top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
BÊN BỜ THIÊN MẠC

- Track 1: Chương 1 - Khi trời tan tảng sáng Trần Bình Trọng dẫn đạo quân của mình về tới bờ Thiên Mạc , mưa xuân vẫn lất phất bay - Track 2: Chương 3 - Trong một buổi sáng đã có hai người nói với Trần Bình Trọng nhiều điều có ích - Track 3: Từ căn nhà trống trãi những lời thơ ca ngợi cảnh phim trường im diệu - - Track 4 : Chương 4 - Trần Bình Trọng và cha con ông già làm trò đi rất nhanh ra khỏi làng Xuân Đình đến ngã ba đường một ngã rẻ xuống trận địa của quân thám Nhật - Track 5: Chương 5 - Phan Trì bị thương rất nặng một nhát mã tấu xã vai trái y

product_img3
TỪ NHÀ TRƯỜNG ĐI VÀO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN

- Track 1 : Lời nhà xuất bản - Track 2 : (2) Nghe nói ngày tôi sinh ra là ngày vui lớn của gia đình - Track 3 : (3) Về đến Huế, nhóm Việt Minh chúng tôi người ở một nơi - Track 4 : (4) Giữa tháng 1 năm 1947, tôi từ Thanh Hóa ra Hà nội - Track 5 : Hạ tuần tháng 9 năm 1947, sau khi cơ quan dược ổn định - Track 6: (5) Tôi chuyển lên công tác tại tổng cục cung cấp vào giữa tháng 12 năm 1950. - Track 7 : (6) Tình hình Cách mạng Việt Nam vào nữa sau thập kỷ năm mươi diễn biến đúng như lời căn dặn - Track 8: (7) Những năm đầu của thập niên sáu mươi. - Track 9: Việc Mỹ dùng không quân đánh phá miền Bắc đặt ra hai đơn vị - Track 10 : Tác chiến đặc công là một phương thức tác chiến độc đáo của quân đội ta. - Track 11 : (8) Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống mỹ của quân và dân ta sau gần 20 năm .

product_img3
Lịch Sử Địa Cầu

- Track 1 : LỜI NÓI ĐẦU - quyển SÁCH NHỎ NÀY VIẾT RA VỚI HY VỌNG ĐEM NHỮNG KHÁM PHÁ MỚI MẺ NHẤT CỦA KHOA HỌC VÀ LỊCH SỬ HỌC - Track 2 : Những xáo trộn kế tiếp của vỏ đất - Track 3 : Chương VI - Thời kỳ của đại bàng và ngựa

product_img3
Én Liệng truông Mây - Tập 1 - Truyền Quốc Ô Long Bao

- Track 1 : Lời Giới thiệu - Track 2 : Hồi thứ hai - Phố Hội An phát hiện âm lưu lớn Ô Long Đao đại chiến Kiếm chỉ thiên -Track 3: : Hội thứ ba - Chân hiệp sĩ luận bàn về đao kiếm - track 4 : Hồi thứ tư - Hoàng kiêm Môn bán buôn hàng quôc cấm - Track 5 : Hồi thứ năm - Tìm trăm phương gỡ tội - Track 6 : Hồi thứ sáu -Phủ Quy nhơn Huỳnh Hảo Hớn - Track 7 : Hồi thứ bảy - Quán Cao Lầu - Track 8 : Hồi thứ tám - Dân biên tái tiền vui - Track 9 : Hồi thứ chín - gặp bão tố - Track 10 : Hồi thứ mười thuyền buôn tắp nặp - Track 11: Hồi thứ mười một - CHùa Long Thiền

product_img3
Én Liệng Truông Mây - Tập 2 - TRẤN BIÊN THÀNH DẬY SÓNG

- Track 1 : Hồi thứ mười hai - Tàn đông di điểu - Track 2 : Hồi thứ mười ba - Track 3 : Ngô Mạnh hỏi : "Bây Giờ chúng ta phải làm gì? " - Track 4: Hồi thứ mười bốn - Trăng vằn vặt soi tấm lòng - Track 5: Tin Kim Cương Môn sẽ thi đấu - Track 6 : Hồi thư mười lăm - Track 7 : Hồi thư Mười sáu - Track 8 : Hồi thứ mười bảy -Track 9: Đó là buổi sáng sơm - Track 10 : Hồi thứ mười tám - Track 11: Hồi thứ mười chín -Track 12 : Hồi thứ hai mươi - Track 13: Một hôm đoàn thuyền ba chiếc do Lê Trung chỉ huy rời bến - Track 14 : Hồi thứ hai mươi mốt - Track 15 : Ở ba Bích được một thời gian , một hôm Lý nói với Lưu Đằng : "Ta có chút việc riêng ..." |

product_img3
Én Liệng truông Mây - Tập 3 - NHỮNG MÃNH TÌNH TRẮC TRỞ

- Track 1 : Hồi thứ hai mươi hai - Track 2 : Hồi thứ hai mươi ba - Track 3 : Hồi thứ hai mươi bốn - Track 4 : Tiếng trống báo hiệu tiếp tục .... - Track 5 : Hồi thứ hai mươi lăm - Track 6 : Hồi thứ hai mươi sáu - Track 7 : Sắp tới hội sẽ đối phó thế nào... - Track 8: Hồi thứ hai mươi bảy - Track 9 : Hồi thứ hai mươi tám - Track 10 : Hồi thứ hai mươi chín - Track 11: Hồi thứ ba mươi - Track 12 : Hồi thứ ba mươi mốt - Track 13 : Hồi thứ ba mươi hai - Track 14 : Tội trưởng mau mắng: "Có"

product_img3
Én Liệng Truông Mây - Tập 4 - CỜ NGHĨA RỢP TRUÔNG MÂY

- Track 1 : Hồi Thứ ba mươi ba - Track 2 : Tiểu Vi lộ vẻ buồn nói - Nghĩa phụ là nhà cựu nho - Track 3 : Hồi thứ ba mươi bốn - Track 4 : Trần Lâm cùng bốn đầu lĩnh dẫn nghĩa binh đi đến bờ tây nguồn an lão xuống bến trường tân vừa sang sông và bất ngờ đánh úp đốn đức chình - track 5 : Hồi thứ ba mươi lăm - Track 6 : Nói về Đinh Hùng Liệt.. - - Track 7 : Hồi thứ ba mươi sáu - Track 8 : Hồi thứ ba mươi bảy - Track 9 : Hồi thứ ba mươi tám Track 10 : Nói về đại quân của Nguyễn Phúc Hương - Track 11 : Hồi thứ ba mươi chín - Track 12 - Hồi thứ bốn mươi - Track 13 : Xuân Kỷ Sửu 1769 Track 14 : Hồi thứ bốn mươi mốt - Track 15 : Kết

product_img3
CÁC TRIỆU ĐẠI VIỆT NAM

- Track 1 : LỜI NHÀ XUẤT BẢN - Track 2 : Nhà nước sau công nguyên -Track 3: Nước vạn xuân độc lập - track 4: Nhà Từ đường và các cuộc khởi nghĩa năm 603-939 - track 5 : Nhà Đinh và sự thống nhất nước nhà - Track 6 : Triệu Lý 1010 -1225 - Track 7 : Triều Trần 1225 - 1400 - Track 8 : Triều Hồ 1400 - 1407 -Track 9 : Triều Lê Sơ 1428 - 1527 - Track 10 : Lê Hiến Tông 1497-1504 - Track 11: Triều Mạc 1527 - 1592 - Track 12 : Triều Hậu Lê , Lê Trung Hưng , Lê trang tông, Trịnh Kiểm 1533 - 1548 - Track 13 : Triệu Tây Sơn 1778 - 1802 - Track 14 : Dòng dõi chúa Trịnh 1545 - 1786 - Track 15 : Vụ Tổ Thuận Vương . Trịnh Giang 1729 - 1740 - Track 16 : Dòng dõi các Chúa Nguyễn - Track 17 : Triều Nguyễn thời kỳ độc lập - Track 18 : Thời kỳ bắt đầu thuộc Pháp

product_img3
Gió Lào Thành Cổ

- Track 1: Lời Giới Thiệu - Track 2: Chương 2 - Track 3: Chương 4 - Track 4: Chương 5 - Track 5: Chương 7 - Track 6: Chương 9 - Track 7: Chương 11

product_img3
Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Hành trình yêu nước

- Track 1: Lời Nhà Xuất Bản cùng bạn đọc, cuốn sách này kể về một trí thức tiêu biểu một tư tưởng lớn gắn liền nhiều sự kiện lịch sử và phong trào đấu tranh của đồng bào miền Nam những năm giữa thế kỷ 20. - Track 2: Chương 1 - Ấp ủ một tình yêu lớn - Track 3: Chương 4 - Trí thức ra Tuyên ngôn - Track 4 : Chương 6 - Tiếng nói Đại biểu các giới - Track 5: Chương 7 - Phong trào bảo vệ hòa bình - Track 6: Chương 8- Chất thép uy vũ bất năng khuất . Trong thời gian hoạt động đấu tranh công khai ở Sài gòn từ 1950-1961 - Track 7: Chương 9 - Cuộc giải thoát huyền thoại Sau phong trào Đồng Khởi 1960 thực hiện sự chỉ đạo của Trung Ương - Track 8 - Chương 10 - Phất cao ngọn cở giải phóng miền Nam . Sau một thời gian nghỉ ngơi đi từ Phú Yên về cha tôi được hồi phục sức khỏe, trước tiên cha tôi giành nhiều thời gian để đọc báo cáo phong trào của các địa phương ở Trị Thiên khu 5 Nam bộ - Track 9 : Chương 11 : Sau Hiệp định Paris, thế đứng mới - Track 10 : Chương 13 - Trọng trách của đại biểu quốc hội miền Nam thống nhất - Track 11: Mặt Trận trong thời kỳ đầu đổi mới - Track 12 : Chương 14 - Bóng tỏa chiều hôm - Track 13 : PHỤ LỤC - PHỤ LỤC 1 - Trích Thư Bác Hồ gửi Nguyễn Hữu Thọ

product_img3
Hoàng Lê Nhất Thống Chí

-- Track 1: Lời Giới Thiệu/ Hoàng Lê Nhất Thống Chí là tác phẩm văn xuôi chữ hán của các tác giả thuộc dòng họ Ngo6Thi2 ở làng Tả Thanh Oai Huyện Thanh Oai Tỉnh Hà Tây. Đây là một cuốn tiểu thuyết lịch sử viết theo lối chương hồi do một số tác giả kế tục nhau viết trong những thời điểm khác nhau, toàn bộ tác phẩm gồm 17 Hồi - Track 2 : Hồi thứ nhất : Đặng Tuyên Phi được yêu dấu đứng đầu hậu cung - Track 3 : Hồi Thứ hai : Lập Điện Đô - Track 4 : Hồi thứ ba : Dương Nguyên Cửu bàn chém kiêu binh Nguyễn Quốc Sưu mưu trừ nổi loạn - Track 5 : Hồi thứ tư : Nhờ ngoại viện Hữu Chỉnh rửa thù thầy -Track 6: Hồi thứ năm . Pho chính thống -Track 7 : Hồi thứ sáu - Chúa Tây Sơn lén rút quân về nước - Track 8 : Hồi thứ bảy - Phò Lê Đế Đạo Vũ Thành lại ra quân - Track 9 : Hồi thứ tám - Dương Trọng Tế dị dân tù trước nhà Thái học - Track 10 : Hồi thứ chín - Tướng Tây Sơn Võ Văn Nhậm đem quân lấn ngoài bờ cỏi - Track 11 : Hồi thứ mười - Lân Dương Hầu phò Chúa vượt biển đến Yên Quảng - Track 12 : Hồi thứ mười một - Tây Sơn lại kéo vào thành chiếm giữ đất nước - Track 13 : Hồi thứ mưới hai - Lê Sứ Thần qua đất BẮc xin quân . Tôn Đốc Bộ tới Ải Nam truyền hình - Track 14 : Hồi thứ mười ba : Biết thân thế giặc mạnh rút lui - - Track 15 : Hồi thứ mười bốn - Đánh Ngọc Hồi quân Thanh thua trận - Track 16 : Hồi thứ mười lăm : Dẹp yên cỏi bắc - Track 17: Hồi thứ mười sáu : Tế Linh Đường Sứ thanh bị lừa - Track 18 : Hồi thứ mười bảy : Mất thành Thăng Long

product_img3
HỘI THỀ

- Track 1 : Bữa ăn đêm - Track 2: Sang Sông - Track 3 : Thân Chinh - Track 4 : Sương Giang - Track 5 : Ngọc Trần - Track 6 : Thị Lộ đã cố tình không nghĩ tới buổi sáng kinh hoàng ấy nữa , cố xua nó ra khỏi ký ức nhưng rồi nó trở lại ám ảnh thắt bóp trái tim của bà . Nó thường trở lại cùng những giấc mơ , đàn bà thì lắm mộng mị nhiều người muốn nằm mộng để có được những thứ vẫn thèm muốn mà không thể có trong cuộc so71ng thực - Track 7 : Tứ Hải vai huynh - Track 8 : Sân Đình / Những tấm vải buồm nhuộm nâu được đan lại với nhau thành mãng lớn , chăn lên sân đình, cái sân mênh mông chứa được hàng trăm người nhưng tấm bạc vẫn che kính ánh trăng thượng tuần không qua lọt - Track 9 : Hội Thề / Vương Thông ngồi trước án thư trong phòng ngủ lộng lẫy của Y cạnh chiếc giường lớn đó là chiếc giường Ngự Tẩm của Hồ Quý Ly bốn chân quỳ chạm rồng phủ da hổ trắng

product_img3
HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA

- Track 1 : Nhà Văn Viết Linh bút danh khác :Thanh Sơn , Tùng Sơn họ và tên khai sinh : Nghiêm Siêu sinh năm 1931 quê quán Ứng Hòa - Hà Nội hội viên Hội Nhà Văn Việt nam năm 1987 tốt nghiệp trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội , từ năm 1960 công tác tại nhà xuất bản Kim Đồng cho đến khi nghỉ hưu - Track 2 : Chờ công chúa nghỉ một lát , hai thị nữ rất trẻ mời vào hậu cung, đi từ xa Huyền Trân đã ngửi thấy mùi hoa thơm - Track 3 : Con người như thế ấy vậy mà cuối đời thịu bảo - Track 4 : Xin mời tướng quân xuống thuyền , vẫn không thấy sỉ cố đâu cả nhưng rõ ràng bàn tiệc đã bày sẵn - Track 5 : Việc này không tìm ra nhẽ kế sách dễ bị hỏng - Track 6: Sáng nay từ trên vọng lâu có tiếng kêu : "Có thuyền, có thuyền - Track 7 : Phải cố kiếm mấy thứ này mới có cơ hội quay về Đại Việt được - Track 8 : Biết chắc sẽ phải ở lại đây lâu dài , để chuẩn bị hải đoàn - Track 9 : Sau đó tròn một năm đúng cái hôm Huyền trân có mặt ở cửa cung tức mặt thì bổng nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập - Track 10 : Còn tỉnh quốc Trần Đại Vương Quốc Khang ra đời , nhưng Thái Tông Trần Cảnh biết rõ đấy không phải là giọt máu mình nên chờ Hoàng Hậu thuận thiên sinh đứa con sau mới lập làm Thái Tử và truyền ngôi cho

product_img3
VUA CỜ LAU

- Track 1 : Đề dẫn. Từ Tiền Lý đến Tiền Lê là cả khoảng thời gian dài bắt đầu từ năm 544 khi lý Buôn hay còn gọi là Lý Bí sinh đế là nam Định Vương Lý Nam Đế với tên nước là Vạn Xuân cho tới khi Đinh Bộ Lĩnh hay còn gọi là Đinh Tiên Hoàng thống nhất 12 Sứ Quân lập nên nước Đại Cồ Việt năm 968 và nhà Tiền Lê do Lê Hoàn hay còn gọi là Lê Đại Hành khởi nghiệp theo chính sử một giai đoạn dài - Track 2 : Lý Nam Đế tên thật là Lý Bí còn gọi là Lý Bôn, mất năm 548 . Vua đầu tiền tiên nhà Tiền Lý từ năm 544 đến 555 - Track 3 : Triệu Quang Phục mất năm 571 , người kế tục sự nghiệp cứu nước của Lý Bí là con Tù Trưởng Chu Diên ngoại thành Hà Nội - Track 4 : Chương Hống Chương Hắc hay Truyền thuyết thánh Tam Giang thời lý Nam Đế - Track 5: Lý Phục Mandanh tướng của Lý Bí sống vào thế kỷ sáu không rõ tên thật - Track 6 : Trần Làng và Trần Lang từng truyền ở xã phương Lịch Chí Linh - Hải Dương - Track 7 : Nguyễn Bạch Lan , NGuyễn Đương LÂu , Nguyễn Quý Hiển tuyên truyền ở xã Đào Tùng Huyện , Gia Lộc Phủ Hạ Hồng xứ Hải Dương có một người tên là nguyễn Danh Bảo vợ là Trần thị Hoang 4 dòng dõi thi Lễ và nề nết - Track 8 : Chiêu Tướng Quân và Công Phi Ngọc Nương tuyên truyền thời lý Nam Đế ở Trang Bảo Đài Phủ Thuận Thiên nay Là Phủ Thiệu Hóa . Châu Ái nay là Thanh Hóa - Track 9 : Linh NHân Lý . Hoàng Thái Hậu thời kỳ nhà Lương xâm chiếm nước ta - Track 10 : Thánh mẫu Phương Dung năm 544 Lý Bí khởi nghĩa đánh bại được nhà Lương lên ngôi tự xưng là Lý Nam Đế - Track 11 : Đệ Nhất Tiên Nữ thời Tiền Lý 544-602 Khi Lý Bôn chưa lên ngôi - Track 12 : Đinh Lan, Đinh Thống , Đinh Minh tiêu tư nhà lương đang làm Thái thú là người tàn bạo - Track 13 : mười Hộ . mười Hộ xã thổ Hoàng có sức khỏe và thông kinh trữ - Track 14: Vu Đen : Mai Thúc Loan năm sinh chưa biết năm mất 723 thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa vũ trang chống ách đô hộ của Nhà Đường - Track 15 : Mai Hoa Công chúa . Mai Thúc Loan quê ở Hà Tĩnh mồ côi cha từ thưở nhỏ theo mẹ về Nam Đàn Nghệ An, nhà nghèo ông phải đi kiếm củi để sống , sau lại đi làm thuê cho nhà giàu chăn trâu cài ruộng làm mọi việc nặng nhọc . Ông rất khỏe nổi tiếng khắp vùng - vTRack 16 : Phùng Hưng - Track 17 : Ngô Quyền - Track 18: Vua Cờ Lau Track 19 : Đinh TRiều QUốc Mẫu - Track 20: Thiền Bà Quốc MẪu - Track 21 : Liên Hoa - Track 22 : Trần Lãm - Track 23 : Trần Công Mẫn - Track 24 : Kiều Công HÃn - Track 25: Phạm Phòng Ác - Track 26: Ngô Nhật Khánh - Track 27 : Nguyễn Thủ Tiệp - Track 28: Lưu Cơ - Track 29: ba anh em họ Lý - Track 30 : Trình Tướng Công - Track 31 : Võ Trung - Track 32 : Lưu Lam - Track 33 : Nguyễn Sùng, Nguye64ng Quách, Nguyễn Thiệu - Track 34 : Nguyễn Phấn, Nguyễn Trọng, Nguyễn Quý - Track 35 : Đinh tư Đồ - Track 36 : Lê Đại Hành - Track 37 : Phạm Cự Lượng - Track 38 : lê Long Việt - Track 39 : Chuyện công chúa con vua Lê Đại Hành

product_img3
Nguồn Gốc Loài Người

- Track 1 : Truyện xưa nhưng luôn mới và sôi động . Các vấn đề nguồn gốc loài người . Nguồn gốc sự sống và nguồn gốc vũ trụ luôn là những mối quan tâm thường xuyên của nhân loại từ rất lâu đời. Việc giải thích những điều bí ẩn này phụ thuộc vào trình độ văn hóa, văn minh và sự hiểu biết của mỗi thời đại , mỗi dân tộc - Track 2 : Người Vượn - Track 3: Sự Phát Triển của giống người HÔ Mô

product_img3
Sương Mù Tháng Giêng

- Track 1 : Phân 1: Dâm Đàm - Track 2 : Phần 2. Bình Than - Track 3 : Phần 3. Cố nhân - Track 4 : Phần 4. Chiến trận - Track 5: Phần 5. Vân Đồn - Track 6: Phần 6. Tâm thần - Track 7 : Phần 7. Thủy chiến - Track 8: Phần 8. An lạc - Track 9 : Khánh Dư không ngờ gặp lại công chúa ở kinh thành

product_img3
Đuốc Lá Dừa

- Track 1 : Trời tờ mờ sáng trong màng sương trắng đục hiện rõ dần một đoàn tàu chiến lang xa tiến dần vào sông Bến Nghé. - Track 2: Trên con đường rộng phẳng ba viên Võ Quang Việt đang thong thả bước , họ đi tuần tra việc canh phòng bảo vệ cho dân ăn tết yên ổn - Track 3 : Vừa nhìn Sòng Tống Hến bồng con gà nhạn ra trường - Track 4: Khỏi cầu đá xanh ngang qua dãy hàu hình cánh cung - Track 5 : Con sông Cần Giuộc chảy ngang qua chợ Trường Bình - Track 6 : Ngôi nhà lá ba căn,, hai cháy nằm phía sau làng An Bình Đông . Tổng Bảo An Phủ hàng Trị - Tỉnh Bến Tre - track 7: Tới trước cửa dinh đô đốc BonNa tục gọi là lầu ông Thượng - Track 8: Phan Thanh Giản vỡ đạo mật chỉ của Từ Đức ra đọc một lần nữa - Track 9: Nghe tin Phan Thanh Giãn uống thuốc độc tự tữ, linh cữu được đưa về chôn cất ở quê hương - Track 10: Túi chiễu khăn đen , áo rộng ngồi chỉnh tề trên ván, chống khủy tay lên mặt trán dưới mặt sàn trải chiếu , học trò im lặng lắng nghe từng tiếng giảng sách rành rọt - Track 11: Được mật báo Phan Liên , Phan Tôn từ căn nhà bảo an kéo quân về Hưng Điểm - Track 12 : Bóng tối xám nhờ như đè lúng ngôi nhà tranh xuống , trong hơi nóng hầm hập. - Track 13 : Sáng hôm sau, trên các ngã đường đỗ về chợ Ba Tri người đông nườm nượp. Những trai tráng khỏe mạnh những cô gái duyên dáng, những phụ nữ mộc mạc

product_img3
Vua Hàm Nghi Một Tâm Hồn Việt Ở Chốn Lưu Đày

- Track 1 : Lời nói Đầu - track 2. Chương 4: Vua Hàm Nghi lập Gia đình - Track 3 : Phần 2: Nghiên cứu và Dư Luận - Track 4: Phần 3. Phản Biện - Track 5 : Chuyện chẳng đặng, D8u2ng. - Track 6 : Bài báo đi tìm mộ Vua Hàm Nghi. Một vài chi tiết lịch sử cần phải xem lại

product_img3
Trên Sông Truyền Hịch

- Track 1 : Chương 1: Trần Quốc Tuấn sựt tĩnh dậy từ cuối canh tư, ông nằm im lặng trong khung cảnh thân thiết quen thuộc , ngoài kia trời còn tối gió từ rừng Yên Tự thổi về tràn ngập hương xuân - Track 2 : Đô Tô toát mồ hôi trong khi đôi mắt bướng bỉnh của thằng bé vẫn bốc sáng chăm chú, thằng bé quyết tâm thắng trận vật này - Track 3: Chương 2: Mô Bội tiễn Trần Quốc Tuấn ra tận bến sông Thiên Đức - Track 4: Sau đó Trần Quốc Tuấn ra phố. - Track 5: Chương 3: Trần QUốc Tuấn ngữa mặt nhìn lên trời cặp mắt tinh anh khẻ nheo lại trời đã sang giữa Thu mà nắng như chàm lửa - Track 6 : Chương 4: Đoàn thuyền hộ tống Trần Quốc Tuấn từ sông Thiên Đức rẻ qua sông Cơ Sá

product_img3
Trăng Nước Chương Dương

- Track 1: “Chương Dương cướp giáo giặc, Hàm Tử bắt quân thù” Thái bình nên gắn sức, Non nước vẫn nghìn thu - Trần Quang Khải. - Chương 1: Khi Trần Quốc Tuấn từ vùng đầm lầy Màn Trò ra đến cái bãi Xa bồi bên bờ Thiên Mạc. Trời đã sang nữa đêm về sáng - Track 2 : Trên đoạn đường ngắn vài chục bước chân Hoa Xuân Hùng kể cho Hoàng Đỗ nghe chiến công của anh em Yết Kiêu. - Track 3: Chương 2: Tới trưa Gia Tượng dẫn lính Hỏa đầu bưng mâm rượu vào tướng hổ hầu cơm Trần Quốc Tuấn . - Track 4 : xế chiều Yết Kiêu sang sông viên tướng Trạo Nhi đến yết kiến Trần Quốc Tuấn - Track 5: Chương 3: Cuối canh 2: Trung Thành Vương và những gia tướng hầu vệ sang sông - Track 6: Mờ sáng đoàn quân nhỏ có đến ngã ba có nẻo rẽ vào vùng đầm, họ gặp một ngũ lính thám mã của giặc cấm trại bên vệ đường, ngựa của chúng không tháo yên nhưng lính giặc trãi chăn lông cừu ngủ bên một đống lửa đốt để đuổi muỗi.

product_img3
Vua Duy Tân 1916

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chương 3: Những Vấn đề còn tồn nghi xung quanh cuộc đời và sự nghiệu đấu tranh yêu nước của Vua Duy Tân - Track 3 : 8-/ Bản án Vua Duy Tân là như thế nảo? và hiện đang ở đâu? - track 4 : Phần thứ 2 Tài liệu mới về sự nghiệp yêu nước của vua Duy Tân - Track 5: Chương 2: Bức Chiếu kêu gọi khởi nghĩa tháng 5 năm 1915 - Track 6 : Chương 4: Vua Duy Tân xuất cung tham gia khởi nghĩa - Track 7: Chương 5: Bức chiếu kêu gọi khởi nghĩa ngày 29 /4/1916. - Track 8 : Chương 7: Cuộc Tụ Nghĩa tr6n dòng Hương Giang - Track 9: III./ Quá Trình Khai Thác và Dụ dỗ khi nhà vua bị giam cầm ở nhà giam Mang Cá - Track 10: Chương 9: Bản án Vua Duy Tân và những nhà yêu nước - Track 11: Chương 11: Những Ngày cuối trước lúc mãi rời xa tổ quốc .

product_img3
Võ Thị Sáu – Con Người Và Huyền Thoại

- Track 1 : Võ Thị Sáu (1933 - 1952), Lời Giới Thiệu, - Track 2 : Sự thăng trầm của một tấm bia mộ - Track 3: Tuổi thơ trên quê hương Đất Đỏ - Track 4 : Người trinh sát trẻ tuổi năm 1947 - Track 5 : Bản án tử hình, ba ngày tra tấn tại bót Đất đỏ, Tổng Tòng không moi được lời nào của Sáu, chúng giải chị về khám Bà Rịa tiếp tục khai thác , quấn áo sáu rách ươm, mình đầy thương tích - Track 6: Mùa xuân chưa kịp đến - Track 7 : Huyền thoại về chị Sáu

product_img3
Võ Nguyên Giáp - Hào Khí Trăm Năm

- Track 1 : Lời Nhà Xuất Bản . - Track 2 : I./ Tuổi hoa niên tiếng dân khơi hồn trẻ . 1/ Đôi mắt thông minh nhất mà tôi từng thấy - Track 3 : 9/- Mười ba tháng trong xà lim - Track 4: II./ Tổng chỉ huy khởi nghĩa, tiến quân ca - Track 5: 18/- Nhật , Pháp bắn nhau - Track 6 : III./ Ứng Vạn Biến "Ngàn Cân Treo Sợi tóc". Trùng trùng thách thức - Track 7: 33/- Tết đi thị sát xuyên dọc miền Trung - Track 8 : IV/. Đòn cân não thắng tướng, được phong tướng - Track 9: 46-/ Cách đánh thích hợp đối với kẻ thù mạnh hơn - Track 10: 51-/ Giúp giải phóng quân Trung Quốc trên đất Trung Hoa - Track 11: 57/- De Lattre ''Tôi có tất cả để mất ở đấy, mà không có gì để được'' - Track 12 : V,./ Điện Biên thắng tâm-tài-uy-trí-dũng - Track 13 : 66-/ Giờ ra trận - Track 14: VI.,/ Cùng miền Nam thần tốc đến hòa bình - Track 15 : 75/- Luyện tướng để chỉ huy tác chiến chính quy hiệp đồng binh chủng - Track 16: 81/- Giải pháp của Nixon - Track 17 : 89-/ Giải phóng các đảo ở biển Đông trước chiến dịch Hồ Chí Minh - Track 18 : VII>/, Văn võ toàn tài kiên trung báo quốc/ 92- Đi vào trận mới - Track 19: VIII,. / Một con người đời riêng trong đời chung

product_img3
Tuổi Xanh Nguyễn Đình Chiểu

- Track 1: Lời Giới Thiệu/ Nguyễn Đình Chiểu còn gọi là thầy đồ Chiểu , nhà thơ lớn của nước ta cuối thế kỷ thứ 19. Tác giả các truyện thơ Lục Dân Tiên , Dương Từ Hà Mậu và những bài thơ yêu nước nổi tiếng ai cũng biết các trường phổ thông, Đại học đều có dạy - Track 2: Phần 1: Từ chuyện con cá rô thia - Track 3 : Người Mẹ - Track 4 : Người Cha - Track 5: Người Thầy - Track 6 : Nhân nghĩa - Track 7 : Phần 2: Sự biến - Track 8: Chính tả - Track 9: Khởi biến - Track 10 : Đuốc sống - Track 11: Phần 3: Kẻ chiêu an -- Track 12 : Kẻ trợ giáo - Track 13 : Hướng đi - Track 14 : Việc nghĩa - Track 15 : Hành động - Track 16: Về Huế

product_img3
“Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng”

- Track 1 : Lời Giới Thiệu. Hoàng Lại Giang - Track 2 : Quê Hương Bác Xứ Sen Vàng - Track 3 : Những ngày Bác Hồ ở Huế - Track 4: Bác Hồ ở Phan Thiết - Track 5: Từ Bến Nhà Rồng, Bác ra đi - Track 6 : Miền Nam trong trái tim người - Track 7: Bác Hồ mầm của sự sống và chiến thắng - Track 8: Ôm hôn ảnh Bác mà ngỡ Bác hôn - Track 9: Những Người con ưu tú của giải phóng miền Nam về thăm Bác - Track 10 : Những Ngày Xuân về thăm Bác - Track 11: Những Phút Giây Thiêng Liêng - Track 12 : Niềm Vinh Hạnh - Track 13 : 3 lần gặp Bác - Track 14 : Để mau trở về đội ngũ - Track 15: Nhớ một lần gặp Bác - Track 16 : Tháng 5 nhớ Bác - Track 17: Con đường Hồ Chí Minh - Track 18 : Bác Hồ luôn trong tôi - Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

product_img3
Trò Chuyện Với Nguyễn Tuân

- Track 1: Nguyễn Tuân như thế đấy - Track 2: Chuyện nghề nghiệp - Track 3 : Nguyễn Tuân, con người, tính cách - Track 4 : Những ngày đầu kháng chiến chống Pháp - Track 5 : Tôi nghe vậy vá lên cười và hỏi đùa, : ; Sao Bác lại bảo Bác trai buôn giấy buôn bút, Bác định giữ bí mật kháng chiến à? - Track 6: Về Gia đình bạn bè - Track 7: Hồi ấy Bác bị phê là hữu huynh vì lý do gì? - Track 8 : Nguyễn Tuân với Huế - Track 9: Kỷ niệm của Tế Hanh với Nguyễn Tuân - Track 10 : Phụ Lục

product_img3
TRỊNH CÔNG SƠN - BOB DYLAN - NHU TRĂNG VÀ NGUYỆT?

- Track 1 : Thư Gửi đọc giả và Vài Lời Cám Ơn. ! - Track 2 : Trịnh Công Sơn và Bob DyLan Như trăng và nguyệt - Track 3 : B,./ Hai cách phản chiến . Mặc dù hai người cũng chốn chiến tranh - Track 4 : D./ Nghệ thuật và Chính trị - Track 5: Trịnh Công Sơn không đổ lỗi cho Dao Ánh - Track 6: E, Truyền thống nhân cách - Track 7 : Phần 2: Hai truyền thống tôn giáo khác nhau - Track 8 : C,./ Bob DyLan và cơn thịnh nộ của thượng đế - Track 9: F./ Tánh không buồn và Vui - Track 10: G./ Pháp môn bất nhị - Track 11: Phần 3: Trịnh Công Sơn Bob DyLan & đối thoại giữa Phật giáo và Kitô Giáo

product_img3
Trang Tử Tâm Đắc

- Track 1 : Lời Giới Thiệu ...........Trang Tử là người như thế nào? - Track 2 : Chương 2: Tầm vóc có lớn có nhỏ - Track 3 : Chương 3 : Cảm ngộ và vượt qua - Track 4 : Chương 4: Nhận thức chính mình - Track 5 : Chương 5: Luôn có đường để đi - track 6 : Chương 6: Nói cười luận sinh tử - Track 7 : Chương 7: Kiên trì và thuận theo - Track 8 : Chương 9: Tâm thái và trạng thái

product_img3
Trần Nhân Tông

- Track 1 : Lời Giới Thiệu . Chương 1. Tuổi trẻ Trần Nhân Tông - Track 2 : Chương 2. Trần Nhân Tông với sự nghiệp giữ nước - Track 3 : 2/- Trần Nhân Tông với cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên 1287-1288 - track 4 : 3/- Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi - Track 5 : Chương 3. Trần Nhân Tông với sự nghiệp dựng nước và mở nước - Track 6 : Chương 4. Trần Nhân Tông với thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - Track 7 : 3/- Trần Nhân Tông người sáng lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - Track 8 : 5/- Đặc điểm và ý nghĩa lịch sử của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

product_img3
Tình Sử Hô Xuân Hương

- Track 1 : Thay lời bạn, đọc Tình Sử Hô Xuân Hương của Khương Hữu Dụng - Track 2 : Chương 2: Bạn đồng hương - Track 3 : Chương 3: Cổ nguyệt đường - Track 4 : Chương 4: Đi Chùa Hương - Track 5 : Chương 5: Giận nhau - Track 6 : Chương 6: Lời thề ước - Track 7 : Chương 7: Đợi chờ - track 8 : Chương 8: Tổng Cóc - Track 9 : Chương 9: Chiêu Hổ - Track 10 : Chương 10: Khách thơ - Track 11: Chương 11: Kén chồng - Track 12 : Chương 12: Sóng nước Bạch Đằng - Track 13 : Chương 13: Hội thơ xuân - Track 14 : Chương 14: Hương Xuân bên hồ đẹp - Track 15 : Chương 15: Giông bão biển đông - track 16 : Chương 16: Cố nhâ - Track 17: Chương 17: Ông Phủ Vĩnh Tường

product_img3
Sống Như Anh

- Track 1 : Mấy ngày nay chị Quyên không có giờ nghĩ nghe tin vợ anh Nguyễn Văn Trỗi tới dự Đại Hội Phụ Nữ Việt Nam, đại biểu các khu các tỉnh đều tới thăm hỏi - Track 2: Hôm nay lại đến lược tù nhân phụ nữ ra sân tắm nắng - Track 3: Anh gật đầu - Track 4 : Ngày 8 tháng 10, báo chí Sài Gòn đồng loạt đăng tin anh Trỗi sẽ bị sự bắn trong tuần lễ tới

product_img3
HỒ CHÍ MINH XIN NHỚ MÃI ƠN NGƯỜI

- Track 1 : Thay Cho Lời Tựa - Track 2 : 3-/ Đạo Đức mẫu mực chính trị thiên tài quân sự lỗi lạc , một nhà ngoại giao hiếm có - Track 3: 5/- Một lần sang thăm Liên xô, người được đi thăm một địa phương xe nổ máy bắt đầu chạy, tự nhiên người bảo dừng lại - Track 4 : Bác Hồ phát biểu cuối cùng - Track 5 : 2/- Bắc Kinh năm 1955

product_img3
Phan Thanh Giản - Nỗi Đau Trăm Năm

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : 3/- Bảo Thạnh vẫn như xưa, khô cằn và nghèo khó bao nhiêu năm tháng qua đi - Track 3 : 6/- Cái tin thân sinh qua đời khiến Phan Thanh Giãn đang ở điện thái hòa nước mắt bổng chảy ròng - Track 4 : 8/ Phan Thanh Giãn và ông thử trở dậy lúc tờ mờ sáng - Track 5 : 10/ Trung tướng - Track 6 : 12/- Người thứ hai, Phan Thanh Giãn và Lâm Duy Hiệp muốn gặp là Trương Vĩnh Ký - Track 7 : 13/- Điều phan Thanh Giãn lâu nay phấn đấu một Hòa Ước giao hảo với người Tây Phương đã được chính tay ông ký - Track 8 : 14/- Trước khi ra Huế Phan Thanh Giãn đến thăm ông Dĩ Thử - Track 9 : 16/- Mãi sau này Phan Thanh Giãn mới hiểu rằng giữa lúc ông cùng Trần Tiển Thành , Phan Huy Vịnh, Thương Nghị với Ovarest hòa ước mới - Track 10: Phan Thanh Giãn đáp: Chính Phủ Pháp không vị lý lẻ nào ...

product_img3
Phan Đình Phùng – Một Vị Anh Hùng Có Quan Hệ Đến Lịch Sử Hiện Thời

- Track 1 : Về tác phẩm Phan Đình Phùng – Một Vị Anh Hùng Có Quan Hệ Đến Lịch Sử Hiện Thời. Sách này do Nhà Xuất Bản Cao Xuân Hữu - Hải Phòng in năm 1936. - Track 2 : III./ Ra làm quan - Track 3: IV./ Việc loạn lạc ở trong Triều sau khi Vua Tự Đức mất - track 4: V./ Vua thua chạy dài - Track 5: VI./ Thời thế tạo anh hùng - Track 6 : VIII./ Cao Thắng - Track 7:X./ Núi Vụ Quan - Track 8: XII>/ Một người đàn bà - Track 9: XIII./ Vie5c Bắt Tuần Phủ Đinh Nho Quan - Track 10 : XV./ Hoàng Cao Khải - Track 11: XVI./ Nguyễn Thân - Track 12: X.VIII/ Thiếu chút nữa Cụ Phan bị bắt sống - Track 13 : XX./ Ba chìm bảy nổi chín linh đinh

product_img3
Những Trạng Nguyên Đặc Biệt Trong Lịch Sử Việt Nam

- Track 1 : Lời nói đầu .../ Lê Văn Thịnh khai hoa Đại Việt - Track 2 : Nguyễn Hiền trạng nguyên trẻ nhất trong lịch sử khoa bảng Việt Nam - Track 3 :Bạch Liêu trạng nguyên khai khoa xứ Nghệ - Track 4 :Trạng nguyên Lý Đạo Tái - Track 5 : Lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi - Track 6 :Trạng lợn Nguyễn Nghiêu Tư - Track 7 :Trạng nguyên Vũ Kiệt - Track 8 :Trạng me Nguyễn Giản Thanh - Track 9 : Lưỡng quốc trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo

product_img3
NGUYÊN PHI Ỷ LAN

- Track 1 : Chương 1: Lại một mùa xuân nữa trôi qua trên đất Thổ Lỗi - Track 2 : Vừa bãi triều vua Lý Thánh Tông ngự trên chiếc xe mạn ngọc giành riêng cho mình trở về từ tuần thứ hai cung Thúy hoa để nghỉ ngơi - Track 3 : Chương 4: Hoàng hậu Thượng Vương lần nữa sinh công chúa - Track 4 : Chương 5: Ở hành cung Khải Định xem Vân Ngạch trở về, chưa kịp ăn xong quả cam thị nữ vừa dâng lên, Vua Lý Thánh Tông đã được viên nội giám tâu : Có quan Thái sư Lý Đạo Thành xin vào bệ kiến - Track 5 : Ỷ Lan cùng các cung nữ đến Điện Thiên An cũng là lúc quân cấm vệ, phủ vệ từ 4 cửa trùng trùng điệp điệp tay lăm lăm binh khí rầm rầm tiếng vào Sơn Long Trì

product_img3
Nguyễn Đình Chiểu từ quan điểm thi pháp học

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Nguyễn Đình Chiểu từ quan điểm thi pháp học - Track 3 : Xung quanh vấn đề tác giả truyện Lục Vân Tiên - Track 4 : Con người đạo đức trong thế giới nghệ thuật của Nguyễn Đình Chiểu - Track 5 : Ở Tác phẩm này Nguyễn Đình Chiểu hình dung bọn tôi phạm về Y nghiệp là một bất nhân bất nghĩa - Track 6 : Dương Từ, Hà Mậu đã nhận ra cái hình hài đau khổ của các bật tiền bối - Track 7 : Ngôn ngữ truyện Nôm Nguyễn Đình Chiểu

product_img3
Nam Hải Dị Nhân

- Track 1: Lời nhà Xuất Bản - track 2: Chương thứ 2: Các bật danh nhân : Lý Thường Kiệt - Track 3 : Phạm Đình Trọng - track 4 : Chương thứ 3: Các bật danh hiền : Mạc Đỉnh Chi - Track 5 : Chương thứ 4 : Các bật văn Tài: Nguyễn Hiền - Track 6 : Chương thứ 5: Các bật mãnh tướng: Lê Phụng Hiểu - Track 7:Chương thứ 6 : Các vị thần linh ứng: Sử Đồng Tử - Track 8: Chương thứ 7 : Các Vị Tiên Thích: Từ Thức - Track 9: Chương thứ 8: Các người có danh tiến: Ngô Soạn

product_img3
QUỐC SỬ TẠP LỤC

- Track 1 : Phần thứ nhất : Ký ức của tác giả : Ký ức Phan Bội Châu - Track 2 : Phần thứ hai : Khảo Sử - Track 3 : Sự Thông Thương và Chiến tranh giữa người Hà Lan và Xứ ta thế kỷ thứ 17 và 18 - Track 4: Sự Ban giao giữa nước ta với nước Tàu trong nữa đầu thế kỷ thứ 19 - Track 5 : Nước Xiêm đã giúp Nguyễn Ánh đánh Tây Sơn như thế nào (1780-1788) - Track 6 : Sự Khởi Ấn đầu tiên của Người Pháp ở nước ta đã như thế nào? Người Pháp dùng võ lực xâm chiếm nước ta - Track 7 : Việc mất Tiền Giang 1859-1862 - Track 8 : Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Văn Tường về việc mất Thành Hà Nội năm 1873 - Track 9: Nghĩa Cần Phương - Lời Nói Đầu - Track 10 : Chương 2: Việt Trì Quốc - Track 11: Trương Phúc Giáo và sự mở Tỉnh Hà Tiên vào năm 1811 - Track 12 : Vua Tự Đức với việc kinh Lược - Nguyễn Đăng Sai Kinh lược Đại Sứ ở Hiếu Kỳ và Bắc Kỳ 1850-1854 - Track 13 : Một cuộc cách mạng nông dân thất bại vào khoảng 1944-1945 Báo Thanh Nghị có đăng bài Tôi Biết về việc Nguyễn Công Trứ khai thác hai Huyện Kim Sơn và Tiền Hải - Track 14 : Chương 1: Thời Vua Gia Long - Track 15 : Chương 2: Thời Vua Minh Mạng và Thiệu Trị - Track 16 : Kinh lược Đại Sứ Hiếu Kỳ- Nguyễn Đăng Giai - Track 17 : Chương 3: Thời Vua Tự Đức - Track 18 : Chương 4: Thời Cận Phương, Mấy chi tiết về Tôn Thất Thuyết

product_img3
Những Vấn đề Lịch sử về Triều Đại cuối cùng ở Việt Nam

- Track 1 : Tựa / Lịch Sử Thành Văn của trọn 1 Thiên Niên Kỷ vừa qua - track 2: Thái Giám họ là ai? - Track 3 : Phải chăng và vì sao các Vua Triều Nguyễn không lập Hoàng Hậu - Track 4: Người xưa với công tác quản lý Đê Điều - Track 5 : Cả Điền Đà Nẵng dưới Triều Nguyễn - Track 6: Về câu ca tháng tám có chiếu Vua ra - track 7 : Lăng Tẩm ở Huế - Track 8: Sỷ Phu Gia Định - Bình Dương - Track 9 : Sài Gòn năm 1819 dưới mắt một người Mỹ - Track 10 : Một Vài Nghiên Cứu Về Sáp Gia Định thành thông trí - Track 11: Sự Chuyển dịch của Châu Bản Triều Nguyễn từ 1942 -1992 - Track 12 : Chính sách đối với tứ sỷ trận phong trận thưới với Triều Nguyễn - Track 13 : Thành Hà Nội đời Nguyễn - Track 14: Lịch sử ra đời và những niên khoa đầu tiên của trường Quốc Học ở Huế - Track 15 : Nữa tháng ở Ai Cập của Sứ Bộ Đại Nam năm 1863 - Track 16: Về Trận đánh Thành Chí Hòa theo Xưa & Nay số 56B - Tháng 10 năm 1998 - Track 17: Một số suy nghĩ về tờ chiếu đổi tên nước năm Giáp Tý 1804 - Track 18; Vua Gia Long và ngành đóng thuyền tại Nam Bộ - Track 19 : Vu Minh Mạng có phải là Nê-tron của Việt Nam? - Track 20 : Vua Tự Đức bình luận lịch sử bằng thơ - Track 21 : Thương sát về địa điểm gặp mặt sửa Vua Duy Tân - Trần cao Vân và Thái Phiên - Track 22 : Nói về ông Vĩnh Thuệ, Quốc Anh đi theo Xưa & Nay số 42 - Tháng tám 1947 Báo chí đưa tin , Ngày 1/8/1947 ông Vĩnh Thuệ đã qua đời tại Pháp , hưởng thọ 85 tuổi mang vương hiệu Bảo Đại, ông là vị Hoàng đế cuối cùng trong - Track 23 : Thoại ngọc Hầu với công cuộc Khẩn hoang ở miền Nam - Track 24 : Nguyễn Trung Trực qua một số tư liệu của Pháp - Track 25 : Đỗ Quang một trí thức Bắc Hà _ Nam Ký đánh Pháp ở thế kỷ thứ 19 - Track 26 :Nguyễn Trường Tộ và những công trình kiến trúc ở Sài Gòn - Track 27 : Trúc Đường Phạm Phú Thứ với khoa học và công nghệ - Tác Giả Thái Nhân Hòa - Track 28: Bình dương với TS Phan Thanh Giãn - Tác giả Nguyễn Ngọc Anh - Track 29 : Một chỗ đứng cho một học giả lớn - Track 30 : Trương Đăng Qué với những chuyến Kinh Lý - Tác giả Trương Quang Văn - Track 31: Một Việc làm của Quyền kinh Lược xứ Bắc kỳ.- Nguyễn Trọng Hợp - Track 32: Bài Văn Bia Tưởng Niệm Danh Nhận Phạm Thuận Duật 1825-1885

product_img3
Nhà Văn Việt Nam Hiện Đại _ Chân dung và Phong cách

- Track 1 : Mấy Lời Mở Sách - Track 2: Một sự nghiệp văn học lớn phong phú đa dạng - Track 3 : Vài suy nghỉ về tư tưởng mỹ học Hồ Chí Minh qua sáng tác thơ - Track 4 : Tố Hữu nhà thơ của lý tưởng cộng sản, thơ Tố Hữu hay nhất khi cảm hứng thơ kết hợp được một cách tự nhiên ba chủ đề sau , ngợi ca lẻ sống cao đẹp của người cách mạng - Track 5: Xuân Diệu, thơ - Track 6: Xuân Diệu, Văn xuôi - Track 7 : Xuân Diệu và niềm khát khao giao cảm với đời - Track 8 : Ghi chép về một buổi giảng thơ của Xuân Diệu - Track 9 : Chế Lan Viên và cái ách nặng văn chương - Track 10: Mấy ý nghĩ về thơ Hoàng Cầm - Track 11: Chiến hữu hành quân trên những trang thơ - Track 12 : Trào Phún - Nguyễn Công Hoan - Track 13 : Quang Dũng - Người Thơ - Track 14: Trần Đăng Khoa qua chân dung và đối thoại , anh Mai Văn Kháng vừa rồi đánh giá rất cao tất tổng tích cực của cuốn sách của Trần Đăng Khoa đối với không khí trầm lắng lâu nay của lý luận phê bình - Track 15: Nguyễn Tuân một phong cách độc đáo và tài hoa - track 16 : Nguyễn Tuân xê dịch, Nguyễn Tuân ẩm thực - Track 17: Tản mạng về Nguyễn tuân - Track 18 : Nguyễn Tuân đọc sách - Bình Văn, dựng chân dung Văn học - Track 19 : Nguyễn Tuân viết yêu ngôn - Track 20 : Vũ Trọng Phụng sức mạnh tưởng tượng tổng hợp và tiếng cười châm biếm - Track 21 : Vũ Trọng Phụng vua phóng sự - Track 22: Nguyên Hồng nhà văn của những người cùng khổ - Track 23 : Mấy lần được gặp Nguyên Hồng , Nguyên Hồng thuộc loại người sinh ra để phục vụ người khác , săn sóc người khác, tôi đã được nghe chuyện về đức tính này của nhà văn, chẳng hạn người ta nói ở Việt Bắc mùa hè nào đấy trong cuộc kháng chiến chống Pháp Nguyên Hồng đã ngồi quạt cho một đồng nghiệp của mình đang phải vật lộn vất vả với những trang bản thảo - Track 24: Tô Hoài với quan niệm con người là con người - Track 25: Chủ nghĩa hiện thực Nam Cao - Track 26 : Dạy khôn _ Nguyễn Khải - Track 27 : Nguyên Ngọc con người lãng mạn tôi quen Nguyên Ngọc đã lâu, đã đến hai chục năm, tính anh phóng khoáng, - Track 28 : Nguyễn Thi và chủ nghĩa hiện thực và mãnh liệt - Track 29 : Cái đói và miếng ăn trong truyện Nam Cao - Track 30 : Nguyễn Thi như tôi biết . Nói đến Nguyễn Đình Thi tôi thường hay hình dung con người ở hai tư thế rất khác nhau _ 1-/ Một là ngồi một mình yên lặng cuối đầu thấp để cho mái tóc vẫn còn dày và đen rủ xuống trán vẽ sầu muộn dường như nhẫn nhục chịu đựng một cái gì, nhẫn nhục mà kiêu hảnh , đời nó là thế biết làm sao được đành phải chấp nhận nó vậy 2/. Là xuất hiện trên diễn đàn ở vị trí này là một Nguyễn Đình Thi khác hẵn sôi nổi hùng biện tâm sự thấm thiết như muốn phơi bày tất cả gan ruột , một Nguyễn Đình Thi diễn giả thuyết phục đám đông bằng lời nói bằng giọng điệu , bằng cử chỉ hoặc gò lên thật thấp hoặc chóng nạnh một cách hiên ngang hoặc vung tay rất rộng và có lúc gào thét thật to làm cho người nghe phải sửng sốt. Phải nói rằng Nguyễn Đình Thi là người ăn nói hấp dẫn - Track 31 : Những ngày cuối cùng gặp Nguyễn Minh Châu - Track 32 : Truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp - Track 33 : Hoài Thanh qua tuyển tập - track 34 : Hoài Thanh con người sinh ra để đọc thơ , bình thơ

product_img3
Lịch Sử Võ Học Việt Nam Từ Khởi Nguyên đến đầu Thế kỷ Thứ 21

- Track 1: Lịch Sử Võ Học Việt Nam Tái bản lần thứ nhất Từ Khởi Nguyên đến đầu Thế kỷ thứ 21 - Track 2 : Chương 1. Võ cổ truyền dân tộc - Track 3 : 2-/ Những nền tảng về văn hóa - Track 4 : 1.2-/ Quá trình phát triển và những thăng trầm của Võ Cổ truyền dân tộc - Track 5: 4/- Giai đoạn suy yếu và chia cắt - Track 6: 1.3-/ Các bậc Tiên Đế và những anh hùng trung liệt văn võ triệt luân có ảnh hưởng trực tiếp đến lịch sử võ cổ truyền dân tộc, bắt đầu từ thời hai Bà Trưng - Track 7 : Anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt - Track 8 : Vua Lê Thánh Tông - Track 9 : 1.4-/Những vùng đất võ, dòng tộc giỏi võ, môn phái võ lừng danh nước Việt tính từ Bắc vào Nam - Track 10 : Vùng đất Bắc Trung Bộ - Track 11 : 4/- Vùng đất Nam Trung Bộ và Tây Nguyên - Track 12 : Cụ thể sau khi dùng áp sát ngọn roi của mình vào roi đối phương - Track 13 : 5-/ Vùng đất Sài Gòn, Gia Định - Track 14 : 1.5-/ Quá trình giao lưu, phát triển võ Việt đến các nước trên thế giới - Track 15 : Chương 2. Hệ thống Võ Việt Nam - Track 16 : 4/- Võ lý và các chế độ thi cử võ - Track 17 : 4.3-/ Các vương triều nhà Nguyễn - Track 18 : 4.4-/ Giai đoạn đánh đuổi thực dân Pháp - Track 19 : 1.2-/ Nội dung cơ bản của Võ Lễ - Track 20: 1.4-/ Nội dung cơ bản của Võ Thuật - Track 21 : 4/- Phương pháp luyện tập các bộ Tấn - Track 22: 11/- Phương pháp tập luyện và công dụng của khí pháp - Track 23 : PHẦN 2: Binh khí và các nội dung tiêu thức cơ bản của binh khí - Track 24 : 3-/ Thời kỳ hoàn thiện các loại binh khí đặc dụng - Track 25 : 1.5-/ Nội dung cơ bản của Võ Y - Track 26: 1.6-/ Nội dung cơ bản của Võ Nhạc - Track 27 : Những móc son đáng ghi nhớ - Track 28 : Phần phụ lục -- Track 29: Bài 20 : 25 thế võ chiến đấu - Track 30 : Bài 17 - Thái Sơn Thảo pháp.

product_img3
Lịch sử giáo dục Việt Nam

- Track 1 : Lời Nhà Xuất Bản - Track 2 : 4/- Những Lực Lượng Giáo dục ngoài Nhà Trường - Track 3: Chương 2: Nền Giáo Dục Việt Nam trong thời kỳ Pháp thuộc - Track 4 : Chương 3: Phong trào đấu tranh chống nền giáo dục nô dịch của thực dân Pháp - Track 5: Chương 4: Nền giáo dục Việt Nam trong năm đầu tiên sau Cách mạng tháng 8 / 1945 - 1946 - Track 6 : Chương 5: Giáo dục trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1946 - 1954 - Track 7 : Chương 6: Giáo dục trong thời kỳ xây dựng XHCN ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước năm 1954 - 1975 - Track 8 : Chương 7: Giáo dục Việt Nam trong thời kỳ đầu xây dựng CNXH trên phạm vi cả nước 1975 -1986 - Track 9: Chương 8 : Giáo dục Việt nam trong thời kỳ đổi mới từ 1986 đến nay

product_img3
Đại Cương Lịch Sử Việt Nam

- Track 1 : Mở Đầu - track 2 : Các bộ lạc ở lưu vực Sông La - Track 3 : Căn cứ vào phạm vi phân bố của nền văn hóa Đông Sơn - Track 4 : Năm 589 Nhà Trần ở Trung Quốc bị tiêu diệt . Nhà Tùy lên thay thế - Track 5 : Năm 157 - Nhân cơ hội bọn quan lại đô hộ tham lam tàn bạo bốc lột nhân dân tàn tệ mọi ngườira6t1 căm phẫn -- Track 6 : Troang các gia đình Việt Nam từ xa xưa đã định hình một quan hệ ứng xử đẹp đẻ như thờ cúng tổ tiên , kính trọng ông bà, cha mẹ , anh em - Track 7 : Năm 1003 Lê Hoàng lại cho vét kênh Đa cái. Nghệ An - Track 8 : Các vua lý đã dùng chính sách ràng buộc tầng lớp thống trị miền núi - Track 9 : Đại Việt Sử Lý toàn thư ghi năm vua đã dạy được cung nữ dệt gấm vốc - Track 10: Sách Đại Việt Sử Ký Luật đời Trần chép - Track 11 : Nguyễn Đán Làng Bình Trương Sự Quốc Sự Hầu Tư Đồ - Track 12 : Cách cột cờ hơn 50 mét về phía Tây Nam là một đám đất vuông 40 mét vuông có tên là lá cờ - Track 13 : Bên trên có gác lớn gọi là Minh Linh từ trái bên phải đi tới gặp một điện lớn gọi là Đức Huy Điện - Track 14 : Vua Trần theo sông Hồng ra cửa Giao Hải , - Track 15 : Thái Học Sinh Nguyễn Phi Khanh vốn sống cùng nhân dân thông cảm với cuộc sống của nhân dân trong thư gởi cho cha có viết Đạo Huề Thiên Lý Xích như Thiêu . - Track 16 : Nam 1304 Nhà nước quy định rõ nội thi 4 trường, Trường một thi ám cả cổ văn, - Trường hai thi Kinh Nghi , Kinh Nghĩa , Thơ - Trường Ba : Thi Chế, chiếu , biểu- Trường bốn : Thi đối sách - Track 17: Bia Vĩnh Lăng ghi , tuy gặp thời loạn lớn mà Trí càng bền ẩn náo trong núi rừng - Track 18 : Dương THông từ Ninh Kiều đánh lên Cao Bộ - Track 19 : Tiếp đến là hai Văn và Võ - Track 20: Cùng thời gian hoạt động của Nghĩa quân trần cào - Track 21: Về thuế ruộng - Track 22 : Đây vốn là những làng nông nghiệp nhờ vị trí địa lý thuận lợi mà một số lớn cư dân chuyển sang buôn bán tuy vẫn giữ cái gốc nhà nông - Track 23: Phùng Khắc là học trò của nGuyễn Bỉnh Khiêm - Track 24 : 1751 Hoàng Công Chất chạy vào Thanh Hóa - Track 25 : Bấy giờ theo sử cũ, muôn năm mất mùa đói kém - Track 26 : Sau khi tổ chức lại chính quyền ở địa phương miền xuôi Minh Mạng cho đặt chế độ lưu quan ở các tỉnh Tuyên Quan Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng - Tarck 27 : Nghĩa quân đẩy mạnh hoạt động - Track 28 : Đại cương lịch sử việt Nam ( Tập 2 ) Đinh Xuân Lân - Track 29 : Nghĩa quân đã anh dũng chiến đấu suốt ba ngày liền - Track 30: Ngày mồng 10 tháng tư - Track 31 : Ở Hà Tĩnh có Lênin, Phan Đình Phùng, Cao Thắng - Track 32 : Năm 1894 Nghĩa Quân trở về Yên Thế tiến hành xây dựng lại Căn cứ Hố Chuối - Track 33 : Về số lượng tính tới năm 1912 năm chứng xây dựng tương đối hoàn chỉnh đội quân thuộc địa . Lính Tại ngũ là 23.847 người - Track 34 : Các đồn điền kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa còn gặp nhiều khó khăn vì thiếu nhân công - Track 35 : Bấy giờ ở Nam Kỳ chi phủ Trần Chánh Chiếu có con là Trần Văn Tuyết sang học ở Hương Cảng - Track 36 : Từ năm 1907 - 1908 trở đi do ảnh hưởng cô đông Kinh Nghĩa Thục nhiều công ty ra đời như Quảng Hưng Long buôn bán nội hóa - Track 37 : Giai đoạn từ 1897 -1914 Một số nhà máy công xưởng đã mộc lên - Track 38 : 2.- Cuộc đột nhập phá khám lớn Sài Gòn - Track 39: Bên cạnh thuế khóa chính quyền thực dân còn tìm cách bắt buộc nhân dân mua các loại công trái quốc trái để lấy tiền xây dựng các công trình công cộng hoặc phục vụ nhu cầu quân sự - Track 40 : Cách mạng tháng 10 đã mở đầu một thời đại mới , thời đại cách mạng vô sản trong các nước đế quốc chủ nghĩa - Track 41 TRong KHoảng thời gian 1919- 1925 số công nhân bỏ trốn hoặc phá giao kéo với chủ lên tới 4.877 người - track 42 : Trong 2 năm 1926 - 1927 đã nỗ ra 27 cuộc đấu tranh của công nhân - Track 43 : Nhân ngày kỉ niệm lao động quốc tế 1 tháng 5 Đảng CSVN phát động phong trào đấu tranh rộng lớn trong phạm vi cả nước - Track 44 : Tại nước Pháp tới đầu năm 1936 Mặt trận nhân dân Pháp thành lập bao gồm Đảng CS , Đảng , Đảng cấp Tiến ... - Track 45 : Trên cơ sở đó, trong điều kiện thuận lợi mới sẽ tiếp tục đẩy phong trào lên cao hơn , triệt để hơn tiến tới giành thắng lợi cuối - Track 46 : Tháng 8 năm 1944 Đảng CS Đông Dương kêu gọi toàn dân sắm vũ khí đuổi thù chung

product_img3
BIẾN SÁCH CÁC TRIỀU ĐẠI VIỆT NAM

- Track 1 : Cuốn thứ nhất. Nước Việt Nam quốc hiệu thời các vua Hùng 2879 tới 258 trước công nguyên , nước ta gọi là Văn Lang thời Thục An Dương Vương 257 - tới 207 trước Công nguyên gọi là Âu Lạc - Track 2 : Trương Trọng trong lòng khó chịu nhưng điềm tỉnh đáp tôi là người thay mặt Thái Thú Quận Nhật Nam vào chầu vua chớ không phải một viên tiểu lại - Track 3: Đem quân xâm lược nước ta chưa biết thắng bại ra sao Lưu Cung đã vội phong cho con là Tước Gia Vương - Track 4 : Quyền lực và danh vọng thường làm thay đổi con người - Track 5: Năm Nhâm Ngọ 1282 Vương Nguyên lại cho Sứ sang dụ , nếu vua nước Nam không sang chầu được thì phải đưa vàng ngọc sang thay và phải nộp tiền sĩ - Track 6: Nghệ Tông mất rồi Quí Ly lên làm phụ chính Thái Sư dịch sach để dạy phua - Track 7 : Bà họ Phạm Quý là Ngọc Trần người ở xã Quần lại Huyện Lôi Vương Tỉnh Thanh Hóa, bà là một trong số các bà vợ của Lê Lợi - Track 8: Nhận xét về ông Vua này Sứ Thần Triều Lê đã viết lúc ấy vận nước đã suy, lòng người đã lìa , tài Vua đã hạn kém có thể dẹp yên sao được - Track 9 : Từ đấy hai nhà thù oán nhau bên ngoài giã cách hiệp sức với nhau để đánh Mạc , bên trong đều ngó nhau đề phòng thích khách - track 10 : Thế là từ lúc khởi binh năm Tân Mã 1771 đến năm Nguyễn Nhạc lên ngôi năm Mậu Tuất 1778 anh em nhà Tây Sơn phải chiến đấu trong 8 năm trường - Track 11 : Bản thân Vua Lê cũng tạm làm tướng chỉ huy một đội quân kéo ra đóng tại Huyện Đông Sơn - Track 12 : Cán là thái tử còn nhỏ bọn họ càng lộng quyền trong dân chúng lan truyền trăm quan có mắt như mờ để cho quy quận vào sờ chính cung - Track 13 : Tường trong tường ngoài đắp sòng . - Track 14 : 1847 Pháp sai một đại tá , một trung tá đem hai chiếc thuyền vào Đà Nẵng xin bỏ chỉ vụ cấm đạo và cho tự do tín ngưỡng , đang trên bàn thương lượng thì Pháp dùng đại bát bắn đấm tàu thuyền của Việt Nam neo đỗ bên cạnh rồi chạy ra bể