top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Lịch Sử và Địa Lý - Lớp 5 - Người đọc : Hoàng Thúy

Lịch Sử Và Địa Lí - (Lớp 5 ) - Nhà cung cấp: Nhà xuất bản Giáo Dục -Tác giả: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo I/ - PHẦN LỊCH SỬ (01 - 29 II/, PHẦN ĐỊA LÝ (DETAIL ( Trắc 001 - 029 ) Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

product_img3
Đạo Đức lớp 5 - Người đọc : Ngọc Lan

- Bài 1 : Em là Học sinh lớp 5 - Bài 2 : Có trách nhiệm về việc làm của mình - Bài 3 : Có trí thì nên - Bài 4 : Nhớ ơn tổ tiên , Truyện thăm mộ - Bài 5 : Tình Bạn - Bài 6 : Kính già yêu trẻ - Bài 7 : Tôn trọng phụ nữ - Bài 8 : Hợp tác với những người xung quanh - Bài 9 : Em yêu quê hương - Bài 10 : Ủy ban nhân dân xã - phường em. - bài 11: EM yêu tổ quốc Việt Nam - Bài 12 : EM yêu hòa bình - Bài 13 : EM tìm hiểu về liên hiệp quốc - Bài 14 : Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên .

product_img3
KHOA HỌC LỚP 5 - Người đọc : Hoàng Thúy

Từ trắc 1 Con Người và Sức Khỏe ..........................đến trắc 70 Ôn tập và kiểm tra cuối năm

product_img3
Tiếng Việt lớp 5 - tập 1 - Người đọc : Ngọc Hân

Sách Giáo Khoa - NXB : Giáo Dục và đào tạo ấn hành 2006

product_img3
Tiếng Việt Lớp 5 - tập 2 - Người đọc : Ngọc Hân

Sách Giáo Khoa - Bộ Giáo dục Đào Tạo ấn hành 2006

product_img3
VỞ BÀI TẬP TOÁN - Lớp 5 - Tập 1 - Người đọc : Xuân Hùng

VỞ BÀI TẬP TOÁN - Lớp 5 - Tập 1 BÀI 1 : ÔN TẬP VỀ KHÁI NIỆM PHÂN SỐ

product_img3
VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 - TẬP 2 - Người đọc : Xuân Hùng

VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 - TẬP 2 - Bài 90 - HÌNH THAN