top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Lều chõng - Người đọc: Trọng Thanh

- Track 1 : Lời đầu sách - Track 2: Chương 3: Đêm qua - Track 3: Chương 5: Một hồi gà gáy âm â làm cho Vân Hạ giật mình thức giấc - Track 4: Chương 7: Ánh nắng lạnh nhạt của trời tháng chín - Track 5: Chương 9- Ánh nắng đã luồng qua khe cửa sổ chiếu vào sàn gác - Track 6: Chương 11 . Đã hai ngày nay cô Ngọc chỉ những lật bật chạy ra chạy vào - Track 7: Chương 12. Lúc gần sáng - Track 8 : Chương 13: Đêm qua với Vân Hạ - track 9 : Chương 15- Nữa đêm hôm qua hãy còn gió bấc mưa phùn - Track 10 : Chương 17 - Hôm ấy trời đã bớt lạnh - Track 11: Chương 19 - Lần này cái việc đi thi đối với Vân Hạc - Track 12: Chương 20. Vầng trăng như chiếc mâm ngọc

product_img3
Tắt Đèn - Người đọc: Ngô Hồng

- Track 1 : Chương 1: Bắt đầu từ gà gáy một tiếng - Track 2: Chương 2: Mó cá trên cột đình - Track 3 : Chương 3: Nếp nhà tranh lủng cũng nấp dưới rạng tre - Track 4 : Chương 4: Con chó cái nằm ở gầm phảng - Track 5 : Chượng 5 ; Bước vào khỏi cỗng thôn Đoài - Track 6 : Chương 6: Bà Nghị chỉ tay quát thằng nhỏ lấy nước - Track 7: Chương 7: Bống cây ngã đến tường gần bao lam - Track 8 : Chương 8: Vừa nói cậu Cơ vừa đùng đùng chạy lại - Track 9 : Chương 9: Hương trưởng - Track 10: Chương 10 : Thoáng thấy mẹ về đến cổng - Track 11 : Chương 11: Gió chiều thổi đám lá tre tơi tả - Track 12: Chương 12: Nắng quái in nắng vàng trên dãy ngọn tre - Track 13 : Chương 13: Thằng nhỏ ở nhà ngang - Track 14: Chương 14: Vầng trăng đã vượt khỏi ngọn tre - Track 15 : Chương 15: Vầng trăng thăm thẳm từ trên đỉnh đầu chiếu xuống - track 16 : Chương 16 : Những tiếng thét đâm, thét đấm đã yên - Track 17 : Chương 17 : Trống tan canh - Track 18 : Chương 18: Về phía đầu làng - Track 19: Chương 19 , đôi lộng xanh nằm tráo cửa - Track 20: Chương 20: Tan buổi hầu kiện - Track 21 : Chương 21: Thằng Dần, cái Tiểu hãy còn ngủ say - Track 22: Chương 22: Phía sau công đường chợt có tiếng còi toe toe - Track 23: Chương 23: Đồng hồ trên vách đánh luôn 7 tiếng - Track 24: Chương 25 : trống tr6n chòi đã điểm canh tư - Track 25 : Chương 26: Lửa tắt, nồi cơm đương xôi

product_img3
Việc làng - Người đọc: Mạc Duy Thắng

- Track 1 : Lời giới thiệu ( Trang 5 ) - Track 2 : IV./ Nghệ thuật băm thịt gà ( Trang 37 ) - Track 3 : IX./ Mua cỗ ( Trang 75 ) - Track 4 : XIII./ Xâu lòng thờ ( Trang 113 )