top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

QUỸ TỪ THIỆN SÁCH NÓI CHO NGƯỜI MÙ
Năm 2010-2018
Hội đồng quản lý Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù gồm có:
Ông : Lê Hiếu Đằng
(Nguyên Phó Chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc TP.HCM)
Chức vụ: Chủ tịch (đã mất 2014)
Ông : Lê Quốc Ân
(Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam)
Chức vụ: Chủ tịch Quỹ Từ thiện Sách nói Cho Người mù
Ông : Ngô Tùng Chinh
(Nguyên Vụ trưởng vụ thi đua khen thưởng phía Nam)
Chức vụ: Phó Chủ tịch (hiện tại nghỉ lý do riêng)
Ông : Ngô Tấn Quân
(Nguyên Phó TGĐ Tổng công ty Thương Mại TP. HCM)
Chức vụ: Ủy viên trưởng ban kiểm soát (đã thôi giữ chức từ năm 2020 do sức khỏe)
Ông : Nguyễn Thành Long
(Nguyên Giám đốc Công ty SJC)
Chức vụ: Ủy viên (đã thôi giữ chức từ năm 2019 do cá nhân)
Ông : Hàng Chức Nguyên
(Báo Tuổi trẻ)
Chức vụ: Ủy Viên thường trực
Bà : Nguyễn Hướng Dương
(Sáng lập Thư Viện Sách Nói Dành cho người mù)
Chức vụ: Ủy viên – Hội Đồng quản lý quỹ - Giám đốc thư viện (đã mất năm 2018)
Ông : Nguyễn Thanh Tâm
(Giám Đốc Trung tâm Hỗ Trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Tp.HCM)
Chức vụ: Ủy Viên, Giám đốc Quỹ, Giám đốc Thư viện Sách Nói Hướng Dương dành cho Người Mù
Bà : Lê Hoàng Uyên Vy
(Giám đốc Quỹ Đầu tư ESB Capital Việt Nam)
Chức vụ: Ủy viên, Giám đốc Dự Án: "Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Công nghệ dành cho Người Mù"
Bà : Hoàng Lê Tuyết Ngọc
(Cựu Giám đốc Nhà Văn hóa Thiếu nhi Tp.HCm)
Chức vụ: Phó Chủ tịch (Quỹ)