top-header
Mục tiêu hoạt động của Qũy Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện Sách nói Hướng Dương dành cho người mù.
Tác phẩm: Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Ngữ Văn Lớp 10 - Tập Một - Người đọc: Ngọc Hân
Tác giả: Tổng chủ biên : Nguyễn Thành Thi - Đồng biên soạn: Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Phạm Ngọc Lan, Tăng thị Tuyết Mai, Đinh Phan Cẩm Vân
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc: Ngọc Hân
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 80
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Bài 2 : Sống Cùng Ký ức của cộng đồng (Sử thi) - Track 3 : Đọc kết nối chủ điểm . Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê - Track 4 : Bài 3 - Giao cảm với thiên nhiên (Thơ) - Track 5 : Bài 4 - Những di sản Văn Hóa (Văn bản thông tin) - Track 6 : II./ Khảo sát mức độ quan tâm của học sinh khối 10 đường DK - Track 7 : Bài 5 - Nghệ thuật truyền thống (Chèo/Tuồng) - Track 8 : Đọc kết nối chủ điểm đàn Ghi ta tiếng lỏm trong dàn nhạc cải lương - Track 9 : Hướng Dẫn Đọc

Dưới đây là danh sách các trắc thuộc đầu sách
Quay về danh sách
    Dưới đây là hướng dẫn sử dụng:
  • Control AltLeft cộng P để tạm dừng hoặc nghe tiếp
  • Control AltLeft cộng F để tua tới 10 giây
  • Control AltLeft cộng B để tua lui 10 giây
  • Control AltLeft cộng M để tua về giây thứ 0
  • AltLeft cộng 1 để nghe chương tiếp theo
  • AltLeft cộng 2 để nghe chương trước

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT