top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Cuộc thi viết : Sách nói - BẠN ĐƯỜNG CỦA TÔI - Người đọc: Hướng Dương

- Track 1: Cuộc thi viết Sách nói Bạn đường của tôi - Track 2 : Bài đoạt giải nhất : Ánh Sáng Thần Tiên - Track 3: Bài đoạt giải nhì: Cần có một tấm lòng - Track 4: Bài đoạt giải ba "SÁCH NÓI BẠN ĐƯỜNG CỦA TÔI - Track 5: Bài đoạt giải khuyến khích: Gửi người tri kỷ - track 6: Bài tham gia cuộc thi Sách nói Bạn đường của tôi, trang 30 - Track 7: Tự Tình - Track 8: Ánh Sáng của niềm tin - Track 9: Lời cảm ơn từ trái tim - Track 10: Niềm vui từ ban sách nói - Track 11: Phương tiện để học sinh mù học hòa nhập với học sinh sáng mắt - Track 12 : Chút tâm tình của người tốt nghiệp