top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
36 Kế Những câu chuyện Trung Hoa xưa - Người đọc: Trung Nghị

- TRACK 1: Kế thứ nhất. Man Thiên Quá Hải - TRACK 2: Kế thứ 2 : Vây Ngụy Cứu Triệu - TRACK 3: Kế thứ 3 : Mưu Sâu Của Khổng Minh - TRACK 4: Kế thứ 4 : Dĩ Dật Đãi Lao - TRACK 5: Kế thứ 5 : Mượn Gió Bẻ Măng - TRACK 6: Kế thứ 6 : Giương Đông Kích Tây - TRACK 7: Kế thứ 7 : Hư Hư Thực Thực - TRACK 8: Kế thứ 8 : Ám Độ Trần Sương - TRACK 9 : Kế thứ 9 : Cách Bờ Xem Cháy - TRACK 10: Kế thứ 10 : Khẩu Phật Tâm Xà - TRACK 11: Kế thứ 11 : Lý Phạt Đào Cương - TRACK 12 :Kế thứ 12 : Thuận Thủ Khiên Dương - TRACK 13 : Kế thứ 13 : Đả Thảo Kinh Xà - TRACK 14 : Kế thứ 14 : Mượn Xác Hoàn Hồn - TRACK 15: Kế thứ 15 : Điệu Hổ Ly Sơn - TRACK 16 : Kế thứ 16 : Muốn Bắt Nên Thả - TRACK 17: Kế thứ 17 : Thả Con Săn Sắt Bắt Con Cá Rô - TRACK 18:Kế thứ 18 : Bắt Giặt Bắt Vua - TRACK 19 : Kế thứ 19 : Rút Củi Dưới Nồi - TRACK 20: Kế thứ 20 : Đục Nước Béo Cò - TRACK 21 : Kế thứ 21 : Kim Thiền Thoát Xác - TRACK 22: Kế thứ 22 : Đóng Cửa Bắt Giặc - TRACK 23 : Kế thứ 23 : Xa Thân Gần Đánh - TRACK 24: Kế thứ 24 : Giả Đạo Trượng Hổ - TRACK 25: Kế thứ 25 : Thay Xà Đổi Cột - TRACK 26 : Kế thứ 26 : Chỉ Gà Mắng Chó - TRACK 27 : Kế thứ 27 : Giả Si Bất Điên - TRACK 28: Kế thứ 28 : Lên Lầu Rút Thang - TRACK 29 : Kế thứ 29 : Cây Cành Nở Hoa - TRACK 30: Kế thứ 30 : Phản Khách Vi Chủ - TRACK 31: Kế thứ 31 : Mỹ Nhân Kế - TRACK 32 : Kế thứ 32 : Không Thành Kế - TRACK 33; Kế thứ 33 : Phản Gián Kế - TRACK 34 : Kế thứ 34 : Khổ Nhục Kế - TRACK 35 : Kế thứ 35 : Liên Hoàn Kế - TRACK 36:Kế thứ 36 : Tẩu Vi Thượng Sách

product_img3
Con đường da cam - Người đọc: Xuân Hùng

- Track 1: Lời Nói Đầu - Track 2 : Chương 2 - Về chất Thủy diệt sinh thái - Track 3 : Chương 3 - Chất độc da cam trước khi đi vào Việt Nam - Track 4 : Chương 4 - Những cổ máy tối tân và người lính du kích - Track 5: Chương 5 - Chiến tranh diệt cỏ - Track 6 : Chương 6 : Khoa học, Đạo đức, và sự bất đồng quan điểm - Track 7 : Chương 7 : Khảo sát một thảm họa - Track 8 : Chương 8 - Chống lại nghị định thư - Treack 9 : Chương 9 - Kết luận

product_img3
Đọc Kim Dung Tìm Hiểu Văn Hóa Trung Quốc - Người đọc: Xuân Hùng

- Track 1 : Lời người viết - Track 2 : 2-/ Đông y - Track 3 : 3-/ Cuộc khởi nghĩa lật đổ triều Nguyên - Track 4 : 4-/ Minh giáo - Track 5 : Quan Thế Âm Bồ Tát - Track 6 : 7-/ Nhân sâm - Track 7 : 8-/ Rượu - Track 8 : Các loại rượu Trung Hoa - Track 9 : 9-/ Trà Tàu và ấm Nghi Hưng - Track 10 : Ấm Nghi Hưng theo thời gian - Track 11 : 10-/ Văn phòng tứ bảo: bút, nghiên, giấy, mực - Track 12 : 11-/ Thư, họa - Track 13 : 12-/ Chùa Thiếu Lâm và võ thuật Trung Hoa - Track 14 : Có bao nhiêu ngôi chùa Thiếu Lâm - Track 15 : 13-/ Thái cực quyền - Track 16: 14-/ Bảo kiếm

product_img3
Văn Xuôi Nữ Trung Quốc Cuối Thế Kỷ XX – Đầu Thế Kỷ XXI - Nhiều Người đọc

- Track 1 : Lời Nói đầu - Track 2 : 1.3-/ Đặc điểm văn học - Track 3 : 1.3.8/- Sự trổi dậy của văn học mạng - Track 4 : Chương 2: Những vấn đề phụ nữ qua cái nhìn của người trong cuộc - Track 5 : 2.3-/ Tác giả văn học nữ đương đại Trung Quốc - Track 6: 2.5-/ Văn Học Nữ và Văn Học Linlay - Track 7 : Phần 2. Giới thiệu một số nhà Văn Nữ Tiêu Biểu - Track 8: Chương 2: Các Nhà Văn Nữ Vãn Sinh Đại - - Track 9 : Chương 3 : Các Nhà Văn Nữ Trung Quốc Hải Ngoại

product_img3
Lịch sử Văn Minh Thế Giới - Người đọc: Kim Duyên

- Track 1: Bài Mở Đầu - Track 2 : Ở mặt phía Bắc Kim Tử Tháp - Track 3: Do sự phát triển của Tôn giáo tầng lớp thầy cúng hình thành - Track 4: Do tư tưởng và khuynh hướng sáng tác của ông như vậy - Track 5: Nhưng 1 Ái Phi của Vua Daxarata vì ghen với hoàng hậu có con trai là Ra Ma - Track 6: Sự khác nhau chủ yếu giữa hai phái biểu hiện các mặt sau đây - Track 7: Bên cạnh những bộ sử ấy thành tựu lớn nhất trong công tác biên soạn từ thời Minh - track 8 : Ông cho rằng giữa trời đất có hai khí âm dương -Track 9 : 2/- Do vị trí địa lý của mình năm án ngữ trên con đường hàng hải nối liền gữa Ấn độ Dương và Thái Bình Dương - Track 10 : Sau thế kỷ 15 chữ Chăm pa trở lại nét cong và móc -Track 11 : Người dành được quyền độc tài đầu tiên là Si La - Track 12 : Trong số các tác phẩm của ông quyển Lịch sử Hy Lạp là quan trọng nhất - Track 13 : Phái Toi-xit để xin lý tưởng Thế giới hoặc lý tưởng vũ trụ - Track 14 : Nhưng dần dần đọa Ghi - tô trở thành một tôn giáo có lợi cho giai cấp chủ nô - Track 15 : Về lĩnh vực này trước hết phải kể đến Bô Ka Xi Ô 1313 -1375 - Track 16 : Như vậy các loại vũ khí mới này là phương tiện quan trọng - Track 17 : Từ đầu thế kỷ 19 tàu thủy và xe lửa xuất hiện - Track 18 : Những hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh Thế giới thứ nhất 1914 - 1918 - Track 19 : Đòi hỏi chính con người phải giải quyết như thiên nhiên bị biến dạng theo thiết kế của con người

product_img3
Lịch Sử Giáo Dục Thế Giới (Tái bản lần thứ nhất) - Nhiều người đọc

- Track 1: Lời Nói Đầu - Track 2 : Chương II./: Giáo dục trong xã hội cộng sản nguyên thủy - Track 3 : Chương III/. : Giáo dục dưới chế độ chiến hữu nô lệ - Track 4: Chương IV./ Giáo dục trong xã hội phong kiến và thời kỳ văn hóa phục hưng - Track 5 : 2-/ Mạt Tử sinh năm 475 mất năm 390 trước Công nguyên - Track 6: Chương V./ Giáo dục thời kỳ tích lũy tư bản chủ nghĩa trước cách mạng tư sản Pháp 1789 - Track 7 : Chương 6 : Giáo dục tư bản chủ nghĩa từ 1789 đến đầu thế kỷ 20 - Track 8 : Chương 7 : Quan điểm của các nhà xã hội chủ nghĩa phong tưởng đầu thế kỷ 19 - Track 9 : Chương 9 : tình hình giáo dục trên thế giới từ giữa thế kỷ 20 đến nay - Track 10 : 2/- Tình hình giáo dục ở hoa Kỳ . - Track 11 : Chương 10 - Học thức giáo dục của Mac và Ph Ăngghen, - Track 12 : CHƯƠNG 11. NHỮNG TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA V.l. LÊNIN VĨ ĐẠI - Track 13 : CHƯƠNG 12. HỆ THỐNG LÝ LUẬN GIÁO DỤC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA N.C. CƠRÚPXCAIA (1869 - 1939) - Track 14: CHƯƠNG 13. ANTÔN SÊMIÔNNÔVIC MAKARENKÔ NHÀ GIÁO DỤC XÔ VIẾT LỖI LẠC (1888 - 1939) - Track 15 : Tập thể cơ sở công lao của Makelen - Track 16 : Chương 14 : Ý nghĩa cách mạng XHCN tháng 10 và lý luận giáo xh cn đối với lịch sử giáo dục thế giới

product_img3
Hoàng Đế Caesar - Người đọc : Trung Nghị

- Track 1 : Lời Ngỏ - Track 2 : Chương 1: Thời thanh niên - Track 3 : Nhẫn nhịn ra đi, Caesar dùng mưu kế, anh hùng giành đại thắng - Track 4 : Chương 2: Lần đầu tham chính - Track 5 : Kể chuyện vui, Caesar khéo khích Pompey. Hai thủ lĩnh liên danh cùng chấp chính - Track 6 : Chương 3: Liên minh tam hùng - Track 7 : Chương 4: Chiến dịch Gaul - Track 8 : 3-/ Naracante hiến kế bắt giam Dunoleks. Thống soái Caesar lập công đại thắng Elviti - Track 9 : 5-/ Trận đối trận, liên minh Belgae sợ hãi rút lui. Giỏi dùng binh, toàn bộ xứ Gaul thần phục La Mã - Track 10 : Chương 5: Chiến dịch Gaul lần 2 - Track 11: 2-/ Robijenus đa mưu túc trí, đánh bại người Televiris. Caesar say máu anh hùng, xóa sổ người Ebulonis - Track 12 : 3-/ Canna xảo trá, đưa tin tình báo giả. Crassus khinh suất, bỏ mạng ở Parthia - Track 13 : 5-/ Mắc lừa Litavicus, người Eduy phản bội. Liên kết Conmius, thủ lĩnh Corlieus bày mưu - Track 14 : 7-/ Để vẹn toàn, Caesar cho Gaul 'tự trị'. Đầy tham hiểm, Brutus hiến kế 'Đắc Nhân Tâm' - Track 15 : Chương 6: Nội chiến La Mã - Track 16 : 3-/ Bảo vệ công lý, Caesar viễn chinh Tây Ban Nha. Duy trì nhân nghĩa, Caesar tha chết cho quân địch - Track 17 : 5-/ Trận Pharsalus, Caesar giành toàn thắng. Đất Ai Cập, Pompey rời nhân gian - Track 18 : Chương 7: Đỉnh cao quyền lực - Track 19 : Dụng binh thần tốc, Caesar truy sát quân tiểu Pompey. Trí cùng lực cạn, Genius đành phải rút gươm tự vẫn - Track 20 : Chương 8: Cái chết của người anh hùng - Track 21 : Trong nghị viện, Brutus mất hết lương tâm. Trên đồi Capitol, Caesar ngàn thu yên giấc

product_img3
Sử Ký Tư Mã Thiên - Người đọc : Thủy Tiên

- Track 1 : Lời giới thiệu - Track 2 : Thái sử công đề tựa - Track 3 : Tần Thủy Hoàng bản kỷ - Track 4 : 4/- Tháng 10 năm thứ 37 - Track 5 : Hạng Vũ bản kỷ - Track 6 : Hạng Vũ bản kỷ ( đọc tiếp ) - Track 7 : Cao Tổ bản kỷ - Track 8 : Lúc bấy giờ - Track 9 : Lữ Hậu bản kỷ - Track 10 : Bình chuẩn thư - Track 11: Khổng Tử thế gia - Track 12 : Khi người ta lật đổ tổ chim - Track 13 : Việt Vương Câu Tiển thế gia - Track 14 : Trần Thiệp thế gia - Track 15 : Lưu Hậu thế gia - Track 16 : Trần thừa tướng thế gia - Track 17 : Tôn Tử, Ngô Khởi liệt truyện - Track 18 : Ngũ Tử Tư liệt truyện - Track 19 : Truyện Tô Tần - Track 20 : Truyện Trương Nghi - Track 21 : Mạnh Tử, Tuân Khanh liệt truyện - Track 22 : Ngụy công tử liệt truyện - Track 23 : Phạm Thư, Thái Trạch liệt truyện 1 - Track 24 : Phạm Thư, Thái Trạch liệt truyện 2 - Track 25 : Nhạc Nghị liệt truyện - Track 26 : Điền Đan liệt truyện - Track 27 : Thích khách liệt truyện - Track 28 : Lý Tư liệt truyện 1 - Track 29 : Lý Tư liệt truyện 2 - Track 30 : Trương Nhĩ, Trần Dư liệt truyện - Track 31 : Hoài Âm Hầu liệt truyện - Track 32 : Lịch Sinh, Lục Giả liệt truyện - Track 33 : Ngụy Kỳ, Vũ An Hầu liệt truyện - Track 34 : Lý tướng quân liệt truyện - Track 35 : Cấp Ảm liệt truyện - Track 36 : Hoạt kê liệt truyện

product_img3
Vườn Xưa Dạo Bước - Người đọc : Lê Như Quỳnh

- Track 1 : Nguyễn Đồng Triều Giảng viên Trường ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn - Track 2 : Trung Nghĩa Từ ( Trang 30 ) - Track 3 : Đất Long Mỹ xưa ( Trang 67 ) - Track 4 : Liên Pháp Tịnh xá ( Trang 94 ) - Track 5 : Kiến An Cung của Hoa kiều ở Sa Đéc ( Trang 125 ) - Track 6 : Tuệ Thành hội quán ( Trang 153 ) - Track 7 : Chữ hiếu của người xưa ( Trang 183 ) - Track 8 : Văn tế Nguyễn Bỉnh Khiêm ( Trang 231 ) - Track 9 : Nguyễn Thông và Phan Thanh Giản - Track 10 : Phan Bội Châu ( Trang 307 ) - Track 11 : Tiểu thuyết lịch sử ở Nam Bộ đầu thế kỷ XX ( Trang 340 ) - Track 12 : Mấy nguồn cảm hứng trong Tiểu thuyết Nam Bộ từ (1930-1945) - ( Trang 363 ) - Track 13 : Tiểu thuyết đô thị Nam Bộ (1945-1954) - ( Trang 395 ) - Track 14 : Nguyễn Vỹ chứng nhân văn hóa một thời ( Trang 424 )