top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Thơ Truyện Dành Cho Bé - Tập 2 - Người đọc: Thanh Trúc

- Track 1: Chủ điểm Thế giới tự nhiên-THƠ. Gà Trống ( Thu Nga) - Track 2 : Truyện: Sự khám phá mới lạ của Chim Chích Bông - Track 3: Chuyện thần kì của mùa xuân - Track 4: Tiếng hót của quạ đen - Track 5: THƠ. Gà viết chữ (Đinh Đức Hậu) - Track 6: Truyện: Những câu chuyện của Thỏ bông - Track 7 : Bạn mới ( Thu Hằng )

product_img3
Truyện kể mầm non - Tập 1 - Người đọc: Nguyễn Bảo Linh

- Track 1: Lời nói đầu. - Track 2 : Chủ điểm bé và gia đình - Thơ - Track 3 : Truyện: Quả trứng thông minh - Track 4: Những góc nhà hạnh phúc - Track 5 : Chủ điểm: Quê hương, con người và các mối quan hệ xã hội - Thơ - Track 6 : Truyện: Một vụ kiện - Track 7: Gà Trống và Vịt Bầu - Track 8 : Thỏ Trắng biết lỗi