top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM - lớp 2 - Người đọc: Minh Hoàng

- Track 1 : Lời nói Đầu - Track 2: Chủ đề 6: CHĂM SÓC VÀ PHỤC VỤ BẢN THÂN

product_img3
Bộ sách Chân trời sáng tạo - Tiếng Việt lớp 2 - Tập 2 - Người đọc: Phạm Tân

- Track 1 : Lời Nói đầu - Track 2 : Bốn mùa tươi đẹp - Bài 1: Chuyện Bốn Mùa (tuần 21). - Track 3 : Thiên Nhiên muôn màu - Bài 1: Chuyện của vàng anh - Track 4 : Ôn tập giữa học kỳ II - Track 5 : Việt Nam Mến Yêu - Bài 1 : Chuyện quả bầu ( tuần 30) - Track 6 : Bài Ca Trái Đất - Bài 1: Câu Nhút Nhát ( tuần 32. )

product_img3
Bộ sách Chân trời sáng tạo VỞ BÀI TẬP Tiếng Việt lớp 2 - Tập 2 - Người đọc: Phạm Tân

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Sắc màu quê hương - tuần 25-26 (Bài 1 : Quê Mình đẹp nhất ) SGK trang 58 - Track 3 : Việt Nam Mến Yêu - tuần 30 - 31 (Bài 1: Chuyện Quả bầu) SGK trang 98

product_img3
Bộ sách Chân Trời Sáng Tạo - ĐẠO ĐỨC Lớp 2 - Người đọc: Phạm Tân

- Track 1 : Hướng dẫn sử dụng sách, 1-/ Khởi động - Track 2 : Chủ đề: Thực hiện cảm xúc bản thân - Bài 9; Những sắc màu cảm xúc

product_img3
Bộ sách Chân Trời Sáng Tạo - Vở bài tập: ĐẠO ĐỨC - Lớp 2 - Người đọc: Phạm Tân

- Track 1 : Bộ sách Chân Trời Sáng Tạo - Vở bài tập: ĐẠO ĐỨC - Lớp 2 LỜI NÓI ĐẦU .

product_img3
Bộ sách Chân trời sáng tạo -TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI - Lớp 2 - Người đọc : Minh Hoàng

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chủ Đề: Thực Vật và Động Vật - Bài 14 : Thực vật sống ở đâu ?

product_img3
Bộ sách Chân Trời sáng tạo / Vở bài tập : TIẾNG VIỆT LỚP 2 - Tập Một - Người đọc: Lê Như Quỳnh

- Track 1 : BẢNG KÍ HIỆU DÙNG TRONG SÁCH - Track 2 : Ôn tập giữa Học Kỳ 1 - Track 3 : Bạn thân ở trường -

product_img3
Bộ Sách Chân trời sáng tạo - Giáo Dục thể chất lớp 2 - Người đọc: Phạm Tân

- Track 1 : Hướng Dẫn sử dụng sách - Track 2 : Chủ đề : Tư thế và Kỹ năng vận động

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - TIẾNG VIỆT 2 - Tập 1 - Người đọc: Phạm Tân

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Mỗi người một vẻ - - Track 3 : Ông bà yêu quý - Tuần 7 - Track 4 : Những người bạn nhỏ - Tuần 10 - Track 5 : Bạn thân ở trường - Tuần 14 - Track 6 : Người nào cũng quý - Tuần 16

product_img3
Bộ sách Chân trời sáng tạo. Vở bài tập TOÁN Lớp 2, TẬP 2 - Người đọc: Lê Như Quỳnh

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Số bị chia - Số chia - thương - Track 3 : Phần 5. Các số đến 1 000 - Track 4 : Phần 6. Phép Cộng, Phép trừ trong phạm vi 1000

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Mỹ Thuật Lớp 2 - Người đọc: Kim Xuân

- Track 1 : Hướng Dẫn Sử dụng sách

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Vở bài tập TOÁN - LỚP 2 - Tập Một - Người đọc: Lê Như Quỳnh

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Bài Điểm - Đoạn thẳng - Track 3 : Phần 2: Phép cộng, Phép Trừ qua 10 trong phạm vi 20 - Track 4 : Bài Bảng trừ - track 5 : Phần 3 : Phép cộng , Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 - Track 6 : Bài: Ngày - Giờ

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - TOÁN - LỚP 2 - TẬP MỘT - Người đọc : Quang Điền

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Điểm, đoạn thẳng, điểm A, điểm B, đoạn thằng AB - Track 3 : Phần 2 - Phép Cộng, Phép Trừ qua 10 trong phạm vi 20 - Track 4 : 11-/ Trừ đi một số - Track 5 : 3-/ Phép cộng, Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 - Track 6 : Có thể chắc chắn - Không thể

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo TOÁN LỚP 2 - TẬP HAI - Người đọc : Quang Điền

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Phép chia - Track 3 : Các số đếm đến 1 000 - Track 4 : So sánh các số có 3 chữ số - Track 5 : 6-/ Phép cộng phép trừ trong phạm vi 1 000