top-header
Mục tiêu hoạt động của Qũy Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện Sách nói Hướng Dương dành cho người mù.
Tác phẩm: Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Bài Tập KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Lớp 7 - Người đọc : Như Minh
Tác giả: (Đồng C. Biên: Cao Cự Giác, Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám) Đồng B. Soạn: Nguyễn Công Chung, Trần Hoàng Đương, Phạm T Hương, Phạm T Lịch,Trần T Kim Ngân, Trần Hoàng Nghiêm, ...
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc: Như Minh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 78
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chủ đề 2 - Phân tử - Bài 5 : PHÂN TỬ-ĐƠN CHẤT-HỢP CHẤT - Track 3 : Chủ đề 3 - Tốc độ - Bài 8 : TỐC ĐỘ CHUYỂN ĐỘNG - Track 4 : Chủ đề 4 - Âm thanh - Bài 12 : MÔ TẢ SÓNG ÂM - Track 5 : Chủ đề 7 - Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật - Bài 22 : VAI TRÒ CỦA TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG Ở SINH VẬT - Track 6 : Chủ đề 8 - Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật - Bài 32 : Cảm ứng ở sinh vật - Track 7 : HƯỚNG DẪN GIẢI - Bài 1 : Phương pháp và kĩ năng học tập môn Khoa học tự nhiên - Track 8 : Bài 7 : Hóa trị và công thức hóa trị - Track 9 : Chủ đề 4 - ÂM THANH - Bài 12. Mô tả sóng âm - Track 10 : Bài 29 - Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật

Dưới đây là danh sách các trắc thuộc đầu sách
Quay về danh sách
    Dưới đây là hướng dẫn sử dụng:
  • Control AltLeft cộng P để tạm dừng hoặc nghe tiếp
  • Control AltLeft cộng F để tua tới 10 giây
  • Control AltLeft cộng B để tua lui 10 giây
  • Control AltLeft cộng M để tua về giây thứ 0
  • AltLeft cộng 1 để nghe chương tiếp theo
  • AltLeft cộng 2 để nghe chương trước

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT