top-header
Mục tiêu hoạt động của Qũy Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện Sách nói Hướng Dương dành cho người mù.
Tác phẩm: Cánh đồng bất tận - Người đọc : Hạnh Thúy và Lê Như Quỳnh
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư
Nhà xuất bản: Trẻ ấn hành
Người đọc: Hạnh Thúy và Lê Như Quỳnh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 139
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Mỗi lần nghe câu hát "Gió đưa cây cải về trời. Rau răm ở lại... ", tôi hơi quạu - Track 2 : Truyện ngắn: Huệ lấy chồng - Track 3 : Truyện ngắn: Nhà cổ - Track 4 : Truyện ngắn : Biển người mênh mông - Track 5 : Truyện ngắn: Duyên phận so le - Track 6 : Truyện ngắn: Cánh đồng bất tận - Track 7 : 6. Trời đất ủ dột nhìn mưa vào mùa.

Dưới đây là danh sách các trắc thuộc đầu sách
Quay về danh sách
    Dưới đây là hướng dẫn sử dụng:
  • Control AltLeft cộng P để tạm dừng hoặc nghe tiếp
  • Control AltLeft cộng F để tua tới 10 giây
  • Control AltLeft cộng B để tua lui 10 giây
  • Control AltLeft cộng M để tua về giây thứ 0
  • AltLeft cộng 1 để nghe chương tiếp theo
  • AltLeft cộng 2 để nghe chương trước

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT