top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Ngày 08/4/2022 Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022

(2022-2022)

1. Tổng quan

Thư Viện Sách Nói Hướng Dương Dành cho Người Mù

Ngày 8/4/2022. Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương Vào lúc 5.30 PM Tại Dinh Độc Lập ( Cửa chính) Thư Viện Có tổ chức nhân viên đi du lịch trên xe buýt mui trần tham quan cảnh chiều Sài Gòn

Hướng Dẫn viên chương trình: Anh Mỹ - Giám đốc công ty du lịch Lửa Việt

Kết thúc : 18.30 PM cùng ngày

2. Chương trình hoạt động

Thư viện Sách nói Hướng Dương dành cho người mù công bố những hoạt động như sau: