top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Hội Thi Kể Chuyện Theo Sách Nói Dành cho học sinh mù ngày 30.09.2023

(2023-2023)

1. Tổng quan

Ngày 30/9/2023

tại Thư Viện Sách nói Hướng Dương Dành Cho Người Mù

Địa chỉ : 18B Đường Đinh Tiên Hoàng Phường Đakao Quận 1 - Tp.Hồ Chí Minh

Tổ Chức Hội Thi Kể Chuyện Theo Sách Nói Dành cho học sinh mù

Lần 1 - năm 2023