top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Lịch sử Văn Minh Thế Giới - Người đọc: Kim Duyên

- Track 1: Bài Mở Đầu - Track 2 : Ở mặt phía Bắc Kim Tử Tháp - Track 3: Do sự phát triển của Tôn giáo tầng lớp thầy cúng hình thành - Track 4: Do tư tưởng và khuynh hướng sáng tác của ông như vậy - Track 5: Nhưng 1 Ái Phi của Vua Daxarata vì ghen với hoàng hậu có con trai là Ra Ma - Track 6: Sự khác nhau chủ yếu giữa hai phái biểu hiện các mặt sau đây - Track 7: Bên cạnh những bộ sử ấy thành tựu lớn nhất trong công tác biên soạn từ thời Minh - track 8 : Ông cho rằng giữa trời đất có hai khí âm dương -Track 9 : 2/- Do vị trí địa lý của mình năm án ngữ trên con đường hàng hải nối liền gữa Ấn độ Dương và Thái Bình Dương - Track 10 : Sau thế kỷ 15 chữ Chăm pa trở lại nét cong và móc -Track 11 : Người dành được quyền độc tài đầu tiên là Si La - Track 12 : Trong số các tác phẩm của ông quyển Lịch sử Hy Lạp là quan trọng nhất - Track 13 : Phái Toi-xit để xin lý tưởng Thế giới hoặc lý tưởng vũ trụ - Track 14 : Nhưng dần dần đọa Ghi - tô trở thành một tôn giáo có lợi cho giai cấp chủ nô - Track 15 : Về lĩnh vực này trước hết phải kể đến Bô Ka Xi Ô 1313 -1375 - Track 16 : Như vậy các loại vũ khí mới này là phương tiện quan trọng - Track 17 : Từ đầu thế kỷ 19 tàu thủy và xe lửa xuất hiện - Track 18 : Những hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh Thế giới thứ nhất 1914 - 1918 - Track 19 : Đòi hỏi chính con người phải giải quyết như thiên nhiên bị biến dạng theo thiết kế của con người

product_img3
Lịch Sử Giáo Dục Thế Giới (Tái bản lần thứ nhất) - Nhiều người đọc

- Track 1: Lời Nói Đầu - Track 2 : Chương II./: Giáo dục trong xã hội cộng sản nguyên thủy - Track 3 : Chương III/. : Giáo dục dưới chế độ chiến hữu nô lệ - Track 4: Chương IV./ Giáo dục trong xã hội phong kiến và thời kỳ văn hóa phục hưng - Track 5 : 2-/ Mạt Tử sinh năm 475 mất năm 390 trước Công nguyên - Track 6: Chương V./ Giáo dục thời kỳ tích lũy tư bản chủ nghĩa trước cách mạng tư sản Pháp 1789 - Track 7 : Chương 6 : Giáo dục tư bản chủ nghĩa từ 1789 đến đầu thế kỷ 20 - Track 8 : Chương 7 : Quan điểm của các nhà xã hội chủ nghĩa phong tưởng đầu thế kỷ 19 - Track 9 : Chương 9 : tình hình giáo dục trên thế giới từ giữa thế kỷ 20 đến nay - Track 10 : 2/- Tình hình giáo dục ở hoa Kỳ . - Track 11 : Chương 10 - Học thức giáo dục của Mac và Ph Ăngghen, - Track 12 : CHƯƠNG 11. NHỮNG TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA V.l. LÊNIN VĨ ĐẠI - Track 13 : CHƯƠNG 12. HỆ THỐNG LÝ LUẬN GIÁO DỤC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA N.C. CƠRÚPXCAIA (1869 - 1939) - Track 14: CHƯƠNG 13. ANTÔN SÊMIÔNNÔVIC MAKARENKÔ NHÀ GIÁO DỤC XÔ VIẾT LỖI LẠC (1888 - 1939) - Track 15 : Tập thể cơ sở công lao của Makelen - Track 16 : Chương 14 : Ý nghĩa cách mạng XHCN tháng 10 và lý luận giáo xh cn đối với lịch sử giáo dục thế giới

product_img3
Vườn Xưa Dạo Bước - Người đọc : Lê Như Quỳnh

- Track 1 : Nguyễn Đồng Triều Giảng viên Trường ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn - Track 2 : Trung Nghĩa Từ ( Trang 30 ) - Track 3 : Đất Long Mỹ xưa ( Trang 67 ) - Track 4 : Liên Pháp Tịnh xá ( Trang 94 ) - Track 5 : Kiến An Cung của Hoa kiều ở Sa Đéc ( Trang 125 ) - Track 6 : Tuệ Thành hội quán ( Trang 153 ) - Track 7 : Chữ hiếu của người xưa ( Trang 183 ) - Track 8 : Văn tế Nguyễn Bỉnh Khiêm ( Trang 231 ) - Track 9 : Nguyễn Thông và Phan Thanh Giản - Track 10 : Phan Bội Châu ( Trang 307 ) - Track 11 : Tiểu thuyết lịch sử ở Nam Bộ đầu thế kỷ XX ( Trang 340 ) - Track 12 : Mấy nguồn cảm hứng trong Tiểu thuyết Nam Bộ từ (1930-1945) - ( Trang 363 ) - Track 13 : Tiểu thuyết đô thị Nam Bộ (1945-1954) - ( Trang 395 ) - Track 14 : Nguyễn Vỹ chứng nhân văn hóa một thời ( Trang 424 )