top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Anh Hùng Xạ Điêu - Từ Tập 1 Đến Tập 8 - Người đọc: Hướng Dương

- Track 1: Giống như nhiều tác phẩm của Kim Dung - Track 2 : Thu qua đông lại ngày càng lạnh - Track 3 : Thấm thoát Đông qua xuân tới - Track 4: Hàng Bảo Câu nằm dưới bụng ngựa - Track 5: Câu ấy vừa buông ra mọi người cảm thấy kì quái, - Track 6 : Truật Xít đã giận giơ cao roi ngựa đánh tiếp. - Track 7 : Quách Tĩnh trong lòng định sẵn chủ ý - Track 8: Hàng Bảo Câu thả tay buông roi ra nhào một cái từ ngọn cây lật người rơi xuống - Track 9: Chu Thông chỉ vào dãy núi hoang bên phải nói: .... - Track 10 : Mai Siêu Phong hai mắt đã mù không nhìn thấy gì bèn triển khai thân phát vô chụp túi bụi - Track 11: Thiết Mộc Chân cười khẻ một tiếng vương cung lắp tên tay phải buông ra tên bay như chớp xuyên xuất thân mộc - Track 12 : Trên dốc núi dựng đứng có một đôi Bạch Điêu làm tổ thân hình vô cùng to lớn