top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Thần điêu hiệp lữ - Tập 1 - Người đọc : Ngọc Minh

- Track 1 : Hồi 1 - Phong nguyệt vô tình - Track 2 : Tiểu đạo cô vung tay - Track 3 : Hồi 2 - Con của địch nhân - Track 4 : Cậu bé ghét nhất là bị kẻ khác coi thường - Track 5 : Hồi 3 - Cầu sư Chung Nam - Track 6 : Quách Tỉnh bèn rảo bước ra cổng miếu - Track 7 : Hồi 4 : Môn hạ Toàn Chân - Track 8 : Quách Tỉnh nghỉ thầm - Track 9 : Hồi 5 - Hoạt tử nhân mộ - Track 10 : Tiểu Long Nữ làm như không nghe thấy lệnh

product_img3
Thần điêu hiệp lữ - Tập 2 - Người đọc : Ngọc Minh

- Track 1 : Hồi 6 - Ngọc nữ tâm kinh - Track 2 : Dương Quá đã học hết kiếm pháp - Track 3 : Nguyên Hồng Lăng Ba mấy năm qua được sư phụ truyền thụ - Track 4 : Hồi 07: Trùng Dương di ngôn - Track 5 : Tiểu Long Nữ lúc này đã hiểu ý - Track 6 : Hồi 8 - Bạch Y thiếu nữ - Track 7 : ngủ đến nữa đêm - Track 8 : Hồi 09: Trăm kế tránh địch - Track 9 : Dương Quá đâu để cho họ nhắc đến Lục Vô Song - Track 10 : Hồi 10: Thiếu niên anh hiệp - Track 11 : Hoàn Nhan Bình lúc đầu tưởng là Dương Quá xin cầu hôn - Track 12 : Dương Quá và Quách Phụ nhiều năm không gặp

product_img3
Thần điêu hiệp lữ - Tập 3 - Người đọc : Ngọc Minh

- Track 1 : Hồi 11 - Phong trần khốn đốn - Track 2 : Võ Đôn Nhu nghe giọng nói quen quen - Track 3 : Hồi 12: Anh Hùng Đại Yến - Track 4 : Dương Quá cười thầm - Track 5 : Hồi 13: Minh Chủ Võ Lâm - Track 6 : Hoàng Dung thấy Dương Quá sử dụng - Track 7 : Dương Quá bị cây chử dồn ép - Track 8 : Hồi 14: Lễ Giáo Cản Ngại - Track 9 : Huynh đệ họ Võ luôn miệng giục giã - Track 10 : Hồi 15: Đệ Tử Đông Tà - Track 11 : Dương Quá nghĩ thầm - Track 12 : Khúc cô tuy ngớ ngẫn

product_img3
Thần điêu hiệp lữ - Tập 4 - Người đọc : Hướng Dương

- Track 1 : Một luồng gió mát thổi tới - Track 2 : Hốt Tất Liệt nhìn Dương Quá một cái - Track 3 : Phàn Nhất Ông vội nghiêng đầu né sang bên trái - Track 4 : Phàn Nhất Ông một chiêu đắc thủ - Track 5 : Công Tôn cốc chủ đột nhiên sử dụng Tuyệt học bình sinh - Track 6 : Công Tôn cốc chủ chẳng để ý gì đến lợi hai người vẫn nói - Track 7 : Dương Quá hai tay bám vào sợi dây mà leo lên - Track 8 : Dương Quá nói - Track 9 : quân Mông Cổ Đại Cử Công Thành tên bay như mưa - Track 10 : Tiểu Long Nữ tựa thân cây mĩm cười

product_img3
Thần điêu hiệp lữ - Tập 5 - Người đọc : Hướng Dương

- Track 1 : Quách Tĩnh chạm chân trái vào tường Thành một cái - Track 2 : Dương Quá hỏi : "Quách đại da đợi ta lâu rồi phải không? " - Track 3 : Dương Quá thấy tiếng Kim Luân bay tới rất gần - Track 4 : Dương Quá và Tiểu Long Nữ lập tức cảm thấy hoa cả mắt - Track 5 : Con chim Điêu thân hình cực lớn cao hơn cả con người - Track 6 : Tại hạ nói: " Nhạc mẫu rất quý tại hạ.." - Track 7 : Dương Quá ngã phệch xuống đất - Track 8 : hai người chạy từ sáng sớm chưa ăn gì - Track 9 : nhện độc giăng ngang giăng dọc - Track 10 : bốn người ba trước một sau

product_img3
Thần điêu hiệp lữ - Tập 6 - Người đọc : Hướng Dương

- Track 1 : Mấy chục thanh kiếm tung lên rơi xuống - Track 2 : Đột nhiên Tiểu Long Nữ lạnh toát cả người - Track 3 : Lý Mạc Sầu thấy Hoàng Dung cuốn hết sợi dây mây này - Track 4 : Thuốc giải độc - Track 5 : Tiểu Long Nũ đặt cái lược xuống - Track 6 : Hai người trẻ tuổi cùng một đời cô khổ - Track 7 : Quách Phù bị khói trùm lửa sắp liếm vào người - Track 8 :Bộ Ngọc Nữ Tâm Kinh được khắc trên trần - Track 9 : Chu Bá Thông dọt tới bên cạnh - Track 10 : Tiểu Long Nữ cầm quả trứng

product_img3
Thần điêu hiệp lữ - Tập 7 - Người đọc : Hướng Dương

- Track 1 : Phục một cái - Track 2 : Cầu Thiên Xích thấy sự việc diễn biến đến mức này - Track 3 : Dương Quá đưa mắt nhìn lên sườn núi - Track 4 : Mọi người biết công phu - Track 5 : trong khách điến ở bến Phong Lăng - Track 6 : Tôn nhủ lắc đầu nói - Track 7 : Dương Quá há miệng hú dài - Track 8 : Nàng thạt vào rồi - Track 9 : Quách Tương không hiểu gì đạo lý bên trong - Track 10 : Chàng đưa tay gỡ cái mặt nạ ra - Track 11 : Quách Phù cười khảy nói

product_img3
Thần điêu hiệp lữ - Tập 8 - Người đọc : Hướng Dương

- Track 1 : Tây Sơn Nhất Khuất Quỉ. - Track 2 : Nói xong hít một hơi dài - Track 3 : Từ mối đến cột cờ - Track 4 : Pháp Vương chợt nảy ra một ý nói - Track 5 : Dương Quá chạy đến trước đoạn Trường Nha - Track 6 : Tiếng thét đầy bi thương - Track 7 : Đoàn người phi ngựa về phía Đài Cao - Track 8 : Hai người trò chuyện - Track 9 : Dương Quá nói võng dạt - Track 10 : Giát Viễn gật đầu lia lịa nói