top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Tập 1 - Người đọc : Nam Dương

- Track 1 : Thay Lời Nói đầu - Track 2: Thời gian này - Track 3: Vô Sắc Thiền Sư - Track 4: Hồi 2 - Tùng bách đu mọc trên vách vĩ đang - Track 5: Hồi 3 - Bảo đao bách luyện kinh huyệt quan - Track 6: Tỷ Đường chủ chỉ hơn một tiếng - Track 7: Chốt tiêu đầu - Track 8: Hồi 4 - Tự tác tan loạn tý bàn hoàng - Track 9 : Hồi 5 : Cắn tay ngọc trúng ngay mai hoa tiêu - Track 10 : Ân Tố Tố cười nói

product_img3
Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Tập 2 - Người đọc: Nam Dương

- Track 1: Hồi 6 : Dập dềnh biển tối mênh mang - Track 2: Chữ thôi vừa dứt - Track 3: Hồi 7 - Ai đẩy núi Văn tới đảo Tiên - Track 4: Chỉ mong lão ta không nỗi điên - Track 5: Hồi 8 : Mười năm bắc cực - Track 6: Dạo này Tạ Tốn không rời Vô Kỵ một bước - Track 7: Hồi 9 - thất hiệp trùng phùng - Track 8: Mỗi tuần nghe phụ thân nói - Track 9 : Ngũ ca , tiểu đệ nhớ ngũ ca quá chừng - Track 10: Hồi 10 - bách tuế thọ yến - Track 11: Trưởng môn - Track 12 : Trương Tam Phong

product_img3
Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Tập 3 - Người đọc: Nam Dương

- Track 1: Hồi 11 - Hữu Lữ Trường thiệt lợi như thương - Track 2 : Trương Vô Kỵ - Track 3: Hồi 12 - Khu trường âm độc - Track 4: Hôm ở trên núi Võ Đang - Track 5: Hồi 13 - Đêm hôm chẳng ngại vượt tường - Track 6: Kim hoa Bà Bà hỏi - Track 7 : Hồi 14 - giữa đường gặp toàn lũ sói lan - Track 8 : Thu bao nhiêu là đồ đệ - Track 9: Hồi 15 - Kỳ mưu bí kế - Track 10 : Chu Cửu Chân

product_img3
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Tập 4 - Người đọc: Nam Dương

- Track 1: Hồi 16 - Tu luyện thành thục Cưu Dương thành công - Track 2: Chuyện riêng gì vậy - Track 3: Hồi 17 - Track 4: Hồi 18 - Track 5: Tính Quyền vọt lên - Track 6 : Hồi 19 - Đại họa - Track 7 : Trương vô Kỵ run lẫy bẩy - Track 8 : Hồi 20 - Giam mình cùng người trong tử lộ - Track 9 : Ngưu của minh giáo

product_img3
Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Tập 5 - Người đọc : Nam Dương

- Track 1 : Hồi 21 - Giải kiếp nạn đương đầu 6 phái - Track 2 : Tiên Vô Phong bị ép hơi ngộp - Track 3 : Hồi 22 - ba việc tốt quần hùng đồng lòng = Track 4: Bây giờ 4 tiếng hoan hô nổi lên - Track 5: Hồi 23 - Đóa Thủy Tiên khiến khách mê say - Track 6: Dù cho có nhứt đầu chịu khó đến đâu - Track 7 : Hồi 24 - Thái cực sơ truyền nhu khắc cương - Track 8: Nói xong hai tay vẫy ra từ trong bọc lão - Track 9: Hồi 25 - Đốt lửa lên thề với đất trời - Track 10 : Trương vô Kỵ trên núi Võ Đang

product_img3
Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Tập 6 - Người đọc: Nam Dương

- Track 1 : Hồi 26 - Mặt hoa da phấn nở hủy sao? - Track 2 : năm xưa lúc Dương Đính Thiên đột nhiên mất tích - Track 3: Hồi 27 - Tháp cao trăm thước - Track 4 : Việc Sư Thái giận - Track 5: Hồi 28 - Tử sang Long Vương đoạn tuyệt ân nghĩa - Track 6 : Tạ Tốn không nhìn thấy chiêu thức - Track 7:Hồi 29 - Bốn nữ cùng thuyền - Track 8 : Hồi 30 - như sông Thương - Track 9 : Chỉ nghe người Ba Tư cao giọng nói bằng tiếng Trung Quốc

product_img3
Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Tập 7 - Người đọc: Nam Dương

- Track 1 : Hồi 31 - Đao kiếm cùng mất người bỏ mạng - Track 2: Ra khỏi thị trấn không xa - Track 3 : Hồi 32 - Oan không thể nói - Track 4: Trương Vô Kỵ chờ bốn người đi xa rồi - Track 5 : Hồi 33 - Sáo dài đàn ngắn nhạc dập dìu - - Track 6 : Hồi 34 - Tân giai nhân xé tan áo cưới - Track 7 : Sáng hôm sau Trương Vô Kỵ dặn Bành Oanh Ngọc - Track 8 : Hồi 35 - Đại hội anh hùng giết Sơn Vương - Track 9 : Thọ Nam Sơn hơi có vẻ đắt ý nói

product_img3
Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Tập 8 - Người đọc: Nam Dương

- Track 1 : Hồi 36 - ba sợi dây cuốn mấy cây tùng - Track 2 : Trương Vô Kỵ thấy hình tích đã lộ - Track 3 : Hồi 37: Anh hùng thiên hạ không đương nổi - Track 4 : Trương Vô Kỵ hỏi xem lão tăng kia là ai? - Track 5 : Hồi 38 : Quân tử nhịn nhục cho êm chuyện - Track 6: Chu Chỉ Nhược không quay đầu lạnh lùng nói - Track 7 : Hồi 39: Nơi cất giấu binh thư bí kíp - Track 8 : Chu Điên và Thiết Quan Động nhân vâng lệnh chạy ra - Track 9 : Hồi 40. Là chàng Trương đó mà không phải chàng - Track 10 : Đã cách chùa Thiếu Lâm một quãng xa Chu Chỉ Nhượt liền nép vào người Trương vô Kỵ