top-header
Mục tiêu hoạt động của Qũy Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện Sách nói Hướng Dương dành cho người mù.
Tác phẩm: Tứ Quái TKKG Tập 23 - Những viên kim cương nguy hiểm - Người đọc: Ngọc Hân
Tác giả: Stefan Wolf - Thực hiện Vũ Hương Giang, Bùi Chí Vinh
Nhà xuất bản: Kim Đồng ấn hành
Người đọc: Ngọc Hân
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 81
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Một : Vụ cướp trong nhà đỗ xe - Track 2 : Bốn : Bồ câu xanh - Track 3 : Bảy : Rung chà cá nhảy - Track 4 : Mười : Khách không mời mà đến

Dưới đây là danh sách các trắc thuộc đầu sách
Quay về danh sách
    Dưới đây là hướng dẫn sử dụng:
  • Control AltLeft cộng P để tạm dừng hoặc nghe tiếp
  • Control AltLeft cộng F để tua tới 10 giây
  • Control AltLeft cộng B để tua lui 10 giây
  • Control AltLeft cộng M để tua về giây thứ 0
  • AltLeft cộng 1 để nghe chương tiếp theo
  • AltLeft cộng 2 để nghe chương trước

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT