top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Đạo Đức Lớp 4 - Người đọc : Ngọc Lan

- Bài 1 : Trung Thực trong học tập - Bài 2 : Vượt khó trong học tập - Bài 3 : Biết bày tỏ ý kiến - Bài 4 : tiết kiệm ti26n của - Bài 5 : Tiết kiệm thời giờ - Bài 6 : Hiếu thảo với ông bà cha mẹ - Bài 7 : Biết ơn thầy giáo, cô giáo - Bài 8 : Yêu lao động - Bài 9 : Kính trọng biết ơn người lao động - Bài 10 : Lịch sụ với mọi người. - Bài 11 : Giữ gìn các công trình công cộng - Bài 12 : Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo - Bài 13 : Tôn trọng luật giao thông - Bài 14 : Bảo vệ môi trường

product_img3
Khoa Học Lớp 4 - Người đọc : Hoàng Thúy

- Con Người và Sức Khỏe - Vật Chất và Năng Lượng - Thực Vật và Động Vật

product_img3
Lịch Sử và Địa Lý - lớp 4 - Người đọc : Ngọc Lan

PHẦN MỞ ĐẦU BÀI 1 : MÔN Lịch Sử và Địa Lý Trắc 1: Nước Việt Nam bao gồm phần đất liền, các hải đảo vùng biển và vùng trời bao trùm lên các bộ phận đó... Trắc 2 : Phần Lịch sử buổi đầu dựng nước và giữ nước khoảng 700 năm trước công nguyên Trắc 3 : Hơm 1.000 năm đấu tranh giành lại độc lập (từ năm 179 trước công nguyên đến năm 938) Trắc 4 : Buổi đầu độc lập từ năm 938 đến 1009 Trắc 5: Nước Đại Việt đời Lý từ năm 1009 đến 1226 Trắc 6:Nước Đại Việt thời Trần từ năm 1226 đến 1400 Trắc 7 : Nước Đại Việt Buổi đầu Thời Hậu Lê Thế kỷ 15 Trắc 8 : Nước Đại Việt Thế kỷ 16 đến thế kỷ 18 Trắc 9 : Buổi đầu thời nhà Nguyễn từ năm 1802 đến 1858 Trắc 10 - PHẦN ĐỊA LÝ - Thiên Nhiên và Hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và Trung du Trắc 11 : Thiên Nhiên và Hoạt động sản xuất của con người ở miền đồng bằng Trắc 12 : Vùng Biển Việt Nam

product_img3
Tiếng Việt lớp 4 - Tập 1 - Người đọc : Ngọc Hân và Hướng Dương

Trắc 1: Thương người như thể thương thân Tuần 01 : Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu Trắc 2: Tuần 02 Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo) Trắc 3 : Thư Thăm bạn Trắc 4 : Măng mọc thẳng Trắc 5 : Tập đọc : Những hạt thóc giống Trắc 6 : Nởi giắng vặt... Trắc 7 : Trên đôi cánh ước mơ Trắc 8 : Tập đọc : Nếu chúng mình có phép lạ Trắc 9 : Thưa chuyện với mẹ Trắc 10 : Ôn Tập giữa học kỳ 1 Trắc 11 : Có Trí thì nên Trắc 12 : Tập đọc: Vua tàu Thủy Bạch Thái bưởi Trắc 13 : Người tìm đường lên các vì sao Trắc 14 : Tiếng Sáo Diều Trắc 15 : Tập đọc : Cánh Diều tuổi thơ Trắc 16 : Tập đọc : Kéo co Trắc 17 : Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng Trắc 18 : Ôn tập cuối học kỳ 1

product_img3
Tiếng Việt Lớp 4 - Tập 2 - Người đọc : Hoàng Thúy

- Tuần 19 đến tuần 25

product_img3
VỞ BÀI TẬP TOÁN - Lớp 4 - Tập 1 - Người đọc : Xuân Hùng

- Bài 1 : Ôn tập các số đếm 100 nghìn - Bài 12 : Luyện tập - Bài 24 : Biểu đồ - Bài 41 : Hai đường thẳng vuông góc - Bài 62 : Nhân với số có 3 chữ số

product_img3
VỞ - BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 - TẬP 2 - Người đọc : Xuân Hùng

- Bài 84 : Dấu hiệu chia hết cho 2 - Bài 102 : Luyện tập - Bài 122 : Phép nhân phân số - Bài 144 : Luyện tập - Bài 160 : Ôn Tập về các phép tính