top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

QUỸ TỪ THIỆN SÁCH NÓI CHO NGƯỜI MÙ

THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ

Thư viện Sách nói Dành cho người mù ra đời và phát triển đến hôm nay là nhờ sự ủng hộ vô cùng lớn lao về tinh thần và vật chất của rất nhiều ân nhân là cá nhân, các tổ chức, đoàn thể, công ty, doanh nghiệp ... ở trong nước và nước ngoài, nhất là việc đóng góp xây dựng trụ sở Thư viện sách nói.

Việc xây dựng trụ sở mới của thư viện sách nói, rất nhiều ân nhân đóng góp, tiêu biểu là :

1-/ Ông Phạm Đức Trung Kiên - chủ tịch The Vietnam foundation

2-/ Ông Scott MC. Donal - Công ty gạch Đồng tâm, Công ty Bóng đèn Điện quang, Công ty Sơn Nippon, Công ty xử lý chất thải rắn Việt Nam

3-/ Ông Lê Quốc Ân - Chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt nam, vận động ngành dệt may

Danh sách Ân nhân Ủng Hộ
Thư Viện Sách Nói Hướng Dương Dành Cho Người Mù