top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Bộ sách Chân trời sáng tạo Hoạt động trải nghiệm, Hướng Nghiệp lớp 11 - Bản 1 - Người đọc : Liên Xuyến

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chủ đề 3 . Góp phần xây dựng và phát triển nhà trường - Track 3 : Chủ đề 6 . Thực hiện trách nhiệm với cộng đồng - Track 4 : Chủ đề 8 . Học tập và rèn luyện theo định hướng nghề nghiệp

product_img3
Bộ sách Chân trời sáng tạo - Chuyên Đề Học Tập Lịch Sử Lớp 11 - Người đọc Nguyễn Minh

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chuyên đề 2 - Chiến tranh và Hòa bình trong thế kỷ XX - Track 3 : Chuyên đề 3 - Danh nhân trong lịch sử Việt Nam

product_img3
Bộ sách Chân trời sáng tạo. Chuyên đề Học Tập Địa Lí - Lớp 11 - Người đọc : Lê Mạnh Phương

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chuyên đề 2 - Một số vấn đề về du lịch thế giới - Track 3 : Chuyên đề 3 - Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (4.0 )

product_img3
Bộ sách Chân trời sáng tạo. Giáo dục Kinh tế và Pháp Luật Lớp 11 - Người đọc : Yến Anh

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chủ đề 2. Lạm phát, thất nghiệp - Track 3 : Chủ đề 3. Thị trường Lao động, việc làm - Track 4 : Chủ đề 4. Ý tưởng, cơ hội - Track 5 : Chủ đề 6. Văn hóa tiêu dùng - Track 6 : Bài 11 : Bình đẳng giới - Track 7 : Chủ đề 8. Một số quyền dân chủ cơ bản của công dân - Track 8 : Bài 15 : Quyền và Nghĩa vụ công dân về khiếu nại, tố cáo - Track 9 : Chủ đề 9. Một số Quyền tự do cơ bản của công dân - Track 10 : Bài 19. Quyền được bảo đảm an toàn và bí nật thư tín - Track 11 : Bài 21. Quyền và nghĩa vụ công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo

product_img3
Bộ sách Chân trời sáng tạo. Địa Lí lớp 11 - Người đọc : Trung Nghị

- Track 1 : Hướng dẫn sử dụng sách - Track 2 : Bài 6. Một số vấn đề an ninh toàn cầu - Track 3 : Bài 9. Thực hành : Tìm hiểu tình hình Kinh tế - Xã hội Công hòa Liên bang Bra-xin - Track 4 : Bài 12 . Khu vực Đông Nam Á - Track 5 : Bài 13. Hiệp Hội các Quốc gia Đông Nam Á ( Asean ) - Track 6 : Bài 16. Thực hành : Tìm hiểu về Tài nguyên dầu mỏ và việc khai thác dầu mỏ ở Tây Nam Á - Track 7 : Bài 19. Liên Bang Nga - Track 8 : Bài 21. Thực hành : Tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội - Track 9 : Bài 24. Thực hành :Tìm hiểu về hoạt động Kinh tế đối ngoại Nhật Bản - Track 10 : Bài 27. Thực hành :Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế tại vùng Duyên Hải Trung Quốc

product_img3
Bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. NGỮ VĂN . Lớp 11 - Tập Một - Người đọc : Hoàng Anh

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Đọc - Track 3 : Đọc kết nối chủ điểm - Track 4 : Nói và nghe - Track 5 : Văn bản 2 - Track 6 : Viết - Track 7 : Bài 3. Khát khao đoàn tụ - Track 8 : Văn bản 2 - Track 9 : Đọc mở rộng theo thể loại - Track 10 : Bài 4. Nét đẹp văn hóa và cảnh quan - Track 11 : Văn bản 2 - Track 12 : Viết - Track 13 : Bài 5. Băn khoăn tìm lẽ sống - Track 14 : Sau khi đọc - Track 15 : Đọc kết nối chủ điểm - Track 16 : Viết

product_img3
Bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Hóa Học Lớp 11 - Người đọc : Hồng Hà

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Bài 2. Cân bằng trong dung dịch nước - Track 3 : Chương 3. Nitrogen và Sulfur - Track 4 : Bài 5. Một số hợp chất với Oxygen của Nitrogen - Track 5 : Bài 7. Sulfuric Acid và muối Sulfate - Track 6 : Chương 3. Đại cương Hóa Học Hữu Cơ - Track 7 : Bài 10. Công thức phân tử Hợp chất Hữu cơ - Track 8 : Chương 4. Hydrocarbon - Track 9 : Bài 13. Hydrocarbon không NO - Track 10 : Bài 14. Arene (Hydrocarbon Thơm ) - Track 11 : Chương 5. Dẫn xuất Halogen - Alcohol - Phenol - Track 12 : Bài 16. Alcohol - Track 13 : Bài 17. Phenol - Track 14 : Chương 6. Hợp chất Carbonyl (Aldehyde - Ketone ) - Carboxylic Acid - Track 15 : Bài 19. Carboxylic acid

product_img3
Bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Chuyên đề Học Tập Giáo dục Kinh Tế và Pháp Luật. Lớp 11 - Người đọc : Yến Anh

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chuyên đề 2 . Một số vấn đề về Pháp luật dân sự - Track 3 : Bài 5. Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ - Track 4 : Chuyên đề 3. Một số vấn đề về pháp luật lao động - Track 5 : Bài 7. Hợp Đồng Lao động, tiền lương và thưởng

product_img3
Bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Bài Tập Lịch Sử Lớp 11 - Người đọc Nguyệt Minh

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chương 3. Quá trình giành Độc Lập của các Quốc gia ở Đông Nam Á - Track 3 : Chương 5. Một số cuộc cải cách lớn trong Lịch Sử Việt Nam ( trước năm 1858)

product_img3
Bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Chuyên đề Học Tập NGỮ VĂN - Lớp 11 - Người đọc : Định Phương

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : III. Tìm hiểu cách thức ... (Trang 11) - Track 3 : Phần thứ hai ... ( Trang 22) - Track 4 : Chuyên đề 2... ( Trang 34 ) - Track 5 : Phần thứ ba ... (Trang 48) - Track 6 : Chuyên đề 3 ... (Trang 60 ) - Track 7 : Phần thứ hai ...(Trang 70 )

product_img3
Bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Chuyên đề Học Tập SINH HỌC - Lớp 11 - Người đọc : Thiên Kim

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Bài 3 . Thủy canh theo hướng phát triển nông nghiệp sạch - Track 3 : Chuyên đề 2.Một số bệnh dịch ở người và cách phòng chống - Track 4 : Bài 7 . Nguyên nhân lây nhiễm bệnh dịch ở người - Track 5 : Chuyên đề 3. Vệ sinh an toàn thực phẩm - Track 6 : Bài 12 . Dự Án

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo, Bài Tập Địa Lí Lớp 11 - Người đọc : Lan Chi

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Liên Minh Châu Âu (EU) - Bài 10 - Track 3 : Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Hoa Kỳ) - Track 4 : Bài 23. Kinh tế Nhật Bản

product_img3
Bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Bài tập. SINH HỌC Lớp 11 - Người đọc : Liên Xuyến

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Bài 5. Thực Hành - Track 3 : Bài 9. Hô Hấp ở động vật - Track 4 : Bài 14. Chương 2 - Cảm ứng ở sinh vật - Track 5 : Bài 17. Cảm ứng ở động vật - Track 6 : Bài 19. Chương 3. Sinh trưởng và Phát triển ở sinh vật - Track 7 : Hướng dẫn giải - Track 8 : Bài 9. Hô hấp ở động vật - Track 9 : Chương 2. Cảm ứng ở sinh vật - Bài 14 - Track 10 : Chương 3. Sinh trưởng và Phát triển ở sinh vật - Bài 19. - Track 11 : Chương 4. Sinh sản ở sinh vật - Bài 23.

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo. Chuyên đề Học Tập Hóa Học lớp 11 - Người đọc : Yến Anh

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chuyên đề 2 : Trải nghiệm, Thực hành Hóa học Hữu cơ - Track 3 : Chuyên đề 3 : Dầu mỏ và chế biến dầu mỏ - Track 4 : Bài 9 - Sản xuất dầu mỏ - Vấn đề môi trường - Nguồn nhiên liệu thay thế dầu mỏ

product_img3
Bài tập Giáo dục Quốc Phòng và An Ninh Lớp 11 - Người đọc : Lê Như Quỳnh

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Bài 6 - Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản và vũ khí tự tạo - Track 3 : Bài 9 - Nhìn, nghe, phát hiện địch, chỉ mục tiêu, truyền tin liên lạc, báo cáo

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo. Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp Lớp 11 - Bản 2 - Người đọc : Tường Vi

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chủ đề 4 - Track 3 : Chủ đề 7

product_img3
Bộ sách Chân trời sáng tạo. Bài tập Giáo Dục Kinh tế Và Pháp Luật Lớp 11 . Người đọc Lê Minh Hạ

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chủ đề 3. Thị Trường La Động, Việc làm - Track 3 : Chủ đề 7. Quyền bình đẳng của công dân - Track 4 : Bài 14. Quyền và Nghĩa vụ công dân về bầu cử và ứng xử - Track 5 : Chủ đề 9. Một số quyền tự do cơ bản của công dân

product_img3
Bộ Sách Chân trời Sáng Tạo. Bài tập Ngữ Văn Lớp 11. Tập Một - Người đọc : Uyên Minh

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Bài 2. Hành trang vào tương lai - Track 3 : Bài 3. Khát khao đoàn tụ - Track 4 : Bài 4. Nét đẹp văn hóa và cảnh quan - Track 5 : Bài 5. Băn khoăn tìm lẽ sống - Track 6 : Phần 2. Định hướng trả lời câu hỏi và gợi ý giải bài tập

product_img3
Bộ Sách Chân trời Sáng Tạo Lịch Sử . Lớp 11 - Người đọc : Thiên Ân

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chương 2. Chủ nghĩa xã hội từ năm 1917 đến nay - Track 3 : Chương 4. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc .. - Track 4 : Chương 5. Một số cuộc cải cách lớn trong Lịch Sử Việt Nam ( trước năm 1858) - Track 5 : Chương 6. Lịch sử bảo vệ chủ quyền

product_img3
Bộ Sách Chân trời Sáng Tạo Toán lớp 11 - Tập Một - Người đọc : Hồng Hà

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Bài 2. Giá trị lượng giác của một góc lượng giác - Track 3 : Bài 4. Hàm số lượng giác và đồ thị - Track 4 : Bài 5. Phương trình lượng giác cơ bản - Track 5 : Chương II - Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân - Track 6 : Bài 2. Cấp số Cộng - Track 7 : Chương III - Giới Hạn - Hàm số liên tục - Track 8 : Bài 2. Giới hạn của hàm số - Track 9 : Bài 3. Hàm số liên tục - Track 10 : Phần . Hình Học và Đo Lường - Track 11 : Bài 2. Hai đường thẳng song song - Track 12 : Bài 4. Hai mặt phẳng song song - Track 13 : Bài 5 . Phép chiếu song song - Track 14 : Phần . Thống kê và Xác suất - Track 15 : Bài 2. Trung vị và phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

product_img3
Bộ Sách Chân trời Sáng Tạo - Chuyên đề Học tập Vật Lí lớp 11 - Người đọc: Hoàng Anh

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Bài 2. Trường hấp dẫn - Track 3 : Bài 4 . Thế năng hấp dẫn, Thế Hấp dẫn - Track 4 : Chuyên đề 2. Truyền thông tin bằng sóng vô tuyến - Track 5 : Bài 6. Tín hiệu tương tự và tín hiệu số - Track 6 : 3. Điện trở phụ thuộc ánh sáng