âu Lạc - Track 2 : Trương Trọng trong lòng khó chịu nhưng điềm tỉnh đáp tôi là người thay mặt Thái Thú Quận Nhật Nam vào chầu vua chớ không phải một viên tiểu lại - Track 3: Đem quân xâm lược nước ta chưa biết thắng bại ra sao Lưu Cung đã vội phong cho con là Tước Gia Vương - Track 4 : Quyền lực và danh vọng thường làm thay đổi con người - Track 5: Năm Nhâm Ngọ 1282 Vương Nguyên lại cho Sứ sang dụ , nếu vua nước Nam không sang chầu được thì phải đưa vàng ngọc sang thay và phải nộp tiền sĩ - Track 6: Nghệ Tông mất rồi Quí Ly lên làm phụ chính Thái Sư dịch sach để dạy phua - Track 7 : Bà họ Phạm Quý là Ngọc Trần người ở xã Quần lại Huyện Lôi Vương Tỉnh Thanh Hóa, bà là một trong số các bà vợ của Lê Lợi - Track 8: Nhận xét về ông Vua này Sứ Thần Triều Lê đã viết lúc ấy vận nước đã suy, lòng người đã lìa , tài Vua đã hạn kém có thể dẹp yên sao được - Track 9 : Từ đấy hai nhà thù oán nhau bên ngoài giã cách hiệp sức với nhau để đánh Mạc , bên trong đều ngó nhau đề phòng thích khách - track 10 : Thế là từ lúc khởi binh năm Tân Mã 1771 đến năm Nguyễn Nhạc lên ngôi năm Mậu Tuất 1778 anh em nhà Tây Sơn phải chiến đấu trong 8 năm trường - Track 11 : Bản thân Vua Lê cũng tạm làm tướng chỉ huy một đội quân kéo ra đóng tại Huyện Đông Sơn - Track 12 : Cán là thái tử còn nhỏ bọn họ càng lộng quyền trong dân chúng lan truyền trăm quan có mắt như mờ để cho quy quận vào sờ chính cung - Track 13 : Tường trong tường ngoài đắp sòng . - Track 14 : 1847 Pháp sai một đại tá , một trung tá đem hai chiếc thuyền vào Đà Nẵng xin bỏ chỉ vụ cấm đạo và cho tự do tín ngưỡng , đang trên bàn thương lượng thì Pháp dùng đại bát bắn đấm tàu thuyền của Việt Nam neo đỗ bên cạnh rồi chạy ra bể

product_img3
Huyền Trân - Người đọc: Thủy Tiên

- Track 1 : - Phần 1: Công Chúa - Chương 1 : Lúc ấy vào tháng 10 năm Tân Sửu ( 1301 ) - Track 2 : Chương 4: Dẫu không phải là lần đầu được nghe những câu chuyện tích sử về các vị anh hùng - Track 3 : Chương 6: Bên ngoài trời rét đậm - Track 4: Chương 9. Trương Chi và Ngọc Diệp đang đi qua đi lại trong phòng - Track 5 : Chương 11. Huyền Trân về cung - Track 6 : Chương 13 . Ngày 14 tháng Giêng năm Nhâm Dần - Track 7 : Chương 15 . Huyền Trân thức dậy muộn sau một đêm trăn trở mộng mị - Track 8 : Chương 17 : Huyền Trân nhận ra nét mặt buồn bã của Khắc Chung - Track 9: Chương 19 . Huyền Trân không cảm thấy vui hơn hay buồn hơn khi nghe tin Khắc Chung được phục hồi chức cũ - Track 10 : Phần 2: HOÀNG HẬU . Chương 1 - Huyền Trân không ngờ được nàng đặt chân đến kinh thành - Track 11 : Chương 3 : Có những buổi sớm mai - Track 12 : Chương 5: Kinh thành - Track 13 : Chương 7 : Những ngày cuối mùa hạ - Track 14: Chương 9 - Chưa bao giờ Huyền trân thấy sung mãn - Track 15 : Chương 10 - Việc công chúa - Track 16: Chương 12 - Cả Kinh Thành - Track 17 : Chương 14 - Một ngày đầu tháng bảy - Track 18 : Chương 16 : Đó là một vị tiểu Hoàng tử - Track 19 : Chương 18 : Trong lúc Huyền trân rối tung lên - Track 20 : Chương 19 - Đoàn thuyền Đại Việt đã vươn ra biển lớn

product_img3
Cựu Hoàng Bảo Đại - Người đọc: Thủy Tiên

Lời nhà Xuất Bản / - Track 1 : Chương I : Trẫm thà làm dân một nước độc lập - Track 2 : Chương II./ Bí ẩn nội cung - Track 3 : Chương III./ Hoàng thượng như Tây - Track 4 : Chương IV./ Quả bom Sa Diện - Track 5 : Chương VI,./ Các quan triều đình - Track 6 : Chương VIII./ Cố vấn tối cao - Track 7 : Vào hạ tuần tháng sáu, giữa lúc giải pháp Bảo Đại đang được nhắc nhỡ - Track 8 : Chương X./ Quốc trưởng hồi loan - Track 9 : Chương XI./ Hoàng triều cương thổ - Track 10 : Chương XIII./ Tuồng truất phế - Track 11 : Nhường chỗ cho một lời tuyên bố rồi nói là Chính phủ miền Nam Việt Nam sẽ theo một chế độ quân chủ lập hiến - Track 12 : Chương XIV./ Phế đế lưu vong - Track 13 : Chương XV./ Quần thần

product_img3
Túp lều nát - Người đọc: Minh Hạnh

- Track 1 : 80 năm, tiếng kêu, lời vọng, chữ khắc - Track 2 : Phơi bày thảm cảnh lều nát - Track 3 : Danh mục bài báo về pháp luật, pháp chế, văn hóa thôn quê - Track 4 : Túp lều nát - Track 5 : Mồ hôi và mồ hôi - Track 6 : Dĩ dật đãi lao - Track 7 : Hai bức thư hay là gan ruột dân quê

product_img3
Việt Nam Sử Lược - Người đọc: Hồng Hà

- Track 1 : Lời nhà xuất bản - Track 2 : Phần 1 - Thượng Cổ Thời Đại - Track 3 : Phần 2: Bắc thuộc thời đại - Track 4 : Chương 5 - Bắc thuộc lần thứ 3 - Track 5 : Quyển 3: Tự chủ thời đại - Track 6 : Chương 5 - Nhà Lý ( Phần tiếp theo ) - Track 7 : Chương 7 - Giặc nhà Nguyên - Track 8 : Chương 9 - Nhà Trần - Track 9 : Chương 11- Nhà Hồ - Track 10 : Chương 14 - Mười năm đánh quân Tàu - Track 11: 19-/. Trận Chi Lăng - Track 12 : Chương 15 - Nhà Lê (1428 - 1788) - Track 13 : Quyển 4: Tự chủ thời đại - Thời kì Nam Bắc phân tranh (1528-1802) - Track 14 : Chương 3 - Trịnh Nguyễn phân tranh - Track 15 : Chương 5 - Công việc họ Trịnh làm ở đất Bắc - Track 16 : Chương 6 - Công việc họ Nguyễn làm ở Miền Nam - Track 17 : Chương 8 - Vận trung suy của chúa Nguyễn - Track 18 : Chương 11 - Nhà Nguyễn Tây Sơn - Track 19 : Chương 12 - Nguyễn Vương thống nhất nước Nam - Track 20 : Quyển 5: Cận kim thời đại - Track 21 : Chương 2 - Thánh Tổ (1820-1840) - Tarck 22: Chương 3 * Thánh Tổ (tiếp theo) - Track 23 : Chương 4 - Hiến Tổ - Track 24 : Chương 7 - Nước Pháp lấy đất Nam Kỳ - Track 25 : Chương 9 - Quân nước Pháp lấy Bắc Kỳ lần thứ 1 - Track 26 : Chương 11- Quân nước Pháp lấy Bắc Kỳ lần 2 - Track 27 : Chương 14 - Loạn ở Trung Kỳ

product_img3
Việt Nam Ba Lần Đánh Nguyên Toàn Thắng-Người đọc: Xuân Hùng

- Track 1 : Tựa - Track 2 : Chương 1: Dân tộc Việt Nam trước những thế lực bành trướng hiếu chiến của thời đại - Track 3 : Những cuộc hành quân xâm lược đầu tiên - Track 4 : Chương 2: Đánh thắng Nguyên lần thứ nhất - Track 5 : Giặc hống hách đe dọa, tổ tiên ta quyết tâm đánh trả - Track 6 : Trận Đông Bộ Đầu, giặc đại bại đem tàn quân tháo chạy - Track 7 : Chương 3: Hòa hoãn để đi tới chiến tranh quyết liệt - Track 8 : II./ _ Địch tiếp tục hòa hoãn với ta, nhưng mưu đồ xâm lược nhiều nước khác - Track 9 : III./_ Giặc hục hặc gây chiến. Ta kiên quyết chống lại - Track 10 : Chương 4: Đánh thắng Nguyên lần thứ hai - Track 11: II_/. Chiến tranh bắt đầu: Giặc cậy trường trận, ta dùng đoản binh - Track 12 : Giặc vào Thăng Long bỏ ngỏ - Track 13 : Cả hai đạo quân Thoát Hoan, Toa Đô đều lúng túng - Track 14 : III_/. Ta phản công, giặc đại bại - Track 15 : Truy kích tiêu diệt đạo quân Thoát Hoan - Track 16 : Chương 5: Đánh thắng Nguyên lần thứ ba - Track 17 : II./_ Giặc theo ba đường tiến sang, đường nào cũng bị đánh - Track 18 : III_./ Những trận đánh phá hậu cần quyết định vận mệnh giặc trên chiến trường Đại Việt - Track 19 : V_/. Trận Bạch Đằng đại phá thủy quân giặc - Track 20 : VI_/. Trận biên giới kết thúc chiến tranh. Quân ta toàn thắng - Track 21 : Chương 6: Chiến thắng lẫy lừng và Thế mạnh sau chiến tranh của dân tộc VN - Track 22 : II_/. Khôi phục kinh tế, ra sức dựng nước cường thịnh - Track 23 : III/_ Vinh quang của một dân tộc chiến thắng - Track 24 : Kết luận

product_img3
Tuổi Trẻ Bất Khuất Nhà Lao Thiếu Nhi Đà Lạt Ngày Ấy-Người đọc: Hướng Dương

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Lời Tựa - Track 3 : Chương 1 - Nhà Lao Thiếu Nhi Đà Lạt , quá trình ra đời và diệt dong - Track 4 : Chương 2 - Các phong trào đấu tranh - Track 5 : 2-/ Tổ chức Diệt Ác - Track 6 : 3/- Phong trào nổi dậy làm chủ nhà lao - Track 7 : 4/- Phong trào vượt ngục - Track 8 : Chương 3 - Kỷ niệm lao tù , những chuyện khó quên - Track 9 : Guinness Nhà Lao - Track 10 : Bạn tù - Track 11: Đói mà vui - Track 12 : Lai lịch một bài thơ - Track 13 : Lời đính chính hy hữu . Anh Ngô Tùng Chinh hiện công tác tại ban thi đua khen thưởng trung ương - Track 14 : Chuyện cây đờn - Track 15 : Làm hồ sơ liệt sĩ cho người còn sống - Track 16 : Đi suốt chặn đường - Track 17 : Còn mãi với thời gian - Track 18 : Bốc thăm mỗ bụng - Track 19 : má Năm ở căn cứ lõm xào nam - Track 20: Vẫn còn người tốt - Track 21 : Lời người Làm Sách

product_img3
Tử Ngục Chín Hầm & Những Điều Ít Biết Về Ngô Đình Cẩn -Người đọc: Trung Nghị

- Track 1 : Lời Nhà Xuất Bản - Track 2 : 5-/ Ngô Thị Hiệp - Track 3 : Phần thứ hai - Ngô Đình Cẩn lãnh chúa miền Trung hung thần và tội ác - Track 4 : 1/- Ông Lê Khắc Quyến, bệnh viện Huế - Track 5 : 17/- Ông Phan Hoàng, hiệu cầm đồ Hòa Bình - Track 6: Hầm số 1 - Track 7 : 10-/ Ông Bùi Tá Vu - Track 8 : Thay cho lời kết

product_img3
Lê Văn Duyệt – Từ Nấm Mồ Oan Khuất Đến Lăng Ông-Người đọc: Trung Nghị

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : IV./ Lời đồn thổi về vị Tả quân của Triều Đình đã lan tới vùng trời cuối biển - Track 3: VI./ Bà Xào hối hả đưa Tổng trấn ra khỏi Thành lúc mờ sáng - Track 4 : VIII./ Ý Nguyện trở về Gia định của Lê Văn Duyệt không được Triều Đình chuẩn y - Track 5 : X./ Hoàng đế Gia Long được an táng tại Lăng Kim Thủ - Track 6 : XII./ Huyền thoại truyền rằng - Track 7 : XIV./ Từ Vân Tự Uyển trong Thành nội - Track 8 : XVI./ Năm Minh Mạn Thứ năm ( 1824 ) ở Triều đình lại xảy ra một việc động trời , Các Đại thần bàn hoàng và cho rằng việc ấy từ trước tới giờ chưa thấy , đó là việc 2 quân chủ Đại thần của Triều đình là Tổng Trấn bất thành và Tổng Trấn Gia định thành treo ấn từ quan - Track 9 : XVIII./ Vào năm ấy Phan Thanh Giản nhân chuyến về quê Vĩnh Long thăm cha già lâm bệnh - Track 10 : XXI./Cùng với Trương Tấn Bửu Tổng trấn Lê Văn Duyệt lên ngựa đi kiểm tra lại Thành Ủy vừa mới tu sửa - Track 11 : XXIII./ Huyền thoại truyền rằng mùa Thu năm Minh Mạn thứ 13 ấy (1832)

product_img3
ĐẠO HỌC CỦA NGƯỜI XƯA - Trạng Nguyên Việt Nam tập 1 -Người đọc: Hoàng Anh

- Track 1 : Lời nhà xuất bản - Track 2 : Trạng Nguyên (Lê Văn Thịnh) Người Đại Việt học của Người Đại Việt - Track 3 : Trạng Nguyên (Mạc Hiển Tích) Toán Học âm dương - Track 4 : Trạng Nguyên (Bùi Quốc Khái) Vũ trụ trong chiếc nón lá của người Việt - Track 5 : Trạng Nguyên (Nguyễn Công Bình) Hồn vía của thiên nhiên

product_img3
ĐẠO HỌC CỦA NGƯỜI XƯA - Trạng Nguyên Việt Nam - tập 2-Người đọc: Thanh Trúc

- Track 1 : Trạng Nguyên Trương Hanh - Track 2 : Trạng Nguyên Nguyễn Quan Quang - Track 3 : Trạng Nguyên Lưu Miện - Track 4 : Trạng Nguyên Nguyễn Hiền

product_img3
ĐẠO HỌC CỦA NGƯỜI XƯA - Trạng Nguyên Việt Nam-Tập 3-Người đọc: Thanh Trúc

- Track 1 : Trạng Nguyên Trần Quốc Lặc - Tia chốp giải oan - Track 2 : Trạng Nguyên Trương Xán - Những hòn đảo đời người - Track 3 : Trạng Nguyên Trần Cố - Bí mật của niềm kiêu hãnh - Track 4 : Trạng Nguyên Bạch Liêu - Những giọng nói kỳ lạ của thiên nhiên

product_img3
ĐẠO HỌC CỦA NGƯỜI XƯA - Trạng Nguyên Việt Nam, tập 4 -Người đọc: Quang Điền

- Track 1 : Trạng Nguyên Lý Đạo Tái - Track 2 : Trạng Nguyên Đào Thúc - Track 3 : Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi - Track 4 : Trạng Nguyên Đào Sư Tích

product_img3
ĐẠO HỌC CỦA NGƯỜI XƯA - Trạng Nguyên Việt Nam, tập 5-Người đọc: Nguyễn Nam Dương

- Track 1 : Trạng Nguyên Lưu Thúc Kiệm - Track 2 : Trạng Nguyên Nguyễn Trực - Track 3 : Trạng Nguyên Nguyễn Nghiêu Tư - Track 4 : Trạng Nguyên Lương Thế Vinh

product_img3
Thời Tây Sơn - Người đọc : Minh Hoàng

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : Giang Văn Minh - Track 3: Hồ Xuân Hương - Track 4 : Phạm Đình Hổ - Track 5 : Hoàng Đế Quang Trung - Track 6 : Lê Ngọc Hân - Track 7 : Nguyễn Văn Tuyết - Track 8 : Lê Văn Hưng - Track 9 : Phan Văn Lân - Track 10 : Bùi Thị Xuân

product_img3
Thời Ngô-Đinh-Tiền Lê-Lý-Người đọc: Thu Hiền

- Track 1 : Ngô Quyền - Track 2 : Đinh Bộ Lĩnh - Track 3 : Lê Đại Hành - Track 4 : Lý Thái Tổ - Track 5 : Lý Thái Tông - Track 6 : Lý Nhật Quang - Track 7 : Lê Phụng Hiểu - Track 8 : Lý Thánh Tông - Track 9 : Nguyên Phi Ỷ Lan - Track 10 : Lý Đạo Thành - Track 11 : Lý Thường Kiệt - Track 12 : Lê Văn Thịnh - Track 13 : Tô Hiến Thành

product_img3
Thời Kì Chống Thực Dân Pháp-Người đọc: Minh Hoàng

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : Phan Đình Phùng - Track 3 : Hoàng Hoa Thám - Track 4 : Trịnh Văn Cấn - Track 5 : Khởi nghĩa Yên Bái - Track 6 : Duy Tân - Track 7 : Phan Bội Châu - Track 8 : Lương Văn Can - Track 9 : Phan Chu Trinh - Track 10: Huỳnh Thúc Kháng - Track 11 : Ngô Đức Kế

product_img3
Thời Dựng Nước-Người đọc: Ngọc Hân

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : Hùng Vương - Track 3 : Lang Liêu - Track 4 :Thánh Gióng - Track 5 : Chữ Đồng Tử - Track 6 : Lý Ông Trọng - Track 7 : An Dương Vương - Track 8 : Hai Bà Trưng - Track 9 : Lê Chân - Track 10 : Sĩ Nhiếp - Track 11 : Bà Triệu - Track 12 : Tô Lịch - Track 13 : Lý Nam Đế - Track 14 : Triệu Quang Phục - Track 15 : Mai Hắc Đế - Track 16 : Phùng Hưng - Track 17 : Khúc Thừa Dụ Chử Đồng Tử

product_img3
Thời Đầu Nhà Trần-Người đọc: Như Minh

- Track 1 : Lời Giới Thiệu. Kể chuyện lịch sử nước nhà dành cho học sinh, gồm 10 tập của tác giả nhà thơ Ngô Văn Phú - Là bộ sách kể về những nhân vật lịch sử VN qua các Triều Đại từ thời Hùng Vương dựng nước cho đến thời kỳ chống Thực dân Pháp xâm lược - Track 2 : Trần Quang Khải - Track 3 : Trần Hưng Đạo - Track 4 : Trần Nhật Duật - Track 5: Trần Khánh Dư - Track 6 : Phạm Ngũ Lão - Track 7 : Yết Kiêu - Track 8 : Trần Nhân Tông - Track 9 : Trần Anh Tông - Track 10 : Hàn Thuyên - Track 11: Huyền Quang

product_img3
Thời Đầu Nhà Nguyễn-Người đọc: Đức Trọng

- Track 1 : Lời Giới Thiệu. Kể chuyện lịch sử nước nhà dành cho học sinh, gồm 10 tập của tác giả nhà thơ Ngô Văn Phú - Là bộ sách kể về những nhân vật lịch sử VN qua các Triều Đại từ thời Hùng Vương dựng nước cho đến thời Kỳ Chống thực Dân Pháp Xâm Lược - Track 2 : Nhân vật Lịch Sử: - Nguyễn Khoa Đăng - Track 3 : Nhân vật Lịch Sử: - Nguyễn Du - Track 4 : Nhân vật Lịch Sử: - Nguyễn Công Trứ - Track 5 : Nhân vật Lịch Sử: - Nguyễn Tri Phương - Track 6 : Nhân vật Lịch Sử: - Bùi Hữu Nghĩa - Track 7 : Nhân vật Lịch Sử: - Cao Bá Quát - Track 8 : Nhân vật Lịch Sử: - Tùng Thiện Vương Miên Thẩm - Track 9 : Nhân vật Lịch Sử: - Bà Huyện Thanh Quan

product_img3
Thời Đầu Nhà Hậu Lê-Người đọc: Ngọc Minh

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : Lê Thái Tổ - Track 3 : Nguyễn Trãi - Track 4 : Trần Nguyên Hãn - Track 5 : Đinh Lễ - Track 6 : Nguyễn Xí - Track 7 : Trịnh Khả - Track 8 : Bùi Cẩm Hổ - Track 9 : Phan Thiên Tước - Track 10 : Lê Thánh Tông - Track 11 : Ngô Sĩ Liên - Track 12 : Lương Thế Vinh

product_img3
Thời Cuối Nhà Trần - Người đọc: Phương Minh

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : Mạc Đĩnh Chi - Track 3 : Trần Minh Tông - Track 4 : Trương Hán Siêu - Track 5 : Trần Khắc Chung - Track 6 : Nguyễn Trung Ngạn - Track 7 : Tuệ Tĩnh - Track 8 : Chu Văn An - Track 9 : Đào Sư Tích - Track 10 : Trần Khát Chân - Track 11: Đặng Dung - Track 12 : Nguyễn Biểu

product_img3
Thời Cuối Nhà Nguyễn - Người đọc : Phương Minh

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : Nguyễn Thông - Track 3 : Hoàng Diệu - Track 4 : Hồ Huân Nghiệp - Track 5 : Nguyễn Khuyến - Track 6 : Alexandre Émile Jean Yersin - Track 7 : Nguyễn Thượng Hiền - Track 8 : Trần Quí Cáp

product_img3
Thời Cuối Nhà Hậu Lê - Người đọc: Đức Trọng

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : Nguyễn Bỉnh Khiêm - Track 3 : Phùng Khắc Khoan - Track 4 : Nguyễn Danh Phương - Track 5 : Nguyễn Hữu Cầu - Track 6 : Đoàn Thị Điểm - Track 7 : Lê Hữu Trác - Track 8 : Lê Quý Đôn - Track 9 : Ngô Thì Sĩ - Track 10 : Nguyễn Khản

product_img3
Sử Việt 12 Khúc Tráng Ca - Người đọc: Liên Xuyến

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Khúc ca 3 - Track 3 : Khúc ca 4 - Track 4 : Khúc ca 5 - Track 5 : Khúc ca 6 - Track 6 : Khúc ca 7 - Tiếng ca hùng tráng - Track 7 : Khúc ca 8 - Tiếng nhạc bi ai - Track 8 : Khúc ca 9 - Tiếng ca cố quốc - Track 9 : Khúc ca 10 - Lời an ca thịnh thế - Track 10 : Khúc ca 11 - Khúc quân hành sấm sét - Track 11: Khúc ca 12 - Viên mãn khúc khải hoàn - Track 12 : 1.9-/ Chúa Định và sự diệt vong dòng Chúa Nguyễn

product_img3
Sài Gòn Đất Và Người - Người đọc: Liên Xuyến

- Track 1 : Lời Nhà Xuất Bản - Track 2 : Chuyện cọp ở Sài Gòn - Track 3 : Đất Thị Nghè xưa - Track 4 : Phố chuyên doanh Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh dưới góc nhìn văn hóa - Track 5 : Xe thổ mộ - Track 6 : Xe lửa Mỹ Tho - Track 7 : Tục thờ cá Ông ở Cần Thạnh (Cần Giờ) - Track 8 : Trịnh Hoài Đức với Gia Định thành thông chí - Track 9 : Quách Đàm người xây chợ Bình Tây

product_img3
Nỗi đau lịch sử nạn đói 1945 - Người đọc: Ngọc Hân

- Track 1 : Tập sách này được thực hiện bởi một thoi thúc không thể nào quên về nổi đau tột cùng của 2 triệu người dân VN đã chết trong nạn đói 1945 - Track 2 : Hồ Sơ Nạn Đói năm 1945 - Track 3 : Thảm cảnh quê nhà - Tarck 4 : Dưới đáy của địa ngục - Track 5 : Hành trình của những 'hồn ma' - Track 6 : Chặng cuối của cuộc đọa đày - Track 7 : Nạn đói ở Việt Nam năm 1945, nguyên nhân và hậu quả - Track 8 : Sống qua cơn đói - Track 9 : Chống giặt đói

product_img3
Những phóng sự về chiến tranh Việt Nam - Người đọc: Nam Dương

- Track 1 : Lời GIới Thiệu - Track 2 : Leo thang của Mỹ: tháng 9.1965 - Track 3 : Cuộc chiến dưới mắt một phóng viên lâu năm: tháng 10.1966 - Tarck 4 : Một hành động dã man bị khám phá: tháng 11.1969 - Track 5 : Một chuyến viếng thăm Tướng Loan: 1971. - Tarck 6 : Quân đội Nam Việt Nam , Lính và cấp Chỉ huy T.7/1972 - Track 7 : Cuộc sống ở Sài Gòn mùa xuân 1972 chúng tôi luôn sống sót - Track 8 : Sau này ngẫm nghỉ lại tôi thấy rằng tuy có rất nhiều chuyện đàn áp tù nhân chính trị - Track 9 : Thành phố có tổng cộng 11 bệnh viện công - Tarck 10 : Về tác giả

product_img3
Những Phi-Hậu Nổi Tiếng Của Các Triều Đại Việt Nam-Người đọc: Ngọc Hân

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Trinh Minh hoàng hậu Lê Thị Phất Ngân - Track 3 : Hoàng hậu Trần Thị Dung - Track 4 : Quý phi Nguyễn Thị Bích Châu - Track 5 : Hoàng đế đa tình và những bà hoàng có số phận đặc biệt - Track 6 : Người phụ nữ độc chiếm trái tim của 'Vua Quỷ' - Track 7 : Công chúa Đông Đô, Hoàng hậu Phú Xuân - Track 8 : Thuận Thiên Cao hoàng hậu

product_img3
Biển và Đảo Việt Nam (Mấy lời Hỏi - Đáp) - Người đọc: Hồng Hà

- Track 1 : Lời nói ầu - Track 2 : Câu hỏi 14 - Track 3 : Phần 2 - Đời sống Biển Đảo , câu hỏi 22 - Track 4 : 30-/ Đội Hoàng Sa và đội Hắc Hải có từ bao giờ - Track 5 : Phần 3 - Thăng chầm biển Đảo, Câu 36 - Track 6 : Câu hỏi 51 - Track 7 : Phần 4 - Biển và Đảo VN trong phát triển và hội nhập , câu hỏi 64 - Track 8 : Câu hỏi 76 - Track 9 : Phần 5 - Cả nước hướng về biển Đảo

product_img3
Biệt Động Sài Gòn (Chuyện bây giờ mới kể) - Người đọc: Xuân Hùng

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : Khách Sạn Caravelle năm 1964 - Track 3 : Đánh vào Đại Sứ Quán Mỹ trên đường Hàm Nghi Năm 1965 - Track 4 : Trận đánh nhà hàng Mỹ Cảnh Ngày 23/6/1965 - Track 5 : Đánh Khách sạn Victoria Ngày 31/3/1966 - Track 6 : Trận tiến công vào Sân bay Tân Sơn Nhất đêm 3 rạng ngày 4 tháng 2 năm 1966 - Track 7 : Đánh chiếm Đài Phát Thanh , tết mậu thân năm 1968

product_img3
Biệt Động Sài Gòn (Chuyện bây giờ mới kể)- Thu Hiền đọc

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : Đánh cường tập vào rạp Kinh đô, ngày 2 Tết - Track 3 : Trận đánh tàu Card ở cảng Sài Gòn - Track 4 : Khách sạn Caravelle 1964: thổi nó lên, đưa tụi nó xuống đất - Track 5 : Nổ cư xá Brinks - Track 6 : Đánh vào Đại sứ quán Mỹ trên đường Hàm Nghi 1965 - Track 7 : Trúc thủ pháo vào bãi xe hậu cần Sư 25 của Mỹ năm 1965 - Track 8 : Trận đánh nhà hàng Mỹ Cảnh (23-6-1965) - Track 9 : Tổng nha cảnh sát (16-8-1965) - Track 10 : Trận tập kích vào khách sạn Metropole (4-12-1965) - Track 11: Đánh khách sạn Victoria (31-3-1966) - Track 12 : Trận pháo kích vào lễ đài ngày quốc khánh Ngụy quyền Sài Gòn (1-11-1966) - Track 13 : Trận tiến công vào sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đêm 3 rạng 4-12-1966 - Track 14 : Phá hủy một loạt đầu máy xe lửa - Track 15 : Tấn công bộ tổng tham mưu Ngụy quyền Tết Mậu Thân 1968 đợt 1 - Track 16 : Đánh Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân 1968 - Track 17 : Thay lời kết - Track 18 : Đánh chiếm Đài phát thanh Tết Mậu Thân 1968

product_img3
Kể Chuyện Các Bà Hoàng Trong Lịch Sử Việt Nam-Người đọc: Như Minh

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : Hoàng hậu Lý Phật Kim - Track 3 : Hoàng hậu Đoàn Thị - Track 4 : Các Thái hậu , Linh Nhân thái hậu - Track 5 : Hoàng thái hậu Hiếu Từ

product_img3
Đà Lạt Năm Xưa - Lược khảo-Người đọc: Hồng Hà

- Track 1 : Bản lược khảo về Đà Lạt năm xưa - Track 2: Người Lạch - Track 3 : Đạ Lạch - Track 4 : Trên đường thám hiểm - Track 5 : Từ Tánh Linh đến Phan Rang - Track 6 : Đà Lạt thuở ban đầu - Track 7 : Đà Lạt trên bước đường xây dựng - Track 8 : Đà Lạt nơi nghỉ dưỡng - Track 9 : Đồ án quy hoạch đô thị Đà Lạt nửa đầu thế kỷ 20 - Track 10 : Lâm viên hành trình nhật ký - Track 11: Dư địa chí Đà Lạt năm 1953

product_img3
Nguyễn Ái Quốc Và Vụ Án Hồng Kông 1931 - Người đọc: Thu Hiền

- Track 1 : Lời nói Đầu - Track 2 : Lời Giới Thiệu, câu chuyện lịch sử ngày 6/6/1931 - Track 3 : Trước khi Tống Văn Sơ bị bắt - Track 4 : Nhà số 186 Tam Lung - Track 5 : Nhà tù Victoria - Track 6 : Con người đáng được cả nước Việt Nam biết ơn! - Track 7: Hỏi cung và ra tòa - Track 8 : Quan tòa bị lên án - Track 9 : Thắng lợi bước đầu - Track 10 : Vẫn bị chờ trục xuất - Track 11: Được thả ra, bị bắt lại - Track 12 : Bên Tây Hoàng, 30 Tết - Track 13 :Trở lại trong gia đình công nông - Track 14 : Nghĩa tình trọn vẹn

product_img3
Madam Nhu Trần Lệ Xuân – Quyền Lực Bà Rồng - Người đọc: Kim Phượng

- Track 1 : Paris 2005 - Track 2 : Một gia đình quyền quí - Track 3 : Chân dung một tiểu thư - Track 4 : Cú điện thoại đường dài - Track 5 : Một nơi ẩn lánh trên núi - Track 6 : Người đàn ông kỳ lạ ở Đông Nam Á - Track 7 : Đệ nhất phu nhân trong Dinh Độc Lập - Track 8 : Những tấm da cọp - Track 9 : Trai trẻ và lão làng - Track 10 : Những nhà sư tự thiêu - Track 11 : Quá xinh đẹp không thể làm ngơ - Track 12 : Cửa đóng - Track 13 : Lưu vong

product_img3
Kể Chuyện Lịch Sử Việt Nam Thời Hùng Vương- Người đọc: Ngọc Hân

- Track 1 : lời Giới Thiệu - Track 2 : Vua Hùng tìm đất định đô - Track 3 : Chuyện Chử Đồng Tử Tiên Dung - Track 4 : Ngọc Thỏ - Track 5 : Các truyền thuyết về nhà Thục - Track 6 : Phạm Thiện, Phạm Quang

product_img3
Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam - Người đọc: Hướng Dương

- Track 1 : Lời Nhà Xuất Bản - Track 2 : Phần I - Chủ quyền của Việt Nam - Track 3 : Hoàng Sa, Trường Sa đích thực là của Việt Nam - Track 4 : Việc thực thi chủ quyền tại Trường Sa và Hoàng Sa dưới triều Nguyễn - Track 5 : Sự thành lập và hoạt động của đội Hoàng Sa từ thế kỉ thứ 17 đến thế kỉ thứ 19 - Track 6 : Phần II - Bối Cảnh và Giải pháp cho tranh chấp trên biển Đông . - Track 7 : Với Malaisya - Track 8 : Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - Track 9 : 1.2.4/ Trung Quốc nói rằng những bản đảo trong bản đồ Việt Nam Đại Nam nhất thống toàn bộ - Track 10 : 2-/ Hiệp ước phát thanh 1887 - Track 11 : Cần đưa vấn đề ra Tòa án Công lý Quốc Tế - Track 12 : Phụ Lục 1 - Hành động của Trung Quốc

product_img3
Danh tướng Việt Nam - Người đọc: Kim Duyên và Ngọc Hân

- Track 1 : Dương Đình Nghệ - Track 2 : Ngô Quyền - Track 3 : Đinh Bộ Lĩnh - Track 4 : Lê Hoàn - Track 5 : Phạm Cự Lạng - Track 6 : Lý Thường Kiệt - Track 7 : Tông Đản, không rõ năm sinh năm mất - Track 8 : Trần Thủ Độ, sinh năm 1194 - Track 9 : Trần Hưng Đạo không rõ năm sinh - Mất năm 1300 - Track 10 : 4-/ Tâm thành sáng mãi với Kim Thu - Track 11 : Trần Quang Khải, Sinh năm 1241 - Mất 1294 - Track 12 : Trần Quốc Toản, Sinh năm 1267 - Mất 1285 - Track 13 : Đỗ Khắc Chung, không rõ năm sinh mất 1330 - Track 14 : Những tấm gương tiết tháo tiêu biểu dưới thời Trần - Track 15 : Lê Lợi Sinh 1385 - Mất năm : 1433 - Track 16 : Nguyễn Trãi Sinh Năm 1380 - Mất 1442 - Track 17 : Lê Văn An, Không rõ năm sinh , mất 1437 - Track 18 : Trịnh Khả, Không rõ năm sinh , mất : 1451 - Track 19 : Lê Lai, Không rõ năm sinh , mất : 1418 - Track 20 : Nguyễn Nhạc Không rõ năm sinh , mất : 1743 - Track 21 : Nguyễn Huệ Sinh 1753 - Mất: 1792 - Track 22: Bước đường cùng của Lê Chiêu Thống - Track 23 : Nguyễn Lữ , chưa rõ năm sinh , mất 1787 - Track 24 : Trần Quang Diệu, Không rõ năm sinh , mất : 1802

product_img3
Dấu Xưa - Tản mạn lịch sử nhà Nguyễn-Người đọc: Thủy Tiên

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : 2/- Hòa ước Nhâm Tuất 1862 - Track 3 : Thonac - Đất lạ thành quen và một bí ẩn về vua Hàm Nghi - Track 4 : Lâu đài của công chúa Nhữ Mây - Track 5 : Vua Duy Tân và một kết cuộc bi thảm - Track 6 : Tình cha con - Track 7 : Đảo Réunion nơi lưu đày vua Duy Tân - Track 8 : Một cơ duyên lở nhịp - Track 9 : Đề Thám - Người anh hùng hay thằng giặt? - Track 10 : Bác Minh và ngôi làng bỏ quên C.A.F.I tại Ste.-Livrade-sur-Lot

product_img3
Điện Biên Phủ – Những Trang Vàng Lịch Sử - Người đọc: Kim Duyên

- Track 1 : Hoan nghênh NXB Trẻ Tp.HCM xuất bản cuốn sách Điện Biên Phủ – Những Trang Vàng Lịch Sử của Hoàng Minh Phương một nhân chứng biết nhiều sự kiện chiến dịch - Track 2 :Bác Hồ đến chỉ đạo Hội Nghị cán bộ - Track 3 : Làm đường để kéo pháo bằng tay vào trận địa - Track 4 : Còn trận địa của bộ binh, để giảm bớt thương vong cho bộ binh ta khi tiếp cận - Track 5 : Về trận đánh lớn việc thí điểm 206 - Track 6 : Chiến trường Bắc Tây Nguyên . Ngày 27/11/1953 Tổng Quân Ủy đề nghị lên Bộ Chính Trị về phương châm chiến lược của Liên Khu 5 là tích cực và mạnh bạo phát triển vào tây Nguyên - Track 7 : Kế hoạch chim biển , sự giẫy giụa cuối cùng của Nava

product_img3
TRƯỜNG SA - Người đọc : Trung Nghị

- Track 1 : Trần Đăng Khoa - Người " cát cứ " Trường Sa Thiêng Liêng - Track 2 : VI./ Bữa Yến Tiệc không thành - Track 3 : XIII./ Chuyện trên Boong - Track 4 : Phần 3 : Bạn đọc với đảo chìm - Track 5 : Phạm Xuân Hiên . Ba bốn hôm tôi về quê ngoại nay về nhà

product_img3
Người Đẹp Nghi Tàm – BÀ HUYỆN THANH QUAN-Cuộc đời và Thơ - Người đọc : Dương Liễu

- Track 1 : Cùng bạn đọc - Track 2 : Quê hoa - Track 3 : Bài thơ Khán xuân - Track 4 : Học trò quan đốc - Track 5 : Cây ngọc lan - Track 6 : Vu quy - Track 7 : Huyện Thanh Quan - Track 8 : Cắm sào đợi ai - Track 9 : Thăm chùa Trấn Quốc - Track 10 : Thăng Long hoài cổ - Track 11 : Qua đèo Ngang - Tarck 12 : Bạn ở kinh thành - Track 13 : Đồng hương - Track 14 : Vân Hải - Track 15 : Đính Hôn

product_img3
Vượt Côn Đảo - Người đọc : Quang Điền

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : Phần 1 - Tất cả tù côn đảo - Track 3 : Sau thời gian nghiên cứu rõ ràng lực lượng của địch - Track 4 : Tình hình khủng bố đã chuyển bước, bọn lính gác ít đánh đập anh em hơn - Track 5 : Hầm đào càng rộng - Track 6 : Chỉ thị của anh cả - Track 7 : Phần 2 - Trời đã bắt đầu trở rét - Track 8 : 3 giờ 40 chiếc thuyền đầu tiên xuất phát - Track 9 : Thuyền của Thê đã đi được 2 đêm 2 ngày suốt 2 đêm 2 ngày không có một tý gió nào - Track 10 : Hôm nay 30 Tết mưa lâm thâm từ sáng đến trưa

product_img3
TRẦN QUỐC HƯƠNG Người chỉ huy tình báo - Người đọc : Kim Xuân

- Track 1 : Nguyễn Thị Ngọc Hải sinh năm 1944 - Track 2: Ban công tác đặc biệt của Trung Ương - Track 3 : Tham gia làm Báo Đảng ở chiến khu Việt Bắc - Track 4 : Đấu trí ở trại giam tòa Khâm, Huế - Track 5 : đấu lý với Ngô Đình Nhu - Track 6 : Ra Bắc vào Nam lần thứ 2

product_img3
Những Câu Chuyện Từ Nhà Tù Côn Đảo - Người đọc : Kim Xuân

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : 3-/ Hệ thống nhà tù - Track 3 : Phần II: Côn Lôn - Hòn đảo địa ngục qua lời kể của Nguyễn Văn Nguyễn - Track 4 : Phần III : 3. Côn Đảo trong suốt hai thời kỳ kháng chiến - Track 5 : Vụ âm mưu đẫm máu - Track 6 : Côn đảo cùng cả nước kháng chiến thắng lợi - Track 7 : Giai đoạn tứ 1954 - 1975 - Track 8 : Chiến dịch "chuyển hướng" - Track 9 : Cam kết quyết tử chống ly khai - Track 10 : Chương Đấu tranh thực hiện Hiệp định Paris , trao trả tù chính trị - Track 11: Phần IV : 4. Những câu chuyện từ nhà tù Côn Đảo - Track 12 : Vượt ngục về kháng chiến - Track 13 : Chương Phương án võ trang giải thoát - Track 14 : Chương nữ tù chuồng cọp và vụ chuồng cọp côn đảo - Track 15 : Chương Những ngày chấm dứt địa ngục trần trần gian Côn đảo

product_img3
TUỔI TRẺ DẤN THÂN (Viết về Liệt sĩ Lê Quang Lộc) - Người đọc : NSUT Hạnh Thúy

- Track 1: Lời Nói Đầu - Track 2 : Dấn Thân ( tác giả: Huỳnh Quan Thư) - Track 3 : Kể về chuyến đi định mệnh của anh Sáu Quý - Track 4 : Ba mẹ chồng ( Tác giả: Huỳnh Quang Thư) - Track 5 : PHẦN 2 - Những Kỉ niệm về anh. Nhớ mãi nụ cười hóm hỉnh, tự tin - Track 6 : Những người đi trong đêm ấy ( tác giả: Trần Thiện Tứ) - Track 7 : Lê Quang Lộc trong lòng bạn bè . Còn mãi ánh trăng ( T/g: Lê Tấn Lộc ) - Track 8 : PHẦN 3 - Những kỷ niệm không bao giờ quên /- Những kỷ niệm không bao giờ quên về anh Lê Quang Lộc (T/g: Lê Công Giàu) - Track 9 : Tiếp bước ( T/G: Lê Quang Thanh An)

product_img3
Việt quốc công Lý Thường Kiệt - Người đọc : Hồng Hà

- Track 1 : Nam quốc sơn hà Nam đế cư - Track 2 : I. Nơi Ngô Tuấn sinh ra và lớn lên chính là làng An Xá - Track 3 : III. Bình minh... - Track 4 : - Trong tư thất, - Track 5 : 4./ Tết đã qua được nửa tháng - Track 6 : Lão đô Uy dáng trầm ngâm suy nghĩ - Track 7 : VII. Trống canh điểm ba tiếng - Track 8 : VIII. Từ trên rẻo cao - Track 9 : Lời nói của y - Track 10 : Mặt trời đã lên cao - Track 11 : IX. Đêm nay mưa to - Track 12 : Chàng quay lại - Track 13 : X. Dòng Như Nguyệt bỗng trở nên ầm ào - Track 14 : XI. Lý Thường Kiệt ngồi trước án thư - Track 15 : Đêm, những chấm sao xa nhỏ li ti - Track 16 : XII. Mới chiều qua - Track 17 : XIII. Bao giờ đất nước sạch bóng giặc

product_img3
VIỆT NAM SỬ LƯỢC - Người đọc : Kim Xuân

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Quyển 1 - Thượng Cổ Thời Đại - Track 3: Quyển 2 - Bắc Thuộc Thời Đại - Track 4 : Chương V. Bắc thuộc lần thứ ba - Track 5 : Quyển 3 - Tự Chủ Thời Đại - Track 6 : Chương V. Nhà Lý (tiếp theo) - Track 7 : Chương VII. Giặc nhà Nguyên (I) - Track 8 : Chương IX. Nhà Trần (Thời kỳ thứ hai 1293-1341) - Track 9 : Chương XI. Nhà Hồ - Track 10 : Chương XIV. Mười năm đánh quân Tàu - Track 11 : Chương XV. Nhà Lê (1428-1788 Thời kỳ thống nhất) - Track 12 : Quyển 4 - Tự Chủ Thời Đại (Thời kỳ Nam Bắc phân tranh 1528-1802) - Track 13 : Chương IV. Sự chiến tranh - Track 14 : Chương V. Công việc họ Trịnh làm ở đất Bắc - Track 15 : Chương VI. Công việc họ Nguyễn làm ở miền Nam - Track 16 : Chương VIII. Vận Trung Suy của Chúa Nguyễn - Track 17 : Chương X. Nhà Hậu Lê mất ngôi vua - Track 18 : Chương XII. Nguyễn Vương Nhất Thống Nước Nam - Track 19 : Quyển V - Cận Kim Thời Đại - Track 20 : Chương III. Thánh Tổ (1820-1840 tiếp theo) - Track 21 : Chương IV. Hiến Tổ (1841-1847) - Track 22 : Chương VII. Nước Pháp lấy đất Nam Kỳ - Track 23 : Chương IX. Quân nước Pháp lấy Bắc kỳ ( Lần thứ nhất) - Track 24 : Chương XII. Cuộc bảo hộ của nước Pháp - Track 25 : Chương XV. Việc đánh dẹp ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ