top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Phẩm cách Phụ nữ - Người đọc: Phương Thảo

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chương 2: Lời nói và Cách nói có phẩm cách - track 3 : Chương 3: Trang phục có phẩm cách - track 4 : Chương 4: Cuộc sống có phẩm cách - track 5 : Chương 5: Mối quan hệ có phẩm cách - Track 6: Giáo dục đàn em và những người trẻ tuổi - Track 7 : Chương 6: Hành động có phẩm cách - Track 8: Chương 7: Lẻ sống có phẩm cách - Track 9: Không quá coi trọng quá khứ

product_img3
Ôn nhu cũng là quyến rũ - Người đọc : Ngô Hồng

- Track 1 : Lời dẫn - Track 2 : Ngồi sao cho chuẩn ? - Track 3 : Day 2 - Track 4 : giữ lại một chút bí ẩn - Track 5 : Day 3 - Track 6 : Day 4 - Track 7 : Day 5 - Track 8 : mùi hương của phụ nữ - Track 9 : Day 6 - Track 10 : Day 7 - Track 11 : Day 8 - Track 12 : Day 9 - Track 13 : Day 10 - Track 14 : Day 11

product_img3
Cốt cách Phụ nữ - Người đọc : Phương Minh

- Track 1 : Lời mở đầu - Track 2 : 5. Đau đớn đành giấu ở trong lòng - Track 3 : 10. Có một người đàn ông tôi chưa từng níu giữ - Track 4 : 16. Bạn cho họ chữ tình, họ đáp lại bằng tâm - Track 5 : 21. Bài thơ trong đêm - Track 6 : 29. Hóa ra cô ấy là người con gái anh từng yêu