top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Bộ Sách Chân trời sáng tạo Bài Tập Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp LỚP 6 - Người đọc: Kim Xuân

- Track 1 : Hướng dẫn sử dụng sách / Chào mừng các em học sinh lớp 6 đến với Hoạt động trải nghiệm Hướng nghiệp - Bài Tập - Hoạt Động Trải Nghiệm , Hướng Nghiệp (6) gồm 9 chủ đề - Track 2 : Chủ đề 4 : Nuôi dưỡng quan hệ gia đình - A/- KHÁM PHÁ - KẾT NỐI KINH NGHIỆM

product_img3
Bộ Sách Chân trời sáng tạo Ngữ Văn Lớp 6 Tập 2 - Người đọc: Lê Như Quỳnh

- Track 1: Bài 6: Điểm tựa tinh thần - Track 2 : ĐỌC KẾT NỐI CHỦ ĐIỂM , CON GÁI CỦA MẸ - Track 3 : Bài 7 " Gia đình thương yêu " - Track 4: Bài 8 : Những góc nhìn cuộc sống - Track 5 : VIẾT: viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống - Track 6 : Bài 9 : Nuôi dưỡng tâm hồn - Track 7: Thực hành Tiếng Việt - Track 8: Bài 10 : Mẹ Thiên Nhiên - Track 9 : VIẾT: Viết văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện - Track 10 : Bài 11 : Bạn sẽ giải quyết việc này như thế nào?

product_img3
Bộ sách CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - BÀI TẬP Giáo dục công dân lớp 6 - Người đọc: Kim Xuân

- Track 1 : BÀI TẬP : Giáo dục công dân lớp 6 / Lời Giới Thiệu - Track 2 : Bài 6: TỰ NHẬN THỨC BẢN THÂN

product_img3
Bộ Sách Chân trời sáng tạo - Hoạt động Trải nghiệm Hướng nghiệp LỚP 6 - Người đọc: Minh Hoàng

- TRACK 1 : Lời Nói Đầu - TRACK 2 : Chủ đề 5 - Kiểm soát chi tiêu

product_img3
BỘ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Toán - Lớp 6 - Tập hai - Người đọc: Hoàng Anh

- Track 1 : LỜI NÓI ĐẦU - Track 2 : Bài 3: So sánh phân số - Track 3 : Bài 6: Giá trị phân số của một số - Track 4 : Chương 6: SỐ THẬP PHÂN - Track 5 : Bài 3: Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả - Track 6 : Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm - Track 7 : Phần Hình Học và đo lường - CHƯƠNG 7 : Hình học trực quan . tính đối xứng của hình phẳng trong thế giới tự nhiên - Track 8 : Chương 8: Hình học phẳng . Các hình , hình học cơ bản - Track 9 : Bài 4: Đoạn thẳng , độ dài đoạn thẳng - Track 10 : Góc - Track 11 : Phần : Một số yếu tố thống kê và xác suất - Chương 9 : Một số yếu tố xác suất

product_img3
Bộ sách Chân Trời Sáng Tạo/ Bài Tập Lịch Sử Và Địa Lí lớp 6 - Phần Lịch Sử - Người đọc: Lê Như Quỳnh

- Track 1 : Lời nói Đầu - Track 2 : Chương 3: XÃ HỘI CỔ ĐẠI - Bài 6 - Ai Cập Cồ Đại - Track 3 : Chương 5: VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X - Bài 14 : Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo Bài Tập Công Nghệ Lớp 6 - Người đọc: Kim Xuân

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chương 3: TRANG PHỤC VÀ THỜI TRANG - Bài 6 : Các loại vải thường dùng trong may mặc

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 6 - Người đọc: Lê Như Quỳnh

- Track 1 : Hướng dẫn sử dụng sách . Khởi động - Track 2 : Bài 5 - TỰ LẬP - Track 3 : Bài 9 - Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Bài tập LỊCH SỬ và ĐỊA LÍ (Phần Địa Lí) LỚP 6 - Người đọc: Kim Xuân

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chương 3 - Cấu tạo của trái đất . Vỏ Trái Đất - Track 3 : Chương 5 -Nước trên trái đất

product_img3
Bộ Sách Chân trời sáng tạo - CÔNG NGHỆ - Lớp 6 - Người đọc: Phạm Tân

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chương 2 : Bảo quản và chế biến thực phẩm - Track 3 : Bài 5: Bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình - Track 4 : Chương 3 - Trang Phục và Thời Trang - Track 5 : Chương 4 : Đồ dùng điện trong gia đình

product_img3
Bộ Sách Chân trời sáng tạo - GIÁO DỤC THỂ CHẤT - Lớp 6 - Người đọc: Phạm Tân

- Track 1 : Hướng Dẫn sử dụng sách - Track 2 : Chủ đề 2: Ném bóng - Track 3 : Chủ đề 3 : Chạy cự li trung bình - Track 4 : Phần III - THỂ THAO TỰ CHỌN - Chủ đề 1 : Aerobic - Track 5 : Chủ đề 2 : Bóng đá

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Bài tập NGỮ VĂN - Tập 1 - Lớp 6 - Người đọc: Lê Như Quỳnh

- Track 1 : Bài 1: Lắng Nghe Lịch Sử Nước Mình - Track 2 : Bài 2 : Miền Cổ tích - Track 3 : Bài 3 : Vẻ đẹp quê hương - Track 4 : Bài 4 : Những trải nghiệm trong đời - Track 5 : Bài 5 : trò chuyện cùng thiên nhiên

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo. Khoa học Tự nhiên Lớp 6 - Người đọc: Kim Xuân

- Track 1 : Hướng dẫn sử dụng sách - Track 2 : Chủ đề 1 : Các phép đo - Track 3 : Chủ đề 2 : Các thể của chất - Track 4 : Chủ đề 4 : Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực - thực phẩm thông dụng; Tính chất và ứng dụng của chúng - Track 5 : Chủ đề 5 : Chất tinh khiết - Hỗn hợp. Phương pháp tách các chất - Track 6 : Chủ đề 6 - Tế bào - Đơn vị cơ sở của sự sống - Track 7 : Chủ đề 8 - Đa dạng thế giới sống - Track 8 : Chủ đề 8 - Đa dạng thế giới sống - Bài 27 : Nguyên sinh vật - Track 9 : Chủ đề 8 - Đa dạng thế giới sống - Bài 31 : Động vật - Track 10 : Chủ đề 9 - Lực - Track 11 : Chủ đề 10 : Năng lượng và cuộc sống - Track 12 : Chủ đề 11 : Trái đất và bầu trời

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo. Bài tập Khoa học Tự nhiên Lớp 6 - Người đọc: Lê Như Quỳnh

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chủ đề 2 : Các THỂ của chất - Track 3 : Chủ đề 4 : Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thư-thực phẩm thông dụng; Tính chất và ứng dụng của chúng - Track 4 : Chủ đề 5 : Chất tinh khiết - Hỗn hợp. phương pháp tách các chất - Track 5 : Chủ đề 7 : Từ tế bào đến cơ thể - Track 6 : Chủ đề 8 : Đa dạng, thế giới sống - Track 7 : - Bài 29 : Thực vật ( trang 96) - Track 8 : Chủ đề 9 : Lực - ( trang 111)

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - BÀI TẬP TOÁN - Lớp 6 - Tập Hai - Người đọc: Hoàng Anh

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Bài 3 : So Sánh Phân Số - Track 3 : Bài 5 : Phép nhân và phép chia phân số - Track 4 : Bài 7 , Hỗn số ( Trang 30) - Track 5 : Bài 4 : Phép cộng và phép trừ phân số ( Trang 38) - Track 6 : Chương 6 : SỐ THẬP PHÂN - Bài 1. Số Thập Phân - Track 7 : Bài 3 : Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả - Track 8 : Bài 5 : Bài toán về tỉ số phần trăm - Track 9 : Chương 7 : PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG - Track 10 : Bài 2. Ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng - Track 11: Bài 4. Đoạn Thẳng. Độ dài đoạn thẳng - Track 12 : Bái 6. Góc - Track 13 : Phần Một số yếu to61tho61ng kê và xác suất - Chương 9 - Một số yếu tố xác suất - Track 14 : Bài tập

product_img3
Bộ sách Chân Trời Sáng Tạo-Ngữ Văn - Lớp 6 - TẬP MỘT- Người đọc: Xuân Hiếu & Ngọc Hân

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Văn Bản 2, Sự tích Hồ Gươm - Track 3 : Bài 2 : Miền Cổ Tích - Track 4 : Đọc kết nối chủ điểm : Chuyện Cổ nước mình - Track 5 : Bài 3 : Vẻ đẹp Quê hương - Track 6 :Viết: Làm một bài thơ lục bát - Track 7 : Bài 4 : Những Trải nghiệm trong đời - Track 8 : Đọc Kết Nối chủ điểm: Vừa Nhắm Mắt vừa mở cửa sổ - Track 9 : Bài 5 : Trò chuyện cùng thiên nhiên - Track 10 : Đọc Kết Nối Chủ Điểm : Đánh Thức Trầu - Track 11: Nói Và Nghe : Trình Bày về Một Cảnh Sinh Hoạt

product_img3
BỘ SÁCH Chân Trời Sáng Tạo - Toán - Lớp 6 - Tập Một - Người đọc: Xuân Hùng

- Track 1 : Hướng Dẫn Sử dụng sách - Track 2 : Bài 5 : Thứ Tự Thực hiện các Phép tính . Từ khóa , ngoặc tròn, ngoặc vuông, ngoặc nhọn - Track 3 : Bài 9 : Ước và Bội - Track 4 : Bài 13 : Bội chung, Bội chung nhỏ nhất - Track 5 : Chương 2, Số nguyên - Track 6 : Bài 4 : Phép nhân và Phép chia hết hai số nguyên - Track 7 : Phần hình học và đo lường - Chương 3 : Các Hình học trực quang - Track 8 : Phần một Số Yếu Tố Thống Kê Xác Suất - Track 9 : Bài 4 : Biểu Đồ Cột

product_img3
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Bài tập TOÁN - LỚP 6 - Tập Một - Người đọc: Hoàng Anh

- Track 1 ; Lời Nói Đầu - Track 2 : Bài 3 - Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên - Track 3 : Bài 5 : Ký tự thực hiện các phép tính - Track 4 : Bài 7 : Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 - Track 5 : Bài 10: Số nguyên tố hoặc số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố - Track 6 : Bài 13 : Bội chung, Bội chung nhỏ nhất - Track 7 : Chương 2 - Số Nguyên - Bài 1 - SỐ nguyên âm và tập hợp các số nguyên - Track 8 : Bài 3 - Phép cộng và phép trừ hai số nguyên - Track 9 : Bài 4 : Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên - Track 10 : Phần Hình Học và Đo Lường - Chương 3 - Hình học trực quan các hình phẳng trong thực tiễn - Bài 1: Hình vuông, tam giác đều, lục giác đều - Track 11: Bài 3: Chu vi và diện tích của một số hình trong thục tiễn - Track 12 : Phần một số yếu tố thống kê và sát xuất - Chương 4 - Một số yếu tố thống kê - Bài 1 : Thu thập và phân loại dữ liệu - Track 12 : Bài 4 : Biểu đồ cột, biểu đồ cột ghép

product_img3
Bộ sách Chân trời sáng tạo. Bài Tập Ngữ văn Lớp 6 - Tập Hai - Người đọc : Lê Như Quỳnh

- Track 1 : Bài 6 - Điểm tựa tinh thần - Track 2 : Đọc kết nối chủ điểm, con gái của mẹ, trải nghiệm cùng văn bản - Track 3 : Bài 7 - Gia đình thương yêu