top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Bộ sách Chân trời sáng tạo - Mỹ Thuật lớp 8 - Bản 1 - Người đọc : Trung Nghị

- Track 1 : Hướng dẫn sử dụng sách - Track 2 : Bài 5 - Nét đẹp trong tranh lụa - Track 3 : Chủ đề: Mỹ thuật trong cuộc sống - Bài 11

product_img3
Bộ sách chân trời sáng tạo. GIÁO DỤC THỂ CHẤT Lớp 8 - Người đọc : Châu Ngọc Quế

- Track 1 : Hướng dẫn sử dụng sách - Track 2 : Chủ đề 2 : Nhảy cao kiểu bước qua - Track 3 : Chủ đề 4 : Bài tập thể dục - Track 4 : Chủ đề II : Bóng đá

product_img3
Bộ sách chân trời sáng tạo. CÔNG NGHỆ Lớp 8 - Người đọc : Liên Xuyến

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Bài 3 . Bản vẽ kĩ thuật - Track 3 : Chương 2 . Cơ Khí - Track 4 : Bài 6 - Truyền và biến đổi chuyển động - Track 5 : Chương 3. Kĩ thuật điện - Track 6 : Bài 10 - Mạch điện điều khiển - Track 7 : Chương 4 : Thiết kế kĩ thuật

product_img3
Bộ sách Chân trời sáng tạo. Hoạt động Trải nghiệm, Hướng nghiệp lớp 8 - Bản 1 - Người đọc : Tường Vi

- Track 1 : Chủ đề 1 : Khám phá một số đặc điểm của bản thân - Track 2 : Chủ đề 4 : Sống hòa hợp trong gia đình - Track 3 : Chủ đề 7 : Truyền thông phòng tránh thiên tai

product_img3
Bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Mĩ Thuật Lớp 8 - Bản 2 - Người đọc : Lê Mạnh Phương

- Track 1 : Hướng dẫn sử dụng sách - Track 2 : Chủ đề 5. Di sản văn hóa phi vật thể

product_img3
Bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Bài Tập NGỮ VĂN Lớp 8 - Tập Một - Người đọc: Kim Xuân

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Bài 2. Những bí ẩn của Thế giới tự nhiên - Track 3 : Bài 3. Sự sống thiêng liêng - Track 4 : Bài 4. Sác thái của tiếng cười - Track 5 : bài 5 . Những tình huống khôi hài

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo. Toán. Lớp 8 - Tập Một - Người đọc : Phương Anh

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Bài 2: Các phép toán với đa thức nhiều biến - Track 3 : Bài 3 : Hằng đẳng thức đáng nhớ - Track 4 : Bài 4 : Phân tích đa thức thành nhân tử - Track 5 : Bài 5 : Phân thức đại số - Track 6 : Bài 6 : Cộng, trừ phân thức - Track 7 : Bài 7 : Nhân, chia phân thức - Track 8 : Phần Hình học và Đo lường - Track 9 : Chương 3 Hình học phẳng - Track 10 : Bài 3 - Hình thang - hình thang cân - Track 11 : Bài 4 - Hình bình hành - Hình thoi - Track 12 : Bài 5 - Hình chử nhật - Hình vuông - Track 13 : Chương 4. Phần Một số yếu tố thống kê và xác suất - Track 14 : Bài 2. Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu - Track 15 : Bài 3. Phân tích dữ liệu - Track 16 : Hoạt động Thực hành và trãi nghiệm

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo. Toán. Lớp 8 - Tập Hai - Người đọc : Phương Minh

- Track 1 : Phần số và Đại số - Track 2 : Bài 3 : Hàm số bậc nhất y = ax + b (a#0) - Track 3 : Chương 6 : Phương Trình - Track 4 : Phần Hình học và Đo lường - Track 5 : Chương 8 - Hình đồng dạng - Track 6 : Phần Một số yếu tố thống kê và xác suất

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo. Tin Học Lớp 8 - Người đọc : Diễm Khanh

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Bài 3 Thông tin với giải quyết vấn đề - Track 3 : Bài 6 : Sắp xếp , Lọc dữ liệu - Track 4 : Bài 8A . Thêm hình minh họa cho văn bản - Track 5 : Bài 10A. Trình bày trang chiếu - Track 6 : Bài 8B. Xử lí ảnh - Track 7 : Bài 11B. Tẩy, Tạo hiệu ứng cho ảnh - Track 8 : Bài 13. Cấu trúc rẽ nhánh - Track 9 : Gỡ lỗi chương trình

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo. Giáo dục Công Dân Lớp 8 - Người đọc : Tăng Trường An

- Track 1 : hướng dẫn sử dụng sách - Track 2 : Bài 4. Bảo vệ lẽ phải - Track 3 : Bài 7. Phòng, chống bạo lực gia đình - Track 4 : Bài 9. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

product_img3
Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Khoa Học Tự nhiên Lớp 8 - Người đọc : Mỹ Phương

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chương 1 _ Phản ứng hóa học - Track 3 : Bài 3. Mol và tỉ khối chất khí - Track 4 : Bài 5. Định luật bảo toàn khối lượng và Phương trình hóa học - Track 5 : Chương II. Một số hợp chất thông dụng - Track 6 : Bài 11. Muối - Track 7 : Chương III. Khối lượng riêng và áp suất - Track 8 : Bài 16. Áp suất chất lỏng. Áp suất khí quyển - Track 9 : Chương IV. Tác dụng làm quay của lực - Track 10 : Chương V. Điện - Track 11 : Bài 23. Tác dụng của dòng điện - Track 12 : Chương VI. Nhiệt - Track 13 : Chương VII. Sinh học cơ thể người - Track 14 : Bài 33. Máu và hệ tuần hoàn của cơ thể người - Track 15 : Bài 35. Hệ bài tiết ở người - Track 16 : Bài 38. Hệ nội tiết ở người - Track 17 : Chương VIII. SInh Vật và môi trường - Track 18 : Bài 44. Hệ sinh thái - Track 19 : Bài 46. Cân bằng tự nhiên - Track 20 : Giải thích một số thuật ngữ dùng trong sách

product_img3
Bộ sách Chân trời sáng tạo. Lịch Sử và Địa Lí Lớp 8 - Người đọc : Trọng Thanh

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chương 2. Đông Nam Á từ nửa sau Thế kỉ XVI đến Thế kỉ XIX - Track 3 : Bài 6. Kinh Tế, Văn hóa và Tôn giáo ở Đại Việt Trong các thế kỉ XVI-XVIII - Track 4 : Chương 4. Châu Âu và Nước Mỹ từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX - Track 5 : Bài 12. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) - Track 6 : Bài 16. Nhật Bản - Track 7 : Bài 20. Cuộc kháng chiến chống Thục dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt nam (1858-1884) - Track 8 : Phần Địa Lí - CHương 1 - Track 9 : Chương 2. Đặc điểm khí hậu và thủy văn Việt nam - Track 10 : Bài 9. tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt nam - Track 11 : Chương 4. Biển Đảo Việt Nam - Track 12 : Chủ đề 1.

product_img3
Bộ Sách Chân trời sáng tạo. Bài tập Hoạt động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp - Lớp 8 - Bản 1 - Người đọc : Lê Như Quỳnh

- Track 1 : Hướng dẫn sử dụng sách - Track 2 : Chủ đề 5 - làm quen với kinh doanh