top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Bí mật một khu rừng - Người đọc : Hà Diễm

- Track 1: Chương 1: Ngọn đèn trên sườn núi - Track 2: Chương 2: Bản chiền khoan - Track 3: Chương 3: Đi tìm Apatis - Track 4 : Chương 4: Đi vào bí mật sâu xa - Track 5 : Chương 5: Ani - Track 6 : Chương 7: Lần ra đầu mối - Track 7: Chương 8: Đi tìm sắc

product_img3
Chuyện làng tôi - Người đọc : Công Tuấn

- Track 1 : Tiểu sử tác giả - Track 2 : Trong khi mọi người đang chờ đợi (Trang 32) - Track 3 : Tôi định đặt con sói tử nạn lên lưng con Vọng Phu đèo về ( Trang 63 ) - Track 4 : Tôi nghe bọn con gái lớp tôi đồn rằng cô nương đáo để lắm ( Trang 95 ) - Track 5 : Tối hôm ấy trên sân ga đợi tàu ( Trang 128 ) - Track 6 : Về nhà tôi nghỉ ngơi một lát ( Trang 163 )

product_img3
Cô bé gọt bút chì và chú vẹt Cúc cu - Người đọc : Thanh Thanh - Mix Nhạc : Lê Vinh

- Track 1 : 1.Người khách lạ - Track 2 : 4. Người ngoài hành tinh - Track 3 : 7. Người yêu của công chúa