top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Mười sai lầm chết người trong tiếp thị - Các dấu hiệu và giải pháp - Người đọc: Định Phương

- Track 1 : Tôi đề tặng cuốn sách này cho 6 đứa cháu của tôi - Track 2 : Chương 2 - Công ty của bạn không hiểu đầy đủ các khách hàng mục tiêu của mình - Track 3 : Chương 4 - Công ty của bạn đã không xử lý đúng đắn các mối quan hệ với các đối tác - Track 4 : Chương 7 - Các chính sách sản phẩm và dịch vụ của công ty bạn cần thắt chặt lại - Track 5 : Chương 9 - Công ty của bạn không được tổ chức tốt để triển khai hoạt động tiếp thị - Track 6 : Chương 10, Công ty của bạn chưa tận dụng tối đa công nghệ

product_img3
Nghề tay trái hái ra tiền - Người đọc : Định Phương

- Track 1 : Kế hoạch 27 ngày của bạn - Track 2 : Tuần 1 - Lập kho ý tưởng - Track 3 : Ngày 4 - Cân nhắc cơ hội và thacvh1 thức của từng ý tưởng - Track 4 : Tuần 2 - Lựa chọn ý tưởng tốt nhất - Track 5 : Ngày 8 - Cuộc hẹn tưởng tượng với khách hàng lý tưởng - Track 6 : Tuần 3 - Chuẩn bị cất cánh - Track 7 : Ngày 13 - Tạo giỏ mua hàng cho dự án làm thêm - Track 8 : Tuần 4 - Đưa ý tưởng của bạn đến đúng người - Track 9 : Ngày 19 -Nhờ mười người giúp đỡ - Track 10 : Ngày 21 - Càn quét các cửa hàng - Track 11 : Tuần 5 - Xốc lại và hoàn thiện - Track 12 : Ngày 27 - Trở lại tương lai

product_img3
101 Quan điểm kinh doanh sẽ thay đổi cách bạn làm việc - Người đọc : An Đồng

- Track 1 : Về tác giả - Track 2 : Quan điểm 8 - Track 3 : Quan điểm 17 - Track 4 : Quan điểm 27 - Track 5 : Quan điểm 36 - Track 6 : Quan điểm 45 - Track 7 : Quan điểm 55 - Track 8 : Quan điểm 63 - Track 9 : Quan điểm 71 - Track 10 : Quan điểm 80 - Track 11 : PHẦN 3 - Quan điểm dành cho tổ chức - Quan điểm 86 - Track 12 : Quan điểm 93