top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Anh Hùng Xạ Điêu - Người đọc: Hướng Dương

- Track 1: Giống như nhiều tác phẩm của Kim Dung - Track 2 : Thu qua đông lại ngày càng lạnh - Track 3 : Thấm thoát Đông qua Xuân tới - Track 4: Hàng Bảo Câu nằm dưới bụng ngựa - Track 5 : Câu ấy vừa buông ra mọi người cảm thấy kì quái, - Track 6 : Truật Xít đã giận - Track 7 : Quách Tĩnh - Track 8: Hàng Bảo Câu thả - Track 9: Chu Thông chỉ vào dãy núi hoang - Track 10 : Mai Siêu Phong - Track 11: Thiết Mộc Chân - Track 12 : Trên dốc núi dựng đứng