top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

QUỸ TỪ THIỆN SÁCH NÓI CHO NGƯỜI MÙ
Năm 2010-2018
Hội đồng quản lý Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù gồm có:
Ông LÊ HIẾU ĐẰNG
(Nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TP.HCM)
Chức vụ: Chủ tịch Quỹ đầu tiên (2010 - 2013 )
Ông LÊ QUỐC ÂN
(Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam)
Chức vụ: - Phó Chủ tịch Quỹ (2010 - 2013) - Chủ tịch Quỹ (2013 - đến nay)
Ông NGÔ TÙNG CHINH
(Nguyên Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng phía Nam)
Chức vụ: Phó Chủ tịch Quỹ (2010 - 2021)
Ông VŨ VĂN BÌNH
(Nguyên Phó Tổng biên tập báo Tuổi trẻ)
Chức vụ: Phó Chủ tịch Quỹ (2010 - 2019)
Bà HOÀNG LÊ TUYẾT NGỌC
(Nguyên Giám đốc Nhà Văn hóa thiếu nhi Tp.HCM)
Chức vụ: - Ủy viên thường trực Quỹ (2010 - 2021) - Phó Chủ tịch thường trực Quỹ (2021- đến nay)
Ông NGUYỄN THÀNH LONG
(Nguyên Giám đốc Công ty SJC)
Chức vụ: Ủy viên Quỹ (2010 - 2019)
Ông NGÔ TẤN QUÂN
(Nguyên Phó TGĐ Tổng công ty Thương Mại TP. HCM)
Chức vụ: Ủy viên, Trưởng ban kiểm soát Quỹ (2010 - 2020)
Ông HÀNG CHỨC NGUYÊN
(Nhà Báo)
Chức vụ: Thành Viên Quỹ
Cô NGUYỄN HƯỚNG DƯƠNG
(Sáng lập Thư viện Sách nói dành cho người mù)
Chức vụ: Ủy viên Quỹ - Giám đốc Thư viện Sách nói Hướng Dương dành cho Người mù (2010 - 2018)
Ông NGUYỄN THANH TÂM
(Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Tp.HCM)
Chức vụ: Giám đốc Quỹ, Kiêm Giám đốc Thư viện Sách nói Hướng Dương dành cho Người mù (2018 - đến nay)
Cô LÊ HOÀNG UYÊN VY
(Giám đốc Quỹ Đầu tư ESB Capital Việt Nam)
Chức vụ: Ủy viên Quỹ - Giám đốc Dự án Trung Tâm Hỗ trợ Phát triển Công nghệ cho Người mù
Bà HUỲNH THỊ HỒNG HÀ
(Cựu giáo viên, là tình nguyện viên đọc sách nói cho TV từ năm 2010 đến nay)
Chức vụ: Phó Giám đốc Thư viện Sách nói Hướng Dương dành cho Người mù (2022 - đến nay)