top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

logo
THÔNG TIN TÀI KHOẢN
QUỸ TỪ THIỆN SÁCH NÓI CHO NGƯỜI MÙ

Số tài khoản: 068704070002632
Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.HCM - HD Bank tâm Kinh doanh Tp.HCM

QUỸ TỪ THIỆN SÁCH NÓI CHO NGƯỜI MÙ

Số tài khoản: 0331 000 399 269
Tên Ngân hàng : Vietcombank
Chi nhánh: Sài Gòn