top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Những Trạng Nguyên đặc biệt Trong Lịch sử Việt Nam - Người đọc: Thiên Ân

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Nguyễn Hiền Trạng nguyên trẻ nhất trong lịch sử khoa bảng Việt Nam - Track 3 :Bạch Liêu trạng nguyên khai khoa xứ Nghệ - Track 4 :Trạng nguyên Lý Đạo Tái - Track 5 : Lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi - Track 6 :Trạng lợn Nguyễn Nghiêu Tư - Track 7 :Trạng nguyên Vũ Kiệt - Track 8 :Trạng me Nguyễn Giản Thanh - Track 9 : Lưỡng quốc trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo

product_img3
ĐẠO HỌC CỦA NGƯỜI XƯA - Trạng Nguyên Việt Nam Tập 1 -Người đọc: Hoàng Anh

- Track 1 : Lời nhà xuất bản - Track 2 : Trạng Nguyên (Lê Văn Thịnh) - Track 3 : Trạng Nguyên (Mạc Hiển Tích) - Track 4 : Trạng Nguyên (Bùi Quốc Khái) - Track 5 : Trạng Nguyên (Nguyễn Công Bình)

product_img3
ĐẠO HỌC CỦA NGƯỜI XƯA - Trạng Nguyên Việt Nam - Tập 2 - Người đọc: Thanh Trúc

- Track 1 : Trạng Nguyên Trương Hanh - Track 2 : Trạng Nguyên Nguyễn Quan Quang - Track 3 : Trạng Nguyên Lưu Miện - Track 4 : Trạng Nguyên Nguyễn Hiền

product_img3
ĐẠO HỌC CỦA NGƯỜI XƯA - Trạng Nguyên Việt Nam Tập 3 - Người đọc: Thanh Trúc

- Track 1 : Trạng Nguyên Trần Quốc Lặc - Tia chốp giải oan - Track 2 : Trạng Nguyên Trương Xán - Những hòn đảo đời người - Track 3 : Trạng Nguyên Trần Cố - Bí mật của niềm kiêu hãnh - Track 4 : Trạng Nguyên Bạch Liêu - Những giọng nói kỳ lạ của thiên nhiên

product_img3
Trạng Nguyên Việt Nam Tập 4 -Người đọc: Quang Điền

- Track 1 : Trạng Nguyên Lý Đạo Tái - Track 2 : Trạng Nguyên Đào Thúc - Track 3 : Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi - Track 4 : Trạng Nguyên Đào Sư Tích

product_img3
Trạng Nguyên Việt Nam Tập 5 - Người đọc: Nguyễn Nam Dương

- Track 1 : Trạng Nguyên Lưu Thúc Kiệm - Track 2 : Trạng Nguyên Nguyễn Trực - Track 3 : Trạng Nguyên Nguyễn Nghiêu Tư - Track 4 : Trạng Nguyên Lương Thế Vinh