top-header
Mục tiêu hoạt động của Qũy Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện Sách nói Hướng Dương dành cho người mù.
Tác phẩm: Trần Quốc Hương - Người chỉ huy Tình báo - Người đọc: Kim Xuân
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hải
Nhà xuất bản: Văn Hóa - Văn Nghệ ấn hành
Người đọc: Kim Xuân
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 72
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Nguyễn Thị Ngọc Hải sinh năm 1944, quê quán Tích Giang - Tùng Thiện, Sơn Tây nay là Hà Nội - Track 2 : Ban công tác đặc biệt của Trung ương - Track 3 : Tham gia làm báo Đảng ở chiến khu Việt Bắc - Track 4 : Đấu trí ở trại giam Tòa Khâm (Huế) - Track 5 : Chương đấu lý với Ngô Đình Nhu - Track 6 : Chương ra Bắc vào Nam lần thứ hai - năm 1964 khi ra khỏi nhà tù bọn mật vụ miền Trung Ngô Đình Cẩn. Ông được lệnh ra miền Bắc

Dưới đây là danh sách các trắc thuộc đầu sách
Quay về danh sách
    Dưới đây là hướng dẫn sử dụng:
  • Control AltLeft cộng P để tạm dừng hoặc nghe tiếp
  • Control AltLeft cộng F để tua tới 10 giây
  • Control AltLeft cộng B để tua lui 10 giây
  • Control AltLeft cộng M để tua về giây thứ 0
  • AltLeft cộng 1 để nghe chương tiếp theo
  • AltLeft cộng 2 để nghe chương trước

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT