top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Tết - Mừng Xuân

(2021-2022)

1. Tổng quan

Xuân Đến

THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

KÍNH CHÚC: TÌNH NGUYỆN VIÊN SÁCH NÓI CÙNG TOÀN THỂ NHÂN VIÊN THƯ VIỆN

MỪNG XUÂN NĂM MỚI

AN KHANG

- THỊNH VƯỢNG

- VẠN SỰ MAY MẮN !

THÂN CHÚC .

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THANH TÂM

2. Chương trình hoạt động

Thư viện Sách nói Hướng Dương dành cho người mù công bố những hoạt động như sau: