top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Bộ sách Chân trời sáng tạo . Đạo Đức Lớp 4 - Người đọc: Lan Chi

- Track 1 : Hướng dẫn sử dụng sách - Track 2 : Chủ đề: Tôn trọng tài sản của người khác

product_img3
Bộ sách chân trời sáng tạo Bản 1 - Mĩ Thuật lớp 4 - Người đọc: Kim Xuân

- Track 1 : Hướng dẫn sử dụng sách

product_img3
Bộ sách Chân trời sáng tạo - Giáo dục thể chất lớp 4 - Người đọc: Lê Minh Hạ

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Phần ba - thể thao tự chọn

product_img3
Bộ sách Chân trời sáng tạo - Tin Học Lớp 4 - Người đọc : Thiên Kim

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chủ đề D. Đạo Đức, Pháp luật và Văn hóa trong môi trường số - Track 3 : Bài 9 - Bài trình chiếu của em - Track 4 : Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

product_img3
Bộ sách Chân trời sáng tạo - Hoạt động trải nghiệm Lớp 4 - Bản 1 - Người đọc : Ngô Hồng

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chủ đề 4 : Em yêu truyền thống quê hương - Track 3 : Chủ đề 7 : Gắn kết gia đình Quý trọng phụ nữ

product_img3
Bộ sách chân trời sáng tạo. MĨ THUẬT Lớp 4 - BẢN 2 - Người đọc : Công Tuấn

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chủ đề 5 - Hình, Khối và sự biến thể

product_img3
Bộ sách chân trời sáng tạo. KHOA HỌC Lớp 4 - Người đọc : Phạm Tô Minh

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chủ đề 2 : Năng lượng - Track 3 : Bài 16 : Nhu cầu sống của động vật - Track 14 : Chủ đề 5 : Con người và sức khỏe

product_img3
Bộ sách chân trời sáng tạo. CÔNG NGHỆ Lớp 4 - Người đọc : Thảo Chi

- Track 1 : Hướng dẫn sử dụng sách - Track 2 : Bài 3 - Gieo hạt và trồng cây hoa trong chậu - Track 3 : Phần 2 : Thủ công kỹ thuật

product_img3
Bộ sách chân trời sáng tạo. Lịch sử và Địa Lí - Lớp 4 - Người đọc : Uyên Minh

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chủ đề 3 . Đồng bằng Bắc Bộ - Track 3 : Chủ đề 4. Duyên Hải miền Trung - Track 4 : Chủ đề 5. Tây Nguyên - Track 5 : Chủ đề 6. Nam Bộ

product_img3
Bộ sách Chân trời sáng tạo. Vở bài tập Lịch Sử và Địa Lí Lớp 4 - Người đọc : Minh Hoàng

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chủ đề 4 : Duyên Hải miền Trung

product_img3
Bộ sách Chân trời sáng tạo. Tiếng Việp lớp 4 - tập hai - Người đọc: Nguyệt Minh

- Track 1 : Cuộc sống mến yêu - Track 2 : Tuần 21. Bài 5 : Điều ước của vua Mi-đat - Track 3 : Việt Nam quê hương em - Track 4 : Tuần 25. Bài 5: Hoa Cúc áo - Track 5 : Thế giới quanh ta - Track 6 : Tuần 30. Bài 5 : Biển và rừng cây dưới lòng đất - Track 7 : Vòng tay thân ái - Track 8 : Ôn tập cuối năm học

product_img3
Bộ sách Chân trời sáng tạo. Vở bài tập Đạo Đức lớp 4 - Người đọc : Như Minh

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chủ đề: Bảo vệ của công

product_img3
Bộ sách Chân trời sáng tạo. Vở bài tập Hoạt Động Trải Nghiệm lớp 4 - Bản 1 - Người đọc: Như Minh

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chủ đề 5: Chào năm mới và chỉ tiêu tiết kiệm

product_img3
Bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. TOÁN Lớp 4 - Tập Hai - Người đọc : Hoàng Anh

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Bài 46. Nhân các số có tận cùng là chữ số 0 - Track 3 : Bài 53. Em làm được những gì ? - Track 4 : 4. Phân Số - Track 5 : Bài 63. Rút gọn phân số - Track 6: Bài 69. Cộng hai phân số khác mẫu số - Track 7 : Bài 78. Ôn tập cuối năm

product_img3
Bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. TOÁN Lớp 4 - Tập Một - Người đọc : Hoàng Anh

- Track 1 : Hướng dẫn sử dụng sách - Track 2 : Bài 4 : Số chẵn , số lẻ - Track 3 : Bài 9 : Ôn tập biểu thức số - Track 4 : Bài 17 : Biểu đồ cột - Track 5 : Bài 20: Đề-xi-mét vuông - Track 6 : Phần 2. Số tự nhiên - Track 7 : Bài 28 : Dãy số tự nhiên - Track 8 : Bài 37 : Em làm được những gì ?

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo. Tiếng Việt Lớp 4 . Tập Một - Người đọc : Lan Chi

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Bài 6. Người thiếu niên anh hùng - Track 3 : Tuần 7. Bài 5- Một li sữa - Track 4 : Tuần 10. Những người tài trí - Track 5 : Tuần 13. Bài 7 . Chuyện cổ tích về loài người - Track 6 : Tuần 16. Bài 5. Hái trăng trên đỉnh núi

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo. Vở Bài tập Tiếng Việt Lớp 4 - Tập Một - Người đọc : Thảo Chi

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Mảnh ghép yêu thương - Track 3 : Những người tài trí - Track 4 : Những ước mơ xanh

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo. Vở Bài tập Toán lớp 4 - Tập 1 -Người đọc : Hoàng Anh

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Bài 4 - Số chẵn số lẻ - Track 3 : Bài 9 - Ôn tập Biểu thức số. Luyện tập 1 - Track 4 : Bài 14 - Tính chất giao hoán - Track 5 : Bài 18 - Số lần lặp lại của một sự kiện - Track 6 : Phần 2. Số tự nhiên - Track 7 : Bài 29. Em làm được những gì ? - Track 8 : Bài 36. Yến . Tạ. Tấn

product_img3
Bộ sách Chân trời sáng tạo . TOÁN Lớp 4 - Tập 2 - Người đọc: Như Minh

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Bài 46 : Nhân các số có tận cùng là chữ số 0 - Track 3 : Bài 53 : Em làm được những gì ? - Track 4 : Phần 4 - Phân số - Track 5 : Bài 64 : Em làm được những gì ? - Track 6 : Bài 72 : Trừ hai phân số khác mẫu số - Track 7 : Bài 78 : Ôn tập cuối năm

product_img3
Bộ sách Chân trời sáng tạo. Vở bài tập Tiếng Việt Lớp 4 - Tập 2 - Người đọc : Nguyệt Minh

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Việt nam quê hương em - Track 3 : Thế giới quanh ta - Track 4 : Vòng tay thân ái