top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Tuyển tập Truyện Ngắn Hay Thế Giới Dành Cho Thiếu Nhi - Tập 3 - Người đọc : Thanh Trúc

- Track 1 : F.M. Dostoievski 1821 - 1881 - Track 2 : Rainer Maria Rilke (1875-1926) - Track 3 : France 1903-1966 - Track 4: Marcel Pagnol (1845-1974) - Track 5 : V.A. Oxeeva (Nhà văn nổi tiếng Người nga , chuyên viết cho Thiếu Nhi) - Track 6 : Vilis Lacis (1904-1966) - Track 7 : Andrei Makine (Nhà văn Pháp Gốc Nga, nổi tiếng sinh ngày 10/9/1957 từng theo học các trường Đại học Tổng Hợp. .. ) - Track 8: Santo Pherenx (nhà văn nổi tiếng người Hungrary sinh năm 1927 ) - Track 9: Marcel Ayme (1902- 1967)

product_img3
Truyện Ngắn hay Thế Giới Dành Cho Thiếu Nhi tập 2 - Người đọc: Hoàng Anh

- Track 1 : Moricz Zsigmond (1879-1942) - Track 2 : Hemingway (1898 - 1961) - Track 3 : Kawabata (1899-1972) - Track 4 : Luigi Pirandello (1867-1936) - Track 5 : Jack London (1876-1916) - Track 6 : Andrei Platonov ( 1899-1951) - Track 7 : Sienkiewicz ( 1846-1916)

product_img3
TUYỂN TẬP Truyện Ngắn hay THẾ GIỚI dành cho thiếu nhi - TẬP 1 - Người đọc: Ngọc Hiếu

- Track 1 : Lời nói Đầu - Track 2 : Rabindranath Tagore (1861- 1941) - Track 3 : Oscar Wilde (1854 - 1900) - Track 4 : O.Henry (1862-1910) - Track 5 : J.R.Kipling (1865-1936) - Track 6 : Lỗ Tấn (1881- 1936) - Track 7 : Gianni Rodari Nhà Văn Nổi tiếng người Ytalia - Track 8 : 1802/1885 - Track 9 : Q.D (1850-1893)