top-header
Mục tiêu hoạt động của Qũy Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện Sách nói Hướng Dương dành cho người mù.
Tác phẩm: ĐỒ TỂ - Người đọc : Phương Minh
Tác giả: Nguyễn Trí
Nhà xuất bản: TRẺ - Ấn hành
Người đọc: Phương Minh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 122
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : Đồ tể - Track 3 : Đổi nghề - Track 4 : Chả có gì là bất thường - Track 5 : Chân mình thì mình đứng - Track 6 : Kền kền chờ đợi - Track 7 : Lưu vong - Track 8 : Một tám một mười - Track 9 : Bồng bềnh và gập ghềnh - Track 10 : Hảo hớn - Track 11 : Buồn như buổi cuối năm - Track 12 : Chi quyết định - Track 13 : Ở đó mà điên - Track 14 : Phải chi say được thì hay quá - Track 15 : Sau một cái chết - Track 16 : Sâu đục thân

Dưới đây là danh sách các trắc thuộc đầu sách
Quay về danh sách
    Dưới đây là hướng dẫn sử dụng:
  • Control AltLeft cộng P để tạm dừng hoặc nghe tiếp
  • Control AltLeft cộng F để tua tới 10 giây
  • Control AltLeft cộng B để tua lui 10 giây
  • Control AltLeft cộng M để tua về giây thứ 0
  • AltLeft cộng 1 để nghe chương tiếp theo
  • AltLeft cộng 2 để nghe chương trước

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT