top-header
Mục tiêu hoạt động của Qũy Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện Sách nói Hướng Dương dành cho người mù.
Tác phẩm: Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Công Nghệ lớp 3 - Người đọc: Kim Xuân
Tác giả: Tổng Chủ biên: Bùi Văn Hồng - Đồng biên soạn: Nguyễn Thị Lưỡng, Lê Thị Mỹ Nga, Đoàn Thị Ngân
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc: Kim Xuân
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 212
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Hướng dẫn sử dụng sách - Mỗi bài học gồm có những nội dung sau:

Dưới đây là danh sách các trắc thuộc đầu sách
Quay về danh sách
    Dưới đây là hướng dẫn sử dụng:
  • Control AltLeft cộng P để tạm dừng hoặc nghe tiếp
  • Control AltLeft cộng F để tua tới 10 giây
  • Control AltLeft cộng B để tua lui 10 giây
  • Control AltLeft cộng M để tua về giây thứ 0
  • AltLeft cộng 1 để nghe chương tiếp theo
  • AltLeft cộng 2 để nghe chương trước

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT