top-header
Mục tiêu hoạt động của Qũy Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện Sách nói Hướng Dương dành cho người mù.
SÁCH MỚI ĐĂNG
Sách - Truyện (Mầm Non)
TRUYỆN KỂ MẦM NON

- Track 1 : Phần Thơ Ca : Đôi mắt của em - Track 2: Bé Minh Quân dũng cảm - Track 3: Phần Câu đố - Track 4: Gà trống và vịt bầu - Track 5 : Phần Câu đố - Track 6 : Phần Thơ Ca - Track 7 : 3 con gấu - Track 8 : Rùa và Đại bàng - Track 9 : Chú Đỗ con - Track 10 : Hoa Bìm Bìm - Track 11: Gió - Track 12 : Chú bé giọt nước - Track 13 : Phần Thơ ca Giờ ăn

Pháp luật
Bình Luận Khoa học những điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 . Sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Track 1 : Danh mục các từ viết tắt - Track 2 : Chương 2: Những điểm mới về tội phạm do ác nhân thực hiện - Track 3 : Chương 3: Những điểm mới về các trường hợp loại trừ - Track 4 : Chương 4: Những điểm ới về hình phạt đối với cá nhân - Track 5: Chương 5: Những điểm mới về quyết định hình phạt đối với cá nhân - Track 6 : Chương 6: Điểm mới về các biện pháp miễn giảm trách nhiệm hình sự - Track 7 : Chương 7: Những điểm mới về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội - track 8: Chương 8: Những điểm mới về trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội - Track 9 : Chương 9 : Những điểm mới về xóa án tích đối với cá nhân và pháp nhân thương mại phạm tội - Track 10: Chương 11. Những điểm mới về can tội xâm phạm tính mạn sức khỏe, nhân phẩm , danh dự của con người - Track 11: Chương 12. Những điểm mới về tội xâm phạm quyền tự do của con người - Track 12 : Chương 14: Những điểm mới về các tội xâm phạm - Track 13 : 15.3.4-/ Tội vi phạm qui định về hoạt động ngân hàng hoặc hoạt động khác liên quan đến ngân hàng - Track 14 : Chương 16, Những điểm mới về các tội phạm về môi trường - Track 15 : Chương 17Những điểm mới Những điểm mới : Những điểm mới về các tội phạm về ma túy - Track 16 : 18.2 -/ Những điểm mới về dấu hiệu đ5nh tội của các tội phạm cụ thể - Track 17 : Chương 19 : Những điểm mới về các tội xâm phạm trật tự quản lí hành chính - Track 18 : Chương 21: Những điểm mới về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp - Track 19 : Phần Phụ Lục - Track 20 : 28-/ Sửa đổi bổ sung điều 151 như sau - Track 21 : 46-/ Sửa đổi bổng sung điều 1 như sau - Track 22: 58-/ Sửa đổi bổng sung điều 235 như sau - Track 23 : 71/- Sửa đổi bổng sung tên điều vào khoản 1 điều 259 như sau - Track 24 : 90-/ Sửa đổi bổng sung điều 278 như sau - Track 25 : 119-/ Sửa đổi bổng sung điều 317 như sau

TUỔI TEEN - GD GIỚI TÍNH - Kỷ năng sống
Bước Vào Nghề Báo

- Track 1 : Chương 1: Bước vào nghề - Track 2 : Chương 2: Các điều kiện làm việc - Track 3: Thời gian và ngày làm việc - Track 4: Phóng viên chuyên trách khu vực - Track 5: IV./ Ý tưởng và sự phân công - Track 6 : VI./ Theo dõi chính quyền - Track 7 : VII./ Những nghệ thuật đồng minh - Track 8 : VIII./ Phỏng vấn và ghi chép - Track 9 : IX./ Những nguyên tắc đạo lý của nghề - Track 10: Xâm phạm đời tư - track 11 : Cách viết dẫn nhập theo quy ước - Track 12 : XI./ - Viết có phong cách riêng, những hình thức - Track 13: XII./ - Viết có phong cách riêng, làm thế nào để thực hiện - Track 14: Đơn giản hóa - Track 15: XIII./ - Biên tập - Track 16: XV./ - Thăng tiến trong nghề nghiệp

TUỔI TEEN - GD GIỚI TÍNH - Kỷ năng sống
Các Bài Viết Về Giấc Mơ Và Giải Thích Giấc Mơ

- Track 1 : Bài viết của tiến sĩ Johannes Peterlik Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng Hòa Áo tại Việt Nam - Track 2 : Sự hình thành biểu tượng - Track 3 : Linh cảm trong mơ mà có thực 1941-1899 - Track 4 : III./ Quá trình chuyển đổi từ các ý nghĩ tìm ẩn qua nội dung hiển nhiên trong mơ rất đáng chú ý - Track 5: VI./ NHững khi trong nội dung giấc mơ có những ý nghĩ trong mơ mất hẵn - Track 6 : VIII./ Qua những điều đã trình bày chúng ta đã biết thế nào là con mơ - Track 7 : Giấc mơ trong văn hóa dân gian 1958 - 1911 - Track 8 : Mơ và thực - Track 9: Một giấc mơ như là phương tiện chứng minh - Track 10: Giấc mơ và thần giao cách cảm 1922 - Track 11: II./ Trường hợp thứ hai mà tôi muốn tường thuật lại cho các vị - Track 12 : Một vài điều bổ sung cho toàn bộ vấn đề giải thích giấc mơ- 1925.

G. Trình : CĐ và ĐH
Các Lý Thuyết Xã Hội Học

- Track 1 : Lời Nhà Xuất Bản - Track 2 : Như chúng ta sẽ thấy một số nhà Xã hội học cổ điển - Track 3: Triết học Kant it nhất đã dẫn dắt một số nhà xã hội học Đức tìm kiếm tiền đồ trong những viễn cảnh ổn định hơn - Track 4 : 6-/ Các phát triển của chủ nghĩa Mac ở Châu Âu thời kỳ chuyển tiết thế kỉ - Track 5 : Năm then chốt - Track 6 : Ngày nay phương pháp luận thực hành đã khắc phục một phần quan trọng sau sự chống đối buổi đầu - Track 7 : Trong những năm 1960 và 1970 kể cả sự gia tăng chú ý đến xã hội học hiện tượng - Track 8 : Kiểu thứ hai bao gồm các giá trị đã chủ quan hóa - Track 9 : Ví dụ là điều không chính thống khi dạ đoán rằng vì xã hội cần phát triển và xã hội hóa nó sẽ sáng tạo ra thiết chế gia đình - Track 10 : Colint thấy các cấu trúc xã hội không tách rời khỏi các tác nhân hành động - Track 11 : Dù ông nhận ra rằng có những qui phạm lịch sử xong ông khước từ ý tưởng về những phát triển lịch sử không thể tránh khỏi - Track 12 : Điểm chủ chốt - Track 13 : Phần đông các nhà phân tích xem đây là nổ lực của công nhân để giảm đi sự tha hóa - Track 14 : Thứ ba mọi khía cạnh của xã hội - Track 15 : Thực tế David louvid - Track 16 : Như vậy trí tuệ cũng được xác định về mặt chức năng hơn là tồn tại - Track 17: Trong nổ lực để hiểu khái niệm này ngoài sự trình bày theo hệ thống ban đầu của Mis - Track 18 : Như ở sơ đồ tổng lược các thành tố của hệ thống lý thuyết Mis - Track 19 : Do vậy giờ chúng tôi quay sang một lạot các nghiên cứu - Track 20: Ví dụ những người khiếu nại nói trước và họ không thể bị cắt ngang bởi các bên tranh chấp - Track 21 : 2 cạnh của ma trận là mọi mục trong mục lục hành vi của A và B - Track 22 : 1.- Đối với các sự kiện có lợi mọi người thường có xu hướng hành động một cách hợp lý - Track 23 : Colour Men tự hỏi - Track 24 : Quan điểm của Trabest - Track 25: Các nhà nữ quyền tự do xem lý tưởng này như là một động lực nâng cao sự thực hiện tự do và bình đẵng - track 26 : Phụ nữ vẫn là trung tâm của tiếp cận lý thuyết này - Track 27 : Trong việc gọi các hoạt động của phụ nữ là có tình chất phản ứng - Track 28 : Ngay cả Dakent cũng quan tâm đến ảnh hưởng các sự kiện xã hội ở cấp độ vĩ mô lên các cá nhân và hành vi cá nhân - Track 29 : Như vậy tác phẩm của Liska đi tới một sự biện hộ cho các nhà xã hội học - Track 30: Ở cuối thời Trung Cổ - track 31 : Như vậy trong khi sự hợp lý hóa và sự phản ánh liên tục có quan hệ đến hành động - Track 32 : Bodo thậm chí sử dụng cả hình tượng quân sự để mô tả lĩnh vực gọi đó là một vũ đài - Track 33 : Cuộc đột kích vào thế giới đời sống này - Track 34: Kinh nghiệm của thời kỳ hiện đại - Track 35 : Cách tiếp cận của nó ở mức độ lớn là việc phát triển một hệ thống siêu hợp lý chính nó - Track 36 : Thứ ba - Track 37: Nhiều chủ đề tương tự xuất hiện - Track 38 : Về các nhà sử học không thể tìm ra được sự thật về quá khứ - Track 39 : Nó là một phương tiện của việc đánh giá các tiềm năng lý thuyết tùy theo ý của chúng tôi - Track 40 : Có các mô hình tiên tri - Track 41 : Một Nhà Xã hội Học cần phải là một nah2 trí thức - Track 42 : Thế chiến thứ nhất làm chậm lại tiến triển của môn phân tâm học - Track 43 : Hơn nữa lý thuyết đóng một vai trò tương đối thứ yếu trong nghiên cứu vận dụng các câu hỏi và các phỏng vấn - track 44 : Ở đây tác phẩm của bà đề ra một sự lựa chọn về mặt xã hội học cho các lý thuyết nữ quyền hậu hiện đại

G. Trình : CĐ và ĐH
Các nhạc khí trong dàn nhạc giao hưởng

Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : Sơ kết Bộ Vĩ - Track 3 : PHẦN THỨ HAI : Kèn hơi - Track 4 : C/. Nhóm nhạc khí dùng dăm đơn - Track 5 : Sơ kết Bộ Gỗ - Track 6 : 16-/ T' rông pét - Track 7 : PHẦN THỨ BA: Gia đình nhạc khí gõ - Track 8 : 31.-/ Đàn Xê lét xta

L sử - Vị anh hùng CM yêu nước Việt Nam
BIẾN SÁCH CÁC TRIỀU ĐẠI VIỆT NAM

- Track 1 : Cuốn thứ nhất. Nước Việt Nam quốc hiệu thời các vua Hùng 2879 tới 258 trước công nguyên , nước ta gọi là Văn Lang thời Thục An Dương Vương 257 - tới 207 trước Công nguyên gọi là Âu Lạc - Track 2 : Trương Trọng trong lòng khó chịu nhưng điềm tỉnh đáp tôi là người thay mặt Thái Thú Quận Nhật Nam vào chầu vua chớ không phải một viên tiểu lại - Track 3: Đem quân xâm lược nước ta chưa biết thắng bại ra sao Lưu Cung đã vội phong cho con là Tước Gia Vương - Track 4 : Quyền lực và danh vọng thường làm thay đổi con người - Track 5: Năm Nhâm Ngọ 1282 Vương Nguyên lại cho Sứ sang dụ , nếu vua nước Nam không sang chầu được thì phải đưa vàng ngọc sang thay và phải nộp tiền sĩ - Track 6: Nghệ Tông mất rồi Quí Ly lên làm phụ chính Thái Sư dịch sach để dạy phua - Track 7 : Bà họ Phạm Quý là Ngọc Trần người ở xã Quần lại Huyện Lôi Vương Tỉnh Thanh Hóa, bà là một trong số các bà vợ của Lê Lợi - Track 8: Nhận xét về ông Vua này Sứ Thần Triều Lê đã viết lúc ấy vận nước đã suy, lòng người đã lìa , tài Vua đã hạn kém có thể dẹp yên sao được - Track 9 : Từ đấy hai nhà thù oán nhau bên ngoài giã cách hiệp sức với nhau để đánh Mạc , bên trong đều ngó nhau đề phòng thích khách - track 10 : Thế là từ lúc khởi binh năm Tân Mã 1771 đến năm Nguyễn Nhạc lên ngôi năm Mậu Tuất 1778 anh em nhà Tây Sơn phải chiến đấu trong 8 năm trường - Track 11 : Bản thân Vua Lê cũng tạm làm tướng chỉ huy một đội quân kéo ra đóng tại Huyện Đông Sơn - Track 12 : Cán là thái tử còn nhỏ bọn họ càng lộng quyền trong dân chúng lan truyền trăm quan có mắt như mờ để cho quy quận vào sờ chính cung - Track 13 : Tường trong tường ngoài đắp sòng . - Track 14 : 1847 Pháp sai một đại tá , một trung tá đem hai chiếc thuyền vào Đà Nẵng xin bỏ chỉ vụ cấm đạo và cho tự do tín ngưỡng , đang trên bàn thương lượng thì Pháp dùng đại bát bắn đấm tàu thuyền của Việt Nam neo đỗ bên cạnh rồi chạy ra bể

G. Trình : CĐ và ĐH
Câu hỏi ôn tập Chương trình Sinh Lý chuyên ngành

- Track 1 : Câu hỏi ôn tập Chương trình Sinh Lý chuyên ngành dành cho kì thi tuyển sinh cao học 22 . Năm học 2017 - Track 2: 7/- Hãy trình bày hệ năng lượng cung cấp chủ yếu cho cơ có chu kỳ - Track 3 : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN - Độc lập tự do hạnh phúc. Trường Đại Học Thể dục thể thao Tp.HCM khoa Xã hội học - Track 4 : Câu 9: Anh chị hãy trình bày pp tập luyện biến đổi hai điểm

sách Bậc Đại học - Cao đẳng
Chân dung những nhà cải cách giáo dục tiêu biểu trên thế giới

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : Jean Jacques Rousseau 1712 - 1778 - Track 3 : Johann Heinrich Pestalozzi 1746 - 1872 - track 4: Wilhelm Von Humboldt 1767 - 1835 - Track 5 : Robert Owen 1771 - 1858 - Track 6 : Auguste Comte Sinh năm 1796 - mất 1857 Người sáng lập chủ nghĩa thực chứng - Track 7 : Jozsef Eotvos sinh năm 1813 mất 1871 Nhà Giáo dục học Người Hungary - Track 8 : Sigmund Freud Sinh năm 1856 - mất 1939 , Giáo dục dưới góc độ phân tâm học - Track 9 : Nadezhda K.Krupskaya Sinh năm 1869 mất 1939 Người khởi đầu nền giáo dục học Mac xít lê nin nit - Track 10 : Jose Ortega Y Gasset 1883- 1935 . Nhà cải cách giáo dục của Tây Ban Nha - Track 11: Herbert Read 1893 - 1968 - Tư tưởng giáo dục thông qua nghệ thuật - Track 12 : Carl Rogers 1902 - 1987 Nhà tâm lý giáo dục người mỹ - Track 13 : Burrhus Frederic Skinner 1904 - 1990 - Nhà tâm lý học hành vi - Track 14 : Francoise Dolto 1908 - 1988 Nhà Giáo dục biết vượt ra khỏi những hà khắc của đạo giáo

G. Trình : CĐ và ĐH
Giáo Trình - Cơ Sở Lý Luận Báo Chí

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chương 2: Truyền thông đại chúng, phương tiện, hình thức, lịch sử tiến hóa và hình thức xã hội - Track 3 : II./ Các hình thức hoạt động truyền thông đại chúng - Track 4 : Chương 3: Báo chí một hình thức hoạt động truyền thống - Track 5 : Chương 4: Báo chí - Loại hình thông tin chính trị xã hội - Track 6 : Chương 5: Chức năng của báo chí - Track 7 : Chương 6: Nguyên tắc hoạt động báo chí - Track 8: 31- Tính nhân dân và dân chủ - Track 9 : Chương 7: Nhà báo và nghề báo trong xã hội - Track 10 : 1.3-/ Nghề nhiều rủi ro và định kiến - track 11: Chương 8: Tư chất và con đường phát triển nghề nghiệp của nhà báo - track 12: II./ - Con đường phát triển nghề nghiệp của nhà báo - Track 13 : 4.-/ Trao dồi kỹ năng nghiệp vụ - - Track 14 : Chương 9: Quá trình sáng tạo của nhà báo và xu hướng phát triển của nhà báo - Track 15 : II./ Xu hướng phát triển của nghề báo - Track 16 : Chương 10: Công chúng và tiếp nhận báo chí - Track 17 : Một số từ ngữ và thuật ngữ, báo chí và truyền thông

G. Trình : CĐ và ĐH
Cơ Sở Ngôn Ngữ Học Và Tiếng Việt

- Track 1 : Lời nói đầu cho lần tái bản thứ 9 - Track 2 : Chương 2: hệ thống tín hiệu ngôn ngữ - Track 3 : Chương 3: Nguồn gốc và diễn tiến của ngôn ngữ - Track 4 : Chương 4: Phân loại các ngôn ngữ - Track 5 : Phần thứ hai: Cơ sở ngữ âm học và ngữ âm Tiếng Việt - Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và tầm quan trọng của ngữ âm học - Track 6 : Chương 7 : Âm tố và phân loại các âm tố - Track 7 : Chươ ng 9: Các hiện tượng ngôn điệu - track 8 : Phần thứ ba: Cơ sở từ vựng học và từ vựng Tiếng Việt - Từ vựng học và từ - Track 9 : Chương 13 : Cụm từ cố định - Track 10: Chương 14 : Nghĩa của từ - Track 11: Chương 15 : Quan hệ đồng âm, đồng nghĩa và trái nghĩa trong từ vựng - Track 12 : Chương 16 : Biến đổi trong từ vựng - Track 13 : Chương 17 : Các lớp từ trong từ vựng - Track 14 : IV./ Tiếng lóng - Track 15 : Phần thứ tư : Cơ sở ngữ pháp học và ngữ pháp tiếng Việt - Ngữ pháp và ngữ pháp học. - Track 16 : Chương 20: Phạm trừ ngữ pháp - Track 17 : Chương 21: Từ loại - Track 18 : Chương 23: Câu

G. Trình : CĐ và ĐH
Cơ sở văn hóa Việt Nam

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Những biến đổi Văn hóa trong giai đoạn không phá vỡ trong cấu trúc ấy không làm cho diện mạo văn hóa đổi khác về cơ bản - Track 3 : Trong bối cảnh lịch sử xã hội ấy trong tiến trình văn hóa của người việt - Người Việt cổ và người Việt hiện đại đã diễn ra hai xu hướng chính đối lập nhau ( Xu hướng hán Hóa và Xu hướng chống hán hóa) - Track 4 : Những nhân tố chính trị xã hội đó tất nhiên đã có tác động tới việc làm quen và tiếp nhận mô hình Trung Quốc - Track 5: Bữa ăn của người Việt được gọi là bữa cơm - Track 6 : Dị, làng sẽ mang tên Thôn khi nó được tích hợp vào một xã và trở thành một yếu tố cấu thành của một đơn vị hành chính nên Làng thường mang hàm nghĩa tình cảm, còn Thôn có 1 biểu nghĩa nặng tính chất hành chính - Track 7: Bé được Phật hoặc Thánh nhận làm con nuôi sẽ có họ mới , Họ nhà Phật là Mầu, Họ của Đức Thánh là Trần - Track 8 : 2.2.3 -/ Nhóm Nghệ Thuật diễn xướng gồm các nghệ thuật âm nhạc , múa và các hình thức trình diễn trên sân khấu từ đơn giãn đến phức tạp là nhóm có quan hệ mật thiết với các hình thức đa dạng của cộng đồng - Track 9: Đạo giáo khi du nhập vào nước ta vẫn thờ những vị thần tiên vốn có trong Đạo giáo ở Trung Quốc như ngọc Hoàng Thượng đế , Thái Thượng Lão quân , Thần Trấn Vũ - Track 10: Trong những điều kiện và trình độ của nền kinh tế sản xuất và tổ chức xã hội của các nền văn minh nông nghiệp - Track 11: Đây cũng là vùng đất rất phát triển của nghệ thuật âm nhạc và múa

G. Trình : CĐ và ĐH
Giáo Trình Con Người Và Môi Trường

- Track 1 : Chướng 1 : Những Khái niệm cơ bản về Tài Nguyên Môi Trường và Sinh Thái - Track 2 : 3 ./ Bùng nổ dân số và chất lượng cuộc sống - Track 3 : Chương 2: Tài Nguyên Nước và Ô Nhiễm Môi Trường Nước - Track 4 : Bài 2: Tài Nguyên Nước trên Thế Giới - Track 5 : II./ Mạng Lưới Sông Ngòi ở nước ta - Track 6 : 2-/ Những dòng sông lớn ở miền Nam Việt Nam - track 7 : Bài 4 : Đặc điểm Tài Nguyên nguồn nước mặn ở Việt Nam - Track 8 : b-/ Tính chất hóa học - Track 9: II./ Ô Nhiễm Môi Trường nước - Track 10 : III>/ Nước chảy tràng mặt đất, bao gồm do mưa rơi xuống mặt đất, đường phố, nhà cửa , đồng ruộng do nươc tiêu thảy từ các đồng ruộng - Track 11 : Hoàn cảnh ngộ độc cấp tính - Track 12: V./ Kalibi - Track 13: Chương 3 : tài nguyên đất và ô nhiễm môi trường đất - Track 14 : II./ Tài Nguyên đất trên thế giới và Việt - Track 15 : II./ Truyền bệnh từ vật nuôi ( Đất- người) - Track 16 : VII./ Tiêu chẩn đánh giá đất bị ô nhiễm - Track 17 : Chương IV./ Ô nHiễm không khí - Track 18 : II./ Di_ô_ shit -Sun - Phua (SO2 ) - Track 19 : V./ Hydro Cacbon - Track 20: Bài 6: Sự cạn kiệt tầng Ô_zon, O3 và những tác động xấu đế môi trường tự nhiên

G. Trình : CĐ và ĐH
CÔNG TÁC VÀ KỶ NĂNG THAM VẤN

- Track 1 : Khi nào bạn muốn đến gặp nhà tham vấn vào những lúc bị Stress trong cuộc sống - Track 2 : Bài tập ứng dụng. Phần tình huống - Track 3 : 6-/ Các vấn đề quyềgi2 không trước khi chúng ta bắt đầu n lực và kiểm soát trong Tham Vấn HIV - Track 4 : Ví dụ , Bạn có hỏi gì không trước khi chúng ta bắt đầu

G. Trình : CĐ và ĐH
Công Tác Xã Hội Đại Cương. CTXH với Cá Nhân và Nhóm

- Track 1 : Nhập Môn Công Tác Xã Hội - track 2 : Tuy nhiên tất cả được đặt lên trên nền tảng chung - Track 3: 6-/ Phỏng vấn cá nhân có thể có ích hơn khi 2 người chia sẻ quan điểm chung và để chuẩn bị từng người - Track 4 : Hằng ngày em phải làm việc từ sáng cho đến tối - Track 5 : 7/3/1993 - Track 6: Nhóm viên gồm 6 người - Track 7 : Sau cùng

G. Trình : CĐ và ĐH
Đại Cương Giáo Dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ

- Track 1 : Phần 1: Khái quát chung về chậm Phát triển trí tuệ - Track 2: 1.4.1 -/ Nguyên nhân trước khi sinh , di truyền, lỗi nhiễm sắc thể gây hội chứng đao trong nhiễm sắc 21 - Track 3 : Chương 2: Một số vấn đề thể chất và tâm thần liên quan đến chậm phát triển trí tuệ - Track 4 : 2.2.2 Bại Não - Track 5 : Chương 3: Sự phát triển của trẻ chậm phát triển trí tuệ - Track 6: Phần 2: Giáo Dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ - Track 7 :b./ Những lớp học ban ngày - Track 8: 4.2-/ Một số thuật ngữ liên quan đến giáo dục cho đối tượng có nhu cầu đặc biệt và khái niệm giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ - Track 9 : 4.6.2.4 -/ Dịch vụ giáo dục đặc biệt ở Anh - Track 10 : Chương 5: Mở rộng can thiệp sớm và giáo dục trước tuổi học cho trẻ chậm phát triển trí tuệ - Track 11: Chương 6: Kế hoạch Giáo dục cá nhân cho trẻ chậm phát triển trí tuệ - Track 12 : Chương 7: Cộng tác giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ - Track 13 : Chương 8 : Giao tiếp tổng thể với trẻ chậm phát triển trí tuệ - Track 14 : Chương 9: Chiến lược và phương pháp dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ - Track 15 : 9.1.6.6 -/ Những phương pháp có thể thay cho hệ thống gợi ý phản ứng - Track 16 : 9.2.2-/ Dạy các kỷ năng tự chăm sóc cơ bản sự phát triển của khả năng tự chăm sóc bản thân là dấu hiệu sự khởi đầu cho sự độc lập của trẻ đối với cha mẹ - Track 17: Chương 10 : Tổ chức và quản lý lớp dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ - Track 18 : b,./ Một số cách sử lý khi trẻ có hành vi gây rối - Track 19 : Chương 11: Đánh giá trong giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ

L sử - Vị anh hùng CM yêu nước Việt Nam
Đại Cương Lịch Sử Việt Nam

- Track 1 : Mở Đầu - track 2 : Các bộ lạc ở lưu vực Sông La - Track 3 : Căn cứ vào phạm vi phân bố của nền văn hóa Đông Sơn - Track 4 : Năm 589 Nhà Trần ở Trung Quốc bị tiêu diệt . Nhà Tùy lên thay thế - Track 5 : Năm 157 - Nhân cơ hội bọn quan lại đô hộ tham lam tàn bạo bốc lột nhân dân tàn tệ mọi ngườira6t1 căm phẫn -- Track 6 : Troang các gia đình Việt Nam từ xa xưa đã định hình một quan hệ ứng xử đẹp đẻ như thờ cúng tổ tiên , kính trọng ông bà, cha mẹ , anh em - Track 7 : Năm 1003 Lê Hoàng lại cho vét kênh Đa cái. Nghệ An - Track 8 : Các vua lý đã dùng chính sách ràng buộc tầng lớp thống trị miền núi - Track 9 : Đại Việt Sử Lý toàn thư ghi năm vua đã dạy được cung nữ dệt gấm vốc - Track 10: Sách Đại Việt Sử Ký Luật đời Trần chép - Track 11 : Nguyễn Đán Làng Bình Trương Sự Quốc Sự Hầu Tư Đồ - Track 12 : Cách cột cờ hơn 50 mét về phía Tây Nam là một đám đất vuông 40 mét vuông có tên là lá cờ - Track 13 : Bên trên có gác lớn gọi là Minh Linh từ trái bên phải đi tới gặp một điện lớn gọi là Đức Huy Điện - Track 14 : Vua Trần theo sông Hồng ra cửa Giao Hải , - Track 15 : Thái Học Sinh Nguyễn Phi Khanh vốn sống cùng nhân dân thông cảm với cuộc sống của nhân dân trong thư gởi cho cha có viết Đạo Huề Thiên Lý Xích như Thiêu . - Track 16 : Nam 1304 Nhà nước quy định rõ nội thi 4 trường, Trường một thi ám cả cổ văn, - Trường hai thi Kinh Nghi , Kinh Nghĩa , Thơ - Trường Ba : Thi Chế, chiếu , biểu- Trường bốn : Thi đối sách - Track 17: Bia Vĩnh Lăng ghi , tuy gặp thời loạn lớn mà Trí càng bền ẩn náo trong núi rừng - Track 18 : Dương THông từ Ninh Kiều đánh lên Cao Bộ - Track 19 : Tiếp đến là hai Văn và Võ - Track 20: Cùng thời gian hoạt động của Nghĩa quân trần cào - Track 21: Về thuế ruộng - Track 22 : Đây vốn là những làng nông nghiệp nhờ vị trí địa lý thuận lợi mà một số lớn cư dân chuyển sang buôn bán tuy vẫn giữ cái gốc nhà nông - Track 23: Phùng Khắc là học trò của nGuyễn Bỉnh Khiêm - Track 24 : 1751 Hoàng Công Chất chạy vào Thanh Hóa - Track 25 : Bấy giờ theo sử cũ, muôn năm mất mùa đói kém - Track 26 : Sau khi tổ chức lại chính quyền ở địa phương miền xuôi Minh Mạng cho đặt chế độ lưu quan ở các tỉnh Tuyên Quan Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng - Tarck 27 : Nghĩa quân đẩy mạnh hoạt động - Track 28 : Đại cương lịch sử việt Nam ( Tập 2 ) Đinh Xuân Lân - Track 29 : Nghĩa quân đã anh dũng chiến đấu suốt ba ngày liền - Track 30: Ngày mồng 10 tháng tư - Track 31 : Ở Hà Tĩnh có Lênin, Phan Đình Phùng, Cao Thắng - Track 32 : Năm 1894 Nghĩa Quân trở về Yên Thế tiến hành xây dựng lại Căn cứ Hố Chuối - Track 33 : Về số lượng tính tới năm 1912 năm chứng xây dựng tương đối hoàn chỉnh đội quân thuộc địa . Lính Tại ngũ là 23.847 người - Track 34 : Các đồn điền kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa còn gặp nhiều khó khăn vì thiếu nhân công - Track 35 : Bấy giờ ở Nam Kỳ chi phủ Trần Chánh Chiếu có con là Trần Văn Tuyết sang học ở Hương Cảng - Track 36 : Từ năm 1907 - 1908 trở đi do ảnh hưởng cô đông Kinh Nghĩa Thục nhiều công ty ra đời như Quảng Hưng Long buôn bán nội hóa - Track 37 : Giai đoạn từ 1897 -1914 Một số nhà máy công xưởng đã mộc lên - Track 38 : 2.- Cuộc đột nhập phá khám lớn Sài Gòn - Track 39: Bên cạnh thuế khóa chính quyền thực dân còn tìm cách bắt buộc nhân dân mua các loại công trái quốc trái để lấy tiền xây dựng các công trình công cộng hoặc phục vụ nhu cầu quân sự - Track 40 : Cách mạng tháng 10 đã mở đầu một thời đại mới , thời đại cách mạng vô sản trong các nước đế quốc chủ nghĩa - Track 41 TRong KHoảng thời gian 1919- 1925 số công nhân bỏ trốn hoặc phá giao kéo với chủ lên tới 4.877 người - track 42 : Trong 2 năm 1926 - 1927 đã nỗ ra 27 cuộc đấu tranh của công nhân - Track 43 : Nhân ngày kỉ niệm lao động quốc tế 1 tháng 5 Đảng CSVN phát động phong trào đấu tranh rộng lớn trong phạm vi cả nước - Track 44 : Tại nước Pháp tới đầu năm 1936 Mặt trận nhân dân Pháp thành lập bao gồm Đảng CS , Đảng , Đảng cấp Tiến ... - Track 45 : Trên cơ sở đó, trong điều kiện thuận lợi mới sẽ tiếp tục đẩy phong trào lên cao hơn , triệt để hơn tiến tới giành thắng lợi cuối - Track 46 : Tháng 8 năm 1944 Đảng CS Đông Dương kêu gọi toàn dân sắm vũ khí đuổi thù chung

G. Trình : CĐ và ĐH
Đại số tuyến tính giản yếu

- Track 1 : Chương 1: Cấu trúc Đại số - Track 2 : Chương 3: Định thức của ma trận vuông - track 3 : Chương 6: Tích vô hướng , Không gian có trang bị tích vô hướng - Track 4 : 73- Nhân và Ảnh cảu ảnh xạ tuyến tính - Track 5: Ví dụ 4 cho ma trận a = hàng ngang thứ nhất -3 , 2 và hàng ngang thứ hai 2.1 có chéo hóa được không - Track 6 : Chương 8 : Dạng toàn phương

G. Trình : CĐ và ĐH
Đến Với Nhạc Cổ Điển

- Track 1: Lời Nói Đầu - Track 2 : Beethoven qua ngôn từ của chính ông - Track 3 : Fidelio đứa con đầy nước mắt và vinh quang - Track 4 :Franz Schubert, người chạy đua với thời gian - Track 5 :Cái chết của thiên tài - Track 6 :Câu chuyện tình lãng mạn nhất trong lịch sử âm nhạc - Track 7 :Từ overture đến những khúc dạo đầu - Track 8 : Nàng thơ hẳn đã thầm thì - Track 9 : Chín bài ca kính dâng lên Chúa - - Track 10 : Người duy trì phong cách lãng mạn kinh điển Đức - Track 11 : Claude Debussy linh hồn của trường phái âm nhạc Ấn tượng - Track 12 : The Planets bộ trang tiến trình cuộc đời - Track 13 : Nhà soạn nhạc trên tờ 20 franc Thụy Sĩ - Track 14 : Turgenev và Tchaikovsky sự tương hợp kỳ lạ - Track 15 : Nơi tiếng hát và lời thơ tan biến - - Track 16 : George Gershwin một nhạc sĩ Mỹ thực thụ - Track 17 : Phần 2: Chân dung nghệ sĩ - Track 18 : Mstislav Rostropovich: Tôi quan tâm đến mọi người - Track 19 : Emil Gilels biểu tượng của âm nhạc Xô Viết - Track 20 : Mitsuko Uchida nghệ sĩ bên trong một nghệ sĩ - Track 21 : Maria Callas huyền thoại - Track 22 : Dmitri Hvorostovsky 'Đi tới, hát, giành chiến thắng'

G. Trình : CĐ và ĐH
Gia Đình Và Những Vấn Đề Của Gia Đình Hiện Đại

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chương 2: Đi tìm định nghĩa về Gia đình và Xã hội học gia đình một công việc khó khăn - Track 3 : Chương 3: Những thành tố cơ bản trong nghiên cứu xã hội học gia đình - Track 4: Chương 4: Những phương pháp về kỷ thuật nghiên cứu xã hội học gia đình - Track 5 : Phần 2: Những vấn đề của hôn nhân và gia đình trong xã hội hiện đại - Track 6 : Chương 2: Khủng hoảng của hôn nhân gia đình và những hệ quả của nó - Track 7: Chương 3: Vai trò giới trong gia đình với sự tác động của quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa

G. Trình : CĐ và ĐH
Giá trị – Định hướng giá trị nhân cách và giáo dục giá trị

- Track 1 : Đặt Vấn đề . Nghiên cứu về Giá Trị Định Hướng Giá Trị - Track 2 : Chương 2: Những khái niệm cơ bản - Track 3 : Chương 3: Kết quả nghiên cứu về định hướng giá trị - Track 4: IV./ Về định hướng giá trị nghề nghiệp - track 5 : 3-/ Định hướng nghề nghiệp - Track 6: 6.2-/ Định hướng giá trị nhân cách - Track 7 : Chương 4: Giáo dục giá trị

G. Trình : CĐ và ĐH
GIÁO TRÌNH: Giáo dục học Đại cương ( Tái bản lần 3, có sửa chữa, bổ sung)

- Track 1 : Lời mở Đầu - Track 2 : 2-/ Giáo dục học là một khoa học - Track 3: Chương 2: Hoạt động sư phạm của giáo viên trong nhà trường - Track 4: Phần 2: Lý luận dạy học phổ thông - Chương 3: Những vấn đề chung của hoạt động dạy học - Track 5: Chương 4: Nội dung dạy học - Track 6 : Chương 5: Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy học - Track 7: 1.2.2-/ Phương pháp dạy học trực quan - Track 8-/: 1.2.5.2-/ Phương Pháp kiểm tra Viết - Track 9: Phần 3: Lý luận giáo dục - Track 10 : Chương 7: Nội dung giáo dục - Track 11: Chương 8 : Phương pháp Giáo dục

G. Trình : CĐ và ĐH
GIÁO DỤC VÌ CUỘC SỐNG SÁNG TẠO

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2: Chương 1: Suy nghĩ về mục đích trong Giáo dục - Track 3 : các cách sống của con người , tính đa dạng của đời sống - Track 4 : Chương 2: Lý luận cơ sở về giá trị - Track 5 : Nhận thức . Quá trình nhận thức - Track 6 : Mối quan hệ giữa Khoa học Tôn giáo tạo giá trị và giáo dục - Track 7 : Chương 3: Hồi sinh nền giáo dục , một hướng đi mới cho chính sách Giáo dục - Track 8 : Người thầy chuyên viên kỹ thuật Giáo dục . SỰ chuyển biến và vai trò của người giáo viên trong Giáo dục - Track 9 : Cải cách chương trình đào tạo giáo viên - Track 10: Cải cách trong bộ máy quản lý của ngành giáo - Track 11: Cải cách hệ thống học đường - Track 12 : Chương 4: Phương pháp luận giáo dục - Track 13 : Nghiên cứu về phương pháp luận giáo dục - Track 14 : Chương 5- Tài liệu giảng dạy - Track 15 : Lời bạn bình luận triết học - Track 16: Phần chú thích

G. Trình : CĐ và ĐH
Giáo Trình Chăm Sóc Trẻ Khuyết Tật Tại Nhà Từ lúc sinh đến lúc đến trường - Hướng dẫn dành cho các phụ huynh

- Track 1 : Dẫn Nhập - Track 2 : Kích thích Tai và ngón tay - Track 3 : Những câu có thể hát vào trường hợp này là ở đây, ở đó ở bàn tay nay này rồi bàn tay kia - Track 4 : Đó là tiếng rắn kêu bàn tay bạn bắt chước cử động của con rắn nhỏ kêu về hướng của đứa trẻ ... - Track 5 : Phần thứ ba: Những điều học hỏi đầu tiên ở trường - Track 6: 1-/ Tập đọc

G. Trình : CĐ và ĐH
Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

- Track 1: Chương Mở Đầu - Đối tượng Nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Track 2 : Chương 1: Sụ Ra Đời của Của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Track 3 : Chương 2 : Đường lối đấu tranh giành chính quyền 1930-1945 - Track 4 : Chương 3 : Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược 1945-1975 - Track 5 : 3-/ Kết quả ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm - track 6: I,/- Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới - Track 7 : Chương 5: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN - Track 8 : Chương 6 : Đường lối Xây dựng hệ thống Chính trị - Track 9 : Chương 7 : Đường lối xây dựng phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội - Track 10 : c./ Đánh giá việc thực hiện đường lối - track 11: Chương 8: Đường lối đối ngoại - Track 12 : 2.-/ Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế

G. Trình : CĐ và ĐH
GIÁO TRÌNH Giáo Dục Phát Triển

- Track 1 : Lời mở Đầu - Track 2 : Nghĩa là Giáo dục phải tác động vào con người toàn diện mới tạo ra sự thay đổi trong hành vi - Track 3 : Mục tiêu học tập ở đây phải xác định những nhiệm vụ công tác hành động cụ thể mà học viên phải làm được sau khóa học trong lĩnh vực Khoa học xã hội - Track 4: Những cuộc nghiên cứu gần đây chỉ ra mối liên hệ tích cực ba chiều giữa Tiểu học khuyến nông và năng suất nông nghiệp và mối liên quan ngược lại giữa kích cở gia đình và trình độ học vấn của cha mẹ hay của người mẹ - Track 5 : Những người mẫu trong cuộc đời - Track 6: Nội dung câu chuyện tùy theo yêu cầu học tập

G. Trình : CĐ và ĐH
Giáo Trình Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam

- Track 1: Lời nói Đầu - Track 2:

G. Trình : CĐ và ĐH
GIÁO TRÌNH - Luật Đất Đai

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chương 2: Những vấn đề chung về Luật Đất Đai - Track 3 : Chương 3: Quản lý thông tin dữ liệu và tài chính về đất đai - Track 4 : 6.2.1-/ Giá đất thị trường - Track 5: Chương 4: Điều phối đất đai - Track 6: 2.2.5-/ Hạn mức giao đất - Track 7: 2.2.5.2-/ Trình tự thủ tục thu hồi đất - Track 8: Chương 5" Quyền của người sử dụng đất - Track 9: 2.3.3-/ Điều kiện về hợp đồng Văn Bản giao dịch quyền sử dụng đất - Track 10 : 2.3.4.3 -/ Cho thuê quyền sử dụng đất - Track 11: Chương 6: Nghĩa vụ của người sử dụng đất - Track 12 : 2.1.5 -/ Chế độ miễn giảm tiền sử dụng đất - Track 13 : 2 .3-/ Nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất - Track 14: Chương 7 Các hoạt động đảm bảo việc chấp hành các luật đất đai - Track 15 : 4.1.2 -/ Các dạnh tranh chấp về đất đai phổ biến

G. Trình : CĐ và ĐH
Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam _ Phần các tội phạm - Quyển 1

- Track 1 : Chương 1: các Tội Xâm Phạm An Ninh Quốc Gia - Track 2: 2.4-/ Tội Xâm phạm an ninh lãnh thổ - Track 3 : Chương II./ Các Tội Xâm Phạm tính mạng , sức khỏe, danh dự và nhân phẩm con ngườic - Track 4: 2.7 -/ Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính - Điều 99 Bộ luật hình sự - Track 5 : .2.19-/ Tội Hiếp Dâm - Điều 111 Bộ Luật Hình Sự - Track 6 : Chương 3: Các tội xâm phạm quyền tự do dân chủ của công dân - Track 7 : Chương 4 : Các tội xâm phạm sở hữu - Track 8 : 2.3-/ Tội Cưỡng đoạt tài sản - Track 9 : Chương 5: Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình - Track 10 : Chương 6: Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế - Track 11: 2.7-/ Tội kinh doanh trái phép - Điều 159 Bộ luật hình sự - Track 12 : 2.18-/ Tội quảng cáo gian dối - Điều 168 - Bộ Luật hình sự - Track 13 : 2.28-/ Tội vi phạm các quy định về cung ứng điện - Điều 177 - Bộ Luật hình sự - Track 14 : Chương 7: Các tội phạm về môi trường - Track 15 : Chương 8: Các tội phạm về ma túy - Track 16 : 2.4/- Tội tàn trữ vận chuyển mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chấp dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy - Điều 195 - Bộ Luật hình sự

G. Trình : CĐ và ĐH
GIÁO TRÌNH - Luật Hôn Nhân và Gia Đình Việt Nam ( tái bản có sửa đổi bổ sung )

- track 1: Lời Nói Đầu - Track 2 : 2/- Khái niệm và các đặc điểm của Hôn nhân - Track 3: 5 -/ Nhiệm vụ và những nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân và Gia đình - Track 4: Chương 2 : Quan hệ pháp luật hôn nhân và Gia đình - Track 5: 2-/ Các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình - Track 6 : 3.2-/ Đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ về Hôn nhân gia đình - Track 7: 4/- Căn cứ phát sinh thay đổi chấm dứt phục hồi quan hệ pháp luật Hôn nhân và gia đình - track 8: Chương 3: Chế độ Hôn Nhân và Gia Đình Việt nam từ năm 1945 đến nay - Track 9 : Chương IV./ Kết hôn và Kết hôn trái pháp luật - Track 10 : 1.3 -/ Đăng ký kết hôn , đăng ký kết hôn là Đăng ký Hôn tịch - Track 11 : Chương 5: Quan hệ giữa vợ và chồng - track 12: các khoản thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân - Track 13 : 3.3.2-/ Tài sản riêng của vợ chồng - Track 14 : 3.5-/ Quyền thừa kế của vợ. - Chồng - Track 15 : 1.2-/ Quan hệ pháp luật giữa cha, mẹ , con - phát sinh dựa vào sự kiện nuôi dưỡng - Track 16 : 1.2.4/- Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ nuôi và con nuôi - Track 17 : 2-/ Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ và con - Track 18 : 2.3-/ Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên - Track 19 : Chương 7: Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình - Track 20 : 4/- Thay đổi tạm nghưng chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng - Track 21 : 2.1.2.1-/ Thuận tình ly hôn - Track 22: 2.2-/ Hậu quả pháp lý của Ly hôn - Track 23 : Chương 9: Quan hệ Hôn Nhân và Gia Đình có yếu tố nước ngoài - Track 24: 1.2 -/ Nguồn pháp luật điều chỉnh quan hệ Hôn Nhân và Gia Đình có yếu tố nước ngoài - track 25 : 1.4/- Thẩm quyền giải quyết các vụ việc Hôn Nhân và Gia Đình có yếu tố nước ngoài - track 26 : 2.1.4-/ Công nhận việc kết hôn được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Track 27 : 3-/ Quan hệ gia đình có yếu tố nước ngoài - Track 28 : 3.2.2-/ Nuôi con theo các điều ước quốc tế mà Việt nam là thành viên là hiện tượng theo tính toàn cầu từ thập kỷ 70

G. Trình : CĐ và ĐH
Giáo trình - LUẬT LAO ĐỘNG

- Track 1: Lời nói Đầu - Track 2: 1.2 -/ Phương pháp điều chỉnh của Luật Lao Động - Track 3 : 3.1-/ Chức năng của Luật Lao Động - Track 4 : 5.2-/ Sự vận hành của cơ chế ba bên ở một số quốc gia trên thế giới - Track 5: Chương 2: Quan hệ pháp luật lao động - Track 6: Chương 3: Công Đoàn - Track 7: Chương 4: Việc làm, học nghề - Track 8: Chương 5: Hợp đồng lao động - Track 9: 1.7/- Hiệu lực của Hợp đồng Lao Động - Track 10: 4-/ Chấm dứt Hợp đồng Lao Động - Track 11: 4.2. Trợ cấp khi chấm dứt Hợp đồng lao động - Track 12 : 5.2 -/ Chủ thể tham gia hoạt động cho thuê lại lao động - Track 13 : Chương 6: Đối thoại tại nơi làm việc , thương lượng tập thể thỏa ước tập thể - Track 14: 2.4-/ Các quy định pháp luật về thương lượng tập thể - Track 15 : Chương 7: Thời hio72 làm việc, thời giờ nghỉ ngơi - Track 16 : Chương 8: Tiền lương - Track 17 : Chương 9 : An toàn lao động, vệ sinh lao động - Track 18 : 3-/ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp - Track 19 : Chương 10: Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất - Track 20: 2.3-/ Trách nhiệm kỷ luật lao động - Track 21 : 2.3.6- / Xóa kỷ luật lao động và giảm thời hạn kỷ luật lao động - Track 22: Chương 11: Tranh chấp lao động, giải quyết tranh chấp lao động - Track 23 : 2.2-/ Các cơ quan tổ chức cá nhân giải quyết tranh chấp lao động - Track 24 : 2.4/- Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động - Track 25 : 3.8-/ Quyết định hoãn , ngừng đình công - Track 26 : Chương 12: Quản lý nhà nước về lao động

G. Trình : CĐ và ĐH
Giáo Trình: LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ ( Tái bản có bổ sung )

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : II./ Luật sở hữu trí tuệ 2005 - Track 3 : Chương 2: Quyền tác giả và quyền liên quan - Track 4: Bài 2 : Bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan - Track 5: Chương 3: Quyền sở hữu công nghiệp - Track 6: III./ Điều kiện bảo hộ sáng chế và quy trình cấp văn bằng bảo hộ sáng chế - Track 7: IV./ Nội dung quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế - Track 8: Bài 2: Kiểu dáng công nghiệp - Track 9 : III./ Chủ thể quyền sở hữu của kiểu giáng công nghiệp - Track 10 : Bài 3: Nhãn hiệu - Track 11: V./ Đăng ký xác lập quyền đối với nhãn hiệu - Track 12 : Bài 4: Chỉ dẫn địa lý - Track 13 : Bài 5: Các đối tượng khác của quyền sở hữu công nghiệp - Track 14: Bài 6: Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp - Track 15: III./ Các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp - Track 16 : Bài 7: Chuyển trao với sở hữu công nghiệp - Track 17: Chương 4: Quyền đối với giống cây trồng

G. Trình : CĐ và ĐH
Giáo Trình Luật Thuế

- Track 1: Lời nói Đầu - Track 2 : 1.2.3-/ Thuế góp phần điều tiết thu nhập thực hiện công bằng xã hội - Track 3 : 2.2.4-/ Đối tượng không thuộc diện chịu thuế và đối tượng không nộp thuế - Track 4 : Chương 2: Pháp luật thuế thu vào hàng hóa dịch vụ - Track 5: 2.1.2 -/ Đối tượng chịu thuế xuất khẩu , nhập khẩu - Track 6: Thuế xuất ưu đãi đặc biệt - Track 7: 2.2.1 -/ Khái niệm, đặc điểm vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt - Track 8: 2.2.5-/ Căn cứ tính thuế , thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu - Track 9 : 2.3.1-/ Khái niệm đặc điểm và vai trò của thuế Giá trị gia tăng - Track 10 : 2.3.5-/ Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng - Track 11: 2.4.1.2-/ Khái niệm đặc điểm của thuế bảo vệ môi trường - Track 12 : Chương 3: Pháp luật thuế thu vào thu nhập - Track 13 : b/ Xác định chi phí hợp lý được trừ trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh - Track 14 : 2.2.3-/ Đối tượng chịu thuế thu nhập cảu cá nhân hình thành từ nhiều nguồn tạo lập - Track 15 : Chương 4: Pháp luật thuế thu vào việc sử dụng va 2khai thác một số tài sản của nhà nước - Track 16 : 2.5 -/ Chế độ miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp - track 17: Thuế suất , thuế sử dụng đất phi nông nghiệp điều tiếp vào giá trị của đất chịu thuế theo mức thuế suất tương đối - Track 18 : Chương 5: Pháp luật về quản lý thuế - Track 19 : 2.2 -/ thủ tục hoàn thuế , miễn thuế , giảm thuế , xóa nợ tiền thuế , tiền phạt - Track 20 : 2.5-/ Cưỡng chế thi hành quyết định thi hành chính thuế - Track 21 : Đề các hình thức xử phạt

G. Trình : CĐ và ĐH
Giáo Trình Luật Thương Mại Quốc Tế – Phần I

- Track 1: Lời Nói Đầu - Track 2 : Chương 1: nhập môn luật thương mại quốc tế - Track 3 : Chương 2: Hãy đón thương mại đa phương - Track 4 : III./ Tổ chức Thương mại thế giới - Track 5 : Chương 3 : Các nguyên tắc cơ bản của luật WTO - Track 6: Nguyên tắc minh bạch - Track 7: Chương 4: Luật WTO trong lĩnh vực thương mại hàng hóa - Track 8: III./ Mua sắm chính phủ và thương mại đầu tư - Track 9: Chương 5: Luật WTO trong lĩnh vực thương mại dịch vụ - Track 10: IV./ Mô hình tự do hóa thương mại trong lĩnh vực dịch vụ cùa WTO - Track 11: Chương 6: Luật WTO trong lĩnh vực thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ - Track 12: III./ Hiệp Định Trips - Track 13 : Chương 7: Luật WTO về các biện pháp phòng vệ thương mại - Track 14: IV./ Chống bán phá giá và chống trợ cấp hàng xuất khẩu - Track 15: Chương 8: Giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO - Track 16 : IV,./ Thủ tục giải quyết tranh chấp

G. Trình : CĐ và ĐH
Giáo Trình Luật Thương Mại Quốc Tế – Phần 2

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : III./ Chủ thể của Luật kinh doanh quốc tế - Track 3: Chương 2: Hợp đồng thương mại quốc tế - Track 4: IV./ Vấn đề chọn luật điều chỉnh trong hợp đồng thương mại quốc tế - Track 5: VI./ Các hình thức chế tài do vi phạm hợp đồng - Track 6: Chương 3: Pháp luật về mua bán hàng hóa quốc tế - track 7: 3.4/- Hình thức và hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế - Track 8 : 3.8-/ Nghiã vụ và trách nhiệm pháp lý của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế - Track 9 : Chương 4: Pháp luật vận tải quốc tế - Track 10: 3.2.4-/ Nguồn lực áp dụng cho hợp đồng thuê tàu chợ - Track 11: IV./ Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng hàng không - Track 12 : Chương 5: Pháp luật về nhận quyền thương mại quốc tế - Track 13 : III-/ Hợp đồng nhận quyền thương mại quốc tế - Track 14 : Chương 6: Thanh toán quốc tế - Track 15 : 3.2 -/ Hối phiếu - Track 16 : 4.2-/ Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ - Track 17 : Chương 7: Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế - Track 18 : 3.3.3-/ Thành lập hội đồng trọng tài

G. Trình : CĐ và ĐH
Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : 1.5-/ Bản chất và khái quát lịch sử pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam - Track 3 : 4.2-/ Nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật - Track 4 : 4.10-/ Nguyên tắc 'Trách nhiệm khởi tố và xử lý vụ án hình sự tại điều 13, Bộ luật tố tụng hình sự - Track 5 : Chương 2: Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng hình sự - Track 6: II./ Người tiến hành tố tụng và thay đổi người tiến hành tố tụng - Track 7 : 3.1.4-/ Người bị hại - Khái niệm - Track 8: Chương 3: Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng hình sự - Track 9: III./ Quá trình chứng minh - Track 10 : V./ Nguồn của chứng cứ - Track 11: Chương 4: Biện pháp ngăn chặn trong luật tố tụng hình sự - Track 12: 3.1.2.3-/ Đối tượng bị Bắt khẩn cấp - Track 13: Mục 3.4-/ Cấm đi khỏi nơi cư trú - Track 14: Chương 5: Khởi tố vụ án hình sự - Track 15 : 4.2-/ Căn cứ khởi tố vụ án hình sự - Track 16 : Chương 6: Điều tra vụ án hình sự - Track 17 : 3.7/- Biên bản điều tra - Track 18 : 5.4.2-/ Thu giữ thư tín , điện tín , bưu kiện bưu phẩm tại bưu điện - Track 19 : Chương 7: Truy tố - Track 20: Chương 8: Xét xử sơ thầm vụ án hình sự - Track 21 : 3.4.2-/ Quyết định đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án - Track 22: V./ Trình tự xét xử tại phiên tòa sơ thẩm - track 23 : Chương 9: Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự - Track 24 :3-/ Những quy định chung về xét xử phúc thẩm vụ án hình sự - Track 25 : Chương 10: Xét lại bản án, quyết định dã có hiệu luật pháp luật của toà án - track 26 : Chương 11: Thủ tục đặc biệt - track 27 : Chương 12: Khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự - Track 28: 2.4-/ Thời hiệu khiếu nại - Track 29 Chương 13: Hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự

G. Trình : CĐ và ĐH
Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin

- Track 1: Chú dẫn của nhà xuất bản với sự chỉ đạo của Trung ương năm 2004 . Bộ GD&ĐT phối hợp với NXB Chính trị quốc gia xuất bản bộ giáo trình dùng trong các trường địa học và cao đẳng trong cả nước gồm 5 bộ môn. Triếc học Mac Lenin, Kinh tế chính trị Mac Lenin, CNXH Khoa Học , Lịch sử Đảng CSVN, Tư tưởng HCM - Track 2: Phần thứ nhất , Thế giới quan và phương pháp luận triết học Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin - Track 3 : Chương 2: Phép biện chứng duy vật - Track 4 : 5-/ Bản chất và hiện tượng - Track 5: V./ Lý luận nhận thức duy vật biện chứng trong chủ nghĩa Mac Lenin - Track 6: Chương 3: Chủ Nghĩa Duy Vật Lịch Sử - Track 7 : III./ Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội - Track 8 : VI,./ Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sủ về con người và vai trò sáng tạo Lịch sử quần chúng nhân dân - Track 9 : Phần Thứ Hai: Học Thuyết Kinh Tế Của Chủ Nghĩa Mác-Lênin Về Phương Thức Sản Xuất Tư Bản Chủ Nghĩa - Track 10 : Chương 5: Học Thuyết Giá Trị Thặng Dư - Track 11 : IV./ Quá trình lưu thông của Tư Bản và giá trị thặng dư - Track 12 : Chương 6: Học thuyết kinh tế về CN Tư Bản độc quyền , và CNTB độc quyền nhà nước - Track 13 : Phần Thứ Ba: Lý Luận Của Chủ Nghĩa Mác-Lênin Về Chủ Nghĩa Xã Hội - Track 14: 3-/ Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác trong CM XHCN - Track 15 : Chương 8: Những Vấn Đề Chính Trị – Xã Hội Có Tính Qui Luật Trong Tiến Trình Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa - Track 16 : III./ Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo - Track 17 : Chương 9: Chủ Nghĩa Xã Hội Hiện Thực Và Triển Vọng

G. Trình : CĐ và ĐH
Giáo Trình Pháp Luật về Cạnh Tranh và Giải quyết tranh chấp thương mại

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : II./ Quá trình hình thành và Phát triển của Pháp Luật Cạnh Tranh trên Thế giới và ở Việt Nam - Track 3 : Chương 2: Pháp Luật về chống Cạnh Tranh không lành mạnh - Track 4 : 2.3-/ ép buộc trong kinh doanh - Track 5: 2.9.3- / Thực tiển bán hàng đa cấp bất chính và xử lý hành vi bán hàng đa cấp bất chính - Track 6 : CHương 3: Pháp luật về kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh - Track 7: 2.2 -/ Lạm dụng vị trí thống lĩnh và vị trí độc quyền - Track 8: 2.3-/ Tập trung kinh tế - Track 9 : Chương 4: Cơ quan quản lý cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh - Track 10: 2.3.2-/ Người tham gia tố tụng cạnh tranh theo qui định tại điều 64 Luật cạnh tranh năm 2004 - Track 11 : Phần thứ II./- Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại - Track 12 : chương 6: tố tụng trọng tài thương mại tại Việt Nam - track 13 : 3.2.2-/ Thành lập Hội đồng trọng tài vụ việc

G. Trình : CĐ và ĐH
GIÁO TRÌNH - Pháp Luật về Thương Mại Hàng Hóa Và Dịch vụ

- Track 1 : Lời nói Đầu - Track 2 : II./ Hoạt động thương mại - Track 3 : 3.3-/ Áp dụng Điều ước quốc tế, luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế - Track 4 : Chương 2: Hoạt động mua bán hàng hóa - Track 5 : 1.4.3-/ Địa điểm giao nhận hàng hóa - Track 6: 1.4.5-/ Chuyển rủi ro - Track 7 : II./ - Mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa - Track 8 : Chương 3: Hoạt động cung ứng dịch vụ - Track 9 : II,./ - Một số hoạt động thương mại dịch vụ cụ thể - Track 10 : 2.3-/ Dịch vụ giám định thương mại - Track 11: Chương 4: Các hoạt động trung gian thương mại - Track 12 : II./, - Các hoạt động trung gian thương mại theo pháp luật thương mại Việt Nam - Track 13 : 2.3-/ Ủy thác mua bán hàng hóa - Track 14 : Chương 5: Một số hoạt động thương mại khác - track 15 : III./ - Đấu thầu hàng hóa, dịch vụ - Track 16 : V./ Hoạt động . Nhượng quyền thương mại - track 17 : Chương 6: Hoạt động xúc tiến thương mại - Track 18 : 2.2-/ Quảng cáo thương mại - Track 19 : Chương 7: Chế tài và khiếu nại trong hoạt động thương mại - Track 20 : 2-2.-/ Phạt vi phạm - Track 21 : 2-5-/ Đình chỉ thực hiện hợp đồng

G. Trình : CĐ và ĐH
Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong thể dục thể thao

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : 1.2.7-/ Các đạc điểm của nghiên cứu khoa học - Track 3: Chương 2 : Đề tài nghiên cứu khoa học - Track 4: 2.8 -/ Xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học - Track 5 : Chương 3: Các giai đoạn nghiên cứu một đề tài khoa học - track 6 : 3.4-/ Giai đoạn hoàn thiện nghiên cứu - Track 7 : Chương 4: Các phương pháp nghiên cứu khoa học - Track 8 : 4.3.3-/ Chọn mẫu xác suất - Track 9 : 4.3.6-/ Phương pháp phỏng vấn - Track 10 : 4.3.8-/ Phương pháp kiểm tra sư phạm -Track 11 : 4.3.9-/ Phương pháp thực nghiệm sư phạm - Track 12 : 4.3.10-/ Phương pháp nghe - Track 13 : 4.3.12-/ Phương pháp toán học thống kê

CẢM NHẬN VÀ CHIA SẺ TỪ THÍNH GIẢ

ĐỂ LẠI CHIA SẺ CỦA BẠN

>> Xem thêm danh sách các tổ chức ủng hộ người mù tại TVSN Hướng Dương