top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Tuyển Tập Truyện Ngắn Hay Việt Nam Dành Cho Thiếu Nhi - Tập 5 - Người đọc: Ngọc Hiếu

- Track 1 : Văn Biển, Nhà Văn Văn Biển tên khai sinh là Phạm Văn Biển . Sinh ngày 15/12/1930 - Quê quán: Đức Tân - Mộ Đức Quãng Ngãi - Track 2 : Lâm Thị Mỹ Dạ - Track 3 : Trần Thiên Hương - Track 4: Thùy Linh - Track 5 : Viết Linh - Track 6 : Phan Thị Thanh Nhàn - Track 7 : Xuân Quỳnh - Track 8 : Băng Sơn - Track 9 : Phong Thu

product_img3
Tuyển Tập Truyện Ngắn Hay Việt Nam Dành Cho Thiếu Nhi - Tập 4 - Người đọc: Ngọc Hân

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Anh Chi - Track 3 : Đỗ Chu - Track 4 : Bùi Hiển - Track 5 : Hồ Phương - Track 6 : Võ Quảng - Track 7 : Nguyễn Thị Cẩm Thạnh - Track 8 : Nguyễn Đình Thi - Track 9: Nguyễn Mạnh Tuấn - Track 10 : Nguyễn Huy Tưởng - Track 11 : Hoài Vũ - Track 12 : Tô Nhuận Vỹ

product_img3
Tuyển Tập Truyện Ngắn Hay Việt Nam Dành Cho Thiếu Nhi - Tập 3 - Người đọc: Ngọc Hiếu

- Track 1 : Lời Nói Đầu. - Track 2 : Xuân Diệu (1917-1985) - Track 3 : Ông Già Về hưu và Những Đứa Trẻ - Track 4 : Hoàng Quốc Khải - Track 5: Phạm Sông Hồng - Track 6 : Ngô Quân Miệng - Track 7: Nguyễn Quang Sáng - Track 8 : Vũ Thị Thường - Track 9 : Nguyễn thị Như Trang - Track 10: Người Chăn Chiên

product_img3
Tuyển Tập Truyện Ngắn Hay Việt Nam Dành Cho Thiếu Nhi - Tập 2 - Người đọc: Ngọc Hiếu

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 Trần Mạnh Hảo - Track 3 : Tô Hoài - Track 4: Nguyễn Khải - Track 5 : Một buổi sáng chủ nhật - Track 6: Nguyễn Kiên - Track 7 : Kim Lân - Track 8: Nguyễn Thành Long - Track 9 : Vũ Tú Lam - Track 10: Bế Kiến Quốc - Track 11 : Nguyễn Thi

product_img3
Tuyển Tập Truyện Ngắn Hay Việt Nam Dành Cho Thiếu Nhi - Tập 1 - Người đọc: Thanh Trúc

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Hoàng Văn Bổn - Track 3 : Trúc Chi - Track 4 : Trần Hoài Dương - Track 5 : Kim Hài - Track 6 : Huy Phương - Track 7 : Xuân Sách - Track 8 : Cao Xuân Sơn - Track 9 : Trần Nhật Thu - Track 10 : Trần Quốc Toàn